• Nem Talált Eredményt

2006. augusztus 97

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "2006. augusztus 97"

Copied!
1
0
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

2006. augusztus 97

Németh László terjedelmében is hatalmas életművet hagyott maga után. Laikus olvasó számára ennek egyik fontos értéke, hogy könyveit jószerével bárhol föl ütve az egészről kapunk hiteles képet.

És azt is tapasztalhatjuk, hogy művészetének, intellektusának egyik fontos vonása, hogy mindig mindenkihez szól. Diákhoz és tudóshoz, a szakmabeliekhez és a maguk örö- mére olvasókhoz, a történelemben elmélyülni akarókhoz és a maguk életének problémáira választ keresőkhöz.

Esszéi és drámái, Széchenyiről, Galileiről, vagy VII. Gergelyről sokunknak életre szóló élményei lettek, ahogyan regényei is.

Gondoljunk a nagy történelmi drámák szereplőitől annyira különböző Iszony hősnő- jének életére; mindezek a jelképpé váló szereplők Németh László hőseiként végül ugyan- azt hirdetik: a magasabb rendű értékek elsőbbségét, az elérhetetlen ideák felé törekvés kudarcokkal teli szépségét, s az erkölcsi ember példának állítását.

„Szerettem az igazságot, gyűlöltem a méltatlanságot, ezért halok meg száműzetésben”

– így vonja meg élete mérlegét VII. Gergely.

Németh László is így summázta a maga életét. Ezt az érzést, ezt a gondolatot azonban túlfeszített érzékenysége súgta neki. Olvasói szívéből, gondolkodásából ellenfelei ezt mind- azonáltal sohasem tudták száműzni.

És ezt maga is érezte. Ez adott neki erőt a folytonos újrakezdéshez, belső megújulás- hoz.

Hiszen az igazság szenvedélyes szeretete az életet csak látszólag megnehezítő teher.

Mert ennek hordozása jutalma és egyben feloldása is annak a sok vívódásnak, kétségnek és lelki fájdalomnak, amit ez a szenvedély okoz.

Fogadják ezért is szeretettel ezt a szobrot, amely nemcsak Németh Lászlónak állít em- léket, hanem az általa megmutatott igazi emberségnek nélkülözhetetlenségére is figyel- meztet.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Mármint hogy szegény volt, teljesen véletlenül megörökölt egy nagy vagyont, s ő — aki tehát a szegénységet személye- sen ismerte — lényegében közügyekre költötte anyagi

Vissza nézz előre mihez régent kegy forr hulltát sose dőlje. Majdan régent egykor — nézz

Beke Sándor • Ráduly János • Álmodtam, hogy

A már jól bevált tematikus rendbe szedett szócikkek a történelmi adalékokon kívül számos praktikus információt tartalmaznak. A vastag betűvel kiemelt kifejezések

Nem lehet véletlen, bár túl nagy jelentőséget sem szabad tulajdonítani annak a teny- nek, hogy a címben is megjelenő róka-motívum végigvonul a regényen, újabb és

-Bihar County, how the revenue on city level, the CAGR of revenue (between 2012 and 2016) and the distance from highway system, Debrecen and the centre of the district.. Our

Talán csak a kialvatlanság, talán csak az uszoda klóros vize, talán a monitor, talán a városi levegő, talán valami idáig fel nem ismert allergia égeti a szemem ma, amikor

imádság gyűlölet fázós kezű virágkötők verseink énekeink káromkodásaink táncaink sötétben vonszolódásunk adósleveleink és az űrlapok akik megszöktek innen és

Hetven fölött már egyik-másik év taposóaknaként viselkedik, úgyhogy csak könnye- dén, szinte lebegve szabad a átlépni hetvenegyedikre; puhán, gyöngéden, mintha virágszi- rom

N ÉMETI R UDOLF fordításai Ştef, Traian (1954, Brădet/Biharfenyves – Bihar megye): költő, esszéíró. A kolozsvári egyetem bölcsészkarán szerez diplomát, utána falun

Soha senki nem szidta annyit a tanköm vgyártók »ignorans légióját«, s magát a tankönyvgyártást, mint Heinrich Gusztáv; s bizzék meg a közönség az én

Ma már tudjuk, hogy az író családja — legalábbis apai ágon — görögkeleti vallású volt, s bár adatok vannak rá, hogy Dániel 1874-től már (ám lehet, hogy korábban is),

nösen erős hangsúlyozása azonban megint- csak egyoldalúsághoz vezet, hiszen eközben Della Volpe a költői (és más) műalkotásoknak olyan tényezőit hagyja figyelmen kívül —

Az egyenesen róla szóló írásban pedig hallhatunk szelíd házi lázadásairól, „kalucsniforradalmáról", arról, hogy milyen kedves volt számára saját

nek Csokonai dunántúli tájszógyűjtésével foglalkozó könyvét, első látásra (a szerző korábbi munkásságának ismerete nélkül!) valószínűleg arra gondol, hogy ebben a

Az, hogy Schmitt egyik igen fontos munkáját már alig több mint tíz évvel francia megjelenése után immár magyarul olvashatjuk, min- denképpen fontos eredmény. Persze azt is

De —• míg kirakatok jegére dermedtek rá a városok — otthonunk búvóhely-homálya megszelídült s hozzánk szokott.. Azt hittük, hogy a dzsungelek

Igen, ha nagyon őszintén magamba tekintek, csak azt állapíthatom meg újra és újra (ahogyan azon a bizonyos késő nyári délutánon is), hogy Veres Mihály első pil-..

A külszín csil- logásának elragadó festéséből követke- zik, hogy az olvasó — talán az író szán- dékai ellenére — ezekben keresi a kor tartalmát, s nem veszi észre, hogy

Numerus clausus, vagy hogy mondják, első zsidótörvények, második zsidótörvények, munkaszolgálat, gettó... — Ne gyilkolja magát...,

De azt tudni kell, hogy a cserkészet úgy épül fel, hogy vannak őrsök, am elyek a legkisebb egységek 5-15 fővel, ezt vezeti egy őrsvezető; akkor vannak a rajok, ahol

Mikhál vitéz azonban szép csendesen összeszoritotta a markát, úgy hogy senki sem vette észre s elfojtotta benne az égő parázst, még csak szisszenését sem

Külön szavuk van arra, pl., hogy az ember jár, tipeg, csoszog, bottal megy, lassan jár vagy vonszolja magát.. Minderre külön