• Nem Talált Eredményt

Közúti járműrendszerek szerkezettana

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Közúti járműrendszerek szerkezettana"

Copied!
589
0
0

Teljes szövegt

(1)

Közúti járműrendszerek szerkezettana

Kádár, Lehel Dr. Varga, Ferenc

Kőfalusi, Pál

(2)

Közúti járműrendszerek szerkezettana

írta Kádár, Lehel, Dr. Varga, Ferenc, és Kőfalusi, Pál Publication date 2014

Szerzői jog © 2014 Kádár Lehel, Dr. Varga Ferenc, Kőfalusi Pál

A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0042 azonosító számú „Mechatronikai mérnök MSc tananyagfejlesztés” projekt keretében készült. A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kézirat lezárva: 2014 február Lektorálták: Dr. Nagyszokolyai Iván

További közreműködők: Dr. Korondi Péter, Gräff József A kiadásért felel a(z): BME MOGI

Felelős szerkesztő: BME MOGI

(3)

Tartalom

1. Közúti járművek általános szerkezeti felépítése, a különböző rendszerek jármű specifikus ismertetése 1

1. A közúti jármű definíciója, fajtái ... 1

2. A közúti járművek története ... 2

3. A közúti járművek szerkezeti felépítése ... 3

4. A közúti járművek hajtása, erőátviteli rendszerek ... 5

2. Futómű rendszerek szerkezeti tagolása, leírása ... 8

1. Futómű általános szerkezeti felépítése ... 8

2. A futóművek szerkezeti leírása ... 10

2.1. Gumiabroncs ... 10

2.1.1. Követelmények és szerkezeti felépítés ... 10

2.1.2. A gumiabroncsok jellemző adatai ... 15

2.2. Keréktárcsa ... 19

2.2.1. Kerékpánt ... 20

2.3. Kerékfelfüggesztés ... 31

2.3.1. Lengőkarok, rudak ... 31

2.3.2. Gömbcsuklók ... 37

2.3.3. Gumiperselyek, szilentblokkok ... 41

2.3.4. A felfüggesztés állító elemei ... 44

2.4. Rugózás és elemei ... 46

2.4.1. A rugózási rendszer felépítése, dinamikai jellemzői ... 46

2.4.2. A rugózás szerkezeti elemei ... 57

3. Futóművek általános feladatai, követelményrendszere ... 90

1. Erőhatások az út és a jármű között: ... 90

2. A kerekeket leszorító erő ... 91

3. Tapadási tényező ... 93

4. Lengéskényelem ... 94

5. A dinamikus tényező ... 94

6. Futóművek aktivitása, önszabályozása ... 95

4. A futóművek jellemzői paraméterei ... 100

1. Alapparaméterek ... 100

1.1. Kerékdőlés (γ) ... 100

1.2. Kerékösszetartás ... 103

1.3. Csapgeometria ... 105

2. Leszármaztatott paraméterek ... 112

2.1. Billenési momentán centrum ... 112

2.2. Billenési momentán tengely ... 116

2.3. Bólintási centrum ... 119

2.4. A kerékdőlés változás ... 122

2.5. Összetartás változás ... 122

2.6. Nyomtávváltozás ... 124

5. Futóművek korszerű jellemző típusai, azok analízise ... 127

1. Merevhidas futóművek ... 128

1.1. Laprugós merevhidas futóművek ... 130

1.2. Tekercsrugós merevhidas futóművek ... 132

1.3. Légrugós merevhidas hátsó futóművek ... 136

2. Csatolt hosszlengőkaros futóművek ... 140

3. Független kerékfelfüggesztésű futóművek ... 141

3.1. Hosszlengőkaros futóművek ... 141

3.2. Ferde tengelyű hosszlengőkaros futóművek ... 143

3.3. Háromszög – trapéz keresztlengőkaros futóművek ... 144

3.4. McPherson típusú futóművek ... 147

3.5. Wiessach típusú futóművek ... 152

3.6. Multilink futóművek ... 154

3.6.1. Duplacsuklós futóművek ... 154

3.6.2. Többlengőrudas futóművek ... 159

(4)

6. Futóművek fejlesztésének irányai, intelligens futóművek ... 164

1. A futóművek fejlesztésének általános kérdései ... 164

2. A gépjármű futóművek járműmozgás szabályzó funkciója ... 167

3. Intelligens kerék ... 167

3.1. Gumiabroncs nyomás közvetett ellenőrzése ... 168

3.2. Gumiabroncs nyomás közvetlen mérése ... 168

4. Intelligens felfüggesztés ... 171

4.1. Felfüggesztés önszabályozással ... 171

4.1.1. Elmozdulás szabályozás ... 172

4.1.2. Erőszabályozás ... 172

4.1.3. Integrált szabályozás ... 174

4.2. Felfüggesztés külső szabályozással ... 175

4.2.1. Tengelycsonk külső szabályozása ... 176

4.2.2. Tengely külső szabályozása ... 177

5. Rugózás intelligens szabályozása ... 177

5.1. Hordrúgó szabályozás ... 178

5.1.1. Hidropneumatikus rugózás ... 180

5.1.2. Elektropneumatikus rugózás ... 182

6. Lengéscsillapító intelligens szabályozásai ... 184

6.1. A felépítmény mozgásszabályozása ... 186

6.2. ABC rendszer légrugózással ... 189

7. Intelligens stabilizátorok ... 190

7.1. Félaktív stabilizátor ... 190

7.2. Aktív stabilizátorok ... 191

7. Közúti járművek kormányzásának járműdinamikai követelményei, előírásai ... 195

1. Járművek kormányzásával szembeni általános követelmények ... 195

2. A járművek kormányzására kanyarodására vonatkozó elírások ... 196

2.1. Kanyarodási folyosószélesség ... 196

2.2. Farseprés szélessége ... 197

2.3. Kettős sávváltás tesztje ... 198

2.4. Állandó sebességű, állandó sugarú körpályás teszt ... 199

8. Különböző kormányzási rendszerek geometriai, dinamikai elemzése ... 203

1. A közúti járművek kormányzási rendszereinek altípusai, általános geometriai jellemzők 203 2. Különböző kormányzási rendszerek elemzése ... 204

2.1. Tengelykormányzás ... 204

2.2. Alvázkormányzás ... 205

2.3. Tengelycsonk kormányzás ... 206

2.4. Többtengelyes járművek kormányzása ... 209

9. Közúti járművek kényszerkormányzási és sajátkormányzási tulajdonságai ... 215

1. A különböző kormányzási tulajdonságok elemzése ... 215

2. A rugalmas gumiabroncs ferdefutása, jellemző paraméterek ... 218

3. A kanyarodó jármű dinamikus mozgásviszonyai ... 222

10. Kormányrendszerek jellemző szerkezeti egységeinek elemzése ... 225

1. A kormányrendszer szerkezeti felépítése, jellemző típusok ... 225

2. A kormányrendszer geometriai jellemzői ... 230

2.1. Kormánytrapéz geometriája ... 230

2.2. Kormányzási hibagörbe, hibakarakterisztika ... 233

2.3. A kormányrendszer kinematikai áttétele ... 235

2.4. A kormánymechanizmus póluspontja ... 240

3. A kormányrendszer jellemző szerkezeti elemei ... 243

3.1. Kormánykerék, kormánykerék tengely és alkotórészei ... 244

3.2. Kormánygépek ... 248

3.2.1. Fogasléces kormánygépek ... 249

3.2.2. Globoid csigás kormánygépek ... 251

3.2.3. Golyósoros csavarorsós kormánygép ... 253

3.2.4. Hidraulikus szervós kormánygépek ... 254

3.3. Kormánymechanizmus rudazatai és csuklói. ... 257

11. Intelligens kormányrendszerek és szerkezeti elemeinek analízise ... 260

1. Az intelligens kormányrendszerek általános funkciói ... 260

2. Az intelligens kormányrendszerek jellemző típusai ... 261

(5)

2.1. Összkerék kormányzású rendszerek ... 263

2.2. Additív kormányzás ... 266

2.3. Autonóm kormányzás ... 266

3. Az intelligens kormányrendszerek új műszaki megoldásai ... 267

3.1. Elektromechanikus félaktív szervókormányok ... 267

3.2. Elektromechanikus aktív kormányzás ... 271

3.3. Elektromechanikus hullámhajtóműves hátsókerék kormányzás ... 277

12. Közúti járművek fékezése, hazai és nemzetközi előírások, követelmények ... 280

1. A gépjárművek fékezésére vonatkozó hazai és nemzetközi előírások és követelmények . 280 1.1. Alapfogalmak és a hazai fékezési előírások ... 280

1.2. A gépkocsik fékezési folyamatát befolyásoló tényezők ... 281

1.3. A fékrendszerekre vonatkozó nemzetközi előírások ... 281

1.4. A járművek fékvizsgálatára vonatkozófontosabb tudnivalók ... 282

1.5. A kétkörös fékrendszer ... 283

1.6. A fékrendszerrel szemben támasztott követelmények ... 285

1.7. Erők és nyomatékok fékezés közben ... 285

1.8. A fékrendszer működtetésének lehetőségei ... 286

13. Fékrendszer járműdinamikai elemzése ... 287

1. A fékezés folyamata ... 287

1.1. Reakció idő (tr) ... 287

1.2. Fékkésedelmi idő (t1) ... 287

1.3. A felnövekedési idő (t2) ... 287

1.4. A hatásos fékezés ideje (t3) ... 287

2. A fékrendszer minősítése ... 288

3. A gumiabroncs tapadása és a tapadás kihasználása ... 290

4. A fékezett kerék mozgásegyenlete ... 291

5. Fékerő felosztás ... 293

6. Ideális és effektív fajlagos fékerő eloszlás ... 297

7. Fékezési stabilitás ... 302

14. Korszerű hidraulikus fékrendszerek szerkezeti és működési analízise ... 306

1. A hidraulikus fékrendszer részegységei ... 306

2. Vákuumos fékrásegítők ... 308

2.1. Beépítése és működése ... 308

2.2. Két membrános tandem vákuumos fékrásegítő ... 312

2.3. A fékasszisztens feladatát ellátó aktív vákuumos fékrásegítő ... 313

3. Vákuumszivattyúk a vákuumos fékrásegítők működtetéséhez ... 319

3.1. Dugattyús vákuumszivattyú ... 319

3.2. Forgólapátos vákuumszivattyú ... 320

3.3. Membrános vákuumszivattyú ... 322

3.4. Villanymotorral hajtott vákuumszivattyúk ... 322

4. Hidraulikus fékrásegítő ... 325

4.1. Ate H31 hidraulikus fékrásegítő ... 325

4.2. Hidraulikus fékrásegítő, Toyota ... 327

5. „iBooster” az elektromechanikus fékrásegítő ... 329

6. Főfékhenger ... 330

7. A hidraulikus fékrendszer munkaközege a fékfolyadék ... 334

8. Fékerő módosítók ... 336

8.1. Tengelyterhelés függő, átkapcsoló pontú nyomásarány tartó fékerő módosító .... 337

8.2. Nyomásfüggő átkapcsoló pontú, nyomásarány tartó fékerő módosító ... 338

8.3. Lassulásfüggő, átkapcsoló pontú nyomásarány tartó fékerő módosító ... 339

8.4. Elektronikus fékerő felosztás ... 341

9. Fék munkahengerek ... 342

10. Hidraulikus működtetésű dobfékek ... 345

10.1. Szimplex dobfék ... 350

10.2. Duplex dobfék ... 350

10.3. Duo-duplex dobfék ... 350

10.4. Szervofék ... 350

10.5. Duo-szervo dobfék ... 350

10.6. A dobfékek részegységei ... 351

10.7. A fékpofák utánállítása ... 354

(6)

11. Hidraulikus működtetésű tárcsafékek ... 356

11.1. A tárcsafékek csoportosítása ... 358

11.2. Négy dugattyús fix nyerges tárcsafék ... 360

11.3. Úszónyerges tárcsafékek ... 361

11.4. Úszó keretes nyerges tárcsafék ... 363

11.5. Úszó ökölnyerges tárcsafék ... 365

11.6. Kombinált ököl és keretes nyerges tárcsafék ... 368

11.7. Különleges tárcsafékek ... 369

12. Korszerű mechanikus és elektromechanikus rögzítő fékek szerkezeti-, és működési analízise 370 12.1. Hagyományos, mechanikus működtetésű rögzítőfékek ... 370

12.2. Az elektromechanikus rögzítő fék EPB (Elektrische Park Bremse) ... 373

12.2.1. Féknyeregre szerelt elektromechanikus rögzítő fék (EPB-Ci) ... 375

12.2.2. A tárcsafékbe szerelt duo-szervo dobfék, mint elektromechanikus rögzítő fék EPB-DS ... 377

15. Korszerű légfékrendszerek szerkezeti és működési analízise ... 382

1. A haszonjárművek fékezésének sajátosságai ... 382

2. Egy haszonjármű légfékrendszerének részei: ... 383

3. A fékrendszerekre vonatkozó ECE13 nemzetközi előírás rövid összefoglalása ... 384

4. Sűrített levegő rásegítésű, hidraulikus fékrendszer ... 385

5. Sűrített levegővel működtetett hidraulikus fékrendszer ... 386

6. Sűrített levegő ellátó és tároló rendszer ... 387

6.1. Kompresszorok ... 388

6.2. A kompresszor után beszerelt hőcserélő ... 400

6.3. Olaj- és kondenzátum leválasztó ... 401

6.4. Légszárító ... 403

6.5. Air Processing Unit (APU) ... 408

6.6. Elektronikus sűrített levegő előkészítő egység (EAC) ... 409

6.7. Többkörös védőszelep ... 414

6.8. Légtartályok ... 415

6.9. Kiegészítő szerelvények ... 416

7. Haszonjárművek üzemi fék rendszere ... 416

7.1. Pedálszelep ... 419

7.2. A haszonjárművek fékezési sajátosságainak figyelembe vétele ... 423

7.3. . Fékerő módosító laprugós gépkocsikhoz: ... 424

7.3.1. Differenciál dugattyús, tengelyterhelés függő fékerő módosító ... 424

7.3.2. Relé hatású fékerő módosító laprugós futóműhöz ... 426

7.4. Fékerő módosító légrugós gépkocsihoz ... 429

7.5. Fékkamrák, fék munkahengerek ... 432

7.5.1. Dugattyús fék munkahengerek ... 432

7.5.2. Membrános fékkamrák ... 432

7.5.3. Rugóerő tárolós kombinált fék munkahenger: ... 435

8. Rögzítő fék rendszer ... 438

8.1. A rögzítő fék rendszer részei: ... 438

8.2. Rögzítő fék szelep ... 438

8.3. Relé szelep ... 443

8.4. Elektromechanikus rögzítő fék haszonjárművekhez ... 446

9. A pótkocsi fékvezérlése ... 448

9.1. A pótkocsi fékvezérlő szelep ... 449

9.2. A kapcsolófejek és a csőszűrő ... 453

10. A pótkocsi légfékrendszer ... 454

10.1. Pótkocsi fékező szelep ... 455

10.2. Kettős oldó (kapcsoló) szelep (park/shunt valve) ... 457

10.3. A pótkocsik speciális fékerő módosítója ... 458

10.4. A Vontató és pótkocsi fékezési kompatibilitás ... 459

10.5. Kompatibilitási vizsgálat ... 461

11. Haszonjárművek kerékfékszerkezetei ... 463

11.1. Dobfékek ... 463

11.1.1. A dobfék részei ... 464

11.1.2. Féktartó lemez ... 464

(7)

11.1.3. Fékdob ... 464

11.1.4. Fékpofák ... 465

11.1.5. A fékpofák szétfeszítése ... 465

11.1.6. A dobfék típusváltozatai ... 466

11.1.7. Fékkulcsos szimplex dobfék ... 466

11.1.8. Ékes szimplex dobfék ... 467

11.1.9. Ékes szétfeszítésű duo-szervo dobfék ... 468

11.1.10. A fékkarba beépített automatikus utánállítók ... 468

11.2. Tárcsafék ... 469

11.2.1. A haszonjárművek sűrített levegővel működtetett féknyergeinek kialakítása 469 11.2.2. A haszonjárművek tárcsafék működtetése ... 470

11.2.3. A sűrített levegővel működtetett tárcsafékek előnyös tulajdonságai ... 474

11.2.4. Knorr-Bremse sűrített levegővel működtetett úszónyerges tárcsafék .... 474

11.2.5. A féknyereg megvezetése ... 478

11.2.6. A tárcsafék nyomótagjainak tömítései ... 480

11.2.7. A fékkamra és tömítései ... 481

11.2.8. Automatikus és kézi utánállító ... 482

11.2.9. Az intelligens kerékfék modul ... 482

11.2.10. Villanymotorral működtetett tárcsafék ... 483

11.2.11. Haldex „ModulX” tárcsafék típuscsalád ... 484

11.2.12. Wabco PAN sorozatú tárcsafék ... 486

16. Intelligens fékrendszerek szerkezeti elemeinek analízise ... 489

1. Haszonjárművek blokkolásgátló rendszerei ... 489

1.1. ABS-re vonatkozó alapismeretek ... 489

1.2. ABS szabályzási módok ... 493

1.3. Kiegészítő ABS működések ... 496

1.4. Vontató gépkocsi ABS rendszerének részegységei ... 500

1.4.1. A Knorr-Bremse ABS 6 típusa ESP rendszerré bővíthető ... 512

1.5. Pótkocsi ABS rendszer ... 514

1.5.1. KB 91-A pótkocsi ABS rendszere ... 516

1.5.2. Pótkocsi ABS relészelep ... 516

1.5.3. Pótkocsi ABS modul TABS ... 520

2. Haszonjárművek elektronikus légfékrendszerei ... 521

2.1. Az EBS rendszer előnyei ... 522

2.2. Elektronikus légfékrendszerek adatátvitele a CAN hálózaton ... 523

2.3. A motoros (vontató) gépkocsik EBS rendszere ... 525

2.4. Az EBS rendszer működésmódjai ... 527

2.4.1. Alapműködés ... 527

2.4.2. Járműstabilitást és dinamikát támogató funkciók ... 527

2.4.3. Fékbetét kopást csökkentő, illetve összehangoló működésmódok ... 528

2.4.4. Fék állapotára figyelmeztető működések ... 528

2.4.5. Kiegészítő működések ... 528

2.5. ABS szabályozás ... 528

2.6. ASR szabályozás ... 528

2.6.1. Differenciális fékezés ... 528

2.6.2. Motor nyomaték szabályozás (DTC) ... 529

2.6.3. ASR kapcsoló ... 529

2.7. Fékbetét kopás kiegyenlítés ... 529

2.8. Kerékfék állapot megfigyelése ... 529

2.9. Kapcsolóponti erőszabályozás ... 529

2.10. Kiegészítő EBS működések ... 530

2.10.1. Fék-asszisztens ... 530

2.10.2. Az előre borulás megakadályozása (Tilt Prevention) ... 530

2.10.3. Automatikus befékezve tartás lejtőn (Hill Start Assistance) ... 530

2.10.4. Automatikus befékezés nyitott ajtónál (Door Brake) ... 530

2.10.5. Borulás elleni védelem (Roll Stability Program - RSP) ... 531

2.10.6. Külső fékezési igény (XBR) ... 531

2.11. Az EBS rendszer részei ... 531

2.11.1. EBS központi elektronika ... 531

(8)

2.11.2. Az EBS rendszer ellenőrzőlámpái ... 532

2.11.3. Terhelés érzékelő ... 533

2.11.4. Fékpedál modul a fékezési jeladóval ... 533

2.11.5. Egy csatornás nyomásmodul ... 534

2.11.6. Kétcsatornás nyomásmodul ... 536

2.11.7. Pótkocsi fék vezérlő modul (TCM) ... 536

2.12. Elektronikus stabilitás program (ESP) ... 538

2.12.1. Az ESP (elektronikus stabilitás program) alkalmazása és működése .... 538

2.12.2. ESP beavatkozás túlkormányzott gépkocsinál ... 540

2.12.3. ESP beavatkozás alulkormányzott gépkocsinál ... 541

2.12.4. Az ESP rendszer különleges érzékelői: ... 541

2.12.5. Az ESP rendszer öndiagnosztikája ... 542

2.13. Pótkocsik elektronikus légfék rendszere ... 542

2.13.1. A TEBS felépítés és működése ... 542

2.13.2. Kiegészítő működések ... 544

2.13.3. Az elektronikus pótkocsi fékrendszer részegységei ... 545

2.13.4. Pótkocsi EBS modul ... 545

2.13.5. Diagnosztikai lehetőségek a pótkocsik elektronikus fékrendszerénél .... 547

2.13.6. Pótkocsi ABS relészelep ... 547

2.13.7. Konténer-kapcsoló szelep ... 547

2.13.8. Elektronikusan vezérelhető liftestengely-vezérlő szelep ... 548

2.14. A TEBS második generációja ... 548

2.14.1. A második generációs TEBS G2 modul ... 549

2.14.2. TEBS G2 működése ... 550

2.14.3. Az elektronikus pótkocsi fék rendszer TEBS diagnosztikája ... 551

3. Wabco EBS rendszerek ... 553

3.1. Az EBS előnyös tulajdonságai ... 553

3.2. Fékezési jeladó (pedálszelep) ... 556

3.3. EBS központi elektronika ... 558

3.4. Arányos működésű relé szelep ... 559

3.5. Redundancia szelep ... 560

3.6. Tengelymodulátor ... 561

3.7. Pótkocsi fékvezérlő szelep ... 562

3.8. Pótkocsik elektronikus fékrendszere ... 563

(9)

Az ábrák listája

1.1. a közúti járművek felosztása. ... 2

1.2. Karl Benz találmánya – 1886. ... 3

1.3. Gottlieb Daimler találmánya – 1886. ... 3

1.4. Orrmotor – hátsókerékhajtás (BMW, Mercedes) ... 5

1.5. Farmotor – hátsókerékhajtás (VW Bogár, Skoda, Porsche) ... 5

1.6. Középmotoros hátsókerékhajtás (versenyautók). ... 6

1.7. Orrmotoros elsőkerékhajtás (Audi). ... 6

1.8. Keresztmotoros elsőkerékhajtás. ... 7

1.9. Keresztmotoros összkerékhajtás. ... 7

2.1. A McPherson típusú futómű beépítési ábrája a hordrugókkal és lengéscsillapítókkal ... 9

2.2. A kormányzott kerék beépítése lengőkarral, hordrugókkal és a csillapítóval ... 9

2.3. Korszerű gumiabroncs szerkezeti felépítése. ... 10

2.4. Gumiabroncs kialakítások ... 11

2.5. A diagonál gumiabroncs szerkezete ... 12

2.6. Radiál abroncs betét. ... 13

2.7. Diagonál abroncs öv. ... 13

2.8. A radiál gumiabroncs szerkezete ... 13

2.9. Gumiabroncsok geometriai méreteinek variációi. ... 15

2.10. Korszerű gumiabroncsok haszonjárművekhez. K – 110 km/h; L – 120 km/h; M – 130 km/h sebességhatár ... 17

2.11. A gumiabroncs futófelületének jellemző kopásai ... 18

2.12. A keréktárcsa alkatrészei és jellemző méretei ... 19

2.13. Kerületén osztott (Trilex) keréktárcsa. ... 20

2.14. Gyűrűsen osztott kerékpántok: a – kétrészes; b – háromrészes; c – négyrészes ... 21

2.15. Kúp vagy gömbfelületen tájolt keréktárcsák szabvány szerinti csavarkötése. ... 23

2.16. A kerékagy peremén tájolt keréktárcsák szabvány szerinti csavarkötés. ... 24

2.17. Szabadon futó kerékagy, csapágy és tengelycsonk formája. ... 24

2.18. Dácia személygépkocsi első generációs csapágyazású szerelt tengelycsonkja. ... 25

2.19. Teljesen tehermentesített hajtótengelyes csapágyazás sémája ... 26

2.20. Teljesen tehermentesített hajtótengelyes futómű, második generációs csapágyazással. ... 26

2.21. Lada gépkocsik nem tehermentesített hajtótengelyes hátsó futóműve. ... 27

2.22. Félig tehermentesített hajtótengely. ... 28

2.23. Az Ikarus autóbuszok mellső futóművének elsőgenerációs csapágyazása. ... 29

2.24. SKF gyártmányú harmadik generációs csapágyazás pótkocsikhoz. ... 30

2.25. Opel Astra személygépkocsi harmadik generációs csapágyazású hátsó kerékagya. ... 30

2.26. Negyedik generációs csapágyazású integrált hajtott kerékagy. ... 30

2.27. A kerékfelfüggesztés elemei ... 32

2.28. Háromszög alakú, süllyesztékben kovácsolt könnyűfém lengőkar ... 32

2.29. Lengőkar csapágyazása két kúpgörgős csapággyal ... 33

2.30. BMW 3 első futómű, könnyűfém alsó lengőkar, a csatlakozó szilentblokkal és gömbcsuklóval 33 2.31. BMW 5 első futómű, könnyűfém felső lengőkar ... 34

2.32. Mercedes 180, 190 öt-lengőkaros, független kerék felfüggesztésű hajtott hátsó futómű lengőrúdja 34 2.33. Haszonjárműveknél alkalmazott lengőrudak ... 35

2.34. A hengeres szárú gömbcsuklók biztosítását a horonyhoz illeszkedő rögzítő csavar végzi ... 37

2.35. Kúpos szárú gömbcsukló, melynél a rögzítő csavarok számára kialakított ovális nyílások lehetővé teszik a kerékgeometria beállítását ... 37

2.36. Álló gömbcsukló. (Terhelés iránya lefelé mutat.) ... 38

2.37. Függő gömbcsukló. (Terhelés iránya lefelé mutat.) ... 38

2.38. Alumínium-magnézium összetételű lengőrúd a Mercedes 123 gépkocsihoz. ... 39

2.39. A gömbcsuklók kinyomatásához szükséges célszerszámok ... 39

2.40. A kúpos szárú gömbcsuklóknál alkalmazott lelapolások és belső kulcsnyílás teszi lehetővé a rögzítő anya meghúzását ... 40

2.41. Húzott anyagból forgácsolással gyártott kéregedzésű (bal oldalt) és süllyesztékben kovácsolt gömbcsukló, melynél elmaradt az edzés ... 40

2.42. A szilentblokk szerkezete és deformációs lehetőségek ... 41

(10)

2.43. Axiális erő felvételére alkalmas szilentblokk és a karakterisztikák ... 42

2.44. Különleges, nyomkövetés korrigált szilentblokk és az egymásra merőleges erőátviteli karakterisztikák ... 43

2.45. Rögzítő csavar középvonal irányú állítása C alátéttel ... 45

2.46. Állítás ovális furattal ... 45

2.47. Állítás menetes végű lengőrudaknál ... 45

2.48. Állítás excenteres kényszerpályás alátéttel ... 46

2.49. Állítási lehetőségek toronycsapágynál ... 46

2.50. A gépjármű három tömegű, négy-szabadságfokú lengéstani modellje. ... 47

2.51. Rugókarakterisztika ... 49

2.52. Különböző jellegű rugókarakterisztikák. ... 50

2.53. Különböző típusú lengéscsillapító karakterisztikák ... 51

2.54. Járművezető ülés átviteli karakterisztikája. ... 56

2.55. Optimális rugókarakterisztika. ... 59

2.56. Egyszerű laprugóköteg ... 59

2.57. A kötegelt laprugó szerkesztése. ... 60

2.58. Különböző rugószem kialakítások és rugólap bekötések. ... 60

2.59. Laprugó köteg segédrugóval. ... 61

2.60. A rugólapok közötti súrlódás csökkentése betétlappal, vagy betételemekkel. ... 62

2.61. laprugó karakterisztikák ... 62

2.62. Parabolikus keresztmetszetű laprugók. ... 63

2.63. A tekercsrugó menetemelkedésének, vagy tekercselési átmérőjének variálása ... 65

2.64. A tekercsrugó huzalátmérőjének variálása: ... 65

2.65. A Miniblock rugó és beépítése Opel gépkocsi hátsó futóművébe. ... 66

2.66. VW Golf gépkocsi integrált hátsó rugóstagja és karakterisztikája. ... 66

2.67. Torziós rugós beépítve a futóműbe. ... 67

2.68. A Citröen hidropneumatikus gázrugós rendszerének sémája. ... 68

2.69. Hidropneumatikus gáztöltésű rugóstag ... 69

2.70. A hidropneumatikus gáztöltésű rugóstag lengéscsillapító eleme. ... 69

2.71. Gördülőmembrános légrugó szerkezete és tömlője. ... 70

2.72. Gyűrűs légrugó szerkezete és tömlője. ... 70

2.73. Légrugó és szintszabályzó szelep beépítése autóbusz hátsó futóművébe. ... 71

2.74. Mechanikus szintszabályzó szelep felépítése és működése. ... 72

2.75. Szintszabályzás légrugó karakterisztika mezője. ... 73

2.76. Mercedes Travego autóbusz légrugózásának levegőellátó rendszere magasságállítóval. ... 74

2.77. Hydrolastic rugózás rugóstagja és beépítése az gépkocsiba. ... 75

2.78. Gumiszalagos és torziós gumiperselyes gumirugók. ... 76

2.79. VW Golf személygépkocsik hátsó rugóstagjához kifejlesztett poliuretán segédrugó. ... 77

2.80. A Ford-ba beépített kiegészítő rugó gyártója az Elastogan vállalat. Cellás poliuretán elasztomerből készül. Hidegben is rugalmas -40 ˚C-ig. A begörbülős felfekvő ajak lágy kezdeti rugóállandót eredményez, mint az ábrán is látható. A tekercsrugó belsejébe szerelik be. ... 78

2.81. Gépkocsi futómű egyfunkciós keresztstabilizátorral. ... 79

2.82. A Mercedes 123 gépkocsi első futóművének kétfunkciós stabilizátora. ... 80

2.83. Kétcsöves fenékszelepes, illetve fenékszelep nélküli hidraulikus lengéscsillapító elvi sémája. 82 2.84. Egycsöves gáztöltésű tömlős, ill. szabaddugattyús lengéscsillapító sémája. ... 82

2.85. Az Ikarus légrugós autóbuszokon is alkalmazott Girling FX kétcsöves lengéscsillapító. ... 83

2.86. Girling FX lengéscsillapító aszimmetrikus degresszív karakterisztikája ... 85

2.87. Sachs egycsöves gáztöltésű lengéscsillapító ... 85

2.88. Sachs kétcsöves rugóláb McPherson-típusú futóművekhez ... 86

2.89. Az Opel patronos lengéscsillapítós rugólába ... 87

2.90. Sachs gyártmányú PSD lengéscsillapító szerkezete és karakterisztikájának kördiagramja ... 88

3.1. Kerék talppontjában ébredő erők. ... 90

3.2. Kereszt- és hosszirányú átterhelődések gépjárműveknél. ... 92

3.3. Hossz- és keresztirányú tapadási tényező és szlip kapcsolata. ... 93

3.4. Dinamikus igénybevétel az alkatrészek élettartama során. ... 94

3.5. Elmozdulás szabályozás geometriai alapjai. ... 96

3.6. Fő és mellékmozgás összefüggése: z – főmozgás, y – mellékmozgás. ... 96

3.7. Erőszabályozás futóműveknél. ... 97

3.8. BMW kettős-csuklós elmozdulás szabályzás. ... 97

3.9. Első futómű integrált szabályozással. ... 98

(11)

3.10. Hátsó futómű integrált szabályozással. ... 98

4.1. Kerékdőlés értelmezése. ... 100

4.2. A külső kerék által felvehető oldalerő a kerékdőlési szög függvényében. A gumiabroncs 165 R13 méretű, a kerékterhelés 400 kg. ... 101

4.3. Oldalerő kialakulása a pozitív kerékdőlés hatására. ... 102

4.4. Oldalerő kialakulása a negatív kerékdőlés hatására ... 102

4.5. Kerékösszetartás értelmezése, ahol: ... 103

4.6. Kerékösszetartás dinamikai hatása. ... 104

4.7. Kerékösszetartás dinamikai hatása az elkormányzási sugár, és hajtásrendszertől függően. .... 104

4.8. Merevhidas első futómű (Ikarus) elkormányozási tengelye ... 106

4.9. Háromszög-trapéz keresztlengőkaros futómű (Lada) - elkormányozási tengelye. ... 106

4.10. McPherson-típusú első futómű (Audi 80) - elkormányozási tengelye. ... 107

4.11. Audi A4 első futómű. ... 107

4.12. Duplacsuklós futóművek virtuális momentán elkormányzási tengelye. ... 107

4.13. Csapgeometria ... 108

4.14. Hagyományos és korszerű, valamint semleges csapgeometria. ... 108

4.15. Az elkormányzási sugár hatása a jármű menetstabilitására egyenlőtlen fékerők vagy gördülési ellenállások esetén ... 109

4.16. Csapterpesztés dinamikai hatása a kerék elkormányzásakor, ahol ΔH0 a felépítmény felemelkedése a kerék felett. ... 110

4.17. Csaphátradőlés és utánfutás hatása. ... 111

4.18. Billenési momentán centrum. ... 112

4.19. McPherson futómű momentán centruma ... 114

4.20. Háromszög - trapéz keresztlengőkaros futómű momentán centruma ... 114

4.21. Jellemző futómű típusok momentán centrumának szerkesztése. ... 114

4.22. Ferde tengelyű hosszlengőkaros futómű momentán centruma. ... 115

4.23. Négy-lengőrudas merevtengelyes futómű momentán centruma ... 115

4.24. Csatolt hosszlengőkaros futómű momentán centruma ... 116

4.25. A jármű billenési momentán tengelye ... 116

4.26. Momentán centrum és nyomváltozás kapcsolata. ... 117

4.27. Mitschke-féle diagram. ... 118

4.28. Bólintási momentán centrum szerkesztése. ... 119

4.29. Elől teleszkópos – hátul lengővillás motorkerékpár bólintási centruma ... 120

4.30. Elől – hátul lengővillás motorkerékpár bólintási centruma ... 120

4.31. BMW R 1100 motorkerékpár bólintási centruma ... 120

4.32. Különböző motorkerékpárok bólintási centruma ... 121

4.33. Kerékdőlés változás az elkormányzási szögek függvényében, paraméter a csaphátradőlés .. 122

4.34. Jellemző kerékösszetartás változási karakterisztikák ... 123

4.35. Az Audi A4 személygépkocsi kerékdőlés és összetartás változási karakterisztikái ... 123

4.36. A nyomtávváltozási karakterisztikák jellemző formái ... 124

4.37. A kerekek gördülésének nyomvonala ki-berugózáskor ... 125

4.38. A nyomtávváltozás és oldalerő összefüggése ... 125

5.1. Gépjármű koordinátarendszerek. ... 128

5.2. Ikarus 200 típusú autóbusz merevhidas első futóműve. (elölnézet) ... 129

5.3. Ikarus 200 típusú autóbusz merevhidas első futóműve. (felülnézet) ... 129

5.4. VW laprugós merevhidas futómű ... 130

5.5. Tengelyterhelés elosztás többtengelyes merevhidas, laprugós futóműveknél. ... 131

5.6. Mitsubishi Pajero tekercsrugós merevhidas futómű ... 132

5.7. Suzuki Ignis tekercsrugós hátsó futóműve ... 133

5.8. Suzuki Ignis hátsó futómű. (oldalnézet, hátulnézet) ... 133

5.9. Mercedes A osztály hátsó futóműve. ... 134

5.10. Mercedes A osztály (W 169) futóműve. ... 135

5.11. Lada gépkocsi hátsó merevhidas futóműve ... 136

5.12. Ikarus 415 légrugós hátsó futómű π-kerettel ... 137

5.13. ZF C-keretes légrugós hátsó híd ... 138

5.14. MAN H-keretes légrugós hátsó futómű ... 138

5.15. Daimler-Benz ikertengelyes hátsó futómű. ... 139

5.16. Mercedes Travego autóbusz futóműve. (oldalnézet, felülnézet) ... 139

5.17. SAF légrugós félpótkocsi futómű. ... 139

5.18. Opel Astra hátsó futóműve ... 140

(12)

5.19. Renault Megane hosszlengőkaros futóműve ... 141

5.20. Fiat Tempra hátsó futóműve ... 142

5.21. Subaru E12 hátsó futómű ... 143

5.22. BMW hátsó futómű ... 144

5.23. Alfa Romeo 147. első futóműve. ... 145

5.24. Formula 1 versenyautó aktív futóművel. ... 145

5.25. VAN HOOL T9 típusú autóbusz első futóműve. ... 146

5.26. A Peugeot 407 típusú személygépkocsi kéttagú, kéttengelyű tengelycsonkos háromszög-trapéz keresztlengőkaros futóműve ... 146

5.27. Peugeot első futómű ... 147

5.28. Ford Focus C-MAX első futóműve ... 148

5.29. Mercedes A (W 169) ... 149

5.30. Suzuki Ignis mellső felfüggesztés ... 150

5.31. Mercedes C240 hátsó futómű ... 152

5.32. Elsőgenerációs Audi TT Weissach típusú hátsó futóműve ... 152

5.33. Mitsubishi Eclipse (Crysler Laser) Weissach típusú hátsó futóműve ... 153

5.34. Duplacsuklós futóművek alsó csuklópont vándorlása elkormányzás hatására. ... 155

5.35. BMW 5 integrált szabályzású első futóműve. ... 155

5.36. BMW 5 duplacsuklós első futóműve ... 155

5.37. Mercedes C240 típusú gépkocsi duplacsuklós McPherson futóműve ... 156

5.38. Mercedes CL típusú gépkocsi duplacsuklós háromszög lengőkaros futóműve ... 157

5.39. Audi DGP futómű ... 158

5.40. Lancia Thesis DGP futómű ... 158

5.41. Zomotor Ádám féle multilink futómű ... 159

5.42. BMW 5. széria integrált hátsó futómű ... 160

5.43. Golf V gépkocsi hátsó futóműve ... 161

5.44. Honda Civic gépkocsi hátsó futóműve ... 161

5.45. Ford Focus hátsó futóműve ... 162

6.1. Intelligens futómű szabályozások. ... 166

6.2. A guminyomás ellenőrzés közvetett módszerének sémája. ... 168

6.3. A guminyomás mérés közvetlen módszerének sémája ... 168

6.4. A guminyomás mérés közvetlen módszerének eszközei ... 169

6.5. Intelligens guminyomás-érzékelők a szelepre vagy a gumiabronccsal szerelve ... 170

6.6. Alfa Romeo 156 első futóműve. ... 172

6.7. Golf I (bal oldal) és Golf II (jobb oldal) hátsó futóművének rögzítése ... 172

6.8. Honda Accord hátsó felfüggesztés ... 174

6.9. Integrált szabályozás szemléltetése a Honda Accord futóművén ... 174

6.10. Integrált felfüggesztés szabályozású a BMW 5 hátsó futóműve ... 174

6.11. Tengelycsonk helyzetének szabályozása hidraulikus aktuátorokkal ... 176

6.12. Hullámhajtóműves elektromechanikus aktuátor multilink hátsó futóműben (BMW) ... 176

6.13. Tengely intelligens szabályzása hidraulikus aktuátorokkal. ... 177

6.14. Hordrugó szabályozás ... 178

6.15. Citröen hidraktiv rugózás ... 180

6.16. A hidraktiv rugózás nitrogén-gáz gömbjei ... 182

6.17. Légrugós és lengéscsillapítós rugóstag ... 182

6.18. Integrált levegőellátó rendszer ... 183

6.19. CDC lengéscsillapító ... 184

6.20. Az Audi TT lengéscsillapítási karakterisztika változtatása ... 185

6.21. A magneto rheológiai lengéscsillapító ... 186

6.22. ABC rendszerű aktív felfüggesztés „rugólábja” acél tekercsrugóval és hidraulikus állítóművel (Mercedes) ... 187

6.23. Az ABC futómű elvi felépítése ... 188

6.24. A Mercedes ABC futómű rendszere ... 188

6.25. Mercedes ABC futómű hidraulika rendszere ... 189

6.26. Aktív rugózás légrugókkal és szabályozott lengéscsillapítókkal (Mercedes Airmatic rendszer) 190 6.27. A stabilizátor felek közötti hidraulikus kapcsolat ... 191

6.28. Az első és a hátsó futómű stabilizátorai közötti hidraulikus összeköttetés hidraulikus kapcsolat 191 6.29. Az aktív stabilizátor hatása a felépítmény billenésére ... 191

6.30. A hidraulikus aktív stabilizátor konstrukciója ... 192 6.31. Hidraulikus lengőmotor beépítése és működése BMW Dynamic Drive (DD), hátsó futómű. 193

(13)

6.32. Elektromechanikus aktív stabilizátor beépítése (Lexus LS 660H/GS 450h) ... 194

6.33. Az elektromechanikus aktív stabilizátor aktuátora: BLDC villanymotorral hajtott hullámhajtómű 194 7.1. Kanyarodási folyosó szélesség geometria jellemzői. ... 196

7.2. A farseprés vizsgálatának sémája. ... 197

7.3. Farseprés szélesség jelölése. ... 198

7.4. A kettős sávváltás vizsgálati folyosója. (ISO TR 3888-1975 (E)) ... 198

7.5. Az állandó sebességű, állandó sugarú körpályás teszt alaprajza. ... 199

7.6. Sajátkormányzási karakterisztika. ... 200

8.1. A tengelykormányzás geometriája. ... 204

8.2. Alvázkormányzás kinematikai sémája. ... 205

8.3. A tengelycsonk kormányzás geometriája. ... 207

8.4. Háromtengelyes teherautó kormányzása. ... 209

8.5. Mercedes Tourismo autóbusz hátsókerék-kormányzással. ... 209

8.6. Négytengelyes teherautók kormányzása. ... 210

8.7. Háromtengelyes félpótkocsi hátsókerék-kormányzással. ... 211

8.8. BPW légrugós talajkormányzott pótkocsi futómű. ... 212

8.9. Hátsókerék-hajtású tolócsuklós autóbusz kormányzása. ... 212

8.10. Csuklós autóbusz hátsókerék-kormányzással. ... 213

9.1. A kényszerkormányzás folyamatábrája kéttengelyes járműveknél. ... 215

9.2. A kényszerkormányzás folyamatábrája hátsókerék kormányzású csuklósbusznál. ... 216

9.3. A sajátkormányzás hatása a kanyarodási folyamatra. ... 216

9.4. járművek önkormányzási folyamata. ... 217

9.5. A gépjárműkerék gördülése oldalerő nélkül és oldalerővel ... 218

9.6. Az oldalerő, a kerékterhelés, a sebesség, és a ferdefutási szög összefüggései ... 220

9.7. A visszatérítő nyomaték, a kerékterhelés, a sebesség és a ferdefutási szög összefüggései. ... 220

9.8. Az oldalerő, a kerékterhelés, a visszatérítő nyomaték, a gumiabroncs utánfutása és a ferdefutási szög összefüggései. Ez a Gough-féle diagram ... 221

9.9. A rugalmas gumiabroncs hatása a jármű kanyarodási folyamatára. ... 222

10.1. Merevhidas futóművel felszerelt jármű kormányrendszere. ... 225

10.2. Független kerékfelfüggesztésű futóművel szerelt jármű kormányrendszere. ... 226

10.3. Városi autóbusz merevhidas futóműve és kormányrendszere (ZF). ... 228

10.4. Távolsági autóbusz független felfüggesztésű futóműve és kormányrendszere (ZF). ... 228

10.5. Mercedes Travego autóbusz kormányrendszere ... 229

10.6. Merevhidas futómű kormánytrapéz mechanizmusa. ... 230

10.7. Kormánytrapéz kialakítása fogasléces kormánygéppel. ... 231

10.8. Egylengőkaros kormánygéppel működtetett mechanizmus kormánynégyszög és kormánytrapéz rudazattal. ... 231

10.9. A kormánytrapéz Causant szerkesztése. ... 231

10.10. Kormányzási hibagörbe szerkesztése. ... 233

10.11. Kormányzási hibagörbe szerkesztésének igazolása. ... 233

10.12. Fogasléces kormánymechanizmus mozgásviszonyai. ... 237

10.13. Golyósoros csavarorsós egylengőkaros kormánygép kinematikai sémája. ... 239

10.14. Merevhidas futómű kormányrendszerének kinematikai vázlata. ... 240

10.15. Független felfüggesztésű futómű fogasléces kormánygépes mechanizmusának póluspontja (T). 241 10.16. Háromszög-trapéz keresztlengőkaros futómű kormányzási póluspontja. ... 241

10.17. McPherson-féle futómű kormányzási póluspontjának szerkesztése. ... 242

10.18. A VAZ-2108 Lada Samara kormánymechanizmusa. ... 243

10.19. Az Opel típusú gépkocsik bordás biztonsági kormánytengelye. ... 244

10.20. A Mercedes gépjárművek acél gégecsöves kormánytengelye, a légzsák és a deformálódó kormánykerék együttesen veszik fel az ütközés energiáját. ... 245

10.21. A Volvo gépkocsikhoz rendszeresített kéttagú csőtengely. A felső tag (2) csőrészei egymásba csúszhatnak, az alsó tag (1) gégecsöves, bordás tengelye maradandóan összenyomódhat. ... 246

10.22. Acél lemezből készült kardáncsukló hasított bordás szorító hüvellyel. ... 247

10.23. Ötvözött alumíniumból osztott kardáncsukló, tűgörgős csapágyazással hasított bordás szorító hüvellyel. ... 248 10.24. Ople Corsa gépkocsi fogasléces kormánygépe, a nyomtávrudak a fogasléc végéhez kapcsolódnak.

249

(14)

10.25. Jaguár – S típusú gépkocsi kormánygépének az áttételét a változó fogferdeségű fogasléc változtatja.

... 250

10.26. A LADA gépkocsik globoidcsigás kormánygépe. ... 251

10.27. Globoidcsigás kormánygép háromrészes görgővel. ... 252

10.28. Golyósoros kormánygép, biztonsági okokból két egymástól független golyósorral. ... 253

10.29. Fogasléces hidraulikus szervókormány rendszer vázlata. ... 255

10.30. A ZF golyósoros hidraulikus kormánygépe és a szervókormányrendszer sémája ... 255

10.31. Kormánymechanizmusok szerkezeti sémája különböző kormánygépek alkalmazásakor. .. 257

10.32. McPherson futóműves Mercedes személygépkocsi kormánymechanizmusa kormánynégyszöggel. 257 10.33. Kormánymechanizmus gömbcsuklója (Lemförder Fahrwerktechnik) ... 258

10.34. Állítható nyomtávrúd jobb-bal menetes gömbcsuklókkal (Lemförder Fahrwerktechnik) ... 258

11.1. Intelligens kormányrendszerek ... 261

11.2. Aktív kormányzás hidraulikus szervókormányzással összekapcsolva (BMW). ... 262

11.3. Hátsókerekek kormányzása az első kerekekkel ellentétes irányba. ... 263

11.4. Az első és hátsó kerekek azonos irányú kormányzása. ... 264

11.5. Mechanikus rendszerű összkerék kormányzás (Honda). ... 264

11.6. A mechanikus összkerék kormányzás kinematikai karakterisztikája ... 265

11.7. Számítógéppel vezérelt (második generációs) összkerék kormányzás ... 265

11.8. Elektromechanikus fogasléces szervókormányok. ... 267

11.9. Elektromechanikus szervókormányok alkalmazási területe. ... 268

11.10. Párhuzamos elrendezésű elektromechanikus szervókormányok. ... 269

11.11. Párhuzamos elrendezésű (DP) elektromechanikus szervókormány szerkezeti elemei. ... 269

11.12. Párhuzamos elrendezésű (APA) elektromechanikus szervókormány. ... 270

11.13. ESP funkció aktív kormányzási rendszerben. ... 271

11.14. A BMW adaptív kormányrendszere hidraulikus szervókormánnyal integrálva. ... 272

11.15. Az aktív kormányzás bolygóműves állítóegységének kinematikai vázlata (BMW). ... 272

11.16. Az aktív kormányzás állítóművének és arretáló szerkezetének konstrukciója (BMW). ... 273

11.17. Aktív kormányzás hidraulikus szervókormánnyal és hullámhajtóműves állítóművel (Audi-Active Front Steering – AFS) ... 274

11.18. A hullámhajtóműves állító egység szerkezeti kialakítása (Audi – AFS) ... 274

11.19. Aktív kormányzás elektromechanikus szervókormánnyal és hullámhajtóműves állító egységgel (Toyota, Lexus) ... 275

11.20. Nyomaték érzékelő és hullámhajtóműves állító egység a Toyota és Lexus gépjárművekben. 276 11.21. Csatolt hosszlengőkaros hátsó futómű elektromechanikus hullámhajtóműves aktuátorral (Renault Laguna GT). ... 278

11.22. A korrekciós összkerék kormányzás állítóművének rögzítése, rudazatai, tengelykapcsolata (Renault Laguna GT). ... 279

12.1. A fékrendszerre vonatkozó hazai és nemzetközi előírások ... 280

12.2. A fékkörök felosztása a DIN 7400 szabvány szerint ... 283

13.1. A fékezési folyamat. ... 287

13.2. Egy fékezés lassulás diagramja ... 288

13.3. Fékezett gépkocsi egyszerűsített foronómiai görbéi ... 289

13.4. Az MFDD értelmezése ... 290

13.5. A gumiabroncs fékezés irányú tapadási tényezője ... 291

13.6. A fékezett kerékre ható erők és nyomatékok ... 292

13.7. A gumiabroncs fékezés és oldal irányú tapadási tényezője ... 293

13.8. Kéttengelyes gépkocsi adhéziós diagramja ... 294

13.9. Fékezett kéttengelyes gépkocsira ható erők a légellenállás figyelmen kívül hagyásával ... 295

13.10. Az ideális fajlagos fék és vonóerő diagram ... 298

13.11. Az ideális és a fékerő módosító nélküli fékerő felosztások diagramja ... 301

13.12. Az ideális és a fékerő módosítóval szerelt effektív fékerő felosztások diagramja ... 301

13.13. Az ideális és az effektív fékerő karakterisztikák illesztése fékerőszabályozó nélkül és terhelés függő fékerőszabályozóval ... 302

13.14. A merev, kétkerekű gépkocsi modell. ... 302

13.15. Az „üres” és a „terhelt” gépkocsi perdülési gyorsulása d2β/dt2 a hidraulikus nyomás phydr függvényében. ... 304

14.1. A hidraulikus fékrendszer áttekintése. ... 306

14.2. Vákuumos fékrásegítő a pedálokkal. ... 307

14.3. Alumínium ötvözetből készült vákuumos fékrásegítő metszetben. ... 308

(15)

14.4. Vákuumos fékrásegítő fékoldási helyzetben. A gumimembrán mindkét oldalán vákuum van (piros

szín) ... 309

14.5. Vákuumos fékrásegítő részfékezési helyzetben. ... 310

14.6. Vákuumos fékrásegítő teljes fékezési helyzetben. ... 311

14.7. Vákuumos fékrásegítő működési diagramja és a konstrukciós jellemzők hatása ... 312

14.8. Két membrános vákuumos fékrásegítő a főfékhengerrel, fékfolyadék tartállyal és az elektromos szintérzékelővel. ... 312

14.9. Aktív vákuumos fékrásegítő. ... 313

14.10. A fékasszisztensek (aktív vákuumos fékrásegítők) különböző változatai. ... 314

14.11. A fékasszisztensnél elektronika és elmozdulás érzékelő egészíti ki a vákuumos fékrásegítőt. 314 14.12. A Continental Teves aktív, két membrános vákuumos fékrásegítője, mint fékasszisztens. 315

14.13. A vákuumos fékrásegítő normál működése és pirossal megrajzolva, amikor fékasszisztensként működik. ... 315

14.14. Continental Teves mechanikus fékasszisztens. ... 316

14.15. Continental Teves mechanikus fékasszisztensnél lecsökken a pedálerő és dinamikus lesz a fékező nyomás kivezérlés. ... 316

14.16. A TRW mechanikus fékasszisztens metszete ... 317

14.17. A TRW mechanikus fékasszisztens szétszerelve ... 318

14.18. EVA, hidromechanikus fékasszisztens (Robert Bosch GmbH) és működési diagramja. .... 318

14.19. Kettős működésű dugattyús vákuumszivattyú (Pierburg). ... 320

14.20. Kettős működésű dugattyús vákuumszivattyú metszeti ábrája (Pierburg). ... 320

14.21. Forgólapátos vákuumszivattyú (Pierburg). ... 320

14.22. Forgólapátos vákuumszivattyú felszerelve a motorra. ... 321

14.23. Forgólapátos vákuumszivattyú metszeti ábrája. ... 321

14.24. Membrános vákuumszivattyú ... 322

14.25. Villanymotoros vákuumszivattyú. ... 322

14.26. Villanymotoros vákuumszivattyú belső szerkezete ... 323

14.27. Vezérléssel működő villanymotoros vákuumszivattyú ... 323

14.28. Szabályozással működő villanymotoros vákuumszivattyú ... 324

14.29. Ate H31 hidraulikus fékrásegítő ... 325

14.30. Ate H31 hidraulikus fékrásegítőnél alkalmazott nyomástároló. ... 326

14.31. A Toyota Prius III hidraulikus rásegítős fékrendszer az ECB III egysége (1) ... 327

14.32. A Toyota Prius III hidraulikus rásegítős fékrendszer az ECB III egysége (2) ... 327

14.33. A Toyota Prius III hidraulikus rásegítős fékrendszer áttekintő vázlata. ... 328

14.34. iBooster az elektromechanikus fékrásegítő (1) ... 329

14.35. iBooster az elektromechanikus fékrásegítő (2) ... 329

14.36. ”Rövid”kivitelű, két körös tandem főfékhenger ... 330

14.37. Fékezéskor és a fékoldás kezdetén a tömítő karmantyú. ... 331

14.38. A fenékszelep két egymással szembe fordított visszacsapó szelep, mely a „visszamaradó nyomást" tartja. ... 332

14.39. Kétkörös tandem főfékhenger központi szeleppel. ... 332

14.40. A főfékhenger központi szelepe nyitott és zárt helyzetben. ... 333

14.41. A fékfolyadék tartály a záró sapkával és a szint érzékelővel. ... 333

14.42. Glikol alapanyagból készült fékfolyadékok. ... 334

14.43. A fékfolyadék tartály zárósapkáján feltüntetett fékfolyadék fajta. ... 335

14.44. A fékfolyadék forráspont változása a víztartalom függvényében. ... 336

14.45. Kétkörös tengelyterhelés függő fékerő módosító. ... 337

14.46. A kétkörös tengelyterhelés függő fékerő módosító működési diagramja. ... 338

14.47. nyomásfüggő fékerő módosító (becsavarható kivitel). ... 339

14.48. A nyomásfüggő fékerő módosító működési diagramja. ... 339

14.49. Lassulásfüggő fékerő módosító a hátsó futómű közelében. ... 339

14.50. Lassulásfüggő fékerő módosító a főfékhenger közelében a motortérben. ... 340

14.51. Lassulásfüggő fékerő módosító működési diagramja. ... 340

14.52. Lassulásfüggő fékerő módosító metszeti ábrája. ... 340

14.53. Lassulásfüggő fékerő módosító szétszerelt állapotban. ... 341

14.54. A blokkolásgátlóval megvalósított elektronikus fékerő felosztás. ... 342

14.55. Egyszeres működésű, automatikus utánállítóval ellátott fék munkahenger. ... 343

14.56. Kettős működésű fék munkahenger. ... 343

14.57. Kettős működésű, fék munkahenger szimplex dobfékhez. A dugattyú belsejébe súrlódó gyűrűs automatikus utánállítót szereltek. ... 343

(16)

14.58. Kettős működésű, fék munkahenger dugattyújába szerelt nyomásfüggő fékerő módosító metszeti

ábrája. ... 344

14.59. A fék munkahenger dugattyújába szerelt nyomásfüggő fékerő módosító szétszerelve. ... 344

14.60. Könnyűszerkezetes szimplex dobfék alumínium ötvözetből készült fékdobbal és fék munkahengerrel. ... 345

14.61. A fékdob és a kerékagyközös egységet alkot. ... 345

14.62. A kerékagy peremén kialakított fogazat az ABS kerékfordulatszám érzékelő póluskereke. 346 14.63. Szimplex dobféknél a fel- és a lefutó fékpofák, továbbá a rögzítő fék működtető rudazata. 347 14.64. A szimplex dobfék fel-, és lefutó fékpofáin ébredő erők. ... 347

14.65. A dobfékek különböző típusainak belső áttétele. ... 349

14.66. A dobfékek csoportosítása. ... 349

14.67. A dobfék fékpofáira a súrlódó betéteket felragasztják. A súrlódó betét anyagát az oldalsó szélén tüntetik fel. ... 352

14.68. A Szimplex dobfék fékpofái, a rögzítő fék működtető karja, visszahúzó rugók és alumínium ötvözetből készült hidraulikus munkahenger. ... 353

14.69. Fékpofák közötti csavarmenetes kézi utánállító ... 354

14.70. Súrlódó tárcsás (FIAT rendszerű) automatikus utánállító ... 355

14.71. Kilincsműves, menetes automatikus utánállító ... 355

14.72. Teljes és részleges tárcsafék ... 356

14.73. A tárcsafékek csoportosítása ... 358

14.74. A tárcsafékek próbapadi vizsgálata során a felmelegedés ... 359

14.75. A féktárcsa hőmérséklet eloszlása és a hő okozta deformációja a vékony fehér vonallal megrajzolt hideg állapothoz képest ... 359

14.76. Négy dugattyús fix nyerges Ate tárcsafék ... 360

14.77. Kalapácsfejű fékbetét úszónyerges tárcsafékhez ... 362

14.78. Kis felfekvő felületű kalapácsfejű fékbetét úszónyerges tárcsafékhez ... 362

14.79. Keretes úszónyerges fékszerkezet ... 363

14.80. Úszó, keretes nyerges, Ate tárcsafék ... 364

14.81. Úszó, ökölnyerges, Ate tárcsafék vezető csapokkal ... 366

14.82. VW Lupo úszó, ökölnyerges tárcsafék. ... 366

14.83. Úszó, ökölnyerges tárcsafék rögzítő fékműködtető mechanikával és automatikus utánállítóval. 367 14.84. Úszó ökölnyerges tárcsaféknél a rögzítőfék-működtető bowden és a mechanikus áttételek kialakítása. ... 368

14.85. Az ököl és a keretes nyeregkombinációja ... 368

14.86. Könnyűszerkezetes féktárcsa (BMW 6) ... 369

14.87. Kerámia féktárcsa, nyolc dugattyús, fix féknyereggel, speciális fékbetéttel. ... 370

14.88. A mechanikus működtetésű fékberendezések alkalmazása. ... 370

14.89. Bowden huzallal működtetett, hátsó kerekekre ható rögzítő fék. ... 371

14.90. Bowdenes rögzítő fék karos működtetése dobfék belsejében. ... 372

14.91. A féknyeregre szerelt ollós feszítő szerkezettel működtetett, külön fékpofákkal ellátott rögzítő fék. 372 14.92. A féknyeregre szerelt mechanikus rögzítő fék működtető egység. ... 372

14.93. A féktárcsa kiöblösödő részében kialakított duo-szervo dobfék, mely a rögzítő fék feladatát látja el. ... 373

14.94. A féktárcsa kiöblösödő részében helyet kapó duo-szervo dobfék, mint rögzítő fék. ... 373

14.95. Az elektromechanikus, bowdennel működtetett rögzítő fék Lucas szabadalma. ... 374

14.96. Az elektromechanikus rögzítő fék kapcsolója a műszerfal bal oldalán gyermek biztonsági nyomógombbal is ellátva (Renault). ... 374

14.97. Az elektromechanikus rögzítő fék kapcsolója a sebességváltókar közelében elhelyezve (Ford). 375 14.98. Continental Teves EPB-Ci elektromechanikus rögzítő fék rendszer felépítése. ... 376

14.99. Continental Teves úszónyerges kerékfék szerkezetre szerelt EPB-Ci elektromechanikus rögzítő fék beavatkozó egysége. ... 376

14.100. A Continental Teves EPB-Ci elektromechanikus rögzítő fék beavatkozó egység metszeti ábrája. 376 14.101. A Continental Teves EPB-DS elektromechanikus rögzítő fék rendszer. ... 378

14.102. A Continental Teves EPB-DS a féktartó lemezre szerelt villanymotoros működtető egység. 378 14.103. A Continental Teves EPB-DS működtető egység. ... 379

14.104. Az EPB-DS feszítő egysége a tányérrugókkal. ... 380

(17)

15.1. Pótkocsis szerelvény légfékrendszerének vázlata. ... 383

15.2. A fékrendszer részműködéseire vonatkozó hatósági előírások összefoglalása. ... 384

15.3. Sűrített levegős rásegítő hidraulikus fékhez. ... 386

15.4. Egykörös sűrített levegős rásegítő kétkörös hidraulikus fékhez. ... 386

15.5. Sűrített levegővel működtetett hidraulikus fék. ... 387

15.6. Sűrített levegővel működtetett hidraulikus fék 2x1 körös kivitel, a plató alatt az alváz segédtartójára szerelve (Iveco). ... 387

15.7. A jármű kompresszorok csoportosítása ... 388

15.8. Egy hengeres, „talpas” rögzítésű, Knorr-Bremse kompresszor, léghűtéses henger és vízhűtéses hengerfej. A henger leszerelhető a forgattyúsházról ... 389

15.9. A motorra felszerelt, ékszíjjal hajtott kompresszor a kenőolaj csatlakozással, a nagyobb átmérőjű visszafolyó csővel és a hűtőfolyadék csatlakozással. ... 390

15.10. Tengelykapcsolón keresztül hajtott kompresszor (Knorr-Bremse) ... 391

15.11. Az EAC vezérli a tengelykapcsolót (Knorr-Bremse) ... 391

15.12. A hajtórúd deformációja növeli az olajfelhordást. ... 392

15.13. WABCO e-comp™ a villanymotoros hajtású kompresszor ... 393

15.14. Magna villanymotor hajtású kompresszor hibrid haszonjárműre szerelve ... 394

15.15. Knorr-Bremse sűrített levegő ellátó és tároló egység hibrid járművekhez ... 394

15.16. A Knorr-Bremse szuper hűtésű kompresszornál kiegészítő hűtőcsatornákat alakítanak ki a hengerfejben ... 395

15.17. Knorr-Bremse energiatakarékos (ESS) kompresszor egyhengeres változata. Normál- és ESS működésnél ... 396

15.18. Knorr-Bremse energiatakarékos ESS kompresszor kéthengeres változata energiatakarékos működés közben. ... 396

15.19. Két hengeres, Voith gyártmányú vízhűtéses, peremes csatlakozású, monoblokk kompresszor két fokozatú működéssel. ... 397

15.20. Három hengeres Voith gyártmányú két fokozatú sűrítéssel működő monoblokk kompresszor két fokozatú működéssel ... 397

15.21. Azonos szilárdsági jellemzők mellett a süllyesztékben kovácsolt, alumínium hajtórúd könnyebb 398 15.22. A kompresszor működési jellemzői. ... 398

15.23. Feltöltési idők az ellennyomástól és a feltöltési térfogattól függően (maximális fordulatszámon). 399 15.24. A kompresszorból kilépő sűrített levegő hűtésére beszerelt hőcserélők különböző típusú haszonjárműveknél. ... 400

15.25. Automatikus működésű Haldex kondenzátum és olajleválasztó ... 401

15.26. A szerelvény belsejében található műanyag áramlás terelő vastag olajkoksz lerakódása és a hő hatására bekövetkezett repedése ... 402

15.27. Sűrített levegővel működő automatikus működésű olaj és kondenzátum leválasztó ... 403

15.28. Sűrített levegő ellátó és tároló rendszer a légszárítóval a DIN ISO 74253 szabvány szerinti jelképes ábrázolást alkalmazva. ... 403

15.29. A légszárító amikor a kompresszor tölti a légfék rendszert és az üzemi nyomást még nem érte el. 404 15.30. A légszárító amikor a kompresszor által szállított sűrített levegőt a szabadba engedi és a patron regenerálódik. ... 404

15.31. A légszárító működési diagramja ... 405

15.32. Ikerpatronos légszárító (Wabco). ... 406

15.33. Knorr-Bremse ZB 44 légszárító alsó része az olaj és kondenzátum leválasztó résszel és a négykörös védőszeleppel. ... 406

15.34. OSC patron ... 407

15.35. Knorr-Bremse Air Processing Unit (APU) Mercedes autóbusz alvázának végére szerelve. 408 15.36. Knorr-Bremse EAC (Electronic Air Control) Renault nyerges vontatón. ... 410

15.37. Knorr-Bremse EAC részegységek áttekintése. ... 410

15.38. Knorr-Bremse EAC 2. ... 412

15.39. Knorr-Bremse EAC 2.5 Renault-nak szállított változat ... 413

15.40. Knorr-Bremse EAC 2.5 részegységei ... 413

15.41. Több körös védőszelep beépítve a fékrendszerbe a DIN ISO 74253 szabvány szerinti jelképes ábrázolást alkalmazva. ... 414

15.42. Négykörös védőszelep. ... 415

15.43. Pótkocsi BPW futóműre szerelt műanyag légtartály. ... 415

(18)

15.44. Haszonjármű légfékrendszere (kiemelve a pedálszelep). ... 417

15.45. Laprugós gépkocsi fék adattáblája ... 417

15.46. Légrugós gépkocsi fék adattáblája ... 418

15.47. A pedálszelep fékoldási alaphelyzetben. ... 419

15.48. A pedálszelep befékezett helyzetben ... 420

15.49. A pedálszelep visszaengedve fékoldási helyzetben ... 421

15.50. Pedálszelep működési diagram ... 422

15.51. A tehergépkocsi tengelyterhelésének változása üres és terhelt állapotban. ... 423

15.52. Wabco 475 701 típusú, dinamikus tengelyterhelés függő fékerő módosító. ... 425

15.53. A fékerő módosító az alvázra szerelve a hátsó futómű közelében. Működtető rudazattal csatlakozik a futóműhöz ... 426

15.54. Laprugós gépkocsi fékerő módosítója a pedálszelep és a fékkamrák közé van bekötve ... 426

15.55. Differenciál membrános működésű fékerő módosító ... 428

15.56. Teljes fékezés üres és terhelt gépkocsinál ... 428

15.57. Fékerő módosító légrugós futóműhöz ... 429

15.58. A differenciáldugattyú membránját megtámasztó műanyag tárcsák a különböző légrugó nyomásoknak megfelelő helyzetekben. ... 430

15.59. Differenciál membrános fékerő módosító légrugós gépkocsihoz ... 431

15.60. A fékkamra elhelyezése a fékrendszerben ... 432

15.61. A membrán helyzete befolyásolja a működtető erő nagyságát ... 433

15.62. Dobféknél alkalmazott hagyományos fékkamra ... 434

15.63. Tárcsaféknél alkalmazott új „racionalizált” fékkamra ... 435

15.64. Rugóerő tárolós kombinált fék munkahenger a hátsó futóműre szerelve ... 435

15.65. Hagyományos kivitelű rugóerő tárolós munkahenger ... 436

15.66. Racionalizált kivitelű rugóerő tárolós munkahenger szükségoldó csavarral ... 436

15.67. A kombinált fék munkahenger működési diagramja ... 437

15.68. Rögzítő fék rendszer ... 438

15.69. Rögzítő fék szelep ... 439

15.70. Rögzítő fék szelep fékoldási helyzetben. ... 439

15.71. Rögzítő fék szelep befékezett helyzetben. ... 440

15.72. Rögzítő fék szelep a „kontrol” helyzetben. ... 442

15.73. Relé szelep ... 443

15.74. A relé szelep metszete ... 443

15.75. A relé szelep működési diagramja ... 444

15.76. Knorr-Bremse addíció-gátlós relé szelep. ... 445

15.77. Az elektromechanikus rögzítő fék kapcsolója a Volvo műszerfalán ... 446

15.78. A pótkocsi fékvezérlése ... 448

15.79. Két vezetékes pótkocsinál csatlakoztatva vannak a sűrített levegő csövek (piros - töltő vezeték, sárga - fékező vezeték), továbbá az elektromos és az ABS vezetékek (kábelcsatlakozók) ... 448

15.80. Knorr-Bremse pótkocsi fék vezérlő szelep metszete ... 449

15.81. Knorr-Bremse AB 2840 pótkocsi fékvezérlő szelep menet helyzetben ... 450

15.82. A kapcsolófejek metszeti és jelképes ábrázolása ... 453

15.83. Kapcsolófej összeépítve a csőszűrővel Knorr-Bremse szabadalom ... 453

15.84. Kéttengelyes, forgózsámolyos pótkocsi két vezetékes fékrendszere ... 454

15.85. Pótkocsi fékező szelep: menet helyzetben töltődik a légtartály ... 455

15.86. Pótkocsi fékező szelep: töltő vezeték sérült, automatikus befékeződés ... 456

15.87. Pótkocsi fékező szelep befékezett helyzetben ... 456

15.88. Kettős oldó szelep rugóerő tárolós rögzítő fékkel szerelt pótkocsihoz ... 457

15.89. Knorr-Bremse univerzális fékerő módosító pótkocsikhoz ... 458

15.90. Pótkocsis szerelvény stabilitása fékezés közben ... 459

15.91. Nyerges vontató és nyerges félpótkocsis kompatibilitási határ-egyenesei terhelt állapotban 460 15.92. Nyerges szerelvény kompatibilitási vizsgálat eredménye ... 462

15.93. Haszonjármű hátsó futómű dobfékkel ... 464

15.94. A fékpofákat szétfeszítő fékkulcs tengelyét a fékkar segítségével fordítja el a képen látható kombinált fék munkahenger ... 466

15.95. Felfutó és lefutó fékpofák fix csapos és önbeálló fékpofáknál. ... 466

15.96. A fékkulcs a fékpofákat görgők segítségével feszíti szét ... 467

15.97. Ékes szétfeszítésű duo-szervodobfék ... 468

15.98. A hagyományos kivitelű fogasléccel működtetett csigás utánállító a fékkarba szerelve ... 469

15.99. Fogaskerék áttétellel mozgatott csigás automatikus utánállító a fékkarba szerelve ... 469

(19)

15.100. Különféle féktárcsa és féknyereg konstrukciós megoldások ... 470

15.101. Ennél az úszónyerges konstrukciónál csavarorsó – csavaranya szorítja a fékpofákat a féktárcsára. 470 15.102. Ékes működtetésű úszónyerges tárcsafék ... 471

15.103. Emelőpályás úszónyerges tárcsafék ... 471

15.104. A féknyergen belüli karos működtetésű tárcsafék ... 472

15.105. Perrot úszónyerges emelőpályás működtetésű első tárcsafék képe ... 472

15.106. Perrot úszónyerges emelőpályás működtetésű első tárcsafék metszete ... 473

15.107. Az emelőpályás működtető mechanika az automatikus utánállítóval ... 474

15.108. KnorrBremse axiális elrendezésű sűrített levegővel működtetett tárcsafék. Elektromos fékbetét kopás jelzővel is ellátva. ... 475

15.109. KnorrBremse radiális elrendezésű sűrített levegővel működtetett tárcsafék Rába portál futóműre szerelve ... 475

15.110. KnorrBremse sűrített levegővel működtetett úszónyerges tárcsafék, monoblokk kivitel .. 476

15.111. A fékező nyomaték összehasonlítása a fékező nyomás függvényében dob, és a tárcsafék között 477 15.112. A fékezéskor a hiszterézis összehasonlítása dob és tárcsafék között ... 477

15.113. KnorrBremse sűrített levegővel működtetett úszónyerges tárcsafék metszete ... 478

15.114. A nyeregszerkezet megvezetése és az automatikus utánállító ... 478

15.115. Az automatikus utánállító és a fékbetét kopásjelző potenciométer ... 479

15.116. A fékbetét kopásmérő használata nyerges félpótkocsinál, melyet központi csatlakozóval elláttak 480 15.117. A nyomótagok és speciális tömítései (piros, illetve fehér) ... 481

15.118. Az utánállító működtetését az emelőkarra szerelt piros színű villa végzi ... 482

15.119. Intelligens tárcsafék modul ... 482

15.120. BPW fix nyerges villanymotorral működtetett tárcsafék ... 483

15.121. A Haldex „ModulX” tárcsafék családnál a működtető szerkezet külön is megrendelhető 484 15.122. Haldex „ModulX” tárcsafék szerelési egységei ... 484

15.123. Haldex úszónyerges tárcsafék működtető mechanikája ... 485

15.124. Haldex tárcsaféknél a vezetőcsapok és tömítései kettős védelmet kapnak ... 486

15.125. Wabco ”PAN19-1 plus” típusjelű tárcsafék ... 486

15.126. Wabco PAN 22-1 tárcsafék rugóerő tárolós rögzítő fékkel. ... 487

16.1. Egy blokkolóra fékezett kerék futófelületén az intenzív helyi kopás szükségessé teszi az abroncs cseréjét ... 489

16.2. A gumiabroncs tapadása különböző útfelületeken ... 491

16.3. Az egyik kerék fékező nyomás szabályozása az ABS működése közben ... 492

16.4. „gép állapot” szabályozás: a kerékcsúszás és a kerületi gyorsulás alapján működő úgynevezett kombinált szabályozás ... 494

16.5. Az ABS szabályozási filozófiák eredményei, a fékutak és a perdítő nyomatékok összehasonlítása 495 16.6. Az ABS terep fokozat kapcsolója és az ABS ellenőrző lámpák ... 496

16.7. ABS terep fokozatnál a keréksebesség változása ... 497

16.8. Kipörgésgátló beavatkozása differenciális fékezéskor nagyobb vonóerőt tesz lehetővé ... 498

16.9. Motor fékezőnyomaték szabályozás ... 499

16.10. Tehergépkocsi blokkolásgátló rendszere ... 500

16.11. ABS kerékfordulatszám érzékelő belső szerkezete ... 501

16.12. Hagyományos fogazással gyártott ABS kerékfordulatszám érzékelő póluskereke és az érzékelő rögzítési helye ... 502

16.13. Új kivitelű lemezből sajtolt ABS póluskerék a kerékagyra szerelve ... 502

16.14. Az ABS elektronika részegységei ... 503

16.15. Az ABS6 elektronika panelje ... 505

16.16. Az újabb elektronikáknál alkalmazott Tyco elektromos csatlakozók kihúzásához felül a középső biztosító fület le kell nyomni ... 506

16.17. Knorr-Bremse ABS nyomásszabályzó szelep (metszet) ... 507

16.18. ABS szelep menetállás ... 507

16.19. ABS szelep fékezéskor ... 507

16.20. ABS beavatkozás nyomástartás ... 508

16.21. ABS beavatkozás nyomáscsökkentés ... 508

16.22. ASR fékezőszelep ... 510

16.23. arányos működésű szelep ... 510

Ábra

A (1.7. ábra - Orrmotoros elsőkerékhajtás (Audi).) ábrán az orrmotoros, elsőkerékhajtással megoldott erőátviteli  rendszer elvi sémáját mutatjuk be.
A (1.8. ábra - Keresztmotoros elsőkerékhajtás.) ábrán a keresztmotoros, elsőkerékhajtással megoldott erőátviteli  rendszer elvi sémáját mutatjuk be.
2.2. ábra - A kormányzott kerék beépítése lengőkarral, hordrugókkal és a csillapítóval
2.16. ábra - A kerékagy peremén tájolt keréktárcsák szabvány szerinti csavarkötés.
+7

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

alatti 1.200 pengős tehertétel megosztásánál már nem mellőzhetjük a terhelési határt, mert csakis ilymódon lehetünk figyelemmel az elsőhelyü teherből, vagyis a 400

megállapított kor szerint Az I. ábra), de a szórás mindkét évjáratban nagy, ugyanakkor a legnagyobb agancssúly is itt található, ami 557 gramm (7 éves).. A 4-5-6-(7)

tanévben az általános iskolai tanulók száma 741,5 ezer fő, az érintett korosztály fogyásából adódóan 3800 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.. Az

ábra: A járművek átlagos menetidő növekedése a járművezetők szabálykövető magatartása és a gyalogosforgalom függvényében kijelölt gyalogátkelőhely esetén A

A MAN TGS 40.540 6×6 BBS–MIL típusú nyerges vontató- ból és a Goldhofer STZ–H 6–74/80M típusú 70 t-s nehézgépszállító félpótko- csiból álló járműszerelvény a

A BRUCH-D programban az aktiv zóna modellezése a rögzített séma szerint egy 4 térfogatra osztott átlagos terhelésű hütőcsator- nával és 1-5 különböző

Jellemeztem a 100 gyermek beszédfeldolgozási folyamatá- nak működését, valamint vizsgáltam a gyermekek beszédének temporális sajátos- ságait (a beszédrészek, a néma

(Véleményem szerint egy hosszú testű, kosfejű lovat nem ábrázolnak rövid testűnek és homorú orrúnak pusztán egy uralkodói stílusváltás miatt, vagyis valóban

Az elérhetőségi potenciál nagy értékei Nyugat-Európa régiói esetén (például Dánia, Düsseldorf, Zuid-Holland, Lombardia, Paris, London stb.) általában

(A fenti gondolatmenetből következik, hogy a szabadság szintén hierarchizált.) Egy pillanatra visszatérve a lelki függetlenség máso- dik eleméhez (élettudomány),

— Kerczák Károly visszagyűrte az ingét a nadrágjába, s Neviczky látta rajta, hogy ha most a keze közé kaphatná a fiát, biztosan elverné. Nem is az idegenek látogatása volt

Két, normális eloszlású sokaságból vett független minta szórásnégyzetének összeha- sonlításával el kell döntenünk, hogy a minták mögött álló sokaságok varianciái

Hazánk különösen érdekelt a talajvédelemben, hiszen a hasznosított terület részaránya Európában az egyik legnagyobb, valamint a talaj képezi Magyarország

Continental Teves elektrohidraulikus fékrendszer ESP- és elektromechanikus rögzítő fék működéssel.. A hagyományosan alkalmazott egységeket egyetlen kompakt fékező

a. Az oldat 10,0 cm 3 NaOH-oldat hozzáadásakor éppen semleges, ennél kisebb hozzáadott oldattérfogat esetén az oldat savas, nagyobb hozzáadott oldattérfogat esetén

A város völgyi elhelyezkedése és a Bükk közelsége miatt jellegzetes vá- rosklíma nem alakulhatott ki. ábra) azt állapíthatjuk meg, hogy amíg nyáron a

Fősorozatról elfejlődött óriások esetén azonban jóval bonyolultabb a kép, a különböző modellek alapján a linearitás nem feltétlenül igaz, ám empirikusan igazolt, hogy P

ábra: Centrikus közúti elérhetőséggel rendelkező országok fővárosainak közúti elérhetősé- ge (percben) (balról felül Magyarország, balról alul Bosznia és

Ez a jelenség annak köszönhető, hogy a legnagyobb terhelésű és a nem terhelt cella a split-plot elrendezés miatt egymás mellé került és az évek során az

Trafic des marchandises par chemins de fer et camions automobiles dans la 26 moitie' de 1935.

A közhasználatú tehergépkocsik az 1936. évben 03 millió tonna, a magán- használatú gépkocsik a helyi forgalomban 1-4 millió tonna, a helyközi forgalomban 07 millió tonna

A tehergépkocsik által szállított áruk összes mennyisége 26 millió tonnát tett s ez 11'2%-kzal volt na—.. gyobb az előző

— 4 A Német Demokratikus Köztársaság hajózási vállalatainak, valamint az NDK Belföldi Hajózási Igazgatósága által bérelt külföldi hajóknak szállitásai.. — 5 Csak