Számunk szerzői Dr. Ba

Loading.... (view fulltext now)

Teljes szövegt

(1)

256 Élőfej

A TÁRSASÁGNÁL KAPHATÓ EGYÉB KIADVÁNYOK

A teljes lista olvasható a Társaságunk honlapján: www.mnyt.hu A Magyar Nyelv egyes régi példányai (1914-től).

Kódexkiadások: Szent Margit élete. 1990. 336 Ft; Thewrewk-kódex. 1531. 1995. 450 Ft; Gömöry- kódex. 1516. 2001. 1500 Ft.

A romániai magyar nyelvjárások atlasza. I–X. kötet. Az anyagot gyűjtötte és a kéziratot összeállította:

Murádin László. Szerk. Juhász Dezső. Bp., 1995–2006. Kötetenként 4000 Ft. (Társasági tagok- nak 3000 Ft.)

Köszöntő Janitsek Jenő 80. születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály. Bp., 2000. 500 Ft.

Győr-Moson-Sopron megye földrajzi nevei. I. A kapuvári járás. Közzétette Hegedűs Attila. Szerk. Ba- logh Lajos és Ördög Ferenc. Győr, 1998. 1500 Ft.

Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévgyűjtése. Közzéteszik Hajdú Mihály és munkatársai. 1–9. Bp.

(Kötetenként 1000, ill. 2000 Ft.)

Varga Józsefné Horváth Mária: Történeti személynevek a Rábaközből (1690–1895). Győr, 2006. 1500 Ft.

Mazurka Károly: Szuhogyi palóc tájszótár. Szerk. N. Fodor János. Bp., 2008. 1990 Ft.

A kiadványok megvásárolhatók a Társaság irodájában.

Számunk szerz ő i

Dr. Bańczerowski Janusz, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szláv és Balti Filológiai Intézet, 1088 Buda- pest, Múzeum krt. 4/D, janusz.banczerowski@gmail.com – Bárányné Komári Erzsébet, II. Rákóczi Ferenc Kárpát- aljai Magyar Főiskola – Nyíregyházi Főiskola, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B, baranye@nyf.hu – Dr. Büky László, Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2–6., buky@hung.u-szeged.hu – Dr. Farkas Tamás, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, farkast@ludens.elte.hu – Dr. N. Fodor Já- nos, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, nfodorj@ludens.elte.hu – Földi Gábor, Batthyány Lajos Gimnázium, 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23., foldigabor@yahoo.com – Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő, Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Bölcsészet- tudományi Kar, gzse@chello.hu – Dr. Kertész András, Debreceni Egyetem, Germanisztikai Intézet, 4010 Debre- cen, Pf. 47., andraskertesz@yahoo.de – Dr. Keszler Borbála, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtu- dományi és Finnugor Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, keszler@ludens.elte.hu – Kicsi Sándor András, kicsis@freemail.hu – Kiss Magdaléna, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, kissmagdo@gmail.com – Dr. Korompay Klára, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, korompay.klara@btk.elte.hu – Dr. P. Lakatos Ilona, Nyíregy- házi Főiskola, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B, lakatosi@nyf.hu – Dr. Mizser Lajos, Nyíregyházi Főiskola, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B, mizserla@nyf.hu – Dr. Mokány Sándor, 2040 Budaörs Lévai utca 29. V. em. 41., mokanys@freemail.hu – Dr. A. Molnár Ferenc, Miskolci Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszék, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Bölcsészettu- dományi Kar, amolnarf@t-online.hu – Rab Irén, Georg-August Universität Göttingen, D-37073 Göttingen, Theaterstr.14., irab@uni-goettingen.de – Dr. Szabó József, Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2. – Szentgyörgyi Rudolf, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, szrudolf@gmail.com – Dr. Szili Katalin, Eötvös Loránd Tudo- mányegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B, szili.k@t-online.hu – Dr. Vörös Ferenc, Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4., voros99@freemail.hu – Dr. Zántó Edina, Fáy András Közlekedésgépé- szeti, Műszaki Szakközépiskola, 1095 Budapest, Mester u. 60–62., zanto@fay-bp.sulinet.hu.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :