A nők iskolázottságának hatása társadalomban és a családban betöltött szerepére

Teljes szövegt

(1)

Murányi Evelin, Rucska Andrea, Dr. Kiss-Tóth Emőke Miskolci Egyetem – Egészségügyi Kar

„Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása

a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával”

NŐK – EGÉSZSÉG, CSALÁD ÉS MUNKA”

HALLGATÓI KONFERENCIA

Dr. Szél Éva Emléknap - Szeged, 2013. április 25.

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projekt

(2)

Az elmúlt időszak szociokulturális környezet jelentős változásának hatására megváltoztak azok a nemi szerepek, amelyek a korábbi

évszázadokban szinte változatlannak tűntek.

A még mindig jelen lévő hagyományos

családmodell szemlélet általános felfogása szerint a családfenntartás elsősorban a férfi feladata, de jelenleg egyre jobban előtérbe kerül az iskolázottság kérdése, ezen belül is a nők iskolázottságának jelentősége, mely befolyásolhatja a családban betöltött

szerepét.

(3)

A kutatás célja a nők társadalomban és

családban betöltött szerepváltozás vizsgálata az iskolázottságuk tükrében.

Vizsgáljuk továbbá, hogy az iskolai

végzettség emelkedésével a nők kilépnek-e, és elfogadtatják- e magukat a tradicionális

„női szerep”- en kívül más szerepkörben is, pl. vezetői, családfenntartói, családfői

szerepben.

(4)

Feltételezzük azt, hogy a hagyományos

családmodell még mindig befolyásolja a nők családban betöltött szerepét.

A nők családban betöltött szerepét nem befolyásolja az iskolai végzettség.

A férfiak szemében a női szerepek még mindig változatlanok.

(5)

Az on-line adatfelvétel a 18 év feletti lakosság körében történt valószínűségi mintavétellel, az adatelemzés a leíró

statisztikán túl az összefüggések vizsgálatára is kiterjed.

(6)

Minta 312 fő

átlagéletkor:25,5 év

Szórása: 7,5 (18 és 57 év között)

Családi állapot:

51% egyedülálló

46% házastárs/ élettárs

3% elvált/özvegy

82%

18%

(7)

iskolai végzettség

1 ,3

1 ,3

4 1,3

152 48,7

27 8,7

127 40,7

312 100,0

8 ált. alatt 8 ált.

szakmunkás érettségi

emelt szintű szakképzés főiskola/egyetem

Total Valid

gyakorisá

g százalék

(8)

r= -0,25

(9)

m unkakör

4 1,3

2 ,6

11 3,6

1 ,3

103 33,3

10 3,2

148 47,9

30 9,7

309 100,0

3 312 betanított munkás

szakmunkás középvezető felső-vezető alkalmazott saját vállalkozás tanuló

nem dolgozik Total

Valid

System Missing

Total

gyakoriság százalék

A tanulók 36%-a dolgozik tanulás mellett.

(10)

Egyéb válaszok:

Szülőkkel közösen ~ 4%

Bejárónő 0,3%

Gyermek 0,3%

(11)

férfi

Nem

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Percent

13,36%

86,64%

55,88%

44,12%

2,7%

97,3%

felek szerepe a háztartásban

Ön végzi a házimunka nagyobb részét Férje/felesége/élet társa végzi a

munka nagyobb részét

Egyenlő arányban végzik

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

A nők szerepe a családban még mindig a tradícionális családmodellt igazolja, habár elmozdulás mutatkozik a férfi és női

szerepek egymás közötti viszonyában.

A hipotézisünk igazolódott miszerint, a nők családban betöltött szerepét nem befolyásolja az iskolai végzettség.

Szintén igazolódott az a hipotézisünk

miszerint, a férfiak szemében a női szerepek még mindig változatlanok.

(27)

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :