• Nem Talált Eredményt

Dr. Kosztopulosz Andreászegyetemi docens Értékpapírpiacok

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Dr. Kosztopulosz Andreászegyetemi docens Értékpapírpiacok"

Copied!
12
0
0

Teljes szövegt

(1)

Értékpapírpiacok

Dr. Kosztopulosz Andreász egyetemi docens

SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete

1. fejezet Az értékpapír-piac mint a pénz- és

tőkepiac része

(2)

Az értékpapírpiac jellemzői

(3)

Mi segítheti a kereslet és a kínálat egymásra találását?

• a pénzügyi követelések „szabványosítása”: azaz

különböző szabványos megtakarítási formák kialakítása

• az adásvétel általános szabályainak kialakítása és a jogi háttér biztosítása, vagyis a kereslet és kínálat

összetalálkozásának, a piacnak a megszervezése:

– a közvetítés intézményeinek megteremtése (pl.

transzformáció)

– a szükséges információk áramlásának elősegítése

(4)

A közvetlen és közvetett tőkeáramlás intézményei

Forrás: Bánfi – Sulyok-Pap – Száz (1986): A kötvény (KJK, Bp.), 27.o.

(5)

Az értékpapírpiac és a pénzügyi

piacok

(6)

Az értékpapírpiacok gazdaságban betöltött súlya

2. Az értékpapír-kibocsátásnak nagy hagyományai vannak, a tőkepiac szervezett, annak műveleteivel specializálódott szervezetek foglalkoznak. Szigorúan szabályozott pénzügyi intézményrendszer

1. Az értékpapírpiacok súlya relatíve jóval kisebb, mert a gazdaság finanszírozása alapvetően a bankrendszeren keresztül történik, univerzális bankrendszer jellemző

3. Időben változó az értékpapírpiac súlya: az átmenet országai

(7)

A pénzügyi piacok csoportosítása a kibocsátás módja alapján

nyilvános kibocsátás alatt azt értjük, hogy a megtakarítók, a befektetők széles köréhez intézünk felhívást; többnyire hirdetés útján toborozzák a potenciális befektetőket

nyilvános

zártkörű

a zártkörű kibocsátás esetében már előre ismert, kiválasztott befektetői kört céloz meg a felhasználó

(8)

A pénzügyi piacok csoportosítása a piac funkciója szerint

elsődleges piac: funkciója, hogy összegyűjtse a hosszú lejáratú tőkéket és eljuttassa a beruházókhoz - a kibocsátás, a forrásszerzés színtere.

másodlagos piac: alapvető funkciója, hogy biztosítsa a megtakarítások likviditását, illetve a folyamatos és hatékony információszolgáltatást - csúcsintézménye a tőzsde: az a koncentrált piac, ahol találkoznak a vevők és az eladók.

elsődleges

másodlagos

(9)

A pénzügyi piacok csoportosítása az ügylet esedékessége szerint

Az azonnali vagy prompt piac jellemzője, hogy a szerződéskötéssel egyidejűleg (vagy közel egyidejűleg) megtörténik a teljesítés is.

A határidős vagy termin piac olyan ügyletek lebonyolításának színtere, amelyeknél a szerződéskötéstől időben különválik a teljesítés – határidős, csere- (swap-) és opciós ügyletek

azonnali

(prompt) határidős

(termin)

(10)

A részpiacok kölcsönös összefüggései

Minden részpiacban közös, hogy különböző időpontbeli pénzeket közvetít, eltérés a technikákban,

mechanizmusokban és eszközökben tapasztalható.

A részpiacok között különféle kapcsolatok, kölcsönös összefüggések vannak: nem izoláltan működnek.

Egyes műveletek lehetővé teszik a különböző piacok közötti „átjárást” (pl. összeilleszthetjük a deviza- és a hitelpiacokat), és ennek árazási következményei is vannak.

Az egyik részpiac változása kihat a másik piacra.

(11)

Általános követelmények a pénzügyi piacokkal szemben

• legyen elérhető minden gazdasági szektor számára

sokféle eszköz legyen megtalálható átjárható részpiacokon

piaci hatékonyság:

ügyletek sokasága, verseny homogenitás és választék

rugalmasság: szabad kilépés és belépés

áttekinthetőség: hatékony információáramlás

(12)

További olvasnivaló:

Száz János (1991): Hitel, pénz, tőke.

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.

Bodie - Kane – Marcus (2005):

Befektetések. Aula Kiadó, Bp.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete.. fejezet A fix kamatozású értékpapírok

ha k = r, akkor: névérték = nettó árfolyam (ekkor k az ún. par kamatláb) ha k < r, akkor: névérték > nettó árfolyam (diszkontkötvény)..

Az árfolyam kamatláb szerinti parciális deriváltja mutatja a kamatláb-kockázat nagyságát.. Elemi kötvény és logaritmikus

Két, csak a névleges kamatlábukban különböző kötvény közül annak nagyobb az átlagideje, amelyiknek kisebb a névleges kamatlába.. Az

SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete.. fejezet A fix kamatozású értékpapírok

Vagyis az átrendezés során 611,11$-ral növelni kell az EK értékét az ÖJK rovására: az ÖJK kötvény esedékes 500$ kamatából EK-t kell venni és még el is kell adni

portfólióban az egyes értékpapírok részaránya megegyezik az adott értékpapír relatív piaci értékével, azaz az adott értékpapír piaci árfolyama és piacon

A befektetőt az érdekli, hogy egy tetszőleges befektetési eszköz milyen mértékben járul hozzá a portfólió kockázatához, nem pedig az, hogy milyen kockázatos általában