• Nem Talált Eredményt

Tartalom : Ázsia, Afrika, Afrika államai

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Tartalom : Ázsia, Afrika, Afrika államai"

Copied!
2
2
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

T A R T A L O M .

Ázsia.

L a p L a p

Kiterjedése, határai és világhelyzete.-- 5 Elő-India __.. __._ — ___ — 39 Vízszintes tagozata— — ___ — 6 A Himalája vidéke — — — — 41 Függélyes tagoltsága . . . — — 8 Kasmír.. . . . — . . . . . . . . . — 4 1 Az alföldek — — . . . — — 8 N e p á l . — . . . — . . . — — 41 Ázsia térképe — — — — — 9 Szikkim. . . . . . . — — . . . — 4 1 A felföldek és hegységek... . . . — 10 Bhután . . . — . . . — — — . 41.

Tavak és folyók . . . " . . . . . . . . . — 17 India alföldjének nyugati r é s z e . . . . . . 41 Égalji viszonyok .... . . . . . . . . . 21 India alföldjének keleti r é s z e . . . . . . 42 Termények — — . . . —. 21 A Dekhani felföld.. . . . . . . — — 4 2 Lakosok . . . — — — — — 24 Ceylon . . . . . . — — . . . — 43 Politikai viszonyai — . . . . . . . . . 2 8 Irán államai.. .... . . . . . . . . . . . . 4 3 Ázsiai Oroszország... ._„ — — 29 Afganisztán . . . . . . . . . . . . . . . 44 Kaukázusi helytartóság — . . . — 29 Beludzsisztáu . . . . . . . . . . . . . . . 44 Szibiria . . . . . . — - - — — 29 Perzsia . . . . . . . . . . . . . . . — 44 Az Amur vidéke— . . . — — — 3 1 Ázsiai Törökország . . . . . . . . . — 45^

Orosz Közép-Ázsia . . . . . . . . . — 31 Arménia . . . . . . 46"

Cliina . . . — — — - --- . . . 32 Kurdisztán . _. . . . . . . . . . 46 Mandzsuország — — — — 34 Mezopotámia . . . . . . . . . . . . — 46 Korea — — — - - — — — 34' Szíria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Mongolország . . . — .... . . . — 34 Palesztina.. . . . . . . . . . — . . . 47 Hzungária . . . . . . — — — — 34 Arábia... — — — . . . — 48 Tübet — — - - — — - - 35

Keleti-Turkesztán . . . . . . . . . . . . 35 - , Japán birodalom . . . . . . . . . . . . . 35 A f r i k a . Hátsó-India államai . . . . . . . . . — 3 6 Világhelyzet __ . . . .... . . . — — 5 1 Annám . . . . . . . . . — — --- 37 Vízszintes tagozat . . . . . . . . . . . . 51 Kambodzsa.__ — . . . . . . — 3 7 Függélyes tagoltság . . . . . . . . . . . . 5 3 Barma . . . . . . . . . . . . . . . — 37 Afrika térképe... . . . . . . . . . — 54 Brit-Barma— . . . . . . . . . . . . . . . 37 Z a h a r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Arakau — . . . . . . . . . . . . —' 37 A Szudáni földüv . . . . . . . . . . . . 58 Malakka . . . . . . . . . . . . . . . --- 37 Közép- és Déláfrikai felföld.. .... . . . 59 Keletindiai szigetek— . . . . . . .... 38 A) A déláfrikai felföld, . . . . . . — 5 9 Nagy Szundaszigetek— . . . . . . . . . 38 ' B) A középáfrikai felföld . . . .... 00 S z u m a t r a . . . . . . . . . . . — — 3S a) A nyugati p a r t s z e g é l y . . . . . . 60 B o r n e o . . . . . . . . . . . — — — 38 b) A Délaequatoriális vízválasztó.. 61.

C e l e b e s z . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 c) Az Éjszakaequatoriális vízválasztó 61 Kis Szunda szigetek . . . . . . . . . — 3 9 d) A Kongómedencze . . . — — 6 1 Molukki szigetek . . . . . . . . . — 39 e) A középáfrikai felföld keleti pár- Philippini szigetek . . . . . . . . . — 39 kánya . . . . . . — . . . — — 61

(2)

96

Habesi felföld . . . . . . . . . _ . . . . 62

N u b i a . . . . . . . . . . 62 Folyók és tavak . . . . . 6 3 Égalji viszonyok . . . 66

T e r m é n y e k . . . 67 Lakosok . . . 68

A f r i k a á l l a m a i .

A marokkói császárság. . . . . . . . . . 71 A l g i r . . .. . . . . . . . . . 71 T u n i s z . . . . . . . . . . . . —. . . . . . . 72 Tripolisz, Fezzan és Barka . . . . . . 73 Egyiptom és melléktartományai.. . . . 73 Egyiptom . . . . . . . . . . . . . . ... 74 N u b i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Egyiptomi Szudán . . . . . . . . . . . . 75 Zahara oázisai . . . . . . . . . . . . .... 76 Habes és Afrika keleti félszigete . . . 77 S z u d á n . . . . . . . . . . . . . . 77 Éjszaki Afrika délnyugati széle . . . 78 Szierra Leona . . . . . . . . . . . . . . . 79

Lap

G u i n e a . . . . . . . . . . . . . . 7 9 Fogpartvidék . . . . . . . . . . . . . 79 Az Aranypart. . . . . . . . . . . _ . . . 79 A rabszolgapart . . . . . . . 79

Déli Afrika 79 Foktartomány... . . . 81

Natal . . . _ _ . . . . . . 81 Transvaal . . 81 Oránia folyó köztársasága . . . . . . . . . 8 1 A Zanzibári császárság . . . . . . . . . 82 Dél-Afrika belsejének tókörnyéke . . . 82;

Szigetek.

A m a t h e m a t i k a i földrajz k ö r é b ő l . . £4

A N a p r e n d s z e r . . . . . . . . . — S4 A Föld alakja . . . . . . . . . . . . . . . 86 Tájékozás a Földön és az Égen. . . . S7 A Föld nagyságának meghatározásai... 87"

A Föld f o r g á s a . . . . . . . . . . . . . . SS- A Föld keringése.. . . . . . . . . . . . . 9 9 A Föld tengelyének állása. . . . . . . 92:

A H o l d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 Apály és dagály. — . . . . . . . . . 9 4

1 9 3 1 / 3 2 J £ 3

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

2002-ben kiemelkedő műsoraink voltak a Kossuth évvel kapcsolatos zenés pódium est, Mécs Éva színművésznő irodalmi összeállítása, a Dohnányi évvel kapcsolatos hangverseny,

= spanyol uralom alatt dél-afr.= dél-afrikai

a: sodorvonalban lévő szigetek; b: parthoz vagy másik szigethez simuló; c: részlegesen partba olvadt szigetek; d: teljesen partba olvadt szigetek... ábra - A szigetek

21 14 Brit Szomálifőld, Gambia, Sierra Leone, Szomálifüld, Szudán, Francia Egyenlítői Afrika, Francia Nyugat- Afrika, Portugál Guinea, Libéria, Mocambigue, Tan- ganyika,

ban lényeges, hogy a szigetállam nemzetközi fizetési mérlegének deficitje 1981—ben közel 600 millió dollárra emelkedett az előző évi 390 millióról, devizatartalékai mintegy

Mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk, azt javaslom, gondoljuk meg: ha ez így volna (ha tehát a tanár meg a diák elvárása elvileg egymással ellentétes lehetne), akkor ez

út, Niagara, vízesés, Aral, tó, Urál, hegység, San, Marino, köztársaság, Kárpát, Ukrajna, Békás, megyer, Szent Lőrinc, folyó, Lánc, híd, Kis, Szunda, szigetek,

Mivel radar nem volt a hordozókon, illetve elegendő repülőgép és gyakorlott pilóta sem, kénytelen volt úgy kalkulálni, hogy a Fülöp-szigetek repülőtereiről

Az EU és Afrika közötti kutatás-fejlesztési együttműködés korlátai Az eddigiek rávilágítottak arra, hogy az Európai Unió is kiemelt figyelmet szentel az

termesztő területek: Közép-és Dél- Amerika, Nyugat-, Dél-és Kelet-Európa, Kelet-Ázsia, Észak-Afrika.. élettartam: egy- vagy

Kádamé Fülöp Judit indító előadása - Iroáahni kánon és magyar pesszimizmus - meghatározta a áélelőtt alaphangulatát.. A bajkiáltó szavak az előadó által föltett

A keleti patkó, (1. a és b.) mint azt még jelenleg is Törökországban, továbbá Ázsia és Afrika lótenyésztő kerü- leteiben használják, egy darab vaslemezhez hasonló, mely

jerichot, Kafarnaumot, Sichemet, Szamariát, Tiberiást ezeken a neveken ma már hiába keressük. Csak romjaik hirdetik, hogy hol voltak. A mellettük keletkezett sze- gényes falvak nem

Egész Európában, Ázsia nyugoti és Afrika éjszaki részén szétszórva élő vándornép.. A vallások elterjedése a

így jövünk rá, hogy magunk is jól értjük azoknak a reklámoknak a hatás- mechanizmusát, amelyek egy vonzó életérzés megélésének, vagy éppen egy

Ha a mecseteket, illetve templomokat is csak pénteken, vagy vasárnap látogatják és azt sem azért, hogy meghallgassák az imámot, hanem mert ez a hagyomány, akkor a szó már nem

Amikor viszont felfogta, hogy a fiú b ű ne egyszer ű en csak az, hogy zenében mondja el érzéseit és nem a kötött formákban, ráadásul a zenei inspiráció olyat

Hadműveletek folynak Szingapor ellen, a hollandindiai szigetek ellen, a Fülöp-szigetek ellen és partraszállottak a japánok az Üj-Guinea szomszédságában levő Bismarck-szigeteken

A legújabb időben Afrika belsejének kikutatására irányzott törekvések azonban arra engednek következtetni, hogy Afrika bámu- latos természeti kincsekkel megáldott belseje —

éjszakról dél felé haladunk, akkor öt, mindinkább emelkedő, fokozaton kell átlépnünk, melyek négy mélyedés ¡Utal vannak elválasztva, n.. mag,); a mélyedés : a

De a bennszülött néger törzsek — ősi egyszerűségük- ben s kevéssel való megelégedettségekben e kincseket egyáltalában nem, vagy csak kis részben tudják értékesíteni;

E vallási képzeletekkel együtt jár a boszorkányoktól való félelem ; mely számos szörnyű tett (istenitéletek, emberáldozatok) oka. Afrikának majdnem egész északi részét

Időrendben elsőként említendő a tudományos igényű ceyloni régészeti kutatásokat elindító, majd a helyi buddhista leletegyüttes feltárásában is kiemelkedő ered-