• Nem Talált Eredményt

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Copied!
144
0
0

Teljes szövegt

(1)

ÁRA: 2165 FT TARTALOM

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

I. RÉSZ Személyi rész

Közlemény szakmai kitüntetések, elismerések adományo- zásáról... 3338

II. RÉSZ

Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok,

az Alkotmánybíróság határozatai

1368/2011. (XI. 8.) Korm. határozat az Egészségbiztosítási Alap egyes jogcímcsoportjai tekintetében szükséges intézkedésekrõl ... 3341

III. RÉSZ

Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

28/2011. (XI. 10.) NEFMI utasítás a Nemzeti Erõforrás Minisz- tériumnak a nemdohányzók védelmérõl és a dohányter- mékek fogyasztásának szabályairól szóló szabályzatáról ... 3345

IV. RÉSZ Útmutatók

V. RÉSZ Közlemények

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye egyes Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítések írásbeli vizsgarészének, az írásbeli és interaktív vizsgatevékeny- ségeknek vizsgaidõpontjairól ... 3347 Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

közleménye orvostechnikai eszközök idõszakos felül- vizsgálatát végzõ szervezetek feljogosításáról ... 3448 Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal közleménye a Borsod-

Abaúj-Zemplén megye Ózd város, Újváros téri város- részében közforgalmú gyógyszertár létesítésére kiírt pályázat eredményérõl ... 3448 Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal pályázati felhívása köz-

forgalmú gyógyszertár létesítésére ... 3449 A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezõ tanfolyamokról ... 3452

VI. RÉSZ

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

VII. RÉSZ Vegyes közlemények

Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvény- telenítésérõl ... 3456 Pályázati hirdetmény betölthetõ állásokra ... 3457

(2)

I. RÉSZ Személyi rész

Közlemény szakmai kitüntetések, elismerések adományozásáról

Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr

2011. szeptember 16-ánProf. Dr. Kertai Pál,az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megszervezõje és elsõ tisztifõorvosa részéreBatthyány-Strattmann László díjatadományozott.

***

2011. október 8-án a Magángyógyszerészek Országos Kongresszusán több évtizeden át végzett, kimagasló szakmai munkásságának elismerésekéntBatthyány-Strattmann László díjbanrészesítetteDr. Pávics Lászlót,a veszprémi Fehér Üröm Gyógyszertár vezetõjét.

Kiemelkedõ szakmai tevékenysége elismeréseként Pro Sanitate elismerésben részesítette Potocsny Máriát, a St. Kozma Gyógyszertár vezetõjét.

Eredményes, példamutató tevékenysége elismeréseként Nemzeti Erõforrás Miniszteri Dicséret elismerésben részesítetteIllés Tamást,a Szent Teréz Gyógyszertár vezetõjét,Mátyásné Dr. Simon Zsuzsannát, a Caritas Patika vezetõjét.

***

2011. október 14-én Nagykõrösön, az Országos Rehabilitációs Konferencián aNemzeti Erõforrás Miniszter Elismerõ Oklevele elismerésben részesült felelõsségteljes, példamutató munkájuk elismeréseként a Nagykõrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelõintézete Krónikus Belgyógyászati Osztályának kollektívája.

***

2011. október 15-én Szekszárdon, a Balassa János kórházban rendezett Balassa-napi ünnepségen

Több évtizeden át végzett, kimagasló szakmai munkásságának elismerésekéntBatthyány-Strattmann László-díjban részesítetteDr. Wagner Gyulanyugalmazott nephrológus részlegvezetõ fõorvost.

Eredményes, példamutató tevékenysége elismeréseként Nemzeti Erõforrás Miniszteri Dicséret elismerésben részesítette:

Dr. Rippl Ilonát,a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórház Gyermekosztály osztályvezetõ helyettes fõorvosát, Dr. Hahn Erzsébetet,a Pszichiátriai gondozó vezetõ fõorvosát, Dr. Nemerey Zsuzsannát,a Röntgen- és Ultrahang Diagnosztikai Osztály fõorvosát,Muchné Budai Beáta Máriaszociális munkást,Szabó Szilvia gyógytornászt, Bíró Beáta könyvtárost.

***

A Szervdonáció és Transzplantáció Európa-, és Világnapja alkalmából 2011. október 16-án az élet mentésében tanúsított példamutató magatartásértPro Vita díjatadományozott

Balázs László, Balogh Gáborné, Balogh Mónika, Bérces Berta, Bíró Attila, Birton Judit, Czeba Jenõné, Dobó Istvánné, Édes Judit, Fekete Anikó, Fink Mihályné, Gaál László, Ganyu Csaba, Garami Elena, Gáspár Miklós, Hanyu Gábor, Hollós Györgyné, Horváth Ernõ, Horváthné Gaján Edit, id. Nagypál Barnabás, id. Szabó Sándor, Kardosné Vaskó Erika, Kincses Józsefné, Krutilla Attiláné, Kutrucz Éva Mária, Lajtos Imréné, Lakatosné Szénási Adrienn, Márkus Béláné, Mátyás Antalné, Mihályné Kothencz Katalin, Molnár Bernadett, Namesánszki Ákos, Peredi Béláné, Pintér Tünde, Prisznyák Szilvia, Rádiné Bolyos Judit, Rajkai Istvánné, Sámel János, Szíj Józsefné, Takácsné Katkó Emese, Varga János, Vargha Balázs, Vasas Károlyné, Vurst Éva, Winkler Miklósné, Zsofcsákné Szabó Edinarészére.

***

(3)

Nemzeti Erõforrás Miniszteri Dicséretben részesítette a beruházásban kiemelkedõ teljesítményt nyújtó kivitelezõket,Pataki Pétert,a HÉROSZ Zrt. termelési igazgatóját,Rigó Lászlófõmérnököt,Vallus Jánosépítési – vezetõ mûszaki ellenõrt,Kollár Ágnesprojekt asszisztenst,Miklós Mónikapénzügyi adminisztrátort.

***

2011. október 20-án, a Magyar Gyógytornászok Társaság kongresszusán kiemelkedõ szakmai tevékenysége elismerésekéntPro Sanitateelismerésben részesítetteDr. Tahyné Peuser Juditot, a Szívbarát Bt. ügyvezetõjét,Egyed Mártavezetõ gyógytornászt,Vámosi Istvánnégyógytornászt.

Életmûve elismeréseként a Nemzeti Erõforrás Miniszter Díszoklevele elismerésben részesült Dévény Anna mozgáspedagógus, a Dévény Anna Alapítvány vezetõ gyógytornásza.

Eredményes, példamutató tevékenysége elismeréseként Nemzeti Erõforrás Miniszteri Dicséret elismerésben részesült:

Nagy Marianna,a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Intenzív és Sebészeti Osztályának gyógytornásza,Bencsura Katalin,a Szegedi Egyetem Ortopédiai Klinikájának nyugalmazott gyógytornásza,Árva Kálmánné,az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet nyugalmazott gyógytornásza, Tápai Józsefné, a Semmelweis Egyetem I. sz. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika gyógytornásza,Koltai Endréné,a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiai Tanszékének fõiskolai adjunktusa, Bazsikáné Kürti Ilona, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet csoportvezetõ gyógytornásza, Rákosiné Butt Katalin, a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ és Egészségturisztikai Zrt. vezetõ gyógytornásza,Rochlitz Ildikó,a Rochlitz Gyógytornász és Szolgáltató Bt. vállalkozó gyógytornásza,Makovicsné Landor Erika,a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiai Tanszékének fõiskolai adjunktusa,Nagypál Éva, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet – Központi Ambulanciájának gyógytornásza.

***

Batthyány-Strattmann László születésének 141. évfordulója alkalmából 2011. október 27-én Dr. Réthelyi Miklós miniszter szakmai kitüntetéseket adott át.

Batthyány-Strattmann László díjbanrészesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Dr. Bercsényi Lajos, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház fõigazgató fõorvosa,Prof. Dr. Gerõ László, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. számú Belgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára,Dr. Jelenik Zsuzsanna, az Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpontjának osztályvezetõ fõorvosa, Kapszáné Fábián Hajnalka, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinikájának gyógytornásza,Dr. Tölgyes Anna,a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet megbízott fejlesztési igazgatója.

Pro Sanitate díjelismerésben részesült kiemelkedõ szakmai tevékenysége elismeréseként

Baráthné Simon Valéria, a Csaroda, Hetefejércse, Tákos Területi Védõnõi Szolgálat védõnõje,Dr. Bódy Gábor, a Budapest, III. kerületi Önkormányzat Járóbeteg Szakrendelésének fõorvosa,Dr. Borbás Sarolta, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Felnõtt Kardiológia fõorvosa,Dr. Bozóky Géza,a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának orvos-igazgatója,Dr. Cserényi László,a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Általános Sebészeti Osztályának fõorvosa, Dr. Erdei Sándor, a Kazincbarcika Város Önkormányzata Háziorvosi Szolgálatának felnõtt-háziorvosa, Dr. Erdélyi Mihály, a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház Szülészeti és Nõgyógyászati Osztályának nyugalmazott szülész-nõgyógyász fõorvosa, Dr. Francia István, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének tudományos fõmunkatársa,Dr. Györe Gyöngy,a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Pszichiátriai Centrum Rehabilitációs Osztályának osztályvezetõ fõorvosa,Dr. Katona Klára,a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa

(4)

János Kórháza Reumatológiai Osztályának osztályvezetõ fõorvosa,Dr. Kérészy Adrienne,a debreceni Arany Egyszarvú Gyógyszertár vezetõje,Dr. Körmendy Miklós, a Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Bõrgyógyászati Rendelõ fõorvosa, Ludász Valéria, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének munkatársa,Maroska Anikó,a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet ápolási igazgatója, Dr. Martonffy Katalin, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikájának szaktanácsadója,Dr. Molnár Árpád Zoltán,a tiszaújvárosi Városi Rendelõintézet sebész-traumatológus fõorvosa,Németh Istvánné, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének fõiskolai docense, Dr. Neszt Kálmán, a Budapest, XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének fõigazgató fõorvosa,Dr. Oláh András,a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápolás és Betegellátás Intézete Ápolástudományi Tanszékének tanszékvezetõ egyetemi docense, Prof. Dr. Oláh Tibor, a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház Általános Sebészet, Ér- és Mellkas-sebészeti Osztályának osztályvezetõ fõorvosa, Patak Zoltánné,a Budapest XI. kerületi Gyógyír XI. Nonprofit Kft. intézeti vezetõ asszisztense,Rindermojzer Istvánné,az ajkai Magyar Imre Kórház Általános Sebészet-Szemészet Mátrix Osztályának diplomás ápolója,Dr. Sutáné Dr. Faragó Ildikó,a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola fogorvosa,Uray Sára,a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Központi Sterilizálójának vezetõje,Dr. Vincze GáborPh.D, a Békés Megyei Képviselõtestület Pándy Kálmán Kórháza Pszichiátriai Osztályának osztályvezetõ fõorvosa.

A Nemzeti Erõforrás Miniszter Díszoklevele elismerésben részesült több évtizeden át végzett példaértékû tevékenységért

Dr. Dobrai István, a karcagi Kátai Gábor Kórház Sebészeti Osztályának fõorvosa, Forintos Péterné, a Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháza Személyügyi és Bérügyi Osztályának nyugalmazott osztályvezetõje, Kocsi Lászlóné, Szentmártonkáta Önkormányzata Védõnõi Szolgálatának nyugalmazott védõnõje,Dr. Kovács Aranka,a szentesi Dr. Bugyi István Kórház Belgyógyászati-Mátrix Osztályának osztályvezetõ fõorvosa,Kulcsár Károlyné,Tarpa Nagyközség Önkormányzata Védõnõi Szolgálatának körzeti védõnõje,Mátyás Szabolcsné, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Onkoradiológiai Központjának vezetõ ápolója,Dr. Monoki Erzsébet,a szentesi Dr. Bugyi István Kórház Radiológiai Osztályának osztályvezetõ fõorvosa,Sárközi Zsuzsanna, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Pszichiátriai Osztályának vezetõ ápolója,Somodi Ferencné,a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet belsõ ellenõre, Dr. Sz. Kiss Sándor, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Intézetének klinikai fõorvosa, Török Jánosné, a szentesi Dr. Bugyi István Kórház Pszichiátriai Osztályának fõnõvére,Vinczéné Orbán Anna Mária,Tiszaszentmárton és Zsurk községek védõnõje.

Nemzeti Erõforrás Miniszteri Dicséretbenrészesült eredményes, példamutató tevékenysége elismeréseként Barsi Erika,a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályának aneszteziológiai szakasszisztense,Bartalovics Józsefné,a Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatóságának területi védõnõje, Daróczi Gizella Gabriella, a békéscsabai Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet általános ápolója, Deák Józsefné, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Bölcsõdéjének kisgyermeknevelõje, Demjén Tibor, az Országos Egészségfejlesztési Intézet Dohányzás Fókuszpont vezetõje,Fehér Zoltánné,a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Bõr-, Nemikórtani és Bõronkológiai Klinikájának ápolója,Dr. Fodor Attila,a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikájának egyetemi adjunktusa,Galyóné Berecz Szilvia, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház ápolója, Hidasi Gáborné, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának osztályvezetõ ápolója, Hornok Albertné, a békéscsabai Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet foglalkozás-egészségügyi szakápolója, Horváth Gyuláné, a Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatóságának iskolai védõnõje,Dr. Járay Géza, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Sebészeti és Érsebészeti Osztályának osztályvezetõ fõorvosa,Kecskés Bertalanné,a tiszaújvárosi Városi Rendelõintézet kardiológiai asszisztense, Konkusz Józsefné, a Budapest, XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. területi védõnõje,Kovács Margit, a Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért Gyermekpszichiátriai Kórháza és Szakambulanciája vezetõ fõnõvére,Dr. Kõvári Tünde,a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház Fül-Orr-Gégészet és Fej- Nyaksebészeti Osztályának fõorvosa, Dr. Lestyán Katalin, a Békés Megyei Képviselõtestület Pándy Kálmán Megyei Kórháza Bõrgyógyászati Osztályának osztályvezetõ fõorvosa,Nagy István,a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Informatikai Osztályának osztályvezetõje,Dr. Orovecz Eleonóra,a Csongrád Megyei Kormányhivatal Pénzügyi Fõosztály Költségvetési és Kontrolling Osztályának szakmai fõtanácsadója, Pichler Györgyné, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház asszisztense, Pintér Istvánné, Kunadacs Községi

(5)

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet szakasszisztense,Tóth Erika Mária,a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar II. számú Patológiai Intézetének adminisztrátora.

ANemzeti Erõforrás Miniszter Elismerõ Okleveleelismerésben részesült felelõsségteljes, példamutató munkájuk elismeréseként:

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Diétás Szolgálat munkacsoportja.

A kitüntetést átvette: Honti Attilánévezetõ dietetikus,Dormánné Szabó Brigittadietetikus,Kmetyó Beátadietetikus, Zsíros Evelindietetikus.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet kollektívája.

A kitüntetést átvette:Dr. Mózer Erzsébetvezetõ fõorvos,Tóth Gizellavezetõ asszisztens,Ecseki Erzsébetgazdasági vezetõ.

Az Országos Epidemiológiai Központban mûködõ EPINFO Szerkesztõség tagjai.

A kitüntetést átvette: Dr. Straub Ilona alapító fõszerkesztõ, Dr. Melles Márta fõszerkesztõ, Dr. Csohán Ágnes fõszerkesztõ-helyettes, Dr. Krisztalovics Katalin olvasószerkesztõ, Dr. Böröcz Karolina szerkesztõ, Kissné Sponga Zsuzsannatechnikai szerkesztõ,Dr. Barrelné Mosonyi Ildikóhelyettes technikai szerkesztõ.

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Bõr-, Nemikórtani és Bõronkológiai Klinika Immunológiai munkacsoportja.

A kitüntetést átvette: a munkacsoport vezetõje,Dr. Wikonkál Norbert Miklósegyetemi docens,Bencés Ilonadiplomás ápoló,Fehér Zoltánnéápolónõ,Bertényi Andrásnéápolónõ,Benczés Bélánészakápoló,Pálné Jakab Juliannaápoló, Baka Szilvia Diánaápoló,Surányi Lászlónéápoló.

II. RÉSZ

Törvények, országgyûlési határozatok,

kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

A Kormány 1368/2011. (XI. 8.) Korm. határozata

az Egészségbiztosítási Alap egyes jogcímcsoportjai tekintetében szükséges intézkedésekrõl

1. A Kormány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: KvTv.) 21. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében és figyelemmel a 21. § (3) bekezdésében foglaltakra elrendeli a KvTv.

1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím 3. Természetbeni ellátások alcím 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím elõirányzatának, valamint a KvTv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 1. Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím 7. Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcím 7. Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései jogcím-csoport 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek elõirányzatának 12 000,0 millió forinttal történõ megemelését az 1. melléklet szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter Határidõ: azonnal

2. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 27. § (1) bekezdésében, valamint a KvTv. 21. §-ában biztosított jogkörében elrendeli a KvTv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcím 2. Táppénz jogcím-csoport

(6)

1. Táppénz jogcím elõirányzatának terhére 7000,0 millió forint átcsoportosítását a KvTv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím 3. Természetbeni ellátások alcím 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím elõirányzatának, valamint 5000,0 millió forint átcsoportosítását a KvTv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím 3. Természetbeni ellátások alcím 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport 3. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím elõirányzatának javára a 2. melléklet szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter Határidõ: azonnal

3. A Kormány az Áht. 27. § (1) bekezdésében, valamint a KvTv. 21. §-ában biztosított jogkörében elrendeli a KvTv.

1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím 3. Természetbeni ellátások alcím 8. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcím-csoport elõirányzatának átcsoportosítását a KvTv.

1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím 3. Természetbeni ellátások alcím 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím elõirányzatának javára a 3. melléklet szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter Határidõ: 2011. december 1.

4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktors. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 1368/2011. (XI. 8.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

a Kormány hatáskörében Költségvetési év: 2011.

Millió forintban, egy tizedessel

Állam- háztartási

egyedi azonosító

Fejezet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Feje- zet- név

Cím- név

Al- cím- név

Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

BEVÉTELEK A módosítás jogcíme

Módosítás (+/–)

A módo- sítás követ-

kezõ évre áthúzódó

hatása A módo-

sítást elrendelõ

jog- szabály/

hatá- rozat száma Kiemelt elõirányzat neve

LXXII. Egészségbiztosítási alap

1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb

bevételek

7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései

272423 2 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító

gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb

gyógyszerforgalmazással kapcsolatos

bevételek 12 000,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a)a költségvetési évben egyszeri jellegû

(7)

azonosító szám

szám szám port- szám

ir.- szám

név név

név név

név évre

áthúzódó hatása

hatá- rozat száma Kiemelt elõirányzat neve

LXXII. Egészségbiztosítási alap

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

3 Természetbeni ellátások

4 Gyógyszertámogatás

212548 1 Gyógyszertámogatás kiadásai 12 000,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a)a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam- háztartási

egyedi azonosító

Fejezet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Feje- zet- név

Cím- név

Al- cím- név

Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

TÁMOGATÁSOK A módosítás jogcíme

Módosítás (+/–)

A módo- sítás követ-

kezõ évre áthúzódó

hatása A módo-

sítást elrendelõ

jog- szabály/

hatá- rozat száma Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a)a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a)a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–) Összesen I.

negyedév II.

negyedév III.

negyedév IV.

negyedév

Fejezet 1 példány idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 12 000,0 12 000,0

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1368/2011. (XI. 8.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

a Kormány hatáskörében Költségvetési év: 2011.

Millió forintban, egy tizedessel

Állam- háztartási

egyedi azonosító

Fejezet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Feje- zet- név

Cím- név

Al- cím- név

Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

KIADÁSOK A módosítás

jogcíme

Módosítás (+/–)

A módo- sítás követ-

kezõ évre áthúzódó

hatása A módo-

sítást elrendelõ

jog- szabály/

hatá- rozat száma Kiemelt elõirányzat neve

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

2 Táppénz

233167 1 Táppénz –12 000,0

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

3 Természetbeni ellátások kiadásai

4 Természetbeni ellátások

212548 1 Gyógyszertámogatás kiadásai 7 000,0

5 Gyógyászati segédeszköz támogatás

252556 3 Egyéb gyógyászati segédeszköz

támogatás 5 000,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a)a költségvetési évben egyszeri jellegû

(8)

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–) Összesen I.

negyedév II.

negyedév III.

negyedév IV.

negyedév

Fejezet 1 példány idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 0,0 0,0

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

3. melléklet az 1368/2011. (XI. 8.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

a Kormány hatáskörében Költségvetési év: 2011.

Millió forintban, egy tizedessel

Állam- háztartási

egyedi azonosító

Fejezet- szám

Cím- szám

Al- cím- szám

Jog- cím- csop.- szám

Jog- cím- szám

Elõ- ir.- cso- port- szám

Ki- emelt

elõ- ir.- szám

Feje- zet- név

Cím- név

Al- cím- név

Jog- cím- csop.- név

Jog- cím- név

Elõ- ir.- csop.-

név

KIADÁSOK A módosítás

jogcíme

Módosítás (+/–)

A módo- sítás követ-

kezõ évre áthúzódó

hatása A módo-

sítást elrendelõ

jog- szabály/

hatá- rozat száma Kiemelt elõirányzat neve

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

3 Természetbeni ellátások

4 Gyógyszertámogatás

212548 1 Gyógyszertámogatás kiadásai 15 000,0

LXXII. Egészségbiztosítási alap

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

3 Természetbeni ellátások

278856 8 Természetbeni ellátások céltartaléka –15 000,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a)a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–) Összesen I.

negyedév II.

negyedév III.

negyedév IV.

negyedév

Fejezet 1 példány idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 0,0 0,0

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

(9)

A nemzeti erõforrás miniszter 28/2011. (XI. 10.) NEFMI utasítása a Nemzeti Erõforrás Minisztériumnak a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának szabályairól szóló szabályzatáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – figyelemmel a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (8) bekezdésére és 4. § (9) bekezdésére – a következõ utasítást adom ki:

1. § A Nemzeti Erõforrás Minisztériumnak a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának szabályairól szóló szabályzatát az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítom meg.

2. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

(2) 2012. január 1-jén hatályát veszti az 1. melléklet

a) 3. pontjában az „– az 5. pontban meghatározott helyen kívül –” szövegrész, b) 5. pontja.

Dr. Réthelyi Miklóss. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

1. melléklet a 28/2011. (XI. 10.) NEFMI utasításhoz

A Nemzeti Erõforrás Minisztériumnak

a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának szabályairól szóló szabályzata

1. A Szabályzat hatálya

1. A Szabályzat hatálya a Nemzeti Erõforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) által használt épületekre, a NEFMI állami vezetõire, kormánytisztviselõire és munkavállalóira terjed ki.

2. A Szabályzat elõírásának betartatása 2. A Szabályzat betartatását biztosítja

a) a NEFMI munkavállalói, kormánytisztviselõi és – a miniszter kivételével – állami vezetõi esetében a felettes vezetõ, b) a NEFMI-ben meghívásra vagy ügyintézés céljából tartózkodó személy esetén a meghívó fél vagy az ügyintézésre

jogosult szervezeti egység vezetõje,

c) szolgáltatás igénybevétele vagy rendezvény esetén a szolgáltatás nyújtója, a rendezvény szervezõje, vagy a rendezvényért felelõs NEFMI szervezeti egység vezetõje

[az a)–c) pontban megjelölt felelõs személyek a továbbiakban együtt: Rendelkezésre jogosult személy].

3. Dohányzási tilalmak, dohányzóhelyek

3. A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Törvény) elõírásainak megfelelõen a NEFMI által használt épületeken belül

(10)

– az 5. pontban meghatározott helyen kívül – az egészséget nem veszélyeztetõ munkavégzés és a nemdohányzók védelme érdekében dohányozni tilos, amit az épületek minden bejáratánál és emeletenként egy helyen feltûnõ és közérthetõ módon jelölni kell.

4. A NEFMI által használt épületek üzemeltetõje a Törvény 4. §-ában foglaltak szerint épületen kívüli dohányzóhelyet jelöl ki az épületek belsõ udvarán, vagy megfelelõ belsõ udvar hiányában más, épületen kívüli területen, amelyet felirattal vagy piktogrammal lát el.

5. A NEFMI által használt épületek üzemeltetõje – a Törvény 4. §-ának figyelembevételével – 2011. december 31-ig épületen belüli dohányzóhelyet is kijelölhet.

4. A nemdohányzók védelmére vonatkozó elõírások ellenõrzése, eljárás az elõírások megszegése esetén

6. A nemdohányzók védelmét szolgáló elõírások 2. pont szerinti betartatása a Rendelkezésre jogosult személy feladata és kötelezettsége.

7. A nemdohányzók védelmét szolgáló elõírások megszegése esetén az állami vezetõ, a kormánytisztviselõ, a munkavállaló – az elõírások megtartására vonatkozó figyelmeztetés eredménytelensége esetén – fegyelmi felelõsséggel tartozik.

8. A Rendelkezésre jogosult személy a NEFMI-vel állami vezetõi, kormány-tisztviselõi vagy munkaviszonyban nem álló, a NEFMI által használt épületben tartózkodó, a nemdohányzók védelme érdekében fennálló korlátozást megsértõ személyt köteles felhívni a jogsértés haladéktalan befejezésére. A felhívás eredménytelensége esetén a Rendelkezésre jogosult személy a jogsértõ személyt felszólítja, hogy az épületet hagyja el, illetve az arra hatáskörrel rendelkezõ szervnél egészségvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás lefolytatását kezdeményezi.

IV. RÉSZ

Útmutatók

(11)

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye

egyes Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítések írásbeli vizsgarészének, az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységeknek vizsgaidõpontjairól

Az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben kiadott, a szakképesítésekre irányadó ágazati jogszabályokban meghatározott szakmai és vizsgakövetelmények szerint folyó (kifutó szakképzések) írásbeli vizsgáinak vizsganapjai, vizsgaidõpontjai iskolai rendszerû és iskolarendszeren kívüli vizsgaszervezés esetén

A feladatlapok a futárnapon, 2012. január 25-én a GYEMSZI – ETI-ben vehetõk át 9–15 óra között

Szak perc vizsgarész vizsganap óra

1. Egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. február 01. 8

2. Egészségõr-fertõtlenítõ 180 írásbeli 2012. február 01. 8

3. Fizioterápiás asszisztens 180 írásbeli 2012. február 01. 8

4. Gyógyszertári asszisztens 180 írásbeli 2012. február 01. 8

5. Ortopédiai cipész 180 írásbeli 2012. február 01. 8

6. Egészségügyi operátor 180 írásbeli 2012. február 01. 8

7. Masszõr (sportmasszõr) 180 írásbeli 2012. február 01. 8

8. Klinikai szakápoló (epidemiológiai szakápoló) 180 írásbeli 2012. február 01. 8

9. Ortopédiai mûszerész 180 írásbeli 2012. február 01. 8

10. Ortopédiai kötszerész és fûzõkészítõ 180 írásbeli 2012. február 01. 8

11. Klinikai elektrofiziológiai asszisztens 180 írásbeli 2012. február 01. 8

12. Gyógyúszás foglalkoztató 180 írásbeli 2012. február 01. 8

13. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens 180 írásbeli 2012. február 01. 8

14. Fogászati asszisztens 180 írásbeli 2012. február 02. 8

15. Klinikai fogászati higiénikus 180 írásbeli 2012. február 02. 8

16. Egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és immunhisztokémiai

szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. február 02. 8

17. Egészségügyi szakasszisztens (citológiai szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. február 02. 8 18. Egészségügyi szakasszisztens (mikrobiológiai laboratóriumi

szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. február 02. 8

19. Egészségügyi szakasszisztens (klinikai laboratóriumi szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. február 02. 8 20. Egészségügyi szakasszisztens (emésztõszervi endoszkópos

szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. február 02. 8

21. Egészségügyi szakasszisztens (mûtõs szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. február 02. 8 22. Egészségügyi szakasszisztens (röntgen-mûtõs szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. február 02. 8 23. Egészségügyi szakasszisztens (elektronmikroszkópos szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. február 02. 8 24. Egészségügyi szakasszisztens (radiofarmakológiai szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. február 02. 8 25. Egészségügyi szakasszisztens (gyógyszertári analitikus szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. február 02. 8 26. Klinikai szakápoló (onkológiai szakápoló) 180 írásbeli 2012. február 02. 8

27. Egészségügyi gázmester (kártevõirtó) 180 írásbeli 2012. február 03. 8

28. Fülilleszték-készítõ 180 írásbeli 2012. február 03. 8

29. Egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. február 03. 8 30. Egészségügyi szakasszisztens (általános és vasculáris

ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. február 03. 8

31. Kórszövettani-szövettani asszisztens 180 írásbeli 2012. február 03. 8

32. Klinikai szakápoló (körzeti-közösségi szakápoló) 180 írásbeli 2012. február 03. 8 33. Klinikai szakápoló (geriátriai szakápoló) 180 írásbeli 2012. február 03. 8 34. Egészségügyi szakasszisztens (transzfuziológiai szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. február 03. 8

35. Foglalkozás-egészségügyi szakápoló 180 írásbeli 2012. február 03. 8

36. Izotópasszisztens 180 írásbeli 2012. február 03. 8

37. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó 180 írásbeli 2012. február 03. 8

38. Rehabilitációs tevékenység terapeuta 180 írásbeli 2012. február 03. 8

39. Egészségügyi kártevõirtó szakmunkás 180 írásbeli 2012. február 03. 8

40. Klinikai szakápoló (pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló) 180 írásbeli 2012. február 03. 8

41. Élelmezésvezetõ 180 írásbeli 2012. február 03. 8

42. Masszõr (fürdõsmasszõr) 180 írásbeli 2012. február 03. 8

43. Masszõr (gyógymasszõr) 180 írásbeli 2012. február 03. 8

44. Klinikai szakápoló (diabetológiai szakápoló) 180 írásbeli 2012. február 06. 8

45. Boncmester 180 írásbeli 2012. február 06. 8

(12)

A feladatlapok a futárnapon, 2012. január 25-én a GYEMSZI – ETI-ben vehetõk át 9–15 óra között

Szak perc vizsgarész vizsganap óra

46. Egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus

szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. február 06. 8

47. Mentõápoló 180 írásbeli 2012. február 06. 8

48. Röntgenasszisztens 180 írásbeli 2012. február 06. 8

49. Klinikai szakápoló (gyermekintenzív-terápiás szakápoló) 180 írásbeli 2012. február 06. 8 50. Egészségügyi szakasszisztens (aneszteziológiai szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. február 06. 8

51. Ortopédiai technikus 180 írásbeli 2012. február 06. 8

52. Képi diagnosztikai asszisztens 180 írásbeli 2012. február 06. 8

53. Ápoló 180 írásbeli 2012. február 06. 8

54. Szülésznõ 180 írásbeli 2012. február 06. 8

55. Csecsemõ és gyermekápoló 180 írásbeli 2012. február 06. 8

56. Fogtechnikus 180 írásbeli 2012. február 06. 8

57. Mûtõssegéd 180 írásbeli 2012. február 06. 8

58. Egészségügyi szakasszisztens (szülészeti-nõgyógyászati

ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. február 06. 8

59. Egészségügyi menedzser 180 írásbeli 2012. február 06. 8

60. Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus 180 írásbeli 2012. február 06. 8 61. Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens 180 írásbeli 2012. február 06. 8

62. Ápolási asszisztens 180 írásbeli 2012. február 06. 8

63. Egészségügyi szakasszisztens (gyógyszerellátási szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. február 06. 8 64. Klinikai szakápoló (intenzív betegellátó szakápoló) 180 írásbeli 2012. február 06. 8 65. Klinikai szakápoló (nefrológiai szakápoló) 180 írásbeli 2012. február 06. 8 66. Klinikai szakápoló (hospice szakápoló és koordinátor) 180 írásbeli 2012. február 06. 8 67. Egészségügyi szakasszisztens (humángenetikai szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. február 06. 8

Az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben kiadott, a szakképesítésekre irányadó ágazati jogszabályokban meghatározott szakmai és vizsgakövetelmények szerint folyó (kifutó szakképzések) írásbeli vizsgáinak vizsganapjai, vizsgaidõpontjai iskolai rendszerû és iskolarendszeren kívüli vizsgaszervezés esetén

A feladatlapok a futárnapon, 2012. május 9-én a GYEMSZI – ETI-ben vehetõk át 9–15 óra között

Szak perc vizsgarész vizsganap óra

1. Egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. május 14. 8

2. Egészségõr-fertõtlenítõ 180 írásbeli 2012. május 14. 8

3. Fizioterápiás asszisztens 180 írásbeli 2012. május 14. 8

4. Gyógyszertári asszisztens 180 írásbeli 2012. május 14. 8

5. Ortopédiai cipész 180 írásbeli 2012. május 14. 8

6. Egészségügyi operátor 180 írásbeli 2012. május 14. 8

7. Masszõr (sportmasszõr) 180 írásbeli 2012. május 14. 8

8. Klinikai szakápoló (epidemiológiai szakápoló) 180 írásbeli 2012. május 14. 8

9. Ortopédiai mûszerész 180 írásbeli 2012. május 14. 8

10. Ortopédiai kötszerész és fûzõkészítõ 180 írásbeli 2012. május 14. 8

11. Klinikai elektrofiziológiai asszisztens 180 írásbeli 2012. május 14. 8

12. Gyógyúszás foglalkoztató 180 írásbeli 2012. május 14. 8

13. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens 180 írásbeli 2012. május 14. 8

14. Fogászati asszisztens 180 írásbeli 2012. május 15. 8

15. Klinikai fogászati higiénikus 180 írásbeli 2012. május 15. 8

16. Egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és immunhisztokémiai

szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. május 15. 8

17. Egészségügyi szakasszisztens (citológiai szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. május 15. 8 18. Egészségügyi szakasszisztens (mikrobiológiai laboratóriumi

szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. május 15. 8

19. Egészségügyi szakasszisztens (klinikai laboratóriumi szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. május 15. 8 20. Egészségügyi szakasszisztens (emésztõszervi endoszkópos

szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. május 15. 8

21. Egészségügyi szakasszisztens (mûtõs szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. május 15. 8 22. Egészségügyi szakasszisztens (röntgen-mûtõs szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. május 15. 8 23. Egészségügyi szakasszisztens (elektronmikroszkópos szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. május 15. 8 24. Egészségügyi szakasszisztens (radiofarmakológiai szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. május 15. 8 25. Egészségügyi szakasszisztens (gyógyszertári analitikus szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. május 15. 8

26. Klinikai szakápoló (onkológiai szakápoló) 180 írásbeli 2012. május 15. 8

27. Egészségügyi gázmester (kártevõirtó) 180 írásbeli 2012. május 16. 8

(13)

29. Egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. május 16. 8 30. Egészségügyi szakasszisztens (általános és vasculáris

ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. május 16. 8

31. Kórszövettani-szövettani asszisztens 180 írásbeli 2012. május 16. 8

32. Klinikai szakápoló (körzeti-közösségi szakápoló) 180 írásbeli 2012. május 16. 8

33. Klinikai szakápoló (geriátriai szakápoló) 180 írásbeli 2012. május 16. 8

34. Egészségügyi szakasszisztens (transzfuziológiai szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. május 16. 8

35. Foglalkozás-egészségügyi szakápoló 180 írásbeli 2012. május 16. 8

36. Izotópasszisztens 180 írásbeli 2012. május 16. 8

37. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó 180 írásbeli 2012. május 16. 8

38. Rehabilitációs tevékenység terapeuta 180 írásbeli 2012. május 16. 8

39. Egészségügyi kártevõirtó szakmunkás 180 írásbeli 2012. május 16. 8

40. Klinikai szakápoló (pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló) 180 írásbeli 2012. május 16. 8

41. Élelmezésvezetõ 180 írásbeli 2012. május 16. 8

42. Masszõr (fürdõsmasszõr) 180 írásbeli 2012. május 16. 8

43. Masszõr (gyógymasszõr) 180 írásbeli 2012. május 16. 8

44. Klinikai szakápoló (diabetológiai szakápoló) 180 írásbeli 2012. május 17. 8

45. Boncmester 180 írásbeli 2012. május 17. 8

46. Egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus

szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. május 17. 8

47. Mentõápoló 180 írásbeli 2012. május 17. 8

48. Röntgenasszisztens 180 írásbeli 2012. május 17. 8

49. Klinikai szakápoló (gyermekintenzív-terápiás szakápoló) 180 írásbeli 2012. május 17. 8 50. Egészségügyi szakasszisztens (aneszteziológiai szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. május 17. 8

51. Ortopédiai technikus 180 írásbeli 2012. május 17. 8

52. Képi diagnosztikai asszisztens 180 írásbeli 2012. május 17. 8

53. Ápoló 180 írásbeli 2012. május 17. 8

54. Szülésznõ 180 írásbeli 2012. május 17. 8

55. Csecsemõ és gyermekápoló 180 írásbeli 2012. május 17. 8

56. Fogtechnikus 180 írásbeli 2012. május 17. 8

57. Mûtõssegéd 180 írásbeli 2012. május 17. 8

58. Egészségügyi szakasszisztens (szülészeti-nõgyógyászati

ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. május 17. 8

59. Egészségügyi menedzser 180 írásbeli 2012. május 17. 8

60. Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus 180 írásbeli 2012. május 17. 8 61. Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens 180 írásbeli 2012. május 17. 8

62. Ápolási asszisztens 180 írásbeli 2012. május 17. 8

63. Egészségügyi szakasszisztens (gyógyszerellátási szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. május 17. 8 64. Klinikai szakápoló (intenzív betegellátó szakápoló) 180 írásbeli 2012. május 17. 8 65. Klinikai szakápoló (nefrológiai szakápoló) 180 írásbeli 2012. május 17. 8 66. Klinikai szakápoló (hospice szakápoló és koordinátor) 180 írásbeli 2012. május 17. 8 67. Egészségügyi szakasszisztens (humángenetikai szakasszisztens) 180 írásbeli 2012. május 17. 8

Az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben kiadott, a szakképesítésekre irányadó ágazati jogszabályokban meghatározott szakmai és vizsgakövetelmények szerint folyó (kifutó szakképzések) írásbeli vizsgáinak vizsganapjai, vizsgaidõpontjai iskolai rendszerû és iskolarendszeren kívüli vizsgaszervezés esetén. A 2012. évi októberi írásbeli vizsga napjának sorszáma megegyezik a 2012–2013. tanév rendjében meghatározott vizsgahét napjaival.

A feladatlapok a futárnapon, az elsõ írásbeli vizsga napját megelõzõ hét szerdai napján a GYEMSZI – ETI-ben vehetõk át 9–15 óra között

Szak perc vizsgarész vizsganap óra

1. Egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) 180 írásbeli 1. nap 8

2. Egészségõr-fertõtlenítõ 180 írásbeli 1. nap 8

3. Fizioterápiás asszisztens 180 írásbeli 1. nap 8

4. Gyógyszertári asszisztens 180 írásbeli 1. nap 8

5. Ortopédiai cipész 180 írásbeli 1. nap 8

6. Egészségügyi operátor 180 írásbeli 1. nap 8

7. Masszõr (sportmasszõr) 180 írásbeli 1. nap 8

(14)

A feladatlapok a futárnapon, az elsõ írásbeli vizsga napját megelõzõ hét szerdai napján a GYEMSZI – ETI-ben vehetõk át 9–15 óra között

Szak perc vizsgarész vizsganap óra

8. Klinikai szakápoló (epidemiológiai szakápoló) 180 írásbeli 1. nap 8

9. Ortopédiai mûszerész 180 írásbeli 1. nap 8

10. Ortopédiai kötszerész és fûzõkészítõ 180 írásbeli 1. nap 8

11. Klinikai elektrofiziológiai asszisztens 180 írásbeli 1. nap 8

12. Gyógyúszás foglalkoztató 180 írásbeli 1. nap 8

13. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens 180 írásbeli 1. nap 8

14. Fogászati asszisztens 180 írásbeli 2. nap 8

15. Klinikai fogászati higiénikus 180 írásbeli 2. nap 8

16. Egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és immunhisztokémiai

szakasszisztens) 180 írásbeli 2. nap 8

17. Egészségügyi szakasszisztens (citológiai szakasszisztens) 180 írásbeli 2. nap 8 18. Egészségügyi szakasszisztens (mikrobiológiai laboratóriumi

szakasszisztens) 180 írásbeli 2. nap 8

19. Egészségügyi szakasszisztens (klinikai laboratóriumi szakasszisztens) 180 írásbeli 2. nap 8 20. Egészségügyi szakasszisztens (emésztõszervi endoszkópos

szakasszisztens) 180 írásbeli 2. nap 8

21. Egészségügyi szakasszisztens (mûtõs szakasszisztens) 180 írásbeli 2. nap 8 22. Egészségügyi szakasszisztens (röntgen-mûtõs szakasszisztens) 180 írásbeli 2. nap 8 23. Egészségügyi szakasszisztens (elektronmikroszkópos szakasszisztens) 180 írásbeli 2. nap 8 24. Egészségügyi szakasszisztens (radiofarmakológiai szakasszisztens) 180 írásbeli 2. nap 8 25. Egészségügyi szakasszisztens (gyógyszertári analitikus szakasszisztens) 180 írásbeli 2. nap 8

26. Klinikai szakápoló (onkológiai szakápoló) 180 írásbeli 2. nap 8

27. Egészségügyi gázmester (kártevõirtó) 180 írásbeli 3. nap 8

28. Fülilleszték-készítõ 180 írásbeli 3. nap 8

29. Egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szakasszisztens) 180 írásbeli 3. nap 8 30. Egészségügyi szakasszisztens (általános és vasculáris

ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens) 180 írásbeli 3. nap 8

31. Kórszövettani-szövettani asszisztens 180 írásbeli 3. nap 8

32. Klinikai szakápoló (körzeti-közösségi szakápoló) 180 írásbeli 3. nap 8

33. Klinikai szakápoló (geriátriai szakápoló) 180 írásbeli 3. nap 8

34. Egészségügyi szakasszisztens (transzfuziológiai szakasszisztens) 180 írásbeli 3. nap 8

35. Foglalkozás-egészségügyi szakápoló 180 írásbeli 3. nap 8

36. Izotópasszisztens 180 írásbeli 3. nap 8

37. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó 180 írásbeli 3. nap 8

38. Rehabilitációs tevékenység terapeuta 180 írásbeli 3. nap 8

39. Egészségügyi kártevõirtó szakmunkás 180 írásbeli 3. nap 8

40. Klinikai szakápoló (pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló) 180 írásbeli 3. nap 8

41. Élelmezésvezetõ 180 írásbeli 3. nap 8

42. Masszõr (fürdõsmasszõr) 180 írásbeli 3. nap 8

43. Masszõr (gyógymasszõr) 180 írásbeli 3. nap 8

44. Klinikai szakápoló (diabetológiai szakápoló) 180 írásbeli 4. nap 8

45. Boncmester 180 írásbeli 4. nap 8

46. Egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus

szakasszisztens) 180 írásbeli 4. nap 8

47. Mentõápoló 180 írásbeli 4. nap 8

48. Röntgenasszisztens 180 írásbeli 4. nap 8

49. Klinikai szakápoló (gyermekintenzív-terápiás szakápoló) 180 írásbeli 4. nap 8 50. Egészségügyi szakasszisztens (aneszteziológiai szakasszisztens) 180 írásbeli 4. nap 8

51. Ortopédiai technikus 180 írásbeli 4. nap 8

52. Képi diagnosztikai asszisztens 180 írásbeli 4. nap 8

53. Ápoló 180 írásbeli 4. nap 8

54. Szülésznõ 180 írásbeli 4. nap 8

55. Csecsemõ és gyermekápoló 180 írásbeli 4. nap 8

56. Fogtechnikus 180 írásbeli 4. nap 8

57. Mûtõssegéd 180 írásbeli 4. nap 8

58. Egészségügyi szakasszisztens (szülészeti-nõgyógyászati

ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens) 180 írásbeli 4. nap 8

(15)

59. Egészségügyi menedzser 180 írásbeli 4. nap 8

60. Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus 180 írásbeli 4. nap 8

61. Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens 180 írásbeli 4. nap 8

62. Ápolási asszisztens 180 írásbeli 4. nap 8

63. Egészségügyi szakasszisztens (gyógyszerellátási szakasszisztens) 180 írásbeli 4. nap 8 64. Klinikai szakápoló (intenzív betegellátó szakápoló) 180 írásbeli 4. nap 8

65. Klinikai szakápoló (nefrológiai szakápoló) 180 írásbeli 4. nap 8

66. Klinikai szakápoló (hospice szakápoló és koordinátor) 180 írásbeli 4. nap 8 67. Egészségügyi szakasszisztens (humángenetikai szakasszisztens) 180 írásbeli 4. nap 8

Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben meghatározott, az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei szerint folyó 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet szerinti ún. moduláris képzések írásbeli, interaktív vizsgatevékenységének vizsganapjai, vizsgaidõpontjai iskolarendszeren kívüli vizsgaszervezés esetén 2012. január hónapra

A mérõeszközök a futárnapon, 2012. január 4-én a GYEMSZI – ETI-ben vehetõk át 9–15 óra között Moduláris szakképzés írásbeli és interaktív vizsgatevékenységei

Szak Modul perc vizsga-

tevékenység vizsga napja

vizsga kezdése/

óra

1. Ápoló

2326-06 Aszepszis – antiszepszis, munkavédelem,

környezetvédelem 60 írásbeli 2012. január 09. 8

2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás 60 írásbeli 2012. január 09. 9:15 2323-06 Egészségnevelés – egészségfejlesztés 60 írásbeli 2012. január 09. 11

2324-06 Alapápolás 60 írásbeli 2012. január 09. 12:15

2325-06 Diagnosztika-terápia 60 írásbeli 2012. január 11. 8

2329-06 Betegmegfigyelés/Monitorozás 60 írásbeli 2012. január 11. 9:15

2322-06 Gondozás 60 írásbeli 2012. január 11. 11

2330-06 Szakápolás 90 írásbeli 2012. január 11. 12:15

2. Gyakorló ápoló

2326-06 Aszepszis – antiszepszis, munkavédelem,

környezetvédelem 60 írásbeli 2012. január 09. 8

2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás 60 írásbeli 2012. január 09. 9:15

2324-06 Alapápolás 60 írásbeli 2012. január 09. 12:15

2325-06 Diagnosztika-terápia 60 írásbeli 2012. január 11. 8

2329-06 Betegmegfigyelés/Monitorozás 60 írásbeli 2012. január 11. 9:15

2322-06 Gondozás 60 írásbeli 2012. január 11. 11

3. Ápolási asszisztens

2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás 60 írásbeli 2012. január 09. 9:15 2370-06 Higiéné, munkavédelem 60 írásbeli 2012. január 09. 12:15 2369-06 Megfigyelés-tünetfelismerés 90 írásbeli 2012. január 12. 8 2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások 90 írásbeli 2012. január 12. 10

2365-06 Betegápolás 90 írásbeli 2012. január 12. 12:15

4. Csecsemõ- és gyermekápoló

2326-06 Aszepszis – antiszepszis, munkavédelem,

környezetvédelem 60 írásbeli 2012. január 09. 8

2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás 60 írásbeli 2012. január 09. 9:15 2403-06 Csecsemõ- és gyermekápolók

egészségnevelési feladatai 60 írásbeli 2012. január 09. 11

2408-06 Csecsemõ- és gyermekápolás 90 írásbeli 2012. január 11. 8 2402-06 Csecsemõ és gyermek diagnosztika

és terápia 90 írásbeli 2012. január 11. 10

2407-06 Csecsemõ és gyermek monitorozása 90 írásbeli 2012. január 11. 12:15

5. Általános asszisztens (elágazás)

2326-06 Aszepszis – antiszepszis, munkavédelem,

környezetvédelem 60 írásbeli 2012. január 09. 8

2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás 60 írásbeli 2012. január 09. 9:15 2328-06 Egészségmegõrzés – egészségfejlesztés –

egészségnevelés 60 írásbeli 2012. január 09. 11

2374-06 Betegmegfigyelés – tünetfelismerés 60 írásbeli 2012. január 12. 8 2375-06 Diagnosztizálás – monitorozás –

elõkészítés 60 írásbeli 2012. január 12. 9:15

2376-06 Beavatkozás – asszisztálás – dokumentálás 60 írásbeli 2012. január 12. 11

(16)

A mérõeszközök a futárnapon, 2012. január 4-én a GYEMSZI – ETI-ben vehetõk át 9–15 óra között Moduláris szakképzés írásbeli és interaktív vizsgatevékenységei

Szak Modul perc vizsga-

tevékenység vizsga napja

vizsga kezdése/

óra

6. Fogászati asszisztens (elágazás)

2326-06 Aszepszis – antiszepszis, munkavédelem,

környezetvédelem 60 írásbeli 2012. január 09. 8

2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás 60 írásbeli 2012. január 09. 9:15 2328-06 Egészségmegõrzés – egészségfejlesztés –

egészségnevelés 60 írásbeli 2012. január 09. 11

2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések 100 írásbeli 2012. január 10. 8 2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási

beavatkozások 100 írásbeli 2012. január 10. 11

7. Gyógyszertári asszisztens (elágazás)

2326-06 Aszepszis – antiszepszis, munkavédelem,

környezetvédelem 60 írásbeli 2012. január 09. 8

2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás 60 írásbeli 2012. január 09. 9:15 2328-06 Egészségmegõrzés – egészségfejlesztés –

egészségnevelés 60 írásbeli 2012. január 09. 11

2399-06 Gyógyszertári asszisztens adminisztratív

és ügyviteli feladatai 60 írásbeli 2012. január 10. 16:15

2400-06 Gyógyszertári asszisztens

gyógyszerkészítéssel kapcsolatos feladatai 60 írásbeli 2012. január 10. 13:15 2730-06 Gyógyszertári asszisztens

gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai 60 írásbeli 2012. január 10. 15 8. Egészségõr-fertõtlenítõ

(elágazás)

2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás 60 írásbeli 2012. január 09. 9:15 2370-06 Higiéné, munkavédelem 60 írásbeli 2012. január 09. 12:15 2451-06 Vállalkozási alapismeretek 60 írásbeli 2012. január 13. 8

2453-06 Fertõtlenítés 60 írásbeli 2012. január 13. 9:15

9.

Egészségügyi

kártevõirtó szakmunkás (elágazás)

2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás 60 írásbeli 2012. január 09. 9:15 2370-06 Higiéné, munkavédelem 60 írásbeli 2012. január 09. 12:15 2451-06 Vállalkozási alapismeretek 60 írásbeli 2012. január 13. 8

2454-06 Kártevõirtás 180 írásbeli 2012. január 13. 9:15

10. Fertõtlenítõ sterilezõ (elágazás)

2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás 60 írásbeli 2012. január 09. 9:15 2370-06 Higiéné, munkavédelem 60 írásbeli 2012. január 09. 12:15 2451-06 Vállalkozási alapismeretek 60 írásbeli 2012. január 13. 8

2453-06 Fertõtlenítés 60 írásbeli 2012. január 13. 9:15

2455-06 Sterilizálás 60 írásbeli 2012. január 13. 11

11.

Citológiai szakasszisztens (elágazás)

2326-06 Aszepszis – antiszepszis, munkavédelem,

környezetvédelem 60 írásbeli 2012. január 09. 8

2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás 60 írásbeli 2012. január 09. 9:15 2328-06 Egészségmegõrzés – egészségfejlesztés –

egészségnevelés 60 írásbeli 2012. január 09. 11

2347-06 Analitika 180 írásbeli 2012. január 13. 10

2349-06 Szövettani minõségbiztosítás 60 írásbeli 2012. január 13. 8

2353-06 Citotechnológia 60 írásbeli 2012. január 13. 14

2354-06 Nõgyógyászati citodiagnosztika 60 írásbeli 2012. január 13. 15:15 2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok 60 írásbeli 2012. január 13. 17

12.

Elektronmikroszkópos szakasszisztens (elágazás)

2326-06 Aszepszis – antiszepszis, munkavédelem,

környezetvédelem 60 írásbeli 2012. január 09. 8

2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás 60 írásbeli 2012. január 09. 9:15 2328-06 Egészségmegõrzés – egészségfejlesztés –

egészségnevelés 60 írásbeli 2012. január 09. 11

2347-06 Analitika 180 írásbeli 2012. január 13. 10

2349-06 Szövettani minõségbiztosítás 60 írásbeli 2012. január 13. 8

13.

Hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens (elágazás)

2326-06 Aszepszis – antiszepszis, munkavédelem,

környezetvédelem 60 írásbeli 2012. január 09. 8

2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás 60 írásbeli 2012. január 09. 9:15 2328-06 Egészségmegõrzés – egészségfejlesztés –

egészségnevelés 60 írásbeli 2012. január 09. 11

2347-06 Analitika 180 írásbeli 2012. január 13. 10

2349-06 Szövettani minõségbiztosítás 60 írásbeli 2012. január 13. 8 2350-06 Hisztokémiai eljárások 60 írásbeli 2012. január 13. 14 2351-06 Immunhisztokémiai eljárások 60 írásbeli 2012. január 13. 15:15 2352-06 Kvantitatív és molekuláris patológiai

eljárások 60 írásbeli 2012. január 13. 17

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

csecsemõ-gyermekgyógyászat, fertõzõ betegségek, gyermek kardiológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, gyermekpszichiátria, gyermeksebészet,

E bejelentés benyújtása önmagában nem jelenti azt, hogy a gyártó és/vagy a meghatalmazott képviselõ vagy az illetékes nemzeti hatóság elismeri, hogy a benyújtása a

3. végzi az egészségügyi minõségfejlesztési feladatok koordinálását, szakmai irányítását, illetve dokumentálását,.. koordinálja az egészségügyi ellátás

§ (1) A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok, továbbá az ipari és étkezési mák szalmája, valamint az ipari mák és – a

„(1a) Mentesül az (1) bekezdésben meghatározott tízéves elidegenítési tilalom alól a helyi önkormányzat, amennyiben a támogatás igénybevételével keletkezett

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve

§-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás,

A program célcsoportja: családsegítés, támogató szolgálat, fogyatékos személyek nappali ellátása, utcai szociális munka, hajléktalanok nappali ellátása,