ETvILtrKE zrgr6

Teljes szövegt

(1)

ETvILtrKE zrgr6

() r*$

6.Z,OltI.r-AK

'

'

&, H&ZAFIAKNAK TISZTELEA ,RE, A'KIK A%

ORSZAG

grCirr

ItiNtUStrtAK

rr.dk eS o.dtk

NAPIAIIT

'

rTga

&'

Id.Lz,*

-

NYELVT{EK

nt

-

VgrnLE

MELLET

SZOLLOTTANAK"

VERSEGT

L* f_"_a

L*

rEITE

?

.{" &"

NTU

-

,/-)

.r/i t' ,/17/6.

,4;*2. ./:

tr

.S

x 7 g

o.

(2)

€'

Bd-adstiik driikre

'Tstteteket fz{,uiink'

tiblijira

t, setr}ftti felertsdg Ncm

jirtl

ide.

Brrx 6Tr' SzeB6 Driyrp.

1

1

:

a

,a a

(3)

.a

,:t.

1.

::,

:

a,,a ,a,:

,.z:

:,,t,.

,,'::

1',t,,

a

,',

,:,,

,'

,

,'

,1 ,

,,l, 1

. '

1, 1,

?. z.

,,.,,

t,,,

1a

,1,

", ,,,.,

4.,;:

ta 1,..,

l. ,.

t,

1,'

..

tr.

't;,.

.:,:

'a

,.

a,

',.1.

rTl\

,, lbtocp

harnar

a'

rt'rllat, 's ird .,eggy otzlapra neven-k6nr

'

1)

L'

kik

tzirre

Yerdk a) haea'nyelvnek

:?l:''

,, nInvAS'/.a)

az Atzlo'ynak telej€n tii*dijkltyd?"'' az €aig

,, Ny6lrt mirvioy

Ennek dtx'eletire Ut-"Ut^'.

,,

H'i*orrl{ror fz6llott

, t'

I''i'on $zar gy'dz

:.ail1'!:"'::

,,

Mert magyar6l tzallon a' Mag;'ar

O1Zry

et6tt'

,, o;i

li-tram r.r're, anYa-nyelrdn nydgve lebegni

'

. ,,

oS

a'mi

azak*a"ttivitr b€'hara

, t:]U:unY:,- ,,

rrd.fer ori*bb

uort*t, (bi,

FEKETrftt

rn,

Till;it"' tu'

,,

Nagl'-lelkti neveket g:)-ermeki rendbe fe fzedd'

* t * viv' e"),

ds

,fr:ix*B;",11,T,%tii,(s)' "

,,

Kikhez meg'r:eg *'Li;bb tedJ-BEZERfDY'

(D.l:n€t'

"r'Iizvatra SzclzoiA*,

An1'*-ny elv!

riz,

n' H kopors6d'

,,

Mdlll'eib61 tdged'f{nyre 's ial1'&sba hozott'

(,r) tb)"

(")

(d)

(") (o

(g) {h) {r)

'2?-

DAR!'AS Ferentz Co*{iliarias I5r, Pe& Virnegydnet< i}'lputitufi'a'

g6}THf Irnre Con/il,'tlr Sihar

Y{rm'

DtP'

Gr6f IEKETE ]5nos Generalis

t'lr,

Arad

Yirm'

Def'

MARIASSY lftr'tn Ylce-i{p{'xy

r3t,

G'rimiir

Yirn,'

D;put'

YAY lftviLn Confil. t?r, $zabalts Virm' Deput' "igy {zitttiz VAY J6feF Confil.

{lr,

Bcrfod Virm' D.epui'

BALOG Pdter Cooftl.

tlr,

Neogr{d

Y{rm'

Deput'

I)O:,IOKOS Laiy

tlr

Bihar

Y{rrn'

Deput'

ALMASSY

lgn@ant'l. flr,

Heves

Yirm'

I)epui'

BEZER{DY Lgrrffz Conit.

*r,

Sarla V{rm'

r,,|.*P'u'

(4)

a':':' t'.

z' z t.'.

?

;

: , It

, ,/

i , t

,, - t{,ajd,

ha Maradv{nyunk a,

b,ldogslgnak

6ldb6t

,,

Ma{tani dleinek rerrire vitrza-tektm;

,,

Dalia fakld

r

,s ezen Otzlopnak

t.t.jere

nrur.r",[n

,::,t?: :::il t

re!

s

-t1em

ein n drii

ga'io,y.,,u.,;,m,&,

7, rme

!

a1ok, neueit

!

kik

aq

elsb

talpfalai

a, mf

,,

Boli :godalunknak

fel_vitetdi

irtek.

,;

Ird.fel

! -

Az dn fzfyernre ugyan fel.menzve maradnak

,,

Ti{zteleres

neveik,

mfg iehelegni

fogot.

,r-

Ezr nronrlv{n,

el.tiint.

Szomorri kdntciffe

keferydt

,

'S refte' bersgs{g{1 fzine jelenri vala.

'

Honrloka,

fci fij[simiatr, bdlk.;rv., ia.U".

Kdr fzeme

:

ortzija* bri vala o ,s rdgi hal,ii.

Aj'kair6l l{r{nr

egyediil, de rsak ezr.is

az6ta,

*.

. Yo_ty -n1-elvdn fzollhat, hdmlani tzija, vafiF.

oh !

jele,

hng).8)'6gy{t.

- Mikor.t.ti.tt, ;;;.

hevtilni Kezddtrr, ,s azr mond{m tsendefen,

Ai

trt^

zx

voh.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :