Tartalom : Ázsia, Afrika, Afrika államai

Teljes szövegt

(1)

T A R T A L O M .

Ázsia.

L a p L a p

Kiterjedése, határai és világhelyzete.-- 5 Elő-India __.. __._ — ___ — 39 Vízszintes tagozata— — ___ — 6 A Himalája vidéke — — — — 41 Függélyes tagoltsága . . . — — 8 Kasmír.. . . . — . . . . . . . . . — 4 1 Az alföldek — — . . . — — 8 N e p á l . — . . . — . . . — — 41 Ázsia térképe — — — — — 9 Szikkim. . . . . . . — — . . . — 4 1 A felföldek és hegységek... . . . — 10 Bhután . . . — . . . — — — . 41.

Tavak és folyók . . . " . . . . . . . . . — 17 India alföldjének nyugati r é s z e . . . . . . 41 Égalji viszonyok .... . . . . . . . . . 21 India alföldjének keleti r é s z e . . . . . . 42 Termények — — . . . —. 21 A Dekhani felföld.. . . . . . . — — 4 2 Lakosok . . . — — — — — 24 Ceylon . . . . . . — — . . . — 43 Politikai viszonyai — . . . . . . . . . 2 8 Irán államai.. .... . . . . . . . . . . . . 4 3 Ázsiai Oroszország... ._„ — — 29 Afganisztán . . . . . . . . . . . . . . . 44 Kaukázusi helytartóság — . . . — 29 Beludzsisztáu . . . . . . . . . . . . . . . 44 Szibiria . . . . . . — - - — — 29 Perzsia . . . . . . . . . . . . . . . — 44 Az Amur vidéke— . . . — — — 3 1 Ázsiai Törökország . . . . . . . . . — 45^

Orosz Közép-Ázsia . . . . . . . . . — 31 Arménia . . . . . . 46"

Cliina . . . — — — - --- . . . 32 Kurdisztán . _. . . . . . . . . . 46 Mandzsuország — — — — 34 Mezopotámia . . . . . . . . . . . . — 46 Korea — — — - - — — — 34' Szíria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Mongolország . . . — .... . . . — 34 Palesztina.. . . . . . . . . . — . . . 47 Hzungária . . . . . . — — — — 34 Arábia... — — — . . . — 48 Tübet — — - - — — - - 35

Keleti-Turkesztán . . . . . . . . . . . . 35 - , Japán birodalom . . . . . . . . . . . . . 35 A f r i k a . Hátsó-India államai . . . . . . . . . — 3 6 Világhelyzet __ . . . .... . . . — — 5 1 Annám . . . . . . . . . — — --- 37 Vízszintes tagozat . . . . . . . . . . . . 51 Kambodzsa.__ — . . . . . . — 3 7 Függélyes tagoltság . . . . . . . . . . . . 5 3 Barma . . . . . . . . . . . . . . . — 37 Afrika térképe... . . . . . . . . . — 54 Brit-Barma— . . . . . . . . . . . . . . . 37 Z a h a r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Arakau — . . . . . . . . . . . . —' 37 A Szudáni földüv . . . . . . . . . . . . 58 Malakka . . . . . . . . . . . . . . . --- 37 Közép- és Déláfrikai felföld.. .... . . . 59 Keletindiai szigetek— . . . . . . .... 38 A) A déláfrikai felföld, . . . . . . — 5 9 Nagy Szundaszigetek— . . . . . . . . . 38 ' B) A középáfrikai felföld . . . .... 00 S z u m a t r a . . . . . . . . . . . — — 3S a) A nyugati p a r t s z e g é l y . . . . . . 60 B o r n e o . . . . . . . . . . . — — — 38 b) A Délaequatoriális vízválasztó.. 61.

C e l e b e s z . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 c) Az Éjszakaequatoriális vízválasztó 61 Kis Szunda szigetek . . . . . . . . . — 3 9 d) A Kongómedencze . . . — — 6 1 Molukki szigetek . . . . . . . . . — 39 e) A középáfrikai felföld keleti pár- Philippini szigetek . . . . . . . . . — 39 kánya . . . . . . — . . . — — 61

(2)

96

Habesi felföld . . . . . . . . . _ . . . . 62

N u b i a . . . . . . . . . . 62 Folyók és tavak . . . . . 6 3 Égalji viszonyok . . . 66

T e r m é n y e k . . . 67 Lakosok . . . 68

A f r i k a á l l a m a i .

A marokkói császárság. . . . . . . . . . 71 A l g i r . . .. . . . . . . . . . 71 T u n i s z . . . . . . . . . . . . —. . . . . . . 72 Tripolisz, Fezzan és Barka . . . . . . 73 Egyiptom és melléktartományai.. . . . 73 Egyiptom . . . . . . . . . . . . . . ... 74 N u b i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Egyiptomi Szudán . . . . . . . . . . . . 75 Zahara oázisai . . . . . . . . . . . . .... 76 Habes és Afrika keleti félszigete . . . 77 S z u d á n . . . . . . . . . . . . . . 77 Éjszaki Afrika délnyugati széle . . . 78 Szierra Leona . . . . . . . . . . . . . . . 79

Lap

G u i n e a . . . . . . . . . . . . . . 7 9 Fogpartvidék . . . . . . . . . . . . . 79 Az Aranypart. . . . . . . . . . . _ . . . 79 A rabszolgapart . . . . . . . 79

Déli Afrika 79 Foktartomány... . . . 81

Natal . . . _ _ . . . . . . 81 Transvaal . . 81 Oránia folyó köztársasága . . . . . . . . . 8 1 A Zanzibári császárság . . . . . . . . . 82 Dél-Afrika belsejének tókörnyéke . . . 82;

Szigetek.

A m a t h e m a t i k a i földrajz k ö r é b ő l . . £4

A N a p r e n d s z e r . . . . . . . . . — S4 A Föld alakja . . . . . . . . . . . . . . . 86 Tájékozás a Földön és az Égen. . . . S7 A Föld nagyságának meghatározásai... 87"

A Föld f o r g á s a . . . . . . . . . . . . . . SS- A Föld keringése.. . . . . . . . . . . . . 9 9 A Föld tengelyének állása. . . . . . . 92:

A H o l d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 Apály és dagály. — . . . . . . . . . 9 4

1 9 3 1 / 3 2 J £ 3

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :