• Nem Talált Eredményt

Ilyen kopaszon öregen már...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg " Ilyen kopaszon öregen már... "

Copied!
7
1
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

T

ORNAI

J

ÓZSEF

Levelet írt a kis kanca

Levelet írt a kis kanca

nem hiszem el hogy hetvenen túl már nem lehet mákonyos egy kentaur szája a szerelemtől

odakínálta villamos testét a hóhérának

De nem jött el vele a szépség

nem kezdődött el az évszakok összekúszálódása egyetlen virággá

egyetlen pillanattá

nem lehetett semmit learatni és az ágy üresen várt a halálra

Emlékszel

Emlékszel hajtincsed bronzát szemedről félrehajtva azt kérdezted mi volt száz életemben

a legnagyobb hibám

nem bírtam elviselni a kentaurok

butaságát elvörösödtem és ordítottam mikor azt mondta a névnapi asztalnál egy nő

ti tudtátok hogy Bartók zsidó volt egy életrajzban olvastam

(2)

de egy tévedést vádként őrjöngve elrohantam este hiába egyeztünk meg a

feleségemmel valamilyen vitás kérdésben másnap ugyanazt a birkapatás

véleményt döfte a fejembe nem volt semmi orvosság apám nem akarta elhinni

az űrhajó fönnmarad a világűrben veszekedtünk megsértettem

egy kentaurtársam kinyilatkoztatta az angol nem nyelv tudsz angolul nem azt hittem megölöm úgy kiabáltam szomszédom fény-allergiás virágokat ültetett a napra látod elégnek itt a levelei ó a locsolástól

sárgulnak meg vágott a szavamba halálunk után újra meg újra testet ölt a lelkünk tanította önkéntes filozófus útitársam

a vonat ritmikus csattogását túlkiabálva udvariasan csak magamban fortyogtam emlékszel meséltem a nyakadat csókolva ezer esetet még pedig butaság miatt elveszteni a fejem ez is butaság ó az én

kín-mosolyom emlékszel

(3)

Ilyen kopaszon öregen már...

Ilyen kopaszon öregen már minden nap öröknap

hálálkodva vizsgálom reggelenként lótestem tagjait a szemem alatti lövészgödröket

homlokom mögött tükrösen új kérdések

ember-létem éppúgy megmérem mint az állatit

szargasszólény maradtam volna ha fiatalon meghalok szép az alkonyati kentaur-kor

nem álltam meg egyetlen rögeszme völgyében sem talán

ennyit elmondhatok

fölrúgtatok egy magaslatra

susognak patám alatt a sárga fűszálak mind a testvérem

csak a dombok filozófiája érdekel

(4)

A húsosan gömbölyödő far

Nem tudtam hogy te

minden kentaurmént szeretsz aki megtetszik csak a magam hipnózisában hittem

pokoli folyóba merültem te a pikkelyeidet csillogtatva úsztál le-föl

elvetted az akaratom ahogy a többi kiválasztott ménekét is ó a kentaur nem okosabb szerelmes mint az istenek és az emberek

nem tudtam hogy legszebb az örökké újfajta párzásra szomjas kentaurkanca

ha csak mellettem maradsz egy perc alatt megöregszel egy perc alatt

csontos gyümölccsé aszalódott volna a húsosan gömbölyödő far

én is mindig

az illatába ágaskodtam

(5)

Semmi és semmi

Éppen most kapta a hírt hogy

két gyerekkori barátja is elment a kékbe nincs sok hátra

kortyolja a borát az égen testvéri együttérzéssel

hajtják le farkukat a csillagok minden út nyitva

holnap is fölkelek és figyelem a meggyvágók cinkék cikázását az etető körül

egy kentaur jobban tudja mi élet

és halál még egy kortyot üresen a pohár az asztalon

a kentaur és a mérleg most isteni szabadsággal lebegnek az űrben

a halhatatlan ezüstserpenyők semmi és semmi

(6)

Mizericordia

Nem tudja pontosan milyen súlyos a csapás

talán nincs is súlya

talán nincs is súlya az égnek kentaurok él a barátja nem él

lehet beszélni vele többé soha nem mindenesetre nincs

sóhajt a decemberi szél a nagy fenyő-atya reszketve gyászol

a hiányzó fájdalmas barátot

az arcát a szavát a kézfogását a tekintetét a léten túli nézőt

mizericordia segítség

Kheirón politizál

Ha üldözik a csángókat

kijelentem hogy csángó volt az apám anyám nagyapám nagyanyám ha billogot sütnek a megkötözött fekete rabszolgák húsába a keresztény

(7)

ültetvényesek koromtóban fürdök és testvérükként nyerítek

az embertelenítéstől

ha vagonokba hajtják a zsidókat

hogy Dachauba vigyék a cián-csapdába csak kiabálok zsidó vagyok zsidó vagyok míg bele nem lőnek a jámbor szent-istváni suhancok az ötputtonyos Dunába

semmi sem véd meg a kentaurok gyalázataitól csak ha lerúgom négy patám lófarkas zászlóm fölviszem emberfejem egy neander-kori barlangba lógok tótágast mint a denevérek

és ömlik a világra a szar a szar

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Ha meg arra a misztikusok-kedvelte állításra gondolok, miszerint „min- den megismerés isten megismerése", nem háríthatom el magamtól a következ- tetést: minden

25 A rasszisták természetesen jellemzően nem vallják magukat a bíróság előtt rasszistának. Ennek következtében, ha sértettek, akkor azzal érvelnek, hogy nem

A meg ké sett for ra dal már ...83 John T.. A kö tet ben több mint egy tu cat olyan írást ta lá lunk, amely nek szer zõ je az õ ta nít vá nya volt egy kor.. A kö tet

Ha fiú lesz, természe- tesen Iván nevet kap; ebben hamar megegyeztek, de, ahhoz, hogy Kataka legyen, Tamara féltékeny volt, még mindig arra a távolira, így nem

A hortobágyi témától elszakadva a következő lépésben azt kell felidéznem, hogy a katalóguskötet szerint Kosztka miként emléke- zett meg az 1879-es szegedi árvíz

A kiállított munkák elsősorban volt tanítványai alkotásai: „… a tanítás gyakorlatát pe- dig kiragadott példákkal világítom meg: volt tanítványaim „válaszait”

ból (Az Internet francia szemmel), valamint Pallósiné Toldi Márta már említett disszertációjának legfontosabb részeit közlő munka (Könyvtárügy a pannon

Míg Heidegger éppen abban lát- ta a Lét és idő különleges jelentőségét, hogy a modern filozófia történetében először szabadította ki a filozófiát „a tudat

azon tézis próbájaként, hogy a kapitalizmus „szelle- me” azért tűnt fel „éppen a Nyugat talaján és csak- is itt”, mert e jelenség nem jelenik meg másképp, mint

24 Az istennő innen tekintve azért vetné el a „nem van” útját, mert ha a kutatás tárgya efféle, akkor nem elég informatív: azt ugyan lehet tudni róla, hogy micsoda,

A Nagy Háború során elő is for- dult olyan eset, hogy egy parancsnokot főherceg létére leváltottak az elszenve- dett vereség miatt (József Ferdinánd főherceg leváltása a

Ide tartoznak az ifjúságsegítő szakemberek által nyújtott helyi szolgáltatások, szolgáltatásszervezés, szakfeladatok, a formális ifjúsági szervezetek és a nem

Az összeköltöző négy könyvtár (PTE Központi Könyvtár, PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Könyvtár, Csorba Győző Megyei Könyvtár,

Tizenegy éves koromban, a nagyapám halála után, egyre ritkábban mentem ki vidékre, de Ancába még mindig szerelmes voltam, és tudtam, hogy most, a nagy-

Hogy ne legyen oly rémes, mily kevés van már hátra, a múltakra ne érezz jöttödlenül e mába... 4

(Több írónkról kiderült azóta, hogy jelen volt, amikor eldördült a sortűz.) Mélyre- hatóan arról sem beszélhetett, ami ellen bátyja, Nagy László Rokonaink arca című

Feyerabend szövege a tudományos döntéshozatalok metódusába próbál betekintést nyújtani, állandóan hangsúlyozva, hogy végtelen naivitás lenne részünkről, ha azt hinnénk,

Ennek volt egy-egy eleme a Magyar Távirati Iroda (MTI) felfuttatása, illetve az ennek tulajdonában lévő Magyar Rádió, valamint a Magyar Filmiroda Rt.. Ezért is nevezzük a

‖Patriotyzm w myśli konfederatów barskich‖/‖Patriotism in thought of Bar Confederates‖, Lublin 2005, pg. Rzewuski, „O formie rządu republikańskiego myśli‖, Warsaw 1790,

Garamvölgyi „bizonyítási eljárásának” remekei közül: ugyan- csak Grandpierre-nél szerepel Mátyás királyunk – a kötet szerint – 1489 májusá- ban „Alfonso

Az eddig ismertetett területeken privilegizált realizmus, empirizmus, objektivizmus és dokumentarizmus, olyan álláspontok, melyek csak erõsítik azt a nézetet, hogy az alsóbb

tudom, mikor találkozhatunk, esetleg ugorj ki Lingfieldbe, mi már láttuk, jópofa kis Agatha Christie-város, fut ma egy Franny és egy Seymour, és Visage, de akkor engem ne

Azt kellett volna felelnem; nem tudom, mint ahogy nem voltam abban sem biztos, hogy akár csak a fele is igaz annak, amit Agád elmondott.. Az tény azonban, hogy a térkép, az újság,