• Nem Talált Eredményt

(1)Vekerdi László Magyar Örökség-díjas

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "(1)Vekerdi László Magyar Örökség-díjas"

Copied!
1
2
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

Vekerdi László Magyar Örökség-díjas. A Magyarországért Alapítvány az elmúlt év de- cemberében Vekerdi László tudománytörténésznek, folyóiratunk régi kedves szerzőjének és a Tiszatáj Alapítvány kuratóriumi tagjának Magyar Örökség-díjat adományozott. Sok szeretettel gratulálunk!

*

Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a Tiszatáj 2004-es, 58. évfolyamának tartalommuta- tója elérhető a Tiszatáj honlapján: www.tiszataj.hu. A mutató Gyuris György munkája.

*

Köszönjük Olvasóinknak, hogy 2004-ben felajánlották jövedelemadójuk 1 százalékát a Ti- szatáj támogatására. Kérjük, tegyék meg ezt 2005-ben is!

A Tiszatáj Alapítvány adószáma: 19082349-2-06

Márciusi számunk tartalmából SÁNDOR IVÁN új regényének részlete

JÁSZ ATTILA,MÁRTON LÁSZLÓ,OLASZ SÁNDOR,VEKERDI LÁSZLÓ írása Sándor Ivánról ACSAI ROLAND,DOBAI PÉTER,NÉMETH ZOLTÁN versei

FRIED ISTVÁN és POSZLER GYÖRGY esszéje Regény és történelem (Hites Sándor tanulmánya)

„A Tisza-parton mit keresek?”

(HOLLÓSI ZSOLT beszélgetése Sejben Lajos festővel)

Diákmelléklet: VADAI ISTVÁN Kosztolányi Dezsőről és Tandori Dezsőről

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az 1995-ben alapított Magyar Örökség- díjat azon magyar intézményeknek, csoportoknak, személyeknek ítéli oda az alapítvány kuratóriuma, amelyek/akik tevékenységükkel

A tudomány történetét tanulmányozva, különösen Vekerdi László (1997) könyve alapján látható, hogy ritka az, hogy valaki teljesen önállóan, egymagában alkot. A fo-

A tudomány történetét tanulmányozva, különösen Vekerdi László (1997) könyve alapján látható, hogy ritka az, hogy valaki teljesen önállóan, egymagában alkot. A fo-

Fodor István Széchenyi-díjas villamosmérnök, a Magyarország Barátai Alapítvány kuratóriumi tagja részére,.. jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó tudományos

Tiszatáj Alapítvány, Szeged, 2003 Baka István művei: Próza, dráma. Tiszatáj Alapítvány,

A Tiszatáj-esten könyvünk szerzői közül Csaba László, Csiki László, Trogmayer Ottó, Sándor Iván és Vekerdi László vettek részt a beszélge- tésben.. Bevezetőt Olasz

Sajnos, ez a nevetségesség annyira átszőtt bennünket, hogy észre sem vesszük, nem- hogy nevetnénk rajta.” Ez a mondat – folytatja tovább Vekerdi László – a mai iro-

Lapunk főmunkatársa, Vekerdi László A Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti - keresztje kitüntetést vette át augusztus 20-án.. Sok

Tagjai: Annus József, Bíró Zoltán, Olasz Sándor, Vekerdi László és Vörös László.. Bob- vos

(Nagy Gáspárról Olasz Sándor, Vekerdi Lászlóról Bíró Zoltán mondott laudációt.) A díjakat Lehmann István, Csongrád megye közgyűlésének elnöke adta át.. Az

Amikor Vekerdi László azt veti a szerepet vállaló értelmiségi szemére, hogy föltétlenül hibát követ el, amennyiben a tömegektől őt elválasztó szakadék láttán nem

Visszafogottságában, tárgyias előadásában ezért (is) oly megnyerő Vekerdi László Németh László-monográfiája (1970), jóllehet, a szabad szólásnak a korszak

Hihetetlennek tűnik a tény, mint- hogy Vekerdi László fiatalokat megszégyenítő frissessége feledteti az idő múlását.. Mesterünknek és barátunknak, lapunk főmunkatársának

évfolyamába lépett a folyóirat, amely Szegeden (Dugonics András, Gárdonyi, Mikszáth, Tömörkény, Móra, Juhász Gyula, József Attila, Radnóti Miklós városában) jelenik

A kérdés csupán az, hogy eléggé őrült-e?" És itt talán helyes ¡lenne idézni Isaac Asiimov egy novellájából, még akkor is, ha Vekerdi- László nincs nagy véleménnyel

Az értelmiségi „terepek" feletti szemle a kötet írásaival egyfajta gon- dolati teljességgé kerekedik, ha abból a szemszögből nézzük, hogy korunk csaknem teljes

Felelős kiadó: Tiszatáj Alapítvány.. Szedés, tördelés:

László : 'Napsütésben gondolni kell a viharra' (beszélgetés Vekerdi

Különösen a csillagászattörténészek időznek szívesen az obszervatóriumok felszerelésénél, és már Rudolf Wolf Geschichte der Astronomie-ja (München, 1877) egy egész

Vekerdi László kitűnő Németh László portréját, illetve a nemtelen támadásokat követően - a magyar tudományos élet szerencséjére - „félpénzért" került a Magyar

És ezúttal persze nem(csak) arra gondolunk, hogy az akadémiai könyvtár gyarapítójaként Vekerdi legfeljebb csak Hamvas Béla fő­. városi könyvtári vagy Bibó István

Balogh László több más közt erről a versről is kimutatja, hogy tárgya a költői kommunikációs viszony.. Mintha a szerző hajlamos volna arra, hogy a

Svéd László (szerzõ) Szászi Gábor (szerzõ) Szilvássy László (szerzõ) Taksás Balázs (szerzõ) Tamás András (szerzõ) Vég Róbert László (szerzõ) Vekerdi Zoltán