^u«/„ *~Mr <- S'tr"- •* r**^ J‘v?‘/r't4*> ^ /e4*e •• «* <7/ MeAe**~r U^'^UW J ** c*«A ‘h'v'r^ — «*>&'*', 7»V^/ %We*i__ <’Mz ^ *r ^4. -V e*L

Teljes szövegt

(1)

/ f ir r t r f f ,f f v O ,

C'yrx StrX

í

ob/-<?/ rtl. , Á^ir^y a.'X e*L ^ t ^ / c ^ , e V ~ °^ ,,

2V U f < ^ é c < f ^ , '* '* # yf c e t f * ^ r e J £ f 0 L * * 1& r 'Al * : < ^ e

U r ^ i t l * W / > V e /^ 1j / f ^ ^ ( f y / z ^ Z ^ t d e s f T t , * s Á £ is n r e ,

y W W w é S t * < * J ™ -, ^ ' » ‘^ ’^ r * / ^ y « y e ^ / ^ ^ c . : «

h í í „ . v

. i ^ A - ^ í / J t y r ^ U , b ™ .

,

* r ^ 4 . - V

/ / / ■" /íVVí X í *r. A te a ^ c tn ^ ^ # ~

e / m de # e * L v - v í t , a- , '< - < * a * ‘* J

' e ^ a Z r ^ & / * ? * * * « ? • * £ * * ,< / < U < U

/ C <, T . U l , r £ SZ lU o*. / > < v r y , ~ + « ^ v y & ' U e _ - £ * > ,

^ V - > ? , « * » - T t T ^ - x <& * Á % • f / a / / * '- ™ , J ^ - u / a i L l ó ^ ^ < ~ Á ’as r f / e + i m f

7»V^/ w < 4 . % W e *i__ <’M z ^

m ^n - ^ ' b ^ í e ^ L •&■■ i t r ^ Uf r ^ * L ^ i K ? Z i r £ 't U L / w

< r& f O x r * & — M gp < > — * * ~ r * y r

f £ " ) ■■

^

T ^ '& J y < r t í > u l O é . 'H ^ ^ e 4 , « x ^

* 4 / a ^ J ^ r e , „ ^ e < J ^ S í v r e n ^ ^ * ' & * • * & * . „ c ^ £ Á * « =’— •

c*«A ‘h 'v 'r ^ — «*>&'*', « * " * ’ ^ * * -

MeAe**~r U ^ '^ U W

<

J * * , <* ^ W * .

^ / e 4 * e •• « * < 7 / S f W ~ ±

, . ,

/ i c á - / ^ ,

m * ~ e ~ , ^

f r ^ ' J y

^ u « / „ * ~ M r <- S 't r " - • * r * * ^ J ‘ v ? ‘ / r ' t4 * >

£ <,f y * » . £ - ^ % 7 « /

e / i ^ & h - , A ^ n. / o n , « V Si ^ m ^ c / o Z <*y ? < e J £ t

s z ^ e { J i e£ . i / c r £ a t S e m e r e t / e i n - ^ A+ v y * , 'r a , V i l i t < e s i : <t. Ís> £z+l f ^ t J ^ >^ 'j >

t f Z <*/& ít 0^7 ^-/u /é e U / /» /» %

(* yA r & *f 1 U /'7L < d & * A e '* t . & o Z / - , c x / + t/p £ f t S x & f n o i * * ? ,

^ y ^ / y í v j k i / 'X * y v > 'S < \ /c í '? r e m l _ í / ^ » ^

( > y 1/ * '7 * f r t )c \ ,^ t f .'n iT f é*.

&

• ^

(2)

/

i Z / t ^ X Z ^ <* , f c i / < x 'n < ? Jt f e / r e / < f X e / z z / / < * / c d & t i* * * e f i r , .

/ / / é l 'y '< n * * / H t / h / --- / í < a t ^ ( ^ t y

^ < Z c / Í 4/ ^ 7 a ' r i A* v / í i n n A f t / Xe ' / < * / f r v j é^ e ££r ' * / * y p . f ^ < ' l / í i '/ ? * — - / * > ;? a : c < <^ , f

'h i^ rm 'tx * £ * 0 <Z*n e~- ^ X * V 6 c ’* f s t 'jt * / , 4 ^ y

^ , / Ö / ^ V í J ^ / * S f r t L

,

*h « * • « * & a * ~ 4 ,

^ 3 ^ / k ^ / < * V S e r / > h n V ^ W t ‘ eg r y ^ ' n e c t

/ , / x - 'T - t i / 'Z " = ■ ' y í v / r f ? f £ v e y Z ? z e 4 7 '* > * s y C r ^ y c^ y ^ t ,

-h e & ú t a / i v z x a 'Á I s <*c/f'<x'/l <* <” */•> '/ z y 't x 'r a :

7K*'>Z e A ’ <1 S t r #

í / t * ? ? . , C r / ' V e 'i* ^ V y j a Í } <1 i r v ^ -t T t -n * < * £ < * 1^ % t y Z & i + a / . t ni y t d e ^ / i t r ^ > t A a '

í í ? 4 / W <Xsrr<* j r f é w ™ * - , £ * S ty i / Z a / t i d L j ’n / / c y e 4 ^ « ^ .

('~2Je. ? — fa is t* e //i a n n y i ^ c . ^ > V 4 ^ < j ^ f e í^ t c ^ r " r S --- / ^ *>

p < ? -< J C& cf £ y * S z e r '!*</? L £ ^ í/

,

'/Lv/c í <*/<*Xc^

y l^i'4f£*x/rt~ < z.d 4 fv u s f-* * t^ / i &<-« f\^/v f 5 ^ / c / L^ / ^ e ^ n « /

^ r ™ ^ ^ t < r A ? e ^ * f f e - A * / t a r * & < » y z < * e / x ^ s t ^ n . 9

c * r ^ U ’/ eÁ , ’ t v t + ' ^ e ” * c / £ c y u > / < n e / y r 'n n < r / ? e ^ . . . , & o /

C & g f* 4 < * {* '£ £ / >7/ £o % Z < * Acrrer*/?* e + n - oc Jt O

k

. </J?zs X / ^ s t p -y

* <7 , * / o , r '/ ' A •*

' , __ me>r*/ n^i'éf 2 c >vs^>é? n y p e * • L e m ie /h--- e i ^ i l £<? X <* ** "> te ^ n ^ /*er/Ly

e * ^ ^ **sX.£~

* / . / ,«

í / f ' é ’ / ^ e A / ' í ' c / z z / / « ^ / C t / e ^ X t ^ & £ t r f £

- /

v . - / ^

^

'*.

*• /

-

' y i : / J i / ' t /* / / /

s

n ^ t Ú T i c ' r y s ^ X o / J -

r < ^ ? * * & n y - f í e >9 £ & * » n e * t

rt /

X 0 * + V > < y r r r - t r y * , C ^ r ^ f A -

X ^ 't ^ í U m e f n , ^ <1 m tn *■#, t ,'r 'Lf ^ * ■ £ £ £ & 'r- v W « v í i^ X ’

/

A . Q

i f i

,

*<U<-

C K S tt. / ?*-C < ^ A C ^ t * C Á 14* l A c d a r * ^ / - • £ a

cí3 »^, /é«.%

y í .

^ / ? » £ > ~ ^ y t , c r

r ^ y f£<T-y' 4-fz**vc++^ n c^n /

^ d rvs S^Zy^ f •/ ^ c .

/

^ A t S + f ^ - l u v P e ^ ^ c / W i * , , 7 / " ^

f d l d t í v U e- ^

c

/

cl

* ^ c 'r < c /

? -> < * / < n ^ v - i r * f c í o & i ? n x - , Á x f ^ y • M ü i* * t - * -* * C ■ & & * * x . j t a r r t

Á ^ . V »^ j f y J J ^ - » * / . / / . . . ___ ^ ^ ^ « " /■

c Á ^ Z ' t y/ — £ o L ^ a - 4. y> * ^ * J f y r * z - v z J . / . 4 <1/ & í & * t / t s ? ^ e * r

Ái&JtAsiJ a. n re A Svt/ns0<rn </ty-^ m ^€/sxJ</<z£/ <x/^sr> / ^ * v

/ / * /

?r*^i / 7 ™ :» / *' ^ % y ic r « ^ 'Z < *

(3)

v / * + i t i n , * / e / , , ^ í c ^ h m . . , S r u t. ^ ^ y e - i » . - * * cYc k- Al

f a c é r t t* * * . ? - J r * x £ c* t ij_ ^ / ^ < r ^ y <r- 5

t / 'Z C s r é 'X ''* / ^ « ^ y ^ V * / e / r , / e / ? o J [ ’ • / * -& * *

^ e ~ x £ * / * W < * ^ / s r r r t , . < * ^ f * ^ A <

■ £ ? 2 » a < 7y c V v y '/ r > L r< £ c * n * U x ^ c & * £ £ o J l , s < * -

/ * V * e h < ? £ $ * Í V * r st n í * / Z e > / a n / . ’ o^ / < ?

/ / : % " r * , r ^ . . >• . ' '/ ? /

' / e * t

f i i * <7 , ^ . , ’ V 7

, \ c * -/ l< \ S f - S l r ~ L n J - 6 €>á> 0 C S 0 * * L S L < * ~ r i * * ^ '€ ^ £ '* '9 9 p

w ^ ' t ^ A t s x ^ e ^ t r e * 4 ^ e / / í

/ b . £ j * C c Z 'V t S ’l T i ^ x y >o* /M d / c M t - t r f . ' i s - i K e f <?_&

Á c c t e/ ^ a ^ « f < ^a * H ^+ s x t ^ s y £ . « - * * > n ^ o / e / y / & &o * (y €^

/c K -n e 'Á , < a £ » ' a : n t* -d ? a * ?-* t'>* < * ^z f

Ál c c/h. t * r 'V t i n & / & c & ( ? y e n . a . ^ V * * ,

£c A ?v t* < t ^ Y < d % * < j Z & t e j é r t , * < < T ^ y r S Z c i * 'e / n e 'm f

C l / y \ ^ ~ * L Ac t u U i * ' 1 / ^ 7 9 A& S e Á é £ y - * — £ < * ■ $ ,, , ^ >

/ T VZ x ^ > V V^ e i 5 / ^ Sz í s & t ' y c / / * / t 'Y t f & * n /^ c * ) Á c t

m v - J * A* + m < ± * / + n u r ~ £z j r t * * * * ' / W ^ v ^ v /

/ _____ l e r a J í U a ^ . & l* ~ £ <* ^ ' v e / e /

' < U * J k i l r * ' £ + / ' l é k v * , # 4 ő - f e * - a * f < * l < £ > S s * j í t / c + n , P 0 -

< U / o * j L s y y ^ n r s s X r * M f c * < > £ > - ?

i % ^ J c ^ j U ^ ^ Y t l ... ^ & [ f J O y L ^ » ^ Z , ^ A v C L ?

‘& /Z -C ^ + i $ c r ,

tvg -y A. ^F. -f-A tnta.J4jfr.it e,*V*4 . '

^ t< \ jZ $^+9 /tx> Z l ' i ' H & JZ frP & 'ty j t x rvip<fr{'4 ,’ /&£ 'rfe & n 'f e n

J h ! f $ C C 'i T 'T ' V* C b f Z i £ < ? c 4 - r i & , ' l * t* c ^ 2f € ^ * r e ^ < z ' i L ' t ' $ c > X \ £ % < Z - A 76 t " r

r f t e í < x ( t x p & Á i n * * / ^ e y e / n ey í ' A ' t m f a . r v n < p i / £ e „

^ i f £ í c r , é t * * ^ S f y ^ c ± / r t m a/ i a n r £ r h e £ í J ^ £

^ 4 ^

.

C7^ S h x t / n e f , < % * * % * * e t r > ^

ol+

.

£r* l^y

/ Í w l ^ A ' I & i v í j

Áte// : J cv'^ ^n^A^rn /*.<?%-o, tí'rvny Zf ti* c<^ y 4<vrtCt ?•>* <*^ x &e~ ,o »

3 .

(4)

J f -l X a ^

( 4 -

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :