Irodalomtörténeti Közlemények 200 . CX,. évfolyam ±. szám

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ItK

Irodalomtörténeti Közlemények 200 . CX,. évfolyam ±. szám

TARTALOM

Kasza Péter: „Mert látom, hogy […] néhányan az eseményeket másképp mesélik, mint megtörténtek…” Megjegyzések Brodarics István Historia verissimájának ke-

letkezéstörténetéhez ... 323

Tüskés Gábor–Knapp Éva: Magyar történelmi tárgyú iskoladrámák a német jezsuita színpadon ... 343

Porkoláb Tibor: A Virág Benedek’ Poétai Munkáji kötetrendjéről és peritextusairól . 388 Kisebb közlemények Hargittay Emil: Egy vers vagy kettő? Vörösmarty Mihály: Pázmán... 418

Műhely Lázs Sándor: A Gyöngyösi Kódex írói és műveltségük ... 421

Fenyő István: Eötvös és Lamartine... 458

Textológia Kövendi Dénes: Ady-versek alattomos sajtóhibái nyomában ... 478

Műelemzés Lőrinczy Huba: Úton az Egy polgár vallomásaihoz (Márai Sándor: Idegen embe- rek) ... 488

Adattár H. Kakucska Mária: Orczy Lőrinc magyar nyelvű versei a Magyar Piarista Rendtar- tomány Központi Levéltárában ... 504

Ajkay Alinka: „Pályaírásomnak egész ideája, igen is, csak a’ Nationalismus. Az nekem az idolumom, nem holmi apró tekintetek”: Kazinczy Ferenc Tübingai pá- lyaművéről... 520

Szemle Jankovits László: Hazugok, fecsegők, álmodozók. Tanulmányok a régi magyar köl- tészetről (Antal Anikó Zsuzsanna)... 538

Nagyari József Tábori prédikációi (1681–1683) (Sziráki Szilvia)... 541

Historia litteraria a XVIII. században (Mezei Márta)... 542

Katona József Történelmi művei (Debreczeni Attila)... 548

Tizennégy tanítvány (Nemeh Diána)... 550

Figure

Updating...

References

Related subjects :