• Nem Talált Eredményt

Kihívások és válaszok idegrendszeri és autoimmun betegséggel szövődött terhességek gondozásában és ellátásában

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Kihívások és válaszok idegrendszeri és autoimmun betegséggel szövődött terhességek gondozásában és ellátásában"

Copied!
31
0
0

Teljes szövegt

(1)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projekt

Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola PhD Nap 2012:

Tudományos eredmények bemutatása, új irányvonalak keresése

2012. június 8.

Kihívások és válaszok idegrendszeri és autoimmun betegséggel szövődött terhességek gondozásában és

ellátásában

Dr. Vanya Melinda II. évfolyam

SZTE, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Témavezető: Prof. Dr. Bártfai György Intézetvezető: Prof. Dr. Pál Attila

(2)

A sclerosis multiplex a reproduktív korú nők egyik leggyakoribb (trauma,stroke után) autoimmun demyelinisatóval és neuro-degeneratióval járó betegsége. (Rosati G. Neurol Sci.2001 22:117-139, Komoly S. et al. 2003 .)

Életminőséget jelentősen rontja,újabb tanulmányok szerint nagyobb a mortalitási rizikó is. (Sumelahti et al, Mult Scler 2010 vol. 16 no. 12 1437-1442)

Világon 2,5 millió SM-es beteg

Magyarországon 8-10.000 beteget és családját érinti.

Csongrád megyében a prevalencia 62 /100.000, az incidencia 1-4/100.000/év

Familiáris előfordulása:2 %

(Bencsik et al. Eur Neurol. 2001 46:206-209,Zsanett Fricska Nagy,és mtsai., Multiple Sclerosis 2007, 13: 260-261

2

(3)

Ph.D. konferencia 2012.06.08. Szeged 3

PRIMS vizsgálat (Pregnancy in Multiple Sclerosis)

254 beteg 2 évig

Terhesség alatti relapsus kezelése IVIG (0,2-0,4 g/ttkg)

Postpartum relapsus kezelése nagy

dózisú

metilprednisolo n IV/per os +ablactatio

Popart’mus study 2009.

300 beteg

Hormonnal összefüggő szövődmények nem fordultak elő

Az adatok analizise folyamatban van.

Vukusic S., Confavreux C.: Multiple sclerosis and pregnancy. Rev Neurol (Paris). 2006 Mar;162(3):299-309. S. Vukusic et al. The Prevention of Post-Partum Relapses with Progestin and Estradiol in Multiple

Sclerosis (POPART'MUS) trial: Rationale, objectives and state of advancement Journal of the Neurological Sciences 286 (2009) 114–118

(4)

A Food and Drug Administration (FDA) irányelvei alapján SM-ben terhesség alatt alkalmazott

immunterápiával kapcsolatban nincs biztonságosan alkalmazható szer. (CLASS A)

A foetalis rizikó vizsgálatának kivitelezhetőséget nehezíti, hogy placebo-kontroll vizsgálat

kontraindikációját képezi a

graviditás. Glatiramer-acetattal és interferonnal kapcsolatban

rendelkezésre állnak limitált klinikai adatok, valamint case- reportok azt sugallják, hogy a natalizumabnak nincs negatív hatása az újszülöttre.

Ph.D. konferencia 2012.06.08. Szeged 4

CLASS B glatiramer acetate, iv.

immunglobulin

CLASS C beta-interferon, mitoxantron, corticosteroid

Bizonyított

foetalis rizikóval rendelkező

szerek (CLASS X)

azathioprin,cyclo

phosphamide,met

hotrexate

(5)

Felmérni a dél-magyarországi relapsus- remittáló sclerosis multiplexben (RRSM) szenvedő

nők terhességével szövődött komplikációk előfordulási

gyakoriságát.

RRSM-ben alkalmazott immunmoduláns terápiás

szerek szülészeti és

nőgyógyászati kockázatának

felderítése

(6)

Ph.D. konferencia 2012.06.08. Szeged 6

(7)
(8)

Ph.D. konferencia 2012.06.08. Szeged 8

SM kórtörténet Szülészeti nőgyógyászat i anamnesis

Szülés módja

Anyai

komplikác iók

Magzati komplikác iók,

fejlődési rendellene sségek

Relapszu

sok alakulása

(9)

Ph.D. konferencia 2012.06.08. Szeged 9

(10)

Eset csoport Kontrol csoport p-érték n % n %

Legmagasabb iskolai végzettség

Általános iskolai vagy annál

alacsonyabb 8 7,84 6 5,8

Szakközépiskola/Gimnázium 74 72,55 85 83,33 NS

Főiskola/Egyetem 20 19,61 11 10,78

Családi állapot

Házas 75 73,52 35 34,3

Hajadon 17 16,6 48 47,05

Elvált 10 9,8 16 15,68 NS Özvegy 0 0,98 3 2,94

Foglalkoztatottság

Alkalmazásban 71 69,6 77 75,49

Nincs alkalmazásban 31 30,39 25 24,5 NS

Lakhely

Város 61 59,8 36 35,3

Vidék (Falu/Tanya) Ph.D. konferencia 2012.06.08. Szeged 41 40,19 66 64,7 NS 10

(11)

Terh essé g előtt

•1,37±1,9

III. trimeszterben

• 0,29±0,6 †

Postpartum idősza kban

•0,86±1,1

† p<0,05 p>0,05‡

(12)

Vizsgált paraméterek

Primipara SM (n=51) n %

Multipara SM (n=51) n %

Primipara nem-SM

(n=51) n %

Multipara nem-SM

(n=51) n % Átlagéletkor

terhességkor(é

v) 25,18±3,88 29,15±5,13 25,18±2 29,15±4,8

Átlagéletkor SM

diagnózisakor (év)

23,31±5,31 27,35±6 - -

EDSS score 1.38±1,4 1.53±4,6 - -

Spontán

terhesség 49 96,07 49 96,07 51 100 50 98,04

IVF/ICSI

2 3,93 2 3,93 0 0 1 1,96

Ph.D. konferencia 2012.06.08. Szeged 12

(13)

SM-es édesanyák (n=102)

n %

Nem SM-es édesanyák

(n=102) n %

p-érték

Átlagos születési súly

(átlag±SD) (g) 3224±518,93 3067,78±717,87 NS

Koraszülés

(<37.hét;<2500 g) 4 5,3 7 9,3 0,057

BMI (kg/m2) 35,11±4,37 42±7,76 0,001**

> 5 nap hospitalizáció 20 26,67 0 0 0,001**

IUGR 3 2,94 0 0 NS

Hüvelyi szülés 71 69,6 64 62,74 NS

Császármetszés 35 34,31 41 40,19 NS

Fejlődési rendellenesség 2 0 0 0 NS

Spontán vetélés

24 23,53 0 0 0,03*

Művi vetélés 26 25,5 11 10,78 NS

Terminustúllépés 6 5,88 3 2,94 NS

Intrauterin elhalás Ph.D. konferencia 2012.06.08. Szeged 6 5,88 0 0 0,049* 13

(14)

Átlagos immunmoduláns szer-expozíció ideje: 9 ± 6 hét

Nem igényelt terápiát Interferon 55%

Glatiramer- 10%

acetate 14%

Metil- prednisolon

10%

Egyéb tüneti szer 11%

Immunmoluláns terápiás szerek megoszlása a

vizsgált SM-es anyák körében

(15)

Terápiás csoportok

Életkor szüléskor (év)

Élekor SM diagnózisakor

(év)

Átlagos betegségtartam

(év) Interferon

expozicíó 31,5±4,0 29,7± 3,9 2± 3,3

Glatiramer-acetate

expozicíó 32,5±5,4 27,3± 2,8 5,3± 5,5

Metil-prednisolon

expozicíó 29,9±7,0 29± 5,9 1,38±7,2

Other drugs

exposure 31±5,3 28,25± 7,4 2,75± 8

Nincs

immunmoduláns terápia

30,2±4,0 26,0± 5,9 3,2± 3,7

Ph.D. konferencia 2012.06.08. Szeged 15

(16)

No-drug exposure Interferon Copaxone Metil-prednisolon Other drugs

5 1

2 0 0

6 3

4 4

2

0 1

0 2 1

5 1

4 3 4

Intrauterine exits Miscarriages Premature birth Mature birth

P=0,4, P=0,138 P=0,3 P=0,2

(17)

Ph.D. konferencia 2012.06.08. Szeged 17

(18)

Ph.D. konferencia 2012.06.08. Szeged 18

• Terhesség nem rontja az SM beteg funkcionális állapotát,

terhesség ideje alatt a relapsus ráta szignifikánsan csökken

(1,37±1,9)

(19)

• Terhesség III.

trimesterében

szignifikánsan csökkent a relapsus ráta

(0,29±0,6)

• Postpartum relapszus ráta nem emelkedett szignifikánsan

(0,86±1,1)

Ph.D. konferencia 2012.06.08. Szeged 19

(20)

Ph.D. konferencia 2012.06.08. Szeged 20

Irodalmi adatok alapján az immunmoduláns kezelések a spontán vetélések kockázatát növelik (~ 20%) a mi beteganyagunkban . I.

trimeszterbeli spontán vetélések, és 3.trimesterbeli intrauterin exitusok szignifikánsan gyakrabban fordultak elő. (23,53% és 5,88 , P=0,03 és p=0,049)

További vizsgálatok szükségesek, mivel a különböző terápiás csoportban nem volt szignifikáns eltérés spontán vetélés, intrauterin elhalás, érett szülés, illetve koraszülés tekintetében.

(p>0,05)

(21)

Császármetszés (34,3 %) nem fordult elő

szignifikánsan gyakrabban az SM-esekben, mint nem SM-es populációban. (p>0,05)

Ph.D. konferencia 2012.06.08. Szeged 21

(22)

Ph.D. konferencia 2012.06.08. Szeged 22

Koraszülés nem volt gyakoribb az SM csoportban a normál populációhoz ( 5,8 %, p>0,05)

What can we really tell women with multiple sclerosis regarding pregnancy? A systematic review and meta-analysis of the literature

A Finkelsztejn,

a

15 March 2011.

(23)

5 napnál több klinikai ápolást igénylők száma szignifikánsan gyakoribb volt SM-esek körében, mint a kontroll csoportban, 3 hónapon belüli rehospitalizáció szülés után nem fordult elő.( p<0,001) Mueller BA, Zhang J, Critchlow CW. Am J Obstet Gynecol. 2002 Mar;186(3):446-52.

Fejlődési rendellenesség 2 esetben fordult elő a nincs terápia csoportban.(ajak és szájpad-hasadék, multicystás vese) Finkelstein et al.

Clin Neurol Neurosurg. 2011 May;113(4):277-80. Coyle P.K. et al: ECTRIMS, 2008

BMI index szignifikánsabb magasabb volt, a normál populáció értékeihez viszonyítva. (p=0,001)

Epidurális anesztézia (EDA) nemzetközi tanulmányok szerint nem fokozza a relapsus kockázatát a postpartum periódusban.

A mi beteganyagunkban egyik betegnél sem alkalmaztak EDA-t. A beavatkozások intravénás narcosisban (császármetszés) történtek. Bader et al. Journal of Clinical Anesthesia Volume 1, Issue 1, 1988, Pages 21–24

Natalizumabot egyik betegünk sem szedett terhesség alatt.

Ph.D. konferencia 2012.06.08. Szeged 23

(24)

SZTE- Szülészeti Klinika,

- Prof. Dr. Bártfai György - Dr. Szűcs Márta

- Prof. Dr. Pál Attila

- Orosházi és Szentesi Kórház Szülészeti és Nőgyógyá - Szati Osztály munkatársainak.

SZTE- Neurológia Klinika - Dr. Bencsik Krisztina

- Prof. Dr. Vécsei László

SZTE- Orvosi Fizika és Informatikai Intézet

Dr. Nyári Tibor

Prof. Dr. Bari Ferenc

(25)
(26)

Ph.D. konferencia 2012.06.08. Szeged 26

(27)

SM genetikai determinációja

-HLA class II genes (DR2 haplotype) -Putative MS associated genes -chemokine receptor

(CCR5,co-receptor for HIV) -APOE,CNTF,osteopontin

Környezeti faktorok

-Gyermekkori perzisztáló fertőzés (eg.EBV) triggerként hat SM kialakulására

- De novo vírus fertőzés ugyancsak exacerbatiót provokálhat - Dohányzás, D vitamin protectív hatása bizonyított

- sexual hormonok- ösztrogén,progeszteron neuroprotectív hatása EAE állat modellben

27

Kantarci O & Wingerchuk D (2006). Epidemiology and natural history of multiple sclerosis: new insights. Curr Opin Neurol 19: 248-254.

Weinshenker BG (1996). Epidemiology of multiple sclerosis. Neurol Clin 14: 291-308.

(28)

Ph.D. konferencia 2012.06.08. Szeged 28

(29)

A sclerosis multiplex klinikai típusai

Lublin FD et al. Neurology. 1996;46:907-911.

Relapsus-remittáló

Primer-progresszív

Fogyatékosság

Idő

Fogyatékosság Idő

Szekunder-progresszív

Relapszáló-progresszív Idő

Idő

FogyatékosságFogyatékosság

(30)

Terhesség idején

III.trimester

Th1-Th2 shift

eltolódása

ösztrogén

alfafoetoprotein (AFP)

Pregnancy associated protein (PAP)

NK sejtek, IL-10

Postpartum:

„rebound effectus”

Ph.D. konferencia 2012.06.08. Szeged 30

(31)

Ph.D. konferencia 2012.06.08. Szeged 31

Kurzke J. 1955

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Három hónapos kontroll alapján Petersilka 3-5 mm-es kiindulási szon- dázási mélység mellett mind a klinikai, mind a mikrobio- lógiai paraméterek szerint jobbnak találta

1.Félkemény kontroll sajt 2.Félkemény enzimkezelt 3.Friss natúr kontroll 4.Friss natúr enzimkezelt 5.Friss fûszeres kontroll 6.Friss fûszeres

Szignifikánsan csökkent a játszó csoportbeli gyerekek támadó magatartása, (p=0,005) (5. grafikon) míg a kontroll csoportban nem figyelhető meg hason- ló

Ugyanakkor a 3 óra ischaemia alatt a középnyomás szignifikánsan megnövekedett az IR-kontroll és PostC csoportban áloperált állatok értékeihez képest.. A reperfúzió kezdetén

Minden egyes gyermek, aki 34 hó 27 napnál fiatalabb volt a csoportban, körülbelül két és félszeresére növelte annak a relatív valószínűségét, hogy a vizsgálati

Az egyes irányzatok képviselői elisme rik, hogy ezek mind csak lehetőségek, bizonyos szituációkban javítani tudják az állami szektor működését külön-külön, il-

Lényegesnek tartom azt az összefüggést, hogy a klinikai állapotot jellemző Shwachman-Kulczyczki score szignifikánsan alacsonyabb volt az 5 percentil érték alatti

Milliárd $.. A hatalmas autóipari konszernek gazdasági súlya más egyéb dologban is megmutatkozik. Magas szint ű autóipari vezet ő látogatásakor leggyakrabban a miniszterelnök

További előnye, hogy nem vagyunk egy adott eszközhöz kötve, tehát akár az irodában vagy akár otthon is beléphetünk a programba, és folytathatjuk a szerkesztést?.

Három hónapos kontroll alapján Petersilka 3-5 mm-es kiindulási szon- dázási mélység mellett mind a klinikai, mind a mikrobio- lógiai paraméterek szerint jobbnak találta

Abból az összesen 27 családból, ahol előfordult családon belüli erőszak, az interjúalanyok 15 esetben említették, hogy a bántalmazó alkoholista volt, vagy ha nem is volt az,

A szérum cGMP szint a kezeletlen diabéteszes csoportban tendenciájában alacsonyabb volt, mint az egészséges kontroll csoportban, de a különbség nem volt

o A methylphenidate kezelésben részesülő ADHD csoportban szignifikánsan magasabb a diszkinézia szintje, mint a kontroll, vagyis nem ADHD-s, gyógyszeres kezelésben

A nem kontraktilis rostok mennyisége szignifikánsan alacsonyabb volt nőstény állatokban a hím kontroll csoportokhoz képest, továbbá edzés hatására szignifikánsan

A Q50-nel kezelt csoportban ezen enzimek mRNS szintje szignifikánsan magasabb volt a kontroll csoporthoz képest, és ezt a proteinexpresszió változásai is

ACPA = anticitrullinált protein elleni antitestek; AD = autoszo- mális domináns; ADA = adenozin-dezamináz; AH = autoim- mun hepatitis; AICDA = aktiváció indukálta citidin-dezami-

Egyéb szisztémás és szervspecifikus autoimmun betegségek szignifikánsan nagyobb arányban fordulnak elô idiopathiás inflammatoricus myopathiás betegek elsôfokú rokonaiban, mint

KRAS mutáns ADC betegek körében a magas ActA szint esetében emelkedett a metasztázisok száma és a teljes túlélés szignifikánsan rövidebb volt az alacsony

5 Németh József Lajos: Kihívások és válaszok a honvédség hazai és nemzetközi feladatrendszerében.. január 1-jén elkezdődött az „Eltökélt Támogatás” mint új

A fertőzésig eltelt idő a nem-MRSA csoportban szignifikánsan rövidebb volt, mint az MRSA csoportban (p=0,001), míg a gyógyulásig eltelt napok száma, valamint a

A plazma karbamid koncentrációja jelentĘsen emelkedett a Kontroll csoportban az ellés után, az Energia csoportban ezzel szemben csak az ellés utáni héten volt növe- kedés

lyes lcülönbség mutatkozik a főfoglalkozásí alapon földbirtokosok (önálló keresők) és az összes földtulajdonosok (tehát idevéve a külön földdel bíró eltartottakat

Azok a földbirtokok, amelyekhez föld- adó alá eső (mívelhetö) terület tartozik, együttvéve lö,081.844 kat. hold terjedel- műe'k. A területből a szabad- forgalmú