• Nem Talált Eredményt

Adatgyűjtés, mérési alapok, a

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Adatgyűjtés, mérési alapok, a "

Copied!
14
0
0

Teljes szövegt

(1)

1

Adatgyűjtés, mérési alapok, a

környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul

Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul

(2)

Légkör, víz, és talajszennyezők

76. Lecke

(3)

3

A környezeti mérések célja

A környezetben az élettelen környezeti tényezőket az élő szervezetek és az emberi tevékenységek gyakran elszennyezik, így a globálissá nőtt

problémákat csak kiterjedt monitoring

rendszerekkel lehet megállapítani, A monitoring

rendszerek a légkör, a vizek és a talajok mellett a

vegetáció adta jelzéseket is figyelik. A számtalan

vizsgált paramétert sokféle műszerrel lehet csak

nyomon követni, melyek nélkül egyáltalán nem

lenne esélyünk a problémák kezelésére.

(4)

1. A leggyakoribb légköri szennyezők az ipari tevékenységekből, a lakossági fűtőberendezésekből, a közlekedésből, és a

mezőgazdasági tevékenységekből származnak:

2. A legfontosabb szennyező anyagok:

Gázok:

CO2, CO, SO2, NOX, szénhidrogének.

Lebegő szennyezések: füst, korom, hamu, pernye

Zsúfolt nagyvárosok, és iparvárosok területén fokozottan jelentkeznek a fenti szennyezések, amelyek un. szmogokat okoznak.

Ezek káros hatásai megmutatkoznak az egészségkárosításban, a savas esőkben, az üvegházhatás fokozódásában, és az

ózonréteg elvékonyodásában.

Mérésükre ezért szüksége van a társadalmaknak, de a globális érdekek is ezt kívánják.

Légszennyezés

(5)

5

Légszennyezés

• A por, füst, és szennyező gázok felelősek az átlaghőmérséklet emelkedéséért. Néhány fokos

eltolódás is súlyos következményekkel járhat.

• A CO

2

igen kis mennyiségben is nagy a jelentőséggel bír. Szintjének

emelkedése már mérhető, és ezzel

arányos az üvegházhatás fokozódása.

• A CFC gázok (klorofluorokarbon) az ózonréteget károsítják, ezzel

hozzájárulnak a káros UV sugárzás erősödéséhez.

Nitrogén (N2) 78,084%

Oxigén (O2) 20,946%

Argon (Ar) 0,934%

Szén-dioxid (CO2) 0,032%

A légkör összetétele

(6)

Savas eső

A legkényesebb tűlevelű erdőket érinti a legsúlyosabban.

A faragott márványt és mészkövet a savas esők oldják, így hosszabb idő alatt azok megkopnak, és mállásnak indulnak. Anyaguk kalcium- karbonát, amely már gyenge szénsav hatására is oldódik. A

légszennyező erős savak ezt a folyamatot felgyorsítják.

(7)

7

– Légszennyezők, növényvédőszerek, műtrágyák, mérgező vegyi anyagok, nehézfémek, illegális, vagy szakszerűtlen hulladéklerakás, valamint szennyvizek okozzák

– Többségük csak lassan bomlik el, így hosszú távú hatást fejtenek ki

Talajszennyezés

http://biotech.szbk.u-szeged.hu/KatiKornytudNappaliea/master/Bioremed/1_ora.ppt

(8)

• A vizet annak természetes körforgása során különféle emberi tevékenységek szennyezhetik, (légszennyezés, mezőgazdaság, ipar, közlekedés, lakosság)

• A lefolyás nélküli óceánokban akkumulálódnak a különféle szennyezők, ha többet juttatunk ki, mint

amennyit az öntisztulási folyamatok feldolgozni képesek.

• Ennek a következményei beláthatatlanok .

Vízszennyezés

(9)

9

Olaj szennyezés

• Környezetünk egyik fő szennyezője

• Talajban és vizekben, főleg a tengeri élőlények pusztításában nagy a szerepe

• Hosszú idő alatt az élővilág képes (bizonyos mértékig) alkalmazkodni (pl. Kalifornia partján, az olajszivárgás

közvetlen közelében gazdag mikro és makroflóra alakult ki)

Kalifornia természetes olajszivárgás

http://biotech.szbk.u-szeged.hu/KatiKornytudNappaliea/master/Bioremed/1_ora.ppt

(10)

Ólom szennyezés

• A földkéregben 0,0016 %-ban van jelen.

• Mintegy 5 000 éve ismert és használt fém (ércei jól

feldolgozhatók pl. galenit = ólomszulfid). Már az ókorban

számos felhasználása volt ismeretes (csövezetékek, púderben, születésszabályozáshoz, „örökösödési por”)

• Az ólomnak sem esszenciális, sem egyéb előnyös élettani hatása nincs: egyértelműen toxikus elem. Mire felismerték káros hatását, addigra nagyon sok megbetegedés, haláleset történt.

• A levegő ólomtartalma 0,1–3 µ g/m

3

, nagy forgalmú utak

(11)

11

– Jelenleg több mint 100 000 féle vegyszer létezik. Naponta

szintetizálnak újabb vegyületeket, miközben a meglévők hatásait is csak részben ismerik. A vegyszerek össztermelése az egész

világon az 1930-as évi 1 millió tonnás értékről indulva napjainkra elérte az évi 400 milló tonnát.

– Nics rá kapacitás, hogy ezeknek az egészségünkre és a környezetünkre gyakorolt esetleges káros hatásait minden tekintetben megismerjük, veszélyüket felmérhessük.

– Több tudományos vizsgálat is kimutatta, hogy a mesterségesen előállított vegyszerek bejutnak az emberi és az állati szervezetbe.

(Greenfo 2005)

– Az élő szervezetek genetikailag felkészületlenek a számos

mesterséges anyaggal szemben, ezért azok felvétele beláthatatlan következményekkel járhat.

Veszélyes vegyszerek

http://biotech.szbk.u-szeged.hu/KatiKornytudNappaliea/master/Bioremed/1_ora.ppt

(12)

Kölcsönhatás: két vagy több tényező kölcsönhatásba lépve felerősödik, így nagyobb veszélyt eredményez

Küszöb hatás: régen is most is vannak olyan folyamatok,

események, melyek környezet szennyezést okoznak, de a természet képes megoldani. A probléma akkor keletkezik, ha olyan

nagymértékű a szennyezés, pusztítás, amit a természet már nem képes megoldani.

Beindító hatás: ehhez elég egy viszonylag kisebb beavatkozás, aminek hatására súlyos környezetszennyezés történik

Késleltetett hatás: amikor egy szennyezés sokáig látens marad, de mikor kiderül, már jelentős a kártétel (pl. fluorokarbon hajtógázok ózonkárosító hatása).

A környezetszennyezés mérhető hatásai

(13)

13

Kérdések a leckéhez

• A légkör fontosabb szennyezői

• Az olajszennyezések hatásai

• Nehézfém szennyezők

• A környezetszennyezés mérhető hatásai

(14)

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

lődésébe. Pongrácz, Graf Arnold: Der letzte Illésházy. Horváth Mihály: Magyarország történelme. Domanovszky Sándor: József nádor élete. Gróf Dessewffy József:

Az 1873-as év végén a minisztériumnak felterjesztett, az előző másfél év időszakára vonatkozó könyvtári jelentésből csak Mátray Gábor terjedelmes jelentését

ke volt erre, a falai között létesült, új kulturális intézményre — buzgón látogatta a számára "múzeumot" jelentő, látványos gyűjteményt. Pedig az

rülmények közé került, hogy "ma már a munkájához felelősséget vállalni azért, hogy milliós értékű nemzeti gyűjteményeink pusztulnak el, és váltak már hosszú

kivihetetlensége azt bizonyították, amit Szalay már régóta hangoztatott: "...ideiglenes és azért mégis sok pénzbe kerülő pótlásokkal az ügyet ma már megoldani

A kutatás-fejlesztés jelene és jövője az EU új tagállamainak nemzeti könyvtáraiban címmel TEL-ME-MOR (The European Library – Modular Extensions for Mediating Online

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

A fiatalok (20–30 évesek, más kutatásban 25–35 évesek) és az idősek (65–90 évesek, más kutatásban 55–92 évesek) beszédprodukciójának az összevetése során egyes

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

Ez azt jelenti tehát, hogy 2n 2 elektron írható fel úgy, hogy a Pauli-féle elv is érvényben van, azaz nincs két olyan elektron, amelynek mind a négy..

Mivel a két elem elektronegativitás-különbsége 0,4, így a közöttük létrejövő kovalens kötés apoláros kovalens

• Az oldódás során alapelv, hogy a „hasonló anyag jobban oldódik a hozzá hasonló oldószerben”. A hasonlóság itt arra utal, hogy az oldószer illetve az oldott anyag

Amikor apoláros anyagot szeretnénk vízben oldani, akkor az ilyen típusú vegyületek az apoláros szakaszukkal az apoláros anyaghoz kötődnek, míg a poláros szakaszukkal a

Ez tehát azt jelenti, hogy 1 millió részecskében (g-ban) található 1 egység (azaz 1g) oldott anyag, a koncentráció értéke tehát 1 ppm..

Vízkémiai vonatkozásban az elektrolitos disszociáció azt jelenti, hogy a vízben oldott anyagok ionjaikra esnek szét (azaz úgy bomlanak el, hogy elektromosan töltött

gerjesztett atomok által kisugárzott fény színképéből a jellemző hullámhosszak alapján állapítjuk meg az adott elem minőségét (minőségi elemzés).. Az

A nagy úthosszú küvetták jelentősége abban volt, hogy a széles sávú üveg- vagy festékszűrők nem tették lehetővé, hogy kevéssé színes. oldatokat megfelelő

céljából egy apró szilárd szemcsékkel (µm-es szemcseméretű állófázis) töltött oszlopon... Folyadék

• A mintát (különösen kis mennyiségek esetén) úgy is felvihetjük, hogy jó oldószerből kevés adszorbensre pároljuk (célszerűen rotációs bepárlón), majd ezt a

vizsgálandó anyag móljainak számát, majd ezt megszorozva az anyag molekulatömegével.. (MB) megkapjuk az analízishez bemért vagy az ampullába zárt teljes

tömegkoncentrációjának meghatározása gravimetriás módszerrel és az MSZ EN 12341 Levegőminőség. Lebegő szemcsés anyagok PM10 frakciójának meghatározása. Referencia

megtalálhatók az ajánlott leolvasási értékek, amelyek jelzik ha a növény gyökérzónájában vízhiány keletkezik és öntözés szükséges... Egyéb tenziométerek