• Nem Talált Eredményt

Gazdasági és társadalmi elemzések és fejlesztési lehetőségek

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Gazdasági és társadalmi elemzések és fejlesztési lehetőségek"

Copied!
10
0
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

Gazdasági és társadalmi elemzések és fejlesztési lehetőségek

Az ELI társadalmi, gazdasági

megalapozása és multiplikátor hatása

Szerkesztette: Kovács Péter

(2)
(3)

Gazdasági és társadalmi elemzések és fejlesztési lehetőségek

Az ELI társadalmi, gazdasági megalapozása és multiplikátor hatása

(4)

SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2015

SZEGEDI TUDOM ÁNYEGYETEM

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

(5)

X l3i.Q 30

Gazdasági és társadalmi elemzések és fejlesztési lehetőségek

Az ELI társadalmi, gazdasági megalapozása és multiplikátor hatása

Szerkesztette Kovács Péter

Pátria Nyomda Zrt.

Szeged, 2015

(6)

SZTE Klebelsberg Könyvtár E g y e te m i G y ű jte m é * /

í.

© SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged

Szerkesztette Kovács Péter

H ELYBcN OLVASHATÓ

SZTE Klebelsberg Könyvtár

J001307015

Lektorálta

Farkas Gergely Fleck Zoltán Gyémánt Richárd Imreh-Tóth Mónika Katona Tamás Kiss Gábor Dávid Kosztpulosz Andreász Kovács Anna

Kovács Péter Petres Tibor Prónay Szabolcs Simon István Steiger Judit

Szakálné Kanó Izabella

ISBN: 978-963-306-371-2

E kiadvány megjelenését a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 azonosító számú, „Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F

feladatokra” projekt tette lehetővé.

(7)

Tartalom

Szerzők...7 Előszó... 9 Steiger Judit:

A közgazdaságtan és a statisztika kétoldalú alkalmazása...11 Katona Tamás:

A statisztikai adatok megbízhatósága...24 Ország Gábomé:

A középiskolások pénzügyi műveltségének időbeli alakulása...36 Mészáros Aranka - Kovács Ildikó Éva - Farkas Bertalan Péter - Nemeskéri Gyula:

Pénzügyi tudatosság vizsgálata a 15—17 éves korosztály körében...50 Lőrinczi Gyula:

Hitelezés és fizetésképtelenség...69 Kovács Zsuzsanna Ilona:

Immateriális javak a magyar pénzügyi beszámolókban -

módszertani tapasztalatok...88 Bessenyei István:

Az államadósság komplex dinamikája egyszerű fiskális szabályok mellett ..100 Kovács Anna:

Éghajlatváltozás és energiapolitika...115 Putzer Petra - Törőcsik Mária:

A magyar energia szektorbeli vállalatok CSR tevékenységének elemzése egy hazai CSR kutatás eredményeinek tükrében...128 Vilmányi Márton - Hetesi Erzsébet - Kovács Péter:

A dinamikus együttműködési képesség jellemzői a Dél-Alföldi régióban 144 Székelyhídi Katalin:

Az ELI lézer kutatóközpont Dél-Alföld régió vállalkozásaira gyakorolt hatásainak vizsgálata...167 Dusek Tamás — Lukovics Miklós — Papp Zsófia — Gyurkovics János:

Az ELI és az EL1 Tudáspark gazdasági hatásainak számszerűsítése...182 Kerényi Ádám:

Egy magánberuházás tapasztalatai egy állami beruházás számára - A Szegedi ELI Projekt és Science Park számára minta a Graphisoft Park példája...200

(8)

Málovics Éva - Kincsesné Vajda Beáta - Farkas Gergely:

Az értékek szerepe az innovációt támogató vezetési kultúrában...213 Balogh Gábor - Farkas Ferencné:

Tehetségek kivándorlásának döntési mechanizmusai - Tehetségek vonzása, megtartása és fejlesztése a PTE KTK hallgatóinak példáján...229 Kovács Enikő:

Oktatás-módszertani kérdések a statisztikában...246 Kelemen Katalin:

A közgazdaságtan és a gazdaságszociológia szemléletének

összehasonl ítása...256 Brúder Emese:

Depriváltak és szegények Európában...263 Kazár Klára:

Bootstrap algoritmus alkalmazása PLS útelemzés esetén...275 Gyémánt Richárd:

Nemzetiségi és felekezeti viszonyok Brassóban...288 Ruzsicska Yvette:

A jiatalok megváltozott magatartási szokásainak hatása

a gyermekvállalásra...308 Princz Adrienn:

Mozgással az aktív időskorért, avagy tények és lehetőségek a harmadik életszakaszban...322 Görög Márta - Vilmányi Márton:

Kutatási megállapodások heterogenitása egyetemi-vállalati

együttműködésekben...338 Kürtösi Zsófia:

A magasan képzettek foglalkoztatása: globális trendek, hazai tendenciák, a régió lehetőségei és az ELI-vel kapcsolatos várakozások...357 Contributors... 384 Abstracts... 386

(9)

Szerzők

Balogh Gábor, PhD, adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar (Pécs).

Bessenyei István, PhD, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar (Pécs).

Brúder Emese, PhD, tanszéki mérnök, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Gödöllő).

Dusek Tamás, PhD, egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Kautz Gyula Economics Faculty (Győr).

Farkas Bertalan Péter, PhD hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar (Budapest).

Farkas Ferencné, CSc, ny. egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar (Pécs).

Farkas Gergely, tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar (Szeged).

Görög Márta, PhD, egyetmi docens, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (Szeged).

Gyémánt Richárd, PhD, adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest).

Gyurkovics János, PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar (Szeged).

Hetes i Erzsébet, PhD, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar (Szeged).

Katona Tamás, CSs, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar (Szeged).

Kazár Klára, tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar (Szeged).

Kelemen Katalin, PhD, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest).

Kerényi Ádám, óraadó, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudomány Kar (Szeged).

Kincsesné Vajda Beáta, adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar (Szeged).

Kovács Anna, CSc, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest).

Kovács Enikő, tanársegéd, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest).

Kovács Ildikó Éva, tanszéki mérnök, Szent István Egyetem, Gazdaságtudományi Kar (Gödöllő).

(10)

Kovács Péter, PhD, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar (Szeged).

Kovács Zsuzsanna Ilona, tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar (Szeged).

Kürtösi Zsófia PhD, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar (Szeged).

Lőrinczi Gyula, PhD, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest).

Lukovics Miklós, PhD, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar (Szeged).

Málovics Éva, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar (Szeged).

Mészáros Aranka, PhD, egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gazdaságtudományi Kar (Gödöllő).

Nemeskéri Gyula, ügyvezető, Ergofit Kft., (Budapest).

Ország Gáborné, adjunktus, Budapesti Gazdasági Főiskola, Pénzügyi és Számviteli Kar (Budapest).

Papp Zsófia, PhD, adjunktus, Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar (Veszprém).

Princz Adrienn, PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Doktori Iskola (Szeged).

Putzer Petra, doktorjelölt, tudományos segédmunkatárs, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar (Pécs).

Ruzsicska Yvette, PhD, adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest).

Steiger Juciit, CSc, habil., egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest).

Székelyhídi Katalin, PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola (Szeged).

Törőcsik Mária, PhD, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar (Pécs).

Vilmányi Márton, PhD, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar (Szeged).

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora- ként nagy büszkeséggel tölt el, hogy nem csupán Eötvös Loránd nevét viselhetjük, de ezzel együtt értékeit és az utókor

Kovács Anna, CSc, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest). Kovács Enikő, tanársegéd, Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Panyor Ágota Ph.D., egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Szeged Péter Orsolya egyetemi hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Siklósi Rozália végzett

Panyor Ágota Ph.D., egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Szeged Péter Orsolya egyetemi hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Siklósi Rozália végzett

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET..

* Phd., tanszékvezető, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék – A tanulmány a Bolyai János

Az ugyan tény, hogy az 1860-as évektől kezdődően a fotográfia iránt megnövekedett a társadalmi kereslet és több fényképészeti műterem is nyereséget tudott

A műfaj fellelhető olyan szerzők életművében, akiket nem meseíróként tartunk számon (Örkény István, Pilinszky János) és olyanokéban is, akiknél ismert a műfajjal

A jelen disszertáció elsősorban a 15-18 éves korosztály beszédfeldolgozási folyamatait vizsgálta az olvasási zavarral küzdő személyek esetén. A kutatás fő kérdése

Magyarázat és értelmezés körszer ű folyamata adja a kognitív poétika kiemelked ő jelent ő ségét a kognitív nyelvészet számára: a kutatások során ugyanis nemcsak

A fiatalok a [K26] szövegmondat „fiatalok” elemére, ezáltal a szöveg több részén előforduló „fiatal” elemére referál, ez a fogalmi szójelentésen alapuló

The aim of this study was to examine the sources and rapid changes of foreign language anxiety experienced by advanced language learners by using an

These conditions contribute to the challenges of civilian life for these veterans, as retired service members with the aforementioned health issues are more likely to find

Arra azonban már itt rá kell mutatnunk, hogy például a művészet vonatkozásában egy bizonyos – szimptomatikus – tekintetben alapvető dilemmával szembesít

közvélekedés alakításában.” TAKÁCS Ádám: A történetírás ideológiai funkciói Magyarországon az 1960-as és az 1970-es években. ERŐS Vilmos, TAKÁCS Ádám) Tudomány

1953-tól a vezérfonalak összeállításában általában a Társadalmi és Természettudomá- nyos Ismeretterjesztő Társulat (TTIT) segítette a népművelési

A magyar és a szlovák adatközlők indoklásai azonban különböznek: a magyarok szerint azért, mert mindenhol már szlovákul beszélnek, nincsenek magyar hivatalok, mindenki

F RIEDRICH J UDIT , EGYETEMI DOCENS Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, Angol-Amerikai Intézet Dolgozatomban elsősorban azt vizsgálom, hogy hogyan jelenik meg a fensé- ges

Tanulmányom az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Egyetemi Könyvtára (EK), va- lamint a Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézete (BTK KITI)

Hasonlóképpen a természeti dolgok tulajdonságairól pergamenre irt könyv és fehér bőrrel bevont deszkatáblákban jól bekötve. Hasonlóképpen Voraginei Jakabnak az

A Városi Rendezvények Háza és Könyvtár által kiadott kötetet Hadobás Pál szerkesztette.. Kovács Sándor Iván, a Miskolci Egyetem és az Eötvös Loránd

szombathelyi iskola diákjait: Berzsenyi Dániel F7iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanár- képz7 F7iskolai Kar, Nyíregyházi F7iskola, Szegedi Tudományegyetem Juhász

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest E-mail: