• Nem Talált Eredményt

(1)0 /A*- f Sí rr^4K.,s/4~$ O't^rf <"« /,r

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "(1)0 /A*- f Sí rr^4K.,s/4~$ O't^rf <"« /,r"

Copied!
4
0
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

0

/A*- f Sí rr^4K.,s/4~$ O't^rf <"« /,r'

/ ' I

b~£c~-J ix^f ^ ^ y /£*?a. S'/Ce^-fy M f £a

yY^*~'^ ~ r fC / í( ^y^rv* íT> r*%<*- ^ fc irJ'C rr ^ J a ~

c ^ rz . ,:, .va'/ /.

•n^L* '' íH/íc^a* y j * *55 *

/híTJ ItT^j -*-*+~<jxT7 í*~ fc .

í^Jx^ l/ e-jy fc2*f±e /i ixs*-a2í-j , <** ^-*’'<-&^

^ lteT<^/ a^r /**~+ 4£*£-<m >¥c

Á+4*2 l-c* < Ct I Via’A** 4 Cfr >x- < aSj *\

' , / / '

/ ^ __^ ^ Á a '-í ’^C/ A, ^ <’*

Vc*rfÁ.o~f /£*«!) **4. /* ^Y-£+^ f /z<^ <*

t?L tx y v /<ct, <L A .

jV-c. á. ,j^c^-^tJhj *^A a Cc. /*» c^ f -

fti^fChcJi ^ e^ fe^___V y ^ j / u S

l

(2)

«*-.

A U y

4

^

----

^ f*JL*l {+~£ci **-s ±r*J.£> ^-V/c^A/ -

n^*J . s* £*JL*S ~ n+*y~~— *a^m/*

\ftbjLS ciy^cL^x* & / -^/P c.,1/*. b i LA ^rxxa ^h <tf

£ ^ A / £ j £

2

(3)
(4)

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

[r]

*.. anyaszentegyház tanitja.&#34; Ekkép pedig a' rationalismusba fölolvadott protestantismus a' r e f o r - matiót már nem azért magasztalja, mintha annak tanait helyeslené,

Igen, az ´ altalunk megadott dinamika teljes´ıti a r´ eszletes egyens´ uly fel- t´ etel´ et ´ es ekvivalens egy Kawasaki-f´ ele, ´ alland´ o r´ eszecskesz´ am´ u r´ acsg´

ds tizrr,srs,diumri beres koziil nyezot'i 8 esebbon alJerg6nek 6sztettiink kdziil e.c.. pr6bd,va,Jl pozibiv reakci6t ad6 betegeink rnjndesyilre DNCB-vel

1877 márcz. : Kautz Gyula, Néhány irodalomtörténeti adat a hazai telepítés kérdéséhez. Körösi József, Statisztikai irodalmi szemle. Kautz Gyula, Bevezetés a valuta-vitához.

CREMAP: Calibration-Free Evapotranspira- tion Mapping; D: daylength (hour); e * m :sat- uration vapor pressure (kPa); ET CREMAP : re- mote-sensing based actual evapotranspira-

Peroxidase (POD) and polyphenol oxidase (PPO) enzyme activity, total protein content as well as ABTS [2,2’-azino-bis-(3-etylbenzothiazoline)-6-sulphonic acid] antioxi- dant

Agilent IntuiLink provides an easy-to-use toolbar that enables you to save instrument settings to a file and retrieve them for later use, insert instrument readings into Microsoft ®

Az F elemein a talppontjaik r-t˝ ol val´ o t´ avols´ ag´ anak cs¨ okken˝ o (pontosabban nemn¨ ovekv˝ o) sorrendj´ eben v´ egighaladva moh´ on v´ alasztott diszjunkt r´ eszf´

[r]

székre, és oly ékessxóló beszédet mondott, hogy a kiváló prédikátor szavaira eleredtek a hallgatók könnyei. Hogy mekkora tekintélynek örvendett az ország előkelői,

Az amerikai vagy nyugati beavatkozást emlegető fenti állás- pontok újra előkerültek a 2009-es iráni tiltakozások során. Az ukrán forradalom ismeretében olyan

Az első Orbán – kormány és leginkább Orbán Viktor volt az első politikus a rendszerváltás után, aki nemcsak a hagyományos tájé- koztatás színtereire igyekezett

kezményeivel a két befogóra nézve. E pillanatban bizonyára nem állt búsabb ember a Terézváros egyetlen utcáján se. Haza ballagtam s újra bemásztam az ablakon. Ott bent

FINK, Inequalities Involving Functions and their In- tegrals and Derivatives, Mathematics and its Applications, 53. YANG, On a Hilbert’s type inequality and its

[r]

Jtai 616 ravi de recevoir uotro mot, nralgr6 ses r6sonances parfois un peu n6l.ancoliques, Crqroz bien que nous c otrlpa enons vos dlJficult6s, ,lais sachez que nous

The role of teaching and learning. Journal of Learning Disability. I : Selected papers in linguistics from the 9th HUSSE conference. ) : Az alkalmazott nyelvészet ma:..

These findings indicate that early in their disease course, patients with relatively thin but regressing melanomas are at an almost 10 times higher relative risk of developing

Mit érezhet a német, mikor azt hallja, hogy a legnagyobb németirtó magya- rok : egy Hermann, egy Rákosi (Kremser), egy Henthaller, egy k'aas, egy Prenszner — és igy tovább,

[r]

• The COVID-19 shock is calibrated using labor market data (AMS), assumption on the use of short-time work and forecasts by Oxford Economics (imports / exports):.. o AMS data

In the present paper, by introducing some parameters, new forms of Hardy-Hilbert’s inequalities are given.. Key words and phrases: Hardy-Hilbert’s