• Nem Talált Eredményt

2005. február 43

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "2005. február 43"

Copied!
1
0
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

2005. február 43

Ergo:

Hó végén

De lassan múlik az élet. Ráadásul – így – el is múlik.

Netán:

De lassan múlik az élet. Sajnos, ezzel még el is múlik.

Ezt mentségemül adom ajándékba, Olvasóm, bocsáss meg a hatványhalmaz nem jó értéséért.

De ha nekem valaki parasztosan – mint én, hogy: „Életemen is túl szeretem Totyit!” és

„Mindenem Dömiék, medvéim, és idegesít, ha a Dömi szót másra is hallom”, ha így el- mondaná valaki, mi a halmaz-alapfogalmak halmaza… hálás lennék.

Tehát mégis: grácia fejemnek!!!

2004 májusában

(S még sok mindenről: talán máskor majd, másutt.)

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Böröcz, József (1997): Stand­ Reconstructed:­ Contingent­ Closure­ and­ Institutional­ Change.. The Theory of Monopolization

Ezért is feltételezi néhány kutató, hogy ő Beethoven gyermeke volt Teréz szerint a fekete hajú, sötét bőrű leány nem volt szép, eszével és

Ha választhatnék, virág lennék, Illatommal mindenkit

– „Nincs tudományos bizonyíték arra, hogy ez a kezelés hatásos, de vannak páciensek, akik úgy gondolják, hogy számukra hatásos volt.”. –

Elismerem, ravasz stratégia volna, ha valaki a filozófia „fia- talításával” kísérletezne, és például azt mondaná : mivel a filo- zófia (ezen belül is az

Az (A, F ) párt algebrának nevezzük, ha A egy nemüres halmaz, F pedig A-n értelmezett műveletek egy

Arti- kulálja ezt az Artisjus Irodalmi Díj laudációjában Báthori Csaba, amikor arról beszél, a kötet „megengedi, hogy kijelen- téseit régi verstudásunk felől

Hogy néha ezért rossz, hogy direkt ne olyan legyen, mint ami ki van kiált- va jónak, etalonnak?” Ezt követően Hazai egykori irodalmi helyzetét írja le: „Hazai kétségkí- vül

Lehet, hogy a szövegeket egy‐egy esetben valóban elviszi a filozofikus lendület, és úgy tűnhet, oldalakon át csak verssorokba tördelt gondolatfutamokat hallgatunk, de éppen a

Augusti, cum ad revisenda fin it ima irem, misi praedictum judicem de Suran Budam, cui dedi 1.. Május 21-én a nógrádi szpáhinak küldtem

Ha nem volt ilyen alternatíva, akkor ahelyett, hogy valami nagyon különböző szót ajánlanánk, először megpróbáljuk a szót felbontani két, vagy ha ez nem sikeres, akkor

Quamquam igitur dominus Ballassa a bonis et decimis nostris impetendis sibique usurpandis non temporaret, contra ad quod Dominatio Vestra seribit rogare illum fecisse aut facturum,

Emberi dokumentumokat nyújt, nem a műveket és még csak nem is az irodalmi világot, hanem az életben forgolódó, szerkesztőségeket vagy éppen kocsmákat járó írók

Lukcsics Pálné a következő fényképeket bocsátotta rendelkezésemre: Godzsu Elek, Gozsdu Elekné, Gozsdu Elek kislánya, Gozsdu Györgyné, Gozsdu Mária, Gozsdu Petronella és

A társasági regény külsőségeit tehát Karinthy egy tézisregény szolgálatába állította, e ke vértműfajú írásban azonban az egykorú olvasó sok, ma már nehezen

Az utcára már magam megyek, homlokomra csapva még egyet vagy a hasamra, a hasamtól mi másra számíthatnék, ha még homlokomat is az ráncolja.. Gondom hát,

Anyám, mondtam neki napokkal később, izgulva egy kicsit, ha én lennék, lennék őhelyette, persze másképp, talán engem is meg tudnának kedvelni az emberek, anyám, lehetnék

Csien/Akadály Úgy hajol le hogy szinte embrió- pózba görbed.. Itt mindig szól valami: rádió

Ragyog és kiérlelt mindent Leszek fent mint lent ki istent. főbe

Ha nem lennék ilyen veszélytelen és képes lennék örülni és fel- keresni az öröm forrásait és barátaid valamelyike.. nem hagy nálad egy

(Gazdasági Tudósítások 1838. irat, melyben Károlyi István a következőket írja: „Méltó figyelembe vévén a most legközelebb elmúlt gyámsági kor- mány alatt

A halmaz absztrakt adattípus halmazt tekint adatnak, tehát a típusban szereplő halmaz nem más, mint halmazok halmaza és a műveleteket halmazok között végezzük, amely

Mindehhez hozzátette, hogy a zsidóság nemzeti definícióját egyes zsidók (kimondatlanul: a cionisták) is elfogadták: „Most Izráelnek is megjött a