(1)Vekerdi László Magyar Örökség-díjas

Loading.... (view fulltext now)

Teljes szövegt

(1)

Vekerdi László Magyar Örökség-díjas. A Magyarországért Alapítvány az elmúlt év de- cemberében Vekerdi László tudománytörténésznek, folyóiratunk régi kedves szerzőjének és a Tiszatáj Alapítvány kuratóriumi tagjának Magyar Örökség-díjat adományozott. Sok szeretettel gratulálunk!

*

Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a Tiszatáj 2004-es, 58. évfolyamának tartalommuta- tója elérhető a Tiszatáj honlapján: www.tiszataj.hu. A mutató Gyuris György munkája.

*

Köszönjük Olvasóinknak, hogy 2004-ben felajánlották jövedelemadójuk 1 százalékát a Ti- szatáj támogatására. Kérjük, tegyék meg ezt 2005-ben is!

A Tiszatáj Alapítvány adószáma: 19082349-2-06

Márciusi számunk tartalmából SÁNDOR IVÁN új regényének részlete

JÁSZ ATTILA,MÁRTON LÁSZLÓ,OLASZ SÁNDOR,VEKERDI LÁSZLÓ írása Sándor Ivánról ACSAI ROLAND,DOBAI PÉTER,NÉMETH ZOLTÁN versei

FRIED ISTVÁN és POSZLER GYÖRGY esszéje Regény és történelem (Hites Sándor tanulmánya)

„A Tisza-parton mit keresek?”

(HOLLÓSI ZSOLT beszélgetése Sejben Lajos festővel)

Diákmelléklet: VADAI ISTVÁN Kosztolányi Dezsőről és Tandori Dezsőről

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :