N Y U G A T -M A G Y A R O R SZ Á G I EGYETEM

Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)

N Y U G A T -M A G Y A R O R SZ Á G I EGYETEM

SA V A R IA EG YETEM I K Ö Z PO N T - B IO LÓ G IA I IN TÉZET

K A N I T Z I A

21

B O T A N I K A I F O L Y Ó I R A T S Z E R K E S Z T I :

K O V Á C S J . A T T I L A

S Z O M B A T H E L Y , 2 0 1 4

(2)

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

SAVARIA EGYETEMI KÖZPOMT - BIOLÓGIAI INTÉZET INSTITUTE OF BIOLOGY - SAVARIA CAMPUS

UNIVERSITY OF WEST HUNGARY

K A N I T Z I A 21

S Z E R K E S Z T I - E D I T E D B Y K O V Á C S J. A T T I L A

kja@ ttk.nym e.hu: kanitzia@ ttk.nym e.hu

Kanitzia - Botanikaifolyóirat

A folyóirat neve Kanitzia, az erdélyi Kanttz ÁGOST-nak (1843-1896), a Kolozsvári Tudo­

mányegyetem botanika professzorának az emlékét ápolja, aki az első m agyar nyelven m eg­

jelenő botanikai szaklap, a ,Magyar Növénytani Lapok’ alapítója, szerkesztője és kiadója volt 1877 és 1896 között.

[Dobri M., Simon Sz. (1996): A Magyar Növénytani Lapok köteteiben megjelent cikkek és mellékle­

tek repertóriuma (1877-1896). - Kanitzia 4: 161-183]

Kanitzia - Journal of Botany

The journal namq Kanitzia, is dedicated to the memory of the Transylvanian August Kanttz

(1843-1896), Professor of Botany at the University in Cluj, who founded, edited and published the first botanical publication in Hungarian language, Magyar Növénytani Lapok"

(Hungarian Botanical Journal) between the years 1877 and 1896.

[Dobri M., Simon Sz. (1996): The Hungarian Botanical Journal: Repertory, 1877-1896. - Kanitzia 4:

161-183]

S Z O M B A T H E L Y , 2 0 1 4

(3)

N Y U G A T -M A G Y A R O R SZ Á G I EGYETEM

SA V A R IA EG YETEM I K Ö Z PO N T - B IO LÓ G IA I IN TÉZET

K A N I T Z I A

21

B O T A N I K A I F O L Y Ó I R A T S Z E R K E S Z T I :

K O V Á C S J . A T T I L A

S Z O M B A T H E L Y , 2 0 1 4

(4)

Lektorálta/Reviewed

Balogh Lajos

BaráthKornél BauerNorbert KovácsJ. Attila

MolnárPéter NegreanGavril

PappMária Technikai szerkesztés:

Baráth Kornél Török Tamás

ISSN 1216-2272 Postacím

Nyugat-magyarországi Egyetem

Biológiai Intézet - Növénytani Tanszék

9701 Szombathely, Pf. 170.

Postai address

Instituteof Biology - Departmentof Botany

Universityof West Hungary

9701 Szombathely, P. O. Box 170.

Hungary kj a@ttk.nyme.hu kanitzia@ttk.nyme.hu A címlapon/Front cover:

Gentiana phlogifolia Schott et Kotschy - Barcasági tárnics (Flora R. P. Romane vol. VIII.)

A kötet megjelenését támogatta/Sponsored by:

NymE-TTK, Biológiai Intézet Pro Natura Egyesület, Szombathely

Gurisatti Faiskola Kft. Kőszeg

Készült a PRINT Team Nyomda Kft. Műhelyében, Szombathely

(5)

K A N I T Z I A Journal of Botany

Kanitzia 21: 3-4, Szombathely, 2014

TARTALOM - CONTENTS - INHALT

In memóriám Benkő József(1740-1814)... 5-6 KovácsJ. A.: Benkő József emlékezete halálának 200. évfordulóján ■ Commemoration of

József Benkő on the 200th anniversary of his death... 7-51 BátoriZ., FarkasT., E. VojtkóA., VojtkóA.: Veszélyeztetett növényfajok Magyarország

erdős és gyepes többreinek lejtői mentén ■ Endangered plant species along the slopes of forested and non forested dolines of Hungary...53-62 BaráthK.: Host preference of Cuscuta lupuliformis Krock. in Hungary ■ A komlóképű

aranka (Cuscuta lupuliformis Krock.) gazdapreferenciája Magyarországon... 63-76 Molnár Cs., Bódis J., Bíró M., Juhász M., Molnár Zs.: Sztána és Zsobok (Kalotaszeg)

aktuális növényzete ■ Actual vegetation of Sztána and Zsobok (Kalotaszeg)... .77-126 KarácsonyiK., NegreanG.: Keleti eredetű növényfajok teijedési útvonalai a Szilágyságban

(Sálaj) és környékén ■ Expansive paths of plant species with eastern origine in the area of Szilágyság (Sálaj) and surrounding ■ Cái de expansiune a unor spécii de origine rásáriteaná in Sálaj §i imprejurimi... 127-146 KovácsJ. A., Pálfalvia P.: Adatok Székelyföld edényes flórájának és növényföldrajzának

ismeretéhez (Kelet Erdély, Románia) 3. ■ Contribution to the knowledge of vascular flora and phytogeography of Szeklerland (Eastern Transylvania) 3. ■ Contribujii la flora vasculará §i fitogeografia Tinutului Secuiesc (Estül Transilvaniei, Romania) 3.

...147-217 Kevey B., Lendvay G., Simon Gy.: A Velencei-hegység gyertyános-tölgyesei (Corydali

cavae-Carpinetum Kevey 2008) ■ Oak-Hornbeam forests in the Velence-Hills, Central Hungary... 219-244

3

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :