Zur Geschichte des Grundbesitzes und des Credits in oberhessischen Städten : ein Beitrag zur Geschichte der Institute des Immobiliarsachenrechts in deutschen Städten

Volltext

(1)

Bitr (-e[@i@fe

Ses

@runbßc.kes itnS

Sc5

Eilt B e i t r a g ;itr @ejd)idjte bet' 3nftititte beß 3inrnobiliariad~encedjtS itt betttidlen Gtäbteit.

Seit Dr. jiir. $I 11 g 11

fl

gl n g c 1 alt8 53ffeitT)eiiit.

311t)altsiib c r j i d l t . E i i i I c i t i t i r g . 8. 6ritnb itnb g o b e n im 3OCfiemeinen.

1. ~ c r t l p i l u n g hce (ijrttnbbclikrs. 2. Grnrrtttang bc5 ~ ~ r l t ~ t b c i g ~ n f ~ l t n t c i r c r h t r e . 3. @nljr~rl~nftslciRutig. 4. o)cffcntlid~kciteprittfip. 5. $lritttip ber g ~ i n r n n t t r n finitb. B. S i e einoeinen fiir bie &tfniidiitng be5 $ i ~ e n f f i i ~ m s liefonbers midjfiqen Snllifufe. 1. flllgcrncinee. 11. erblciljc, a. 2 c r diiric. h. ?Iiibcrc I)ic&tc beß Peit)ehrrrii.

C. %ortlirilc bcß Erblcibriiiftitirtcß fiir bcir 2'clicbciicir 111. Jritpndlt nnb j e i h r nnrlj

fnnbricbrlrtdjt. IV. Ser ~ c n t n t l i n i t f . n. Boiibrrftrt(iiirg bcr Siibrir. b. Geclqcriitb~ Piftiiiiq. C. %er nicntciifairj in1 (Finjelnrn. V. flnitf nitf ~ ü d t k n i i f . VI. TinrlelJcn.

a. 3nrlcbcir gegen %tripf;iiibirirg uoii 6lririrbftiiCfcir. b. 3acIcbrir gcqerr ;Fnitftpjaiib qcgeir ~ c r ~ c i r a l c c c b i t . G dr 1 ii 0.

JirliCärung einiger ?&&liiirjungen.

A. = llrfiiiibcnriir~ bca ,Q~cfters 21 r 11 B Klir r g i. b. B., bearbcitct 11. l i e r a i i ? ~ ~ ~ grbcn 8011 Fitbirig 3 a ir r 1849-51 aiif ,Qoftcn urrb iin Bcrlagc bca liift. Ylcrciirfl fiir b t z ~ G~rr\f;bci.j~qthitnr sjcijcii.

B. = @effifd)c lirfitnbcii. ?I118 bcm 63tofib. $cff. ,$sir@= ir. GtaatRnrdiib, iitm crftcir Wate I~rrnirAqrgcbcii rzcir Dr. Yiibirig B a r t r

,

Dnrriiftnbt 1846-1860.

s.

1;. = G c r i E a 'a 'Stcscftcn bcr gebritbtctr 1Irfnnbcn fitr bcffrfd)c Paiibcßqc~hihtc. G . U. = Bicficiicr llrfiinbcri = ?16fdiriftcii boir a ~ r f @irl;cri bc;ii$Iificn Llrfiinbcn, bcr

Etaht 65irficir qrhörig irnb iiii ?(rcl>lb bcf: ~ b c r b c f f i ~ d ~ c r r Wcrciira fiir Pocafgc- ihi&te airjbci~inhrt

311 her friil)cftcn pfd)icr)tlid?eit 3 e i t itit~ercP bcittfiY,cn ')ScIfeP fiitbeit bejiigticl) beb @ritit~ci~ciit[)itiir~ bic jtreitg[tc 3itrcl?firl~cititfi bca Yriit- gcllteinid)uftfid)e11 Cigentl)lrin8; eS foiltint jeboCf) 1d)ori ;ltL

seit

(2)

her I f s Snlicn ~ r i r ~ t t c i q e i t t ~ i t n t iiit 6\rititb ttnb 23obeit r c r I). ?Uftit8b licf~ i r i r b bcr C\',rititbl\ciit.? bic ~ c r ~ t i t ~ f c t : i i n ! ~ n f t ~ r poQtiid)cit S i c d ~ t c beb Gt\tittEbitrqerP, io bnE ZL'ei1)cit ol)nc ( ~ ~ r i t ~ ~ b e i g c t i t l ) i t t i t itid~t mel)r !ybnd)t tvcrbeit ~\IIIII, eilte q c r i o b c , bic bitrCI) jtrcii!le 1ltttcrid)eibitit~ in bejit~ciibc

ititb tticbt 6ciit:.ciibc Rtiiifcit, iit Z r c i c ititb QLirigc iittb bitrd) bic ?Lird- bilbitir!l bed .\;,cfred)tß d~ctrtiftcriiirt isirb. E r i t iiit brci;ebittcit itnb uicr. ;cl)itteit :'tnl)rl)itnbert r e r l i e r t ber (~~sitttbllciifj biefc !]rohe ~ ~ e k c i t t i t i r ! ~ , (iirirltb itiib S o b c i t Ecgiititt bitrdj bcit iu\tcOfcnbcit 6 ~ c l b r e r f c h r bicicr 3 c i t cil8 ?G\i\~rc ;it crfcIleiitcit. '?Iiit iitciitcii l)\tt 1)icr;it Pa8 E~iiycrbliil)cit bcd $nnbcin iiitb bcs (Yciscrbc I\ei!lctritgcii, nld bereit Qartptpf1egeit;itten m i r bic Gtiibtc bc;cid)itcit iniriicit, bic bitrd) bie r\~fcl,cr r o r jid) gcficirbc E i t t tsicfcliiirq, itiliircritlich biircl, %efrciitit!] rt\ir briicfeitbcii \),titeit itrtb roit pcrib11ficI)cr 1litfrcii)cit qccigiict isitrbcir

,

;itr 3 l i t t l ) e bcP ~ n i t b c 1 8 bci;it- trnncit. T i t r i I ) tniicrlicT)e itrib t\li~bcdf)crrtief~c vririIc!gicit luiirbcit bic Z t i i b t c , bic j\l ~ I ) ~ t c l ) i i t bitrd) beit ~lri\l;'crcit G d ) t t k filr ?'C~ICII itiib Eigen: tl)itiir $l\rtI)eile bijtcii, ficgitiijti!~t; tcirt I ü i t n b c r , iscirrt m i r fel)cit, b a t jic snfcb ciitporr\l~tI~cn, bai; $iiitbcrte r ~ i t ( 3 r t i d ) a ~ t e i i nitb!jeljcrr, iscil i o r c %ciiic$ircr >ic G t t ~ b t ;itiit 2\,:cl)iiiibc is;i$leit.

'i'ic E t i i b t e CEcrl)cijcitd, ititf bic iid) bic rorlicgcitbc ?LrEcit Ecid)räiitcit [oll

,

e i t t i t ~ ~ t t b e ~ i crit jpiit. ?!XiI)rciib a i t b e ~ ' t s S r t 8 %i8tl]ii111es itttb Rhiftcr bic ?111iiigc eiitcr G t i l b t l ~ c s a i i l ~ ~ f i t c i t

,

titbctt S i c r iitciit tairbcdbcrr1id)e

23tt r g c it bitrcl) il)rc P \ q c itnb bitrd) bcn Gd)irfj, beit jie ~cit~iiI)rteit, ;irr ?Iiiiicbelittrq cin. 2 ~ 1 l ) c r jinb il1tCI) f\7ft alte G t i i b t c eiitciit bet. riclcit

I

l) ir a i t C it itiitcrgct\eit, ttnCI) bercit Sicd)t fic IcEcit

,

ititb beitcit jie

~itnnclicrlci ?Ll\qnEcit

,

s r o b n - ittib t ~ i t b c r c P i c i t f t c $11 tcifteit rcrpfiid)tet

iiitb. 9ittr

8

L i C b b c r 9 iit ber n?:cttcr\tir i s n ~ ciite freie Oieid~ditttbt. ,?L)r i ~ i t r b e i t reit rielctt fiiiiicrn ~ r i r i l ~ ~ ~ i c r t oingci;iiiiitt; ?Iitfl)eEitn!l bc\r .~eir\ttl)~;i1\ait!1cß i. 3. 1232, ';3Lel;.s ititb 9l~nrttgcrccl~ti~~tcitc11 itiib rictc nitbcrc ~it!]cit;iirbitijje iitrb (i\c!~crtitaitb bcr ricleit ~ r i r r i e g i c n i t r f i t i t b e ~ ~ . Gclltcit nitit r i c ttidlt rcicf~~itit~~tittcIL~~trcit Gtiibte itid)t l)intes bcit rei/ß- freien ;tiriicfbicibeit, f o iititfitcn bie ~ c r r e i t fits illre G t a b t e bie bsitbeit: ') iiOcr bic\r 9,iir;c 8 r q r firbr P:. ilo L a v c l o y o , no 1s Propridte p. 77 11:

b. ,C\ 11 n 111 $1-5 t c r 11 r 5 g , Trittfclic T2ii.t11fd!~tft~!trif~i(1tr f\iA \iriii Ecfdirfi bcc .Qnrcliiigcr- pcricbr in. 42 ji., 92 fi. d rli i i:b M , Occliiiijt bcr Rr~~iifcir, Etibcl'idie 3citfdii.iit . . 2. 1 1 3 n 1) 11 :?il i c t L' r B Ti P i 111, Cciifdiiditc bcc %i~ifcrii~airbcriii~!~ 23. I,

G . 41 fi. Gdir Sb e r , S i r Rraiilrii itiib ibr !licht E. 49 fi. !7)lcif~ cii, B c c Xltcfte ?11111it11 brr ~ C I I ~ ~ ~ ~ C I I G. 7 ff. 3 C I i C 3 i ~ U ~ ~ , ilt $CI. brirtfdieir %crirc balrb VII, G lU9 fi. I I ~ I ~ bic >ort iiir!ge!qcbriir Y i t ~ r ~ ~ t l l c .

(3)

beit Yaftcit, bie aitf i1)iteit ritl)tcit, cbeitfaliß inilbcrn, itiib fct)lici;tirt titit bereit Bcfeitinitttg ;itfriebcit \ein. ?I16 2?ciipiel fi11)i.c id) eiitc l t r f ~ t i t b c cutß 1.309 a n , ~ r c r i i i \)nitbfiraf C t t c t'ctt Qcficn her G t n b t 6\riinbcrg !lejtnttct, bitß ,,llngclt" jit if)rciii 3 c f t e i t ;it rerircnbctt I ) .

9 R i t bcr nl(iiriiblid)cn .o?c~citir(ititg bcß QcfrcrT)tfl 0cT)t .Ciiiit'r iit ,gciitb bie Erftiirfititg 'rce Qcinbii~erferftnitbea, I ~ i ß bicrcr nllttt;i(?lirO p r f i t i f d ~ c ( ~ ~ f c i d ~ f t c t l i t i t g nrit bcit itbrigcn Gtiiitkcn, Z~eiiiiii1)ittc aiit Etiibticgiiitcitt itilb 8;ibififeit, ~ r i t n ' r e i g c n t l ) i ~ t ;n criscrben, crlniti]t.

,%Cil~ß P b e r e i q e i t t l ~ i ~ i i t , irelcbeP Gdn+'rcu 2, f i i r bcit Qaiier f d q t r t

"16 bciit ibiit (gcnriii: ker 23eftiinittititgett ber les sa1ic.n) ;ititcf)citbcit ' ) h f , t e , bitrrl) feiircii GrIiiitEitiß6rief ~ c i t i n ~ t b e i t 'rcn E i n t r i t t i n ciitc 6k- W n b c fctbft g e p i t bctt '?3Ciltcn bcrfctr\cit tit?qlid~ ;it i t t n d ~ c n , jenc6 alt- qcilteiitc 9i~d;it bcß Gni7crß a l t bcnt ge\ninntten Eebnittcit 6 ~ r i r i t b ititb 3 ~ b e i t ift ;it her a e i t

,

crire iacld)cr bic iiltcitcn i t r f i t n b l i d ~ c n ? ? ~ d ) i u c i f e

llher 6i!~ciitl)itm a n 6?ritnb ztnb B c b e n itnirtiitcit, rerfc~ii+iritbcit. T i e "tertett !~ind)riCI,tcit, bic irir iit>cr bic ~ i g c ~ t t l ~ ~ t n t ß t ' c L r ) i t t i ~ i e bciirglicl)

6\ritnbcß itttb B o b e n e Ijnbcrt

,

rcrbnittcit ivir 'res E o r g f n Q iiitb EicGer k i t her ,(iird)e: cß iinb f a j t n i t s G r l ~ r i j t f t i i d c , bic G d ~ c n f n i t q c n rrit 6'r11t~bftiibcit a n fiti;fter uitb S?ir&cit E e ~ i r t i t ~ i b e ~ t , 'rcrcit ? t i t f t ~ e i r ~ ~ r ) r i i n g bcillltad) iitt Qnitptiittcrcfie bes .CSti.ftcr ttnb Qird?cii I n g , bie iiit6 j e t ~ t "'er ciit a i i ~ c T ~ a i t t i d ~ c ß B i l h reit CL ZTcrt1)cititrt~ t'@n ~ ~ l ' l t t t b ltltb %oben gcbctt.

?[Ia bic Brfteti, bic fid) rcrpfliditct fiiblteit, f i r i t n b f t i i d c a l t Bliijtcr "'t';tttrcteit, erfc1)cineit 'ric 6 ~ c i n c i n f r c i e l t , jitr kjcldlc 6~ritit'rl~ciii3 bic 2%- ' r i n f i ~ ~ i t ~ l bce Biitflitjfca i n ber 6~ciircinbc Iijnr. G c frf)cnft itn 3i1tjrc

-

I -

")'

e i n 91 C 9 i in r\ e L t nn baB ~ ~ c f t e r i' C r

\

c ~ ) fitnf;cfjit ~ ~ c r ! ~ c i t ?[$er

-_2_

'1 G i I n f c r , 3citr. ;irr G{cidliditc bcr E t n b t Ohiiiiftcrg, 2ariirftiibt 1816, G 181.

'1 G f i r ~ b e r , Zorffiiriiqcn ;irr bcirtfdlcir G\c\fiiditc ??itirb 19, 6 137 3 c r - f iil bie ~ r a r r f e i r iriib 11)s 92cdjt (1881) G. 62 ff , iibec ,,% o b r i i i c g n I" be5 ~ ~ 1 1 1 g *

(4)

6 3 i t r Ocjd~ifite bcR 8rtinbbrfiQc8 itnb bc8

lrtttb i n ?( l t e n ft n b t i n her Betterait I). Bitte griifiere Gcbeiititirg rctt

105 9?crgcn ?[dcr'lattb, einoiit S a l b itirb bierjcl)it Yeibeigencn iiradit ein fleiriifer 32 o b C

t n d)

in ber % C i [ e

t e

r @ctitnrtitttg (Wctternit) betir:

fctkctt S?icfter "l, iviihrenb i~jieber eilt ?~irbercr,

O

l i n t ii, n n , ficf? nidjt baittit Ecgnirgt, ?ffertnltb alt bas Rlafter ;it fdienf-cit

,

foitbern feiite ,"pfcrroitiigfcit Eie ;itm 23ait cincr ,fiirQe ttnb Ed~eittitii$ atfer feilter Bc3ejif~itiigen auebeIjnt 7).

Tiefe

Gd)enhttrgeit iinb f c (jiittfig ttitb f c nllgentein, bnfj itttd) tneirter irrtgcf~grctt Eclj;ii:ititg bcr nnd) ken er~a'ltciien 9ccirnrenten rcit ~ t i i t c i t t f ~ c i c n i!eitten i n DberIje[jen a n bnts R l o f t ~ r P o r [ d)

,

bcit 767 bie 787 gcfcr)ettftcn (Srritnbftiife iseit iiber tnitfenb %?crgen niteiitad)cn. 3 n bcn Eficnfitii!~Pitrfiinbc~t her Rird)eit itnb QLPjtcr fiiiben mir aitd? ?htf[hlitfi itter ben '@ibatgriinbbejib bcr S,tifer. 2 a f i Mcfcr nod) fcsu bekcutenb gcii~efcit

,

erfiel)t m a n ntta ber Eljatfnd)e, baT; Rar1 bcr 63rcfie im 3nIjrc 782 bnA ,(itcjter S j e r P j e t b n n b e r ' 3 . i t l b n mit 8 i e r ; i n ,C71tEen i t n b acl,tit n b ; i t , a n ; i g 9 ? n n f e n , bie Eci Sjtrn~eit i n ber %ctterair EeIegeir jinb, befd)enfen tonittc 4), itnb kni; Bnifer !?itb: irig ber 8rctitnte llcn ber ?(l\tci 811 'l b n hie 2 5 r f c r % i n g c tt l) e i n 1 itnb B d) j e l l gegeit 1% 9Xnnfeit i n ber %ettcrau tnttfd~t 5 ) . 3 c n ber

%c~iiitfict.ititn rctt firitnbftiiden ber Qaitcr a n 2Qett'lific Ecrihtct uita eine Llrtitnbe alt8 bent 3at)re 839, roobitrrf) Rnifcr Pitktuig her ~ r c i n m o einetti Bd,trb fiiiter i n bcr 2Cctterait jtt Bigen rerleiIjt, mclcqe borbcrn

fein 3 a t e r itnb er nlts !'eben bcfer[cit 'V).

m i t bcr s c i t rerliert bcr T\riratgritnb.Eciits bca $?ai\ere \e$r a n ?rtrPke$nitng irnb ;itr s e i t ber Gtiibtegriinbunn itt VEcrT)cffen i r a r ?C: tuit t\cn keilt anfange fo 6ebcirtcnkcn 3cid1tlyttn n u r ircdi mcnig iibrin: ~ebIicEcn, itnb ben gr3i;tcn Zqeit bca firuirbEciiii.ee 'bat her reit bcn Rarolingern imtncr iniid~tiger merbenbc ?( b e I att f i d ~ scrifiett

,

ber nird) mieber titit fnjt berfc[)menberifd)er Sreigebi0teit 9 t C ft e r itiib S? i r d? C tt

') Coil. Laur. 11, 617, 92s. 2943. Ecribn'R Scgcftrii bcr gcbritdtcit ltrlittibetr fiir $crfiidic ?airbc@gcirliiditc 92s. 1, iin 3 a h r r 767.

') Coil. L a ~ i r . 11, cil?, %L. 2926. S. Tt. Oir. 103, iiit 2nlirc 790.

') Cnd. Lsur. 11, 613, lir. ?932. R. 12. ??Y. 142, irir 5 t t l i ~ r 796. PI$. nith bic llifitiibcii iii , Q s a f t , (~\cidiid~tc ~ ' P I I C\\icbrit G . 307, 208 iriib I\icrmit Saijrce; Erriilt br:? ibrrlirfiifdicii Scrciii\s iiis ?~cnlgc\ciiiditc 1 , 6. 21, 22.

4, % r CI CI, .',cfiiffir O~tltbrI<!~ridjid~tr, I l i f t t i i b ~ ~ ~ I ~ i i i f i j. ?:b, 11, 92s. 8 iirtb 92r. 12.

3g1. fcrnrc s. 1:. Itr. 77, 219, 2-1, 228, 2217, 232, 233, 235, 237, 242.

7 :C ). iin', cs3rjfiid~c PitiibrPgcfdiiiiitr F. 11, G. 501, ?(iint. Z. 6, Mon. Boica S S V I I I , 23. S. 8. 9Lr. 211.

(5)

Ercbita itr obc~'l>eijiid,cit GtXbtcii. 'i Ecfd)citft. %cttftiftititgen r c n GtL,jtcrit itnb R i r d ~ c i t , T c t i r i r i r , ~ c i t r c i t ?Ittiireit finben fid) i n greficr D c n g e . !I18 3 e i i p i e l it~iililc ich I.ne Q l ~ f t c r

G d l i f f e n b C r 9 , b n e r c n bcr firiifiit Ctciitcittin r c i t ( ~ ~ t c i E c s q gcitiftct

itrtb m i t 6etr5httid)crt 65iiterrr nirf bciit B h i f f c i t l \ c r g , i n 6\iiiil1tiiI.cn, c\bboritl)efcn, 9Xaitlbird)

,

Cctnl)nitfeit, 3 c r g i e i i n ititb ?cibgcitcrn I.ctirt isirb. ?(itcT, Me 6 k n j c n r e n ~ i e g c r t l ) n i n , r o i t ??tcreir6crg ititb C;\icT;eit, bic 3 i i t t c r r c n 5!3itfe&, D e r l n i t , (C\L,lt$, ?i.ibbnr bic G t ~ i f c i t r e i t 6\ritit- Ecr9, bic ?irnebtirger i n X ? u b b a d ~ i t n b r i d c ?Tit'rcre irEertrnscrt fi{ntnb:

1

iibe

,

$CI;. nitb ~ e i b c g c r e d ~ t i g f c i t c i i

,

~ n t r c n a t @ r e c t ~ t e 1111b ?(hitlictre8 iir ?l'lengc a n bic 5IlPfter i t n b Rirctcn.

E i e r e i C t: t e u e tt iiitb nitit bent c n t f p r c d ~ e i t b , iscnrt nitd) tiic1)t ;n beit crfteit, f o bcd) bntb ;u beit tsiditigitcn 63rititbEcii!lerit iit ;iiiiicti. U i c anberm;irti

70

itinrnren aitd) iit k2l~ccljefjcn n i d ~ t bic 2'cjit:itn~cit n n G3ritnb itnb 5!3cI.cn iitit beit gciitlichen %c;irfcn iiterciit. S i t i t t biird): eiitnnbcr liegen bie (S+rititbititbe ber ,(ilL,iter Yorfd?, S7crPfelI., 3itlbn, G e l b e l b

,

EEcrbad)

,

?Uteitiitiiititcr, Gtt!~cltl)nl, Sjilitb, S j n i n a

,

9inttiitbttrn, bes ?fitteiiiter~ i t n b Teittid~hcrreititifte, bea ?[ltnre b e i f)eiligeit Yt'ii,tri,l

ncl grarlus ;it %?niit; 11. j. ts. 3it ccititntircn ift iibriqcith, biiF RIPftcr ltitb S?ird)cn iit bcit G t a b t e i t ititr feiten iiic1)r bcfit;cit, a l e Tic iiir eigc i c n %eknrf brnitcl~eit. 31)r Sjnitptreiditfjitiit n n 6 ~ r t t i t b ~ t i t d c i t i i t nitf ieiit Cnirbe ;it fitd)cn. Qieraitf inerbe id) jebcd) frtites ncc) ;itsiiXfoiit iteit iniiifeit.

%er[d)n~inbenb flcin i t t i t ~ beu T r i r a t t e i i t j her CTl e r i f e r ntt (C~rititb- f t t d c n getsejeit f e i n , CS? fiitbcit fifi tsenigitcne rtitr qnit; gcriitgc E p i t r c i t iitben UrfititI.cn. %;il]reitb jid) iiit miir;birrqiid~eit iS.rilntcn bie 63ciitiid)feit bird) ir)ren 3ieidjtl~itiit r ~ i e bitrd) i h r e ;\.rci~ebigteit 9eqctt Pie Qird)c nitr;eid)- itet., jinb cci i n 9 b c r l ~ e f j c i t inciit nitu ?nicit, bie bett 23ciiii bcr QIcitcr tsil[iri rrlelrcit l)c'lfen. V i e Grfliirirng biejcr Gufd)einuitg liifit fid) leicht i n 3olgcnbeiit f i n r r t . 3 n ~ r n t t f e n ts n r e n bie tircl?lirr)cit T j r i i n k c n ;icmiid) 6cbeittcitb, grofe El)renftetlcn t'oitntcn iiit gcifttid?ett G t a n b e ertniigt tsesbcn

,

ttnb

fo if ei? itic1)t iit rcrlaitiibcrn, iacittt niiincntIid) jiinnerc 6 ~ l i c t . c i nbli!jcr 3i~ninlicn jicl, 'reitt gtiftlic$en G t n i t b c iaibineteit. 3it Cll\crf]cifcti >LI

negcn iuas fein Y3i8tQitin, 'rie .fil@ftcr Iaitcbert grci;entljeilb crit i p a t gc nriiitbt ititb Iunren nitfnngci r e i t geriitgeiit Giitflitfi. T i c 8 e l ! ~ e iit, bafi faft n t r Qeitte a ü u bcm %cTfe Beiftlicfie I s i t d e n , ititb bn biefe fefbft iltciit

(6)

i t i d ~ t ri c t I;eriticgcit I)nttcit, fiiib n i t d ~ i1)re etiunigeit EQcttfititgcit iiidjt r o n ~ ~ c t . c t i t t t i t ~ .

T i e f e n bcii~citbctt ,c2litfjcit itc1)t in bcr erften s e i t ttnd) ber G5riiit: bititg ber Gtlibtc ber $nnblrcrferftii~rb ge!~cniiEer, alt\ ititf;il)ig, 65ritirb- eigeittl~ititt ;it crircrfiett. Qir fiitbeit i~\cnigftenP in feiner ltr'tiiiibe, b(11

ciit iotd)cr 6~ritiibcigent'l)itnt I\cjcjfcit f)iittc, lu5l)reitb fiir bcit 2jeiib bcr iil\ri$en filafien 2?cic$c i n '!37cn$e rot1)aitben finb. E i n i g e ivcnigc %ci fpicle felgen iiit ?ltta;itge :

1263 I). Ediclinrdiis miles, dictiis de Lyderbnch et siia coyjan notiim cssc voliint, qnod pro reinedio peccntorum siiorum donavc- riint ntqiic contulcriint fratril?iis et hospitali s. JInric domus Teiitoni coriiin in Jlnrpiirg omnia. bonn sun in Elsfeltl~ proprietatis tytulc, infra muros seii e x t w mcroi etc.

133s 2 ) . W i r ITerlwig und I<atlinrinn gesiisterdc

,

gciinnnt

TTcqscn, d u n kiint

,

daz wir Iian gegeben 8 schillinge

. . .

ilffc Sclioybczscils IIiis in cler Stadt Griinberg den Jiincfrniiwcn uild dcm Convcntc des IClosters zii Wcrberg

.

.

C n P ~ i g e n t f ] i t i n P r e f i t n n bem f i r i t n b itnb %oben n u r b e , jc n a d i bcm eP rrlljtiinbig iritl~elnftct aber tttit ~ i t t t s r e r p f t i d ~ t n t t g e n i t n b 6ljittid)er ?Il\gnbcit 't\cl~nftct is n r , nllodiuin, inera proprietns, proprictas, 3 e i i j 311 cl~$cittticr>citrc SEcrl>t, refitQcf) C-bgeit, frt1l)e CFt)qcit, C-~~geittic$afi g

-

iiattnt, i t n b ;mnr f i n b nllodiiiin, inera proprietns, frhl)e Gt)ficir 23-

;cicl]nitngcit firr f r e i e n , itnEclnTteten @efiij, ivii1)renb bei ben i t b r i g n iYc;eid~rtitn!len $in@: ititb foitfti!~e Yajtcn nitf ben frnßtid)cit (Srritttbftir&it ritI),cit tl\itilert. T i e R gellt fitr bie %c;cicl)ititng proprictns aitP eiicr Ilrfiritkc

9

r o n 1255 f ~ c r u o r , iao e6 Eei eiitettt %errtr;i$tnits alt fitdter ?Iltenl\itrg bitr5l) %crn1)clin r o n Sjeit&eIT)eiiit f i i r ttet1)mcitbifl crfQciiit ;it

bcitintincit

,

bar, g e n a n n t e 8 Glefter Mc ucrtnacr)tctt 65ritnkititcfe jnre 19.0- p r i e t a r k libere et <rbso7ute in perpctiium bejibeit roll, uitb eyeitjo irilligeit i n einer a i t b e r n 12rtititbe 4, bie 8 a i t f e r nur i n ben 23efaitf,

') ?\it'I.licnticitrit alt@ bcit prrti$ifrlicit Gt,tat&trfiircir : $cfftfJ~c\s llrtittit.iibitdi, 1. ?lCt(ictlitirct, Ilifiiitbcii'l\ndi bcr 3ciitfd~crkcii@bnllri $rfirii. (?iI@fclb 9)s. 198, 6. 15?)

') B. 1, B. 575, 32r. 812 (Oriiitbrrs).

$1 Giidcriiis coci. clip1. Tom. 11, G. 118 iiiib G. U. S r . 8 ($ri161cI1)cin). 4 , 13. I, 3ir. 108.

(7)

iaenii bie rertnitftcit fi~rit~ibitiicf'c ,proprin e t li1)crn al) oriliii Iionorc censiiali et scrvitute qiie dicitiir Rcclde jiiib.

Tiit;' 1\ei eiitem %eiif;c, isclfier iitit ,nllodiitii~~ bc;cid)nct mitrbe, f e i n c d e i 3 i i i P ober Ticnftlciftirng baa 6igeitthitiirercfit bcicl,riiirfcii biirltc, ;eint aiit kcitttid)iten eiitc llrtitirke nite 1215 I ) , iucsiit r c r Ycrtnitf eiiier $aIbeit 9ll111)te f i i r ;ii\i\lf 9llnrf bociriitentirt isirb, iitit bcr 23ebiitgiiii~, bni: bie Qiiiifcr rerpfiic1)tet f c i c n , 1ß1l2 E c t n t i e i t fi$etrcibe jZl?rlid) nit bie %erfüitfer jo tnn3c ;it ticferit,

d a bicjc I ~ c r c i t feien, bne fi\ctc itid)t cin-

i i t i i ~ l l t n , bar; a b e r bic GZitfer

,

icEntb jcitc b a e fi\ctb ert?nltcn, u o n jener pelz~zo f r e i f e i i ~ ititb bie 9lliiIite allodii jzcve bciil:cit fotieir.

23cmerft i s i r b , bafi a n n t c g bei11 beittigctt Gyrncl,!lcbrniid) bic $C-

itaitittcn Y+e;cicr>nitngcn itidlt nitr ba;u biciieit

,

Pein F)?cCi,tc, ;it isctcbcit~ bejciien mirb

,

b e n ^ilaittcit ;it rcrtcillcit

,

icitbcrit aitcl~ ;itr 23e;eid)tti111g bea Ee~ejfciteit fi~rititb\tiirffl ielbit nnqcir\iitbt mcrbeir, i ~ i i b r c i t b ciiicfi itiit

gtfel?rt b,ie 9?ed1t, ;it mclheiit beierfeit isieb

,

icinc Be;cid)itiiitg bcin Ee- reffeiten (Ciruitbitiide cntte!!itt.

1223

7).

C. dc Cruftilo rtc. tniiicricit ciiicit 9?iin\itt? i n S c i t r y Seim : ,qiii t i t ~ ~ Z o predii nobis ntt&ehntu a n fitciter ?Iriir?l\itr$ bonis siiis ctc.

EigcntflitmtiCh ift bcr l l i t t c r ~ d ) i e b , her ;ii\ifc1)cit propria i t n b inobilin fieinncr)t iuirb, tsobci proprin (i\rtt~tbcigeiitb~t~tt bcbcittct. 9 1 8 j u s pro- ~lrietntis l s a r a t f o ititr a n (i5rititbeigcitt61t11t inihltidr, itiib b\ia eigcittl)uiit 311 ber ~ n l ? r l ) a b c ci n r o l l bieiciit ~ r c p r i c t Z t S r c d ) t yrincipieI1 r e r ~ d ~ i c b c i t c e ~ ~ e d ) t ~ b c r i ) i i ' L t n i ß

9).

P i e 8 w i r b ja aitd) bitrd) r i e 21)i1tfnrric beiaiefcit, bnb her O c r i g e n i e Eigcittl)itriri?red~t a n 63ritnb i t n b Qcbeit, tscf)t nbce a n her 8at?r'L?aEe brtbcn fonirte, baf: bncc @igcittt)itiii n n fi\ritiib ititb %oben itot$ii\eitbige %cssittsfe~irirg fiir bic yotitiicfi ititb kitrgcrlid) bc: b@r;ttfite Gtctlttitg bce f r e i e n ci)l,iitiicr? I s n r , h\5$rcitb n l i f i r i r ~ d niicl) bcr ~ ~ t 8 : ~ l i d ~ e r m e i ~ e (efir gra\;c %eicr>ttptitt nit 8atlrt)nbe Qicrfitr irrctcrairt isiir.

8 e f e g e f i i r bie %e;eicl)itiiit~eit be6 E i g e i i t l ) i t ~ i t ~ ~ e c l ~ t B :

1197 4). Abt und Convent von Arnsbiirg vcrt:iusclit:ii Allodr'n

an Convent von Schiffenbcrg cbcilfalls gcgcil cin Alloi(inm.

') A. SZr. 8 ( k i Qolrrbairfrii).

I) A. ?Ir. 1 1 .

7

G i c h t G t o E b C , X~aiibEirrIi br@ '~cittjficir '$lrriaatccClit~, 7 1 , 145.

(8)
(9)
(10)

12 311r O~cfrliihtc 'rci? (~sit11'rE~fit3ca itnb bca

trnc,tiiili Iiii,iiisniodi sul) his conclitionibiis consciiscriint, videlicet si cadrni boiin nicn prcdicta siiit pvopriu et Zlhera n?) oinni honore censzicili et serz'iiute, qiie dicitiir Rcddc et alia quaciinqiic, itcin si

12011 s i v t f ~ o d a vel jiire nut titiilo fcodali n me et iisorc men et ( ~ u o ( ~ u n q i ~ c alio aiite~vssorc rnco possessa. D e TJ7nrnndin seclcndtrm con.v7~etudi?l~m trvrne constitui,f;dej2rs~n7.es. (Jiiil~iis etiain ct aliis in villn 1l:scebiirnc pr~sciitibiis bonn siiprarlicta resigilavi in rnanus scnlnqtici ccclesic suprndirte, Iioc l)roiiiittens, qiioil s i nliyuis de

iinminntis j d ~ j u s s o v i b u s nort~rets fiterit h f v n nnnnm et diem, requi-

sitis ab ipsis dominis, i n f i n mensem nlzU~)z dabo ,jidejlt.ssorem.

T n e T r i i r c i r bcr ,"f~cttt~id~tcit hat in baittatincr s e i t eilte r i e t ri)eitcr- !1c11citbc ?Iiicrtcrtitititg gcfitii?en, ntß 1)eitt;iitage ttitb fiitbeit m i r hieß Ee. foitbcri! niti!geyr;igt iit bem Etrel\ett itnd) Gid)er$cit ititb ?Iitefiil)rbnrteit bcr ?3crtriigc, bic ~~rit~ibciqc~tthir~~t@rcrl~iitt~tific I ~ c t r ~ ~ f c n . T i e f r i t t G f r e - Ectt fitfitc iitnit bitrcl) bic fd)rifttid)c ?Iiif;eid)itiiiig ber 9 c r t r l i g c , bie 5 i r i r i t i t g bcß 3 n 6 i t t t a bcrfctl\cit irt gnit; bcitiirtitrtc itttrcr~itPerlicT,c Foriit, fcnlie bitrcl) iiitt;.crc 2~c!~lnit'Llii~ittt!~~~cic1~cn SicQnirn!~ ;it trngcir. 02itn tick bic Ilrtiiitbcit r o i t i\iieiitiihcit Gclircibcrn i t i c b e r f d ~ r c i l \ c t ~ , iaetdle i n bcit Ilrfiiitbeit ,,rffiiifd~rciller aitß bcP finiicrß gcii\iittu obcr „ r c t t gcift Yichcr !7ctl\nIt1' gciiciittit it\crbcit, ttitb m c l d x iitit cittcr geiaiifcn ficles puhlica Ec3cibt iv\irctt. m311~ (IUcjtitcIlirtt~ 'rer ?Iiitbcitticitiit b e ~ I l r ~ i t i t b e i t tiirb ;itr Cleriiicibitiig r c i t Ectrii!gcrifd)en l l i i t c r ~ d i i c b i t i t ~ c n bicntcit bic I l i t t e r f d ~ r i f t c i t r c i t $citgcrt itttb bnß ? ~ t t t ) i i n ~ c i t r o n Giegettt.

g a t t e 3critnitb feilt rigencß Gic!\el, fo I ) i i t ~ oitf feine B i t t e ein ?Iitbcrcr fciit E i c g c t f i i r if?n ,711. @ctitcit Ecbiertt~tt fit$ mcifteiiß kcß

-.

m ~ c g e I @ if)red ~l)ciitniiiteß.

1290 I ) . Gottfric(1 von Eppcnsteiii etc. vcrkaiif'cn clns Dorf'

TJTiistencr1criislicirn nii (las Kloster s. Clnrn zii JIaiiiz. ,,Ad inqjorcm itaqiic ccrtitiidincm ct cniitelairi nblmtissc et convciitui nc caruin moiiastcrin etc.. l)rt~cntibiis littcris in solicliim nos firinitcr ohliga- iniis, ~wtentcs ipsns littcrns prcdivtoruin doniini et frntris iiostri

C:. arcliicpiscopi inoguiit., Philippi clc Jfyiizciibcrg, Riihini de

(11)

nostri commiiniri in cuidens testimoniiim lii1,jus fncti. E g o qiioclue Sifricliis dc Eppcnstcii~

.

.

.

rliiia sigilliiiii pcrsoiinlc ndliiic non linbeo, e,jiisdein doinini et patris mei sigillo usiis sxinl prescntibus ct contentus.

E i e iibrigen, ;itr Gid)erftcMitiig bca 53cjit:itnnbcts nitgciuaitbteit 30s iiteit

,

bci r s d d ~ e n biirQ f$iitbotifd)c 3cid)cit bie %crctttuitg bcr Qaiib- Iitiig nitficr SmcifeI gciebt ii\crbeit ioiltc, itjarcit kitrd) i[)sc lTciertid)feit, birrfi bie Ciieittlic1)feit ber SorttnT)iitc ErfoitkcrP g c c i y t e t , bic vorgc~tcin- m e n c hjitrtblitiig iiit 6\ebiid)titia ;ir beiua1)seit. G o lairb bie io'leirite ? I i i ~ i ~ f f i t i t g in strnta piiblica i n einer Ilrtititke ') attii keiit ? ~ r i i P b t i r i ~ e r ?Ird)ir a t a bcnt mos cirilis cittfprcc[)eitb Ee;cid)itet.

3 n c i n c r nitbcrcir 11rtitttbc 2, ~ t \ i r b b~~citiiietttirt, bafi Iwi cineiit S e s - Eaitf v o n Oitterit bes ,,T-iiiuni testiinonialeu, „ker (\ic;iticl)lilliit" !]ctrtiirfcn njorbcn ift. ?K1tbertn5stP :') \d)eiirt :'(itft"fritiig in i t h j n 1 iti it 11 b it it b

,

in i t bj a n b 11 it b bj a

t nt

'), l(itflnffitttg „ r n r %itrgirtaititeii viib Gd)efjcit a t a rccbt ijt 5 ) " G i t t e gcbe\ctt jit feilt, uitb n u r gntt; fetten q a t i i b e r ~ g a n g uoit ciiruitbeigeitt1~niii ol)itc b e r a r t i ! ~ ~ ~ e i c r t i d ~ t c i t e i t jtntt.

Sittcre[f,ti~t ift eilte l l r h t i t b e nira 1290

9

ii6cr eiitcn 6?ittPrcrf\titf a n Rtoiter lIrrtfibirrg, i s o r i n C@ Ileibt:

. .

prcfatoe nbbatcin et conven-

tiiin i n possessionenz ipsoriiin ~ J W p r c w ~ " t e s ?itterns transponentlo,

w o a t f o b n r & bie l l r h i i t b e nidlt bfos ber Sciit:mcc~)fcl bscitntctrtirt, ioit: b e r n ait(f) bie iiitf:ere 8 o r m b n r ~ c j t c I i t m i r b , iit li,etcf)e b e ~ ~ b c r g a t t g ciitgetlcibct iit.

Gtreitigfciteit itber 6\ritnbrcd~tPuerl~iittttiijc n x r b c n ineiitena 6oiitritiiiio- neit zitr (cittid)eibititg b o r g d e q t ; bitrc1) ,,9iiit1itnitrten" i ~ t l e i t itnct) einer Llrfititke aita 132G Gtrcitigfeiten j ~ i j d ) c i t k i o i t e r 91rittsbitrg ititb &soft r c n Siitbett1)itftit eittfcl)icbcn iiierbcit

,

bod) ~ r i d ) c i t t e i t aitbcre Scrl$iititiifc bicfer ?Ist j ~ \ itjid)tig, b o t bie ~ i i t f d ) e i b i t i t g beiir itirgeboterreit Sirt!]e, a t i o ber regcliiiiifiigeir 6~ericf)tPjibititg ;itgemicieit lscrbcit.

(12)

Closter zii Arnsburg Sainttc sine fiunde an daz gericlite vnfss Doiffis zii hlusscliiiilieim, ilaz d a heirsit vngeboden ding, etc., daz man y11 virhengen wolde, clnz sie dcn gcmcinen ~ v c g

. .

yn ercn hob zii notilorft ere schiiren cbbzchen mochten

. . .

311 einer artberen 11rfitnhe l) fe1)ett mir g a n j beftintinte 8orinen bcr

~ I b g r c t t ; i i i t ~ ~ ititb \IiiPiireiiitn~ bcr Eetrciicttbcit Oirititbftiidc, n)ir finbett nitd) eiitc 23eT)L\rbe, bat? 9l?;irferbiitg, meld)e alle8 bieP ;it iihermad)en 1)at: Pliilipp nIiintzenl)erg beui.liiiiid~t, dass die betr. I-Iuben gemessen, gestockt und gcsteint, ein Einwart gesetzt und ein 11Z#rlierding vor clem Hofe, Baumgart genannt, niifgericlitet worden.

5.

Trincip ber ,,gcfninmten @nnbdd.

8 c ; i i g l i d ~ ber %er81tficritngen r c n Gtrttnb itnb Bobeit iit baP yriitcip bcr gcfaiitiiitci~ Qtiitb t]err~d)eitb gemefeit. 9 i e ~itftiittirtung ber %rollen bei 3criiitEerirngcit ift i n Tc iibern~iegcttb rieten llrtitnben rorl)anbeit, bai; m i r aiitte1)tireit t8ititei1, eP {ei MeieIbe erforbcrlicl~ nemefcn itrtb eb fci ba, Ivo bie 1lttterfd)rift ber s r a t i feljlt, feine z r a i r bagcttwiett, hie 1)iitte ititterfd~icil~cit icitircit. ?Iittsbriiblid) erm\iljnt pnbcn mir 'riefet? <Srriitcip i n eiiter EI@ jeijt nitfiebritcfteit llrtttttbe bca 2arittftiibter BlrcT)irP a 1 . Ich Waltlier von Swartzenhcrg, der alde, ich Gele syn clichc IIiissfraiiwe bekennen vns in vnseme offene brieffe vor vus vnd zjnsir erbin, daz wir eindrechtiglich mit srrmendel. I-Iand ctc. @Eeit[o :

1285 2). Bertoldus

,

civis in Jfynzeiiberg et Gerdriidis, iixor cjils noveriiit, qiiod nos comn,unicati~s rnnnibus (lomum nostrnm contiilimus etc. Sj,

E i e alte beittf@red)tlid)e ?Infdmititttg, b a t bie CiZad)foitttnen baP % e r f t t n g e i t f d ) a ~ r e d ) t auditbett

,

bitP ljciht binnen 3 a t ) r ititb S a g bie %eriiirGeuirit!~ rcit flrititbbefig anfec$tcit fi,niten, bie entftanbeit ijt eben aiiB ber %idltifihit beP (Sjrrtttbbcjit;e6 in iilterer 3 e i t , ;cigt fid]

,

toenit

') 6. R. %r. 1360 iin Safire 1343.

') A. %Y, 203.

a, Sirtcrrffiriit ift bici ciiie llrliiiibc 0118 1351 (D. S r . 782). Bicr ift i r ~ d l brm

%crf~iirf, iibcr r c r bci. i i b r ~ ~ a b c bic xrait brP Rcri;iiifcre gr[tci.bcir iiirb hcifit r6 bicrz iibcr : Nu ist lcidir v ~ i ~ n i t 2 in dysin knnf gcfnlliri, (lnz iniii mirtcn vcrvnllin ist dcr got gnade viicl inlint iiyth verzpgcn noch dnz gilt vfgclazin den vorg. gcist- liclicri Iiit,in, dun ich JVcrnlier Iinn vorzygen

.

.

vncl setzen cn zu hiirgen vor minen soin Nychlnesin, (Icr noicli vnverzigb:ir ist Conrncl Wisen etc.

(13)
(14)

1iX)ciii 2?efit: ;ir 'rciit %cjitj t r a i t cigciictt O i c c f j t ~ , init 23ctnititng beP (~rttttbftltcfi3 init eiiter ?[b!~aEc, bic alltiiii$lict) ;it einer nEIPdItnrcn wirb, bobitrcY, bic O,?ilglicT,feit gcgcflen iit

,

bcit itrfpriiitglid) ficticl~ei~cit B c f i l j iit ititiibl);iii!li!~ci3, frcic8 6igcntf)iim iit r c r i ~ ~ i n b e l r r . 6 r b t e i ~ e h r i c f e fi i r C\rititbjtitcfc i n cl\erljejii{d\cti Gt6'rtcti i i n b To ~ c l t e i i , bic S?c~ttcnt;iitfe io I)iitfi!~, bai; fiir bic obcttgciiaitnteit Gtiibte bic @rbteif)c n i d p nla baB '3,)littcIg'lieb ;it\ifd)cit Ccigcnt$ittit itnb Oientc I ~ c t r n h t c t itjerben f a n n . 23: iiiit {ci friiici3il~rgd bei11 'j!rofcfior ?I r it o f b lIiircc3t fleqcI\e~t, bcr fiir alle Gtiibtc citicir iil~ttlihcir ~ i t t ~ ~ i c . f l i t i t i \ $ n t ~ i t g cititiiiitiitt, \uie c r it)tt f i t r 3 n j c T it\iQgci~\icfcit bitt, beitti bni; ciitc bcbcittcrtbe ?Iit;nl)l bon l l r t i t n b c n ;it firttitbc gc!\~ingcrr, bic bic ?Iititnl)ittc ? I r n o I b 'B rni~~1id)eriaeife beitiitigt I);itteit, bcisciit f c t ~ c n b c %l)atfnd~e. e i n e ni1\9 1382 cr't)nltetrc Z ' c r o r b n u ~ t g be$ Gaiferi3 oi2cti;d Ecitiitiiitt aitebriidtid), bnfi bic B i t r g e r ~ r i e b t ~ c r g t s tcittc cruigc ClIitttc cber licgcitbc (Ciittcr nrt bic (i\cijtlid)lcit fcritcrl)iit r e r - iiiti;c~ii joficil. Vcerorbittttt!~ l ~ i r b aiif bclt wititjc$ bc\s 8 n t t ) e d r o i t &icbEcsg ertajjcrt, kcitit e r bcfiircf)tct nitB bei1 fcitl\cr fcl)r 1j;infifi Re: i~\r\rbcitcn bcrttrti!lcn 2?cr;iitf;crititgen Gcl)abcir f i t r G t n b t iinb %cid), ba „bic Ti\tijl)cit alle frei) tiici)itct ;it 1)abcit." 9 a nittt n6er gerabc nis8 bicjciir itiib bett foigcnbcit 3 a l j r e t t ciitc bcbcirteiib gsrfierc ,3nt)l r o n ltr- fitiibcit riEer Gccfger;itl)~tiftiti~!]crt in 6riebllcr$ crljnlten iittb, ntd nitd bcn ~ c s I ~ t r ~ ~ c t j c i t b c i t , ititb k a itirf)t aitgcnoiitti~cit iuerbcit tartir, bafj baP fairer: 1id)c S c r 6 o t bic [Stiftititfl ber G c c l g c r i ~ t ~ c ltitr rtcdj b c f s r b e r t fjattc, ba jn nitcl) bie G t i t b t kitrdj itrctt$c 2irrd)firfirittig ber Z(jerorbiiitn~ n i t r Si'rtijcir OnEett toiiittc, iiikeiit bic S t r a f i j e l b c r „;tt ber G t n t B a n ) e r n b 9 i o t t t i t ~ f t ~ " r e r ~ a c ~ ~ b c t iuerbeit folitcn, f o trittit biefc nuiftillcnbe E r f d ~ e i : riiciig i1\oI)1 iiitr bttrd) bcit S c r t i t i t bcr ritciitctt Ilrfititbcn itber Eeetger5tt): ftiftitirgcit f r i i ~ c r c i t 2\1titiit\s cxfllirt k~crbcit. Tni; qernke bie I l r f ü n b e n nii8 bciit 3 n l ) r c I ~ R C ~ ) 1:;SS ert)nltcit jittb, iit l e i h t crtliirlid), ba ncrabc bad firife~licl>c S c c r c t bic fi5ciitlid)cit ni,tf)igte, bic 1IrTuitben iiber bic n i i n crfolgcitkcit Gcelficriitf~itiftiri~nctt Ee~otrkerP forgfrittig <iitf;itbeiuaf]reit, ia5l)rcitb jie nvl)l fritljcr niif bie llrtiiirbcn eilt f o fir~\ReP 6iebicr)t n i d t lcgteit, iitbeitt it)iteit bci if)rciit firoi;eit 6infiiiffc 311r % l n t ~ r u n $ iljrer 9itiI)tc aitclj rtocf) aiiberc 9liittcl ;it G5eEotc {tanbetr.

2 i c ?initaI]iitc, bai; ttitr ber l l i t t c r g n n g her betreficnben l l r f i t n b c n bcit %i'ncI)ii~ci@ tiitcp ;iljnlid)eit 6 1 1 t i u i c f ~ i i n g P ~ ~ n i t g c ~ kcr ~~ritribcigeiitI)~trn\s~ rcrl)ä[ttiiiic iit ken rbcil)rfjifr[~eii iGtU'rtcit rert)inbcrc, mie e r f i t r 23nicI rot1

?r

L it o I b, fitr Uiir;bitrfl roit 92 0 [ C rt t 1) a I ( „ 3 i t r G\cid)id)te bce Bigciitl)itiiiß

(15)

Eine a n b e r e ?Iitffaffung Der Gadlane mit1 id) iitt ~olgettbctt ~ i t geben rer(itd)en. Geitkeitt burd) kie Rrett;;iige Orient itnb Occibent in 93eritl)riin~ gefomttten, mitrbe 'rer ,Fiitttbel ;mifd)en beiben batb rcn grofjer Bebeittitng. Cie 23erbinbitngPftrafien be8 n8rMid)en itnb norbii~eftQd~en Eitropaa tnit bent Drient gingen 'ritrd) baA nh?ftticbe Teütfc$lnnb, ttnb eine ber mid)ti~fteit mar bie Gtrahe, mdd)e, kitrd) 'rie franse 2Betteruu ;ieQenb irtib 3~iekfierg unk 6\ritnT<erg bcriil)reitb, bie Gt;ibte @aitffitrt unb Gaffet rerT<aitb. Titrd) beit %nrtQeil, beit biefcr Sjanbel aud) ben cT<erbe~jifd)en Gtdbtcit bradlte, faitteit biefe balb ;U grcfient 2Vol)iftnnbe.

P i e 9?ad)t be8 Eeiue!llid)en 63tttc(i, bei? @cfbe@, 1)nt bier atfo fdlcn fef)r fritfje bie Qerrfir)aft bcP 63ri1iibeigettt@itntP gcbroc$ett, fo bafi eine eitt: iuidette (I'ielbmirtt]fd)aft an beffett Gteilc getreten ift.

Eie oberl)efjiffien Gtiibte tvaren iitt %ergteid) jit airberen ;itittlid~ f p ä t etttftanbett. 5jiitteit fie nun beitfetben tangfaitren Bittiuidlttngcigaitfl bttrd)ittad~en ittiiffen, iuie jene,

io

iuäre eilt crr*a&@t$itiit ttrtb Biirpcrbtiif)e~t fitr fie fairm iitiigQc1) geniefen, inbettt bie 23eiucI~tter bce piatten PanbeA bann 'rod) jebcnfatla rorge3ogen Ijiitten

,

nacl) ~ r a n f f u r t itnb u$itlid~eii Gthbten pt ;ierjeit, bie if~nen inebr 23crtl)eite boten. @P nlar nittt aber in 9berf)effen baP Bebiirfnia nac$ C?rleid)teritng be8 %erfe$rP, nacl) perjöttlid]er 8reiI)eit gerabe fc gut aorf)anben, mir e@ jicr) itt bcit ätteren Gtiibten entmidelt gatte unb aflmiiI?lid) JUS 63ettitng Re: bradlt war. PeiQt iuar ea bcel?atb möglid~, 'rat fid] bie oberl)e~ii[Qen Gtäbte rar@ auf bie Gtitfe fd)mangeit, bie anbere Gtiibte in ber \j;ingc ber 3eit auci) ffion erreidp flotten, leidlt mar e% m8fllic$, bafj ein S n f t i t u t , me1d)ea f i i r 11rngfairt itnb alImii1jIid) f i d ) ent: b i d e I n b e G t ä b t e e i n n o t I ) m e n b i g e ß 3 i n i f Q e n g i i e b b e r b e r [ d ) i e b e n e n @ n t m i d l i t i t g a f t i t f e n b i l b e t e , n u r g e r i n g e % e b c i t t i t i t g urtb ? l i t ß b i t b i l t t g e r l a n g t e , bat; ficr) alfo bie aber: f?e\ii[d)ett Gtäbte ber %ort$eite, bis anbere Gtiibte allitiiil~lid) errnitgen $atteit, ehettfalts beiitlid)ti~ten, o1)ne bat bei i1)neit bie firr anbere Gtnbte lt@t$ivenbige Übergangsftitfe ron bcrfe'l'bett %3idltigteit gemorkett märe. z i e i3egriinkuttg bie\cr Qt)pot$efe tuiU icl) in Sclgenkeiti bcrittd?ett. Oitte f@fcr)e finbe idl irt bciit llritftattbe, bat fid) itt DEerl]effcit ricl Qüuflger aerfüufe aon Brunbftiiben rorfittben, als 23erleil)ititgcit i i t Erbrecl,t.

66 ;eigt bies eine Entmidtungeftufe an, in meId)er G~rttnbeigeittl)urtt feilte itrfpriiitgtid)c ~ebeittitng fdpn grofiettt$cils rer~oreit I)at, in iuetc$er

3ertef)ramertf~ bea Bbetmetaile (d)ott fel)r geitiefiett, unb biefea 311 @erb, Dein allgeitteiiten Zier'tel)rßtititteT itttb %3ertl)titcifer, geiuorben ijt.

(16)

@rofie ~ ~ c ~ b i r t a ~ f e n , csiuort\eit b u r h bei1 hjanbct, keifen Bebetttttng bitrd) bie ;nl)ircid~eit 2 c l i - itttb 9llarFtpririlcgien ber E t ä b t e crinic~cn roirb, ritad~tcn baare ?Iit@;af~litng bea Siitirfprcifea jir ciiter niCfit alf;it fd)rocrett

E a d ) c . Einen Betacie fitr ben groiicit 6~clbccid1tl~iliit~ her iid) nlflirii1)lid) ctttroibc'lte

,

liefert bie in

9

i e f f C it b a d) 8 @ef/iQte r o n ~ t i e b E c r g G. 109 attqefitrjrte 2t)atfacl1c, baF\ Die Gti7bt Zlet:tnr a n f e d p Bricbberger B i i r t ~ c r ;ttiatitiitcii G000 6~otbgitIbcit fcOitlbete, ititb eI~eitfo eine llrtünbe alte 1392 I ) , t ~ ~ c r i i t S:l)ilipp rott ~ n l e n r t c i i i ~cinciit ??effeit fein gcfaiitmtc~ flriiitbcigent1)itiit fiir 100000 G~ittheit rcrtaitft ttitb rerfcijt.

-lad) ? I r it C i b trn9eii ttaiiteitttiif) bie !i?liifter ;itr Eittn~idtiing ber

Brbtei1)c r i t t bei. 3t)ncit mar eB itittcrfagt, (Sirttitbeigent1)itiit ;it res: i i t t ~ c r i t ; roa6 jic eiitinat alt flrttttb ~ t i t b %obett EejL~ijcit, w a r iit citter

,,tcbtcit $aitb." ~ c t t t t fie nitn ben bitrcl> ~ d ) c i t f i t h g e i t cr1)altencn G~ritnb6eiilj rcrit1crt1)err tiiofiten, fo initi;tcn jic il)ttr ba fie irjn nid)t roll: ftiittbig fclbjt Eebaiten foniitett, alt ?Inbere rerpad)ten irirb rerleirjcn, ttitb ea Eot fid) 1)ierfits ati? bie pnjfeitb\te ';vcsiit bie ker Erbteibe bar. 31t Bolge bce uinftanbeci, bal: bie cberrjefjiid~cn Gtiibte ttiibt, taie f c riefe aitberc, airP 23ifcl)ofeii@eit t)errorgcgattgen fittb, 1)abeii aber bie ;iltereit 8 b [ t e r ititb Dsbcn, \nie in f 4 o n oben 6etnerft rotirbe, niir tveitig a e f i l j iit ben Gtiibteit ictbft, uitb cbcnfo tvie jie ittitFteit fiib bie erft fpUtcr aitftreteirbcit 2?ettctorbcn Eegniigeit init ben ein;clnen ~ i i i t j e r n , bie if)nett gefcf)cttft roitrben. 9litr fetten fcnttitt eB r o r , bnfi cin Rtofter me1)r i n eiitcr G t a b t Eefiljt, ata e@ not1)menbig fiir eigeitcn @cburf, fiir %o1)nirti~ feincr 3nfafjcn, fiir Epeid)cr ititb Y~~gesriiitme EranQt, uitb bie ei? banli bttrcfi %crpad)titng 111th 4lerntictl)uitg rerivcrtf)cn lanit. Goinit fe1)ltc i n Dc3Eer$cffen a u d ~ biefe fo n Q t i g e 3 o r n u i i f e ~ i l n g einer I~ebeitteirben @ntfiidliiitg beP Sttitititt6 ber Brbteif)~.

23Scr, mie 9irdje ttiib ?Ibef, ntel)r Smmobitien beiab, at@ er fetb[t bcboI)itcn, rcfpectire bcroirt1~fdjaften roollte ober foitnte, u n b ben G\ruitb- bcfit~ gar nid)t, ober bod) n u r a n fird]Ii@e Sttftitute reriittfjern bt~rfte, ober bitril) bie %id)tigfeit bce G~sitnbbcfilje(i i'on %erf&itfen abget?atten tuitrbe

,

toitittc brei B e q c citi\d)tagcn, fein njerntiigen itt rermcrtt)en : Brbteir)~, ?eilje ttttd) ?anbfiebcI:9?edlt itnb 3eitpad)t. Du bie Erbleilje

(17)

itrfpriinglid) bie nteiften 3ortT)eile Eot, fo ift iie, Uefonbera iit 23e;itg atlf ftäbtifdje flritnbltiide, baa nm ineiiteit enttsibctte iinb midlti~ite bielcr 3nftititte.

3l)rer refitlid)en Er7atttr nadl ijt bic Brbleirje bie i'iberlaffuitg eine6 biitglict)en Y?itl;ungPred)tea iln eineiit 63ritnbititde iiittes %orbel)att be8 @igcntljitrn~red)te8 fitr beit itrfpritng1id)en %efit:er, ittit bem d)arafterifti: fd)cit llittcrfd~icbe roit aitberit iif)nlid)en ,?n~tititteit, bnb ba6 burd~ fie aitagebritdte 9iecr)t6besl)UltniE( baburd] bei1 (rr)nsaftcr ber Taites erl$t, bnf: fo\so'f)t niti Geiten ber %erleil)er betv (Slriiitbftiideß, ntfo ber Bigeii: tl)iiincr, nla aiid~ nitf Geiten ber ?cil)enbert ober Bcliel]etten iiitines ber Brl'e iit ba8 Slccl,ti?rerr)iiltitits feine8 @rblaffer@ init nllcit Sed~ten ttttb 'jlflid)ten eilttritt. 3 n bes ttr~priiitfiiic5,en @rnt her ?eitle ift c8 fomoI)I ben iirfpriiitgtid) (rontra$ircnben, nlß aud) kein neit Bintrctenben gar rrid)t, iit fpiiterer 2cit nnd) nitr unter feY)r er[d)lsercnben ~oriiteln rnög: Iid), eiitfeitio bie O-(itflöfung be8 Ceir)ererl)iittniffe6 rjerEei;itfitr)reit.

a. Per Jine.

C?inleitcl,tettb ift, bafi berjenige, beiit bie %eittttjitnfi eiitea 65ritnb: ftiidea iibcrlaifeit tsitrbe, beit @igcntt)iirncr, ber fit$ Ijierbitr& iit ber ?Iuaii'LIung feinc8 @igentt)ninered)te eine bebeitteitbe %cfd)räitfititg aitfer: Iente, burd) eine G\egeitleiftititfi eittftt,iibigeit ~iittflte. Diefe (~!e~enlciftitng fetjt fiel] ;itjniniiteit atta mand~erlei, tt)eila perföiitid?en, tljeila biitg1id)ett 3ed)tcn bea ?eil)e't)errtt, beren midjtigite8 b e i 3ina iit.

23ärjreitb her 3ind anfang8 tl)eiltsei[e eilt aeidlcn ber ?Inerfennitng be8 s3berei~cittl~uirta ift, ititb nur t$eiliseife fiir bie libcrlaffitng ber %entttpng bea Britnbee itnb %oben& gejal)lt tsirb, bleibt i1)rit Fpiiter atiein ber lebtere (rljasatter. @r repräfentirt fiis beit ?eil)$errit bcn Ijaitpt: iiid7lid)ften fina1t;ielien 'riit$en bee betrcffenben @ritnbftii&6 itnb mirb fieia1)lt f i i r Orirnb ltnb Boben

r

on firitnb unb %oben, bn6 rjeitt, ba6 3inerecr)t iit itilt ein perföit1id)er Blitfpsudj bet? ?eil)ljerrit gegen bcn Belieljenen, fonberit et? rjafteit 1)ieifiir bie rer1iel)enett 65rititbftiide; bnrd) fie nllcin fann fid) ber ?eit)el)err, isenn nidlt contractliif) etmna ankere8 feftgejebt iit, be;n'l)lt madlen. CF% ijt bater ba6 3inared)t eilt biitfilicSe8

ünb jmas ift e8 f o untrenntas boit bell barnit Uelafteten ernnb- ftiideit, ba[i et? in rerfd]iebenen llrfunben mit beiit TBorte ,,proprietasu be;eid)itet mirb, niobitrif) nad) ber IIuafiiljritng aitf G. 9 Mefcr RrEeit unb entfprec$eitb ber bort angefiit)rten Urfitiibe B. 91s. G97 bie binglidle 9atitr iinftreitig esljellt.

(18)

1264 I ) . Coiirnd voiz Criiftcl vcrlraiift an Kloster Arnsburg

honn m s t r o sita in Rockci~bcrg, iiobis V. octalia tritici ct siliginis, singulis nnnis solz'enlin, titiilo proprietatis pcrpctuo possiclenda.

llnfcrciit 3iiterccbte cittfprcd)crt bic itrfttnblidjctt Bc;eidjnitnfictt pcnsio

,

ccnsus

,

prctium itiib 3 i i t P . Census ititb pretiiim Ecbcittcn (\iritttb;iitfcn, bic iit 65ctb;al)titngeit Eeitebcn, pensio fotd)e, bie a l e Sintttrnt- n6gabcn c c f d ~ e i n e n , tt\;ifjrettb bnt? kcirtfcbe B o r t 3itte: fitr bcike ?Tutctt gcbraitcbt wirb.

E i i t b (S\ritnbftiibe, bic ;itr ?anbwistf)fdInft reriscitbct iuerbcn iollett, rcrlicllcn, jc 6itbcn kic C?rtr;igtiiifc berfcllieit ben O~cgcnftttttb bcr YlEg~ibe. S e i '?jcrtcil]itngcn r o i t ,C->aitjerit finh jebcd) 6ietb;iirfcn fo gclI~iiitd)lid?, kai;, ciit ctrijci rorfi\titntenbcr -i?ntirral;in8 bnraitf \cl,'Licf;eit M t , bnb batu frafilic1)c fl\ritttbftitd friiflcr ;it lnlibiuir~1~id~~tftIid?cn 2n1cdctt bcititbt mitrbe. ?(nbernj?rta fiitben iuir bei %crYcif)trngcn r c n ~tcifdi[cl,irrcit 2, ?tbgnbc bort ,,lltijcl~litt" a l e G~c\neitleiftilit$ bc8 %eticI~eitett. 3 f t bic Girdjc 2'eif)c: 1)css, f o Pictet bdB ftilsfc B c b i i r f n i d bcrfclfien n a d ) %nc!,A 1)iiujig %er nittitffititg, bafi a t a 3iitts bie Picfcrititg e i n e r ClitnittitSt 2Sad)A gcforbcit nitb cittricf,tct iuirb.

12G2 :). Vcrleiliring eines ITniiscs etc. in Frieclbcrg an dcri Xiirger (:iintraiii und F r a u : ,,recipicntes eadem jiirc hereditario pronzittentes libram crre singiilis annis prescntari.

1215").

. . .

liic locum Iiabcntihiis, pro certa. pensione con- ccdit, ridclicct pro qiindrngiiita maldris tritici mclioris

.

.

.

11895).

.

. .

insiiper fuit confcssns sepcdictas abbatissam ct convcnt~inl solidos septem dennriorunz, nomine census concessisse

.

.

.

1.342

9).

T'CTir fIartmnlzn vncl Dytwin gcbrodere

.

. . .

.

biirger zii J7ridcbcrg hekenncn, d a s wir zii Lnntsidelnte reclite vm das Closttr zii Arneshiirg zwo flepsschirrcn vnd eyn IIus dnran vnder itcn aldcii fleysschirrcn vm eyncn Cynttenere .i.nsledis jerliclien Cyns

Iian inpliangcii.

9 c r Ilntcrjcljicb sroifd)cit %ntttrnlleiftitngen ttnb flelbjinfen ift k a l b

I ) A. Ytt. 101.

7 G fi a r n C, f. Ocrcr SriSiiteI. B. 8. 11, G. 666 (8lciId~btinfr). $) A. ??Y. 96, 12G2.

*) B. I, G. G G , 8ii. 90 (8.Vnin;:Bi;brI). 7 1%. V, G. 102, 91~. 115 (9Yaiir;). 6, f\. '3;~. 701.

(19)

meniger fchroff, ititb fdjon in einer llrfititbe alt@ 1291 ') ttlirb CriL~tt6itiP ;in lliitiuaitbtitng ran ?inturat: in C9etbabgnIjcn gegeben.

Eie %ehnitptitn!~ ?Ir 11 a t b @, kafi nitcb in bcit Gtiibtcit $iil)iter;iiife 1)iinfig itlaren, Ijabc irl, fitr bie oEcrt)effifd~cit Etiibte nid)t Iicftiitiqt ge fititben. %ur nvitige %eifpiele, ititb ;iuas nir@ kein Enbc bc@ brci;ct)ntcit itnb aiia bent ricr;cl?nteit 3itT)rl)ilnbert finb iitis befannt. E@ it\itrbclt atjo bie I~etreffcitbeii @irf,)ncr;infe iit eincr 3cit caiiftititirt, iit liicid)cr fd)ctt längft bie Debeittitng bcS Qitl)ttcr;infe@ alA 3cificn ber pcrfL.tilid)en 1lnfreir)cit 2, in ben Gtiibtert geic$it\itnbeit Nar. Qhitfig fiitben mir bn- gepn bei1 $itf)itcr;iit@ nitf bem oaitbe.

P i e @rttiirititg t)ierfitr ntc&te id) karin fitd)eit, Isnb bie (sirtiitkitiig bcr cbcrt]cfiifd~cit Gtiibte in eiitc

seit

fiiilt, in bcr in nnbesen Gtiibtcii bie p c r ~ n l i d ~ e 1litfreil)eit ber Sjnitbmerfcr itnb Sjinterfaffett gröfiteittY~eil@ id~ait iibermiinbeir iiFnr, bafi atio bie Cicnftitiiiritng einer falclien 3(bgnl\c, bie ja bad? itrfpriingli() immer ntA 3eid)cn her perf5it'liQcn Ilitfrcibeit gegeben ivitrbc, iit bcn Gtiibteit itid)t ober bcd) nitr 1)Dd)ft fe'ltcit rcr- toittiiten fcititte, mäfiscnb fie ji3 nitf bcnt Panbc, mo bie Biirigfeit itccU, in vclIer (Dtiitt)e ftanb, nid~t nitr 6iP in bie

seit

kcr 6~riiitkitng bcr Ethbte, fcnbcrn attd) nod~ riet langer er$iilt. 9i~ct) iin 3at)se 14243) rerhirfiert ein Qcrr ron i'ocn, (riutQc itnb Sjcngabcrg nn Ebcrl)arb von Gaiirira1)cint feine ijtörfes %iebcr:%öllftnbt, S)iffeitl)eiiit, 23niierit- Ijeim ititb %aiterEnd? init allen %iit3itngen, unter iuctd)eit fiftl aitd) SjiiIjnernEgnEcn Eefinbcn.

Die ineiften Serntiit~beftintmitttgen fiir Me 2in@;nl?litngen trcffcit ;Fc[ttnge Eeftiinmter Qcitiger, am I)liitfiflften bna Seit bea rieiligen 9Xiirtiit. 6Eenfo wie bieieß Rcft tienen attd) bie ineiften itbrigen ~~in~tcciniitc in ciner s e i t , iit melcljer bie Brnbte cinget$att itnb ber 1i'Lierpttt rertaitft, hie 3itia;n$titng atio an1 menigften 6cfc$mertid) war.

Vie sinarerpfliQtung taar eilte Brinqicr)ülb, bai? qeifit, e@ iunrcn bie Befieljenett rerpflidltet, bie ?IEgabeit niif il)re Qcftcn ititb (i~efnt?r nn bie !~eif,)c$crren $11 iibcr'uringen. ?liiPbriidlic$ nltdgcfprc~cit ift hieß nIlcr5

bin@ nitr in ben llrtirnben, bie bna fpiitcr 3it EeriiCTii(I,tigcitbp mqcit: pad)trer'l?;iltiti6 Ecljanbetit, e@ ift aber ntit Deftirnintt)eit nirQ fiir ttitfereit

') IlrE(iib fiir bcjFjfie @ ~ j d ~ i f i t e I, 2, G. 289. S. R. 9?r 816 (IIrit@Eirr~). 2, YlrnoI h , 3itr fiejdiiditc beß EigenthumP. in bcri bcittjdieit Gtiibtcir B. 35 R o 1 e n t h a I, 3irr ficjcliichte bc8 C.figentbiim8 in Der Btnbt T'3ilr;Eiirg B. 76.

(20)

311r @cj+ihte beß (IiruttDEcfi~ca itnb beB

aiits baran6 111 fd)tiefien, bat kie 23crpflid1titnfi ber %elicrjeneit itt ben llrfititbcn fait iinmer als eine Zierppic$tiing ;ir einem ,dareu iinb ,prc-

scntarc" Ee;eid)net Birk.

3iir bie Gid)erf)eit ber 3iitP;a$litngen qaften, mit idjon oben er. 1~iit)nt, bic ficlie1)encit G3ritnbjtitde ipso jiure. ?Iitterbent itcüt ber 3 e - Iiet~ene $8iifig Biirfien, ober rcrpj8ttkct ilyr fetEft getj6rige fi3rititbftitcfc bafiir. Eine %etl$tigitng her Tfankrcc$tc keß ?eit?ef)errn ift inir nidjt Eetannt; baf)er bin id) ai16 rtid)t im Gtaitbe {it cntid~eiben, ob bicfe yf8nbitng ciite ficrid1tlid)e ober aiificrgerid)ttic$e Bar. G@ lange ber 23etiet~ette noQ Ec@egIiclf,et? 65ut ljatte, liefi er C a wol)l faitm ;iir Tf;iitkitng fonrnreit, i t n b fo ift ee einteirdjtcnk, bafi 23erSitficritng bcr 'j3fankcr itiir

äitEerft ictten rortctniiiei~ tonnte.

1305 I ) . Kloster Arnsbiirg vcrlcilit gewisse Giitcr ,pro anniin ct perpctua pensione", fiir welclicn Zins die Piichter zwei in Göns belegcncn FIöfc pro suhpignora vrrpfiinden.

?litd) 3 a t t itnb %efferttng crfd)ciiten in cinigeii, jpatcr (fielje itnten G. 30) no4 ;ti Eeriidjid]tigciikert llrfititben ala YfanboEjecte fifr Eidje- rung ber 3inP;arjlitngen.

6iitA her ntirffitiitften ,mittel, bie ~incijafiltrnge~t $1 fidlcrn, bietet

bie ~icmfid) 118itfifi auftretenbc %cftiminitnfi, kaf; bei 'rtid)t3af~titng beB SinfeG ?Iitflcfttrtg kea ?eiI)erer$;ittnif~ eintreten f~lite.

Gdjott 1233 2, tuirb in einer 11i.fitnbe fertgefcf~t, bnp Eei Yi~t;nT)tittig be8 3irtfcd aitf ben Eeftimntten Zerntiit, bie O~ritnbftiide kcr ?eiljef)er~it ab ipso (bei11 %elic$eiten) et heredibus siiis sint llbera et absoluta, ititb in einer ankern llrfititbe alt8 1291 s, irt beftiinritt :

Quod (- 3inP;at)titng -) si facere neglexerimus iitriimqiie, siciit est prcmissiini cx tiinc 7ihermil .facicltntem hnhebiint, ipsn bona n nobis regzcirendi, et siiis iisibiis usiirpandi, siciit mos est

curie in qiiam nttinent bonn mcinorata

. . .

%trafen fiir bie Eiitl)a1tirng her ~ineteriniite fejtfiejebt niareil,

I ) A. 32r. 337.

A. 91s. 21 (T9rtjlar). - 100 S ~ i b r c jp;iter U n u ~ i r bie Pcihrl~cxsii niht mcbr oljnc tncitcrcß bie reilirbclieii Briiiibftiibc I\ri 31id~t;al~Iiiirg bc8 3iiijc8 nir Cd) ;iclicii. EB 'IIrftiiitmt eine llcfiriibe aiiB 1333 (?itljbacf)) (B. 9 2 ~ . 650), bafi Eci 3iiflitjnlilitnq DcU Sinjce bic Pcillrlicrrii ,,iricnien f i r t b i i t , h l n j b i c j 6 c f f i i i fiir $11 B u t j p a r l , b e y l t c i i irarli b c r c t c b e % ? f i t b m m e E r b e girt."

(21)

Eeridjtet ttitA eine llrlttnbe auA 12GS I ) , bie kicfe Gitte nlP ,iit ab antiqiio est coiisuetumu 'kejcid)net, ititb nitdj rltn ?W Eottrnk ron Gt. Iilban inirb 1201 2, Eci ber <l\e~n\,~itklitit~ roit ?Zaturalabgabcn in fielbobgoben bem Qtiben~cric1)t beA tlbfterliQen Sjaitpt1)ofed ;it Gtrar;l)cim 3it~artg~t~eitreif\1titg bitrd) 63etbftrafe~t rorbetptten.

P i e alt@ Brblci$erertr6gcn refitltirenben ,j3iir@'Eeiiige Eotett ioirtit fiir bei1 ?ei$e$er~tt eine 1it3glid)~t gefifierte unb conftarite @innnl)tzte, ;itinsI alt@ nodj a l ~ $Reget Eetrad)tet merken rnitf;, knfi ein 3irtAnodllafi fc8it bei .'jjage15 unb $?rieg@fd)abeit nid)t ii6iid) war, i ~ n b bat ea roiit freien silten ke@ ?ei$ci)errii aEqin9, einen fotcbeit jit gew;i$rcit.

124j3). I n qiia pensione eidem Riclialfo (- kcnt Bc;irg\sEr rccf~tigten -) et hereclibus siiis nec per grandinem nec Per excrcztuwz nec per n?Zn pericula poterit aliqiiid deperire;

. . . .

(681. aber itttten 11rfttnbe roni 3nl)re 1281, G. 32, Ilttiit. 1).

13G2 4). Decan und Capitel zii T;lTetzlar bekennen : daz wir iimb snnderliche verderpnisse cles Landes, missewaz r n d aiicli Herren noit, die nii imme Lande sint, han Elbrachte Rnlp von den Giessen, eynem TTTepelinge vnd synen Ei-ben soiiche Fruntsci~aft Gunst vnd Gnade gethan also daz E r vnd spne Erben von den Sechs maldern Kornes, die sie vns alle jar schuldig sin zii gehen

.

.

szlllent uns binnen hTz~n Jaren nu nehest nach eynanclir komiuenrle

sint jedes Jares vier rnalder Kornes guten und harten gehen.

139G5). Ich ITans ITottorfer etc. bekennen

. . .

das hont dy

selhen herren uns die fruntschnft getan vnd hant vns clen vorge-

nannten Cyns genyddert vnd gelassen.

b. flnbcre pcrhte bcc bcibeberrn.

rCleitn aitd) her 3in8 kcit ~)anptf6~lid~ftei1 32u$cit, bctt her '?eil)e1)err alt@ feiitent (S~ritnbeigetrtTjuiit 308, repriifcntiute, fo Eet$:tigt f i d ~ bop 6igeittr)utnPre~t nttdj tto@ nirf nranc$e nnbere ?Ist, entiaeber itt (S\rftalt

bon befonbcren ?Irteit ron ?Ibgabrn, ober n1P perföntiQe 8ecT)te beA z"eir)eQerrn, betten entfpredjenke ZTerpflidjtünflen kee %clie$enen corre: jpoitbiren.

') A. $Pr. 116 (Eberftaht).

P) 'Xrfiit, fiir beff. Otcf6. I, 2, 6 . 289. S. H. !)?L. 816.

S, C+ud. cod. Dipl. T. 11, p. 84.

4, Gud. cod. Dipl. T. V, p. 243, ?Zr. 1 7 9 (scfjlnr). ') A. S r . 1112.

(22)

24 3 u r (Scj6i6te beR BrirnbbrFtjeR unb beR

1293 I). Uerfniif rotz 63iitern in hjattensobe an Rtcper ?IrnePitsg ,ciim omni jurc et libertatc", tnit meid~cnt bie frit9eren (5ifietttt)iitner bieje'lbett inne t)atten. ,Adicientes qiiod predicta bona tante liber- tatis priiiilegio communire ciirauiinus, qiiod a b omnibiis eznctz'oni- bus, nngnriis, percingnriis nec non r t a b hospitnlitibus, que mlgo herburgunge dicitiir et a b omnibus prorsus serzlitii.~, .quibiiscunqiie nominibus censenntiir

. . . .

eriint omnino libera paritcr et esempta. 1312 2). Nos scabini, consules, caeteriqne cives in Frydeberg rccognoscimiis, quod ciiriam monasterii de Arnsbiirg, in opido nostro sitam, a b omni e~acthnibtrs, stteraa seii ci!juscnnqiie n7~gcirine soliitione, sivr a rege Romanorum vel quocunqiie alio nobis vcl nostro opido imponatiir, absolvimiis.

1319

9.

.f)erm\tnit Salber rerfaitft an RIcfter 1TrnPbmg VITI maldrn siliginis annuae pensionis et dimidiam marcam den. dictam vulgariter .forhrre.

12-i-7 4). 2Qcrttain ron fltaiiberg iinb sratr fd~en'fcn bem Rlcftes Ilrttebitsg ei~tcn 3ine ron eittent %lanftt6, mcbei Eeftirnmt ift : iinus qiiisquc in obitii suo (- be6 %etie$enen -) dabit inonasterio ,ju- mentum meiius, qiiod wlgo meiks cnput dicitiir, sicut exigit inos civilis.

13155). Sieines, Biirger i n @ief;ett er$Qlt rcn bem Gtifte in %el$ar 6Wer in GelterEi jitr Erbteilje : pro V sol. col. dei-i., maldro siliginis aniiiie pcnsionis et pro nzzizrsto jz~re, quod viilpritcr : f i r n e dicitur nohis etc. pcrciolrendis. Post cujiis Reyneri mortcm V solidos nobis pro Optimnli, quod vulgarite liorhure dicitnr

. .

1320

9).

6~ittPrerfnitf in .f)ct~üttgcn : cum omnibus juribus

. . .

niliilominus censu annuo libr. hallensiuiil, qni viilgariter winschnr nuncupntiir

. . .

iibcs bic recr)ttiEfie irintits her itteifteit in oljigcn Beifpicten crtsiit)itteit ?ibgnbcn Gibt fiel), bn fie fc fctjr fetten in ben llrftritben rortciitirtert, ttiqte %eftimtttted 1vI)aupten. 3cft fteljt nur, bat bie litit optimale ober

(23)

forhurc be{eid?nete ?1Ennbe bcnfelEen Brjarnfter rjatte, Wie bie anberb$irtt? iitit CFljrfc$ai$ ttnb laiideminm Ee;eidjitcte 2tbgn'be. E i e m n r fiillin Eeiin iibergnitg be@ G\ritnbftit68 i n bieneitber @an$ iritb Ecftnrtb nitfange iit ber Q i n g a b e bee h\ertirr!lljten, airf bein frafi1id)eit Oritnbititde gebnlteneit G t i i d e ß %ithbicI), mi1rt.e a'ber Enlb i n eine (Sielbgnbe rcrmattbelt.

E i e m i t sturae be;eicr)neten ?IEgnEcit, fcmie bie i n 11. ?Ir. 479 alt? noithede, meebede itnb herbistbede ermii1)nten ?llqnEen fQeiiieir iifjent- IiQ red?tlii$er -intitr gemefen ;U feilt; niit Gi()erf)eit Säfit fidj aitd) biefe8

nidjt berjaitpten.

?1üC[) ?Iitfprii&e ber Pei$ellerrn nitf perfcnlid~e Dienftleiftititfien ber rerf(,icbenfteit ? h t e n finberi mir Ijiiitfin. G o befreit 1379 I ) 'j?T)ilipp r@it Rnlfenfteiit Qof ititb R i r d ~ e ber 2 e i t t i d ~ f ) e r r t t ju %?iebcrn13Ilitnrt ,fur aller bede, sture, schatziinge, hirbtcvge, lagere, dinste vnrle otzzinge, ititk ebenfr! 1390 2, ber 03rrif r o n 2iegcnS1niit ben R i t t c r Qcinrid) rott

%r!le$itreit, ,also claz sie ire lebetage zii Stouffinherg- fryc sin sollin no

.

.

e geschosses, fzcrens, triebens, tragens vnd alles dinstes etc.

S i f i t i g e r nI6 biefc 9lcQte befi ?ti$cherrn erfcr>cinett bicjcnigeit, MelQe nrrß bern anfnitqe principiefi nnerfnnriteit ~t\crcigcitt$i~ittered)te fitr ben Pei$e$crrit in %e;iin nitf bnß berticbeite Ofritiib~tiid itnb beiien ~erüitficritnfi feiten@ beß 23ctieT)enen refitttirten.

C%ng baß rcrlie$cne 63ritnbftiid b i t r h Ert\fdiaft iit ber bieitcnbeit @niib itf1es, fr! finbcn klir i n bcn llrtttitbett rjattfig bic $eftiiitmitng, bnT; baefetbe i t i h t ;erfpSittcrt tuerben bitrfte, f c n b c r n nit eiiteit 6in;eltteit ; ? e ~ E r b e n i n fciner (Ticfaittmtkcit iibeugel~cn follte. @B bot biefeP %ecl>t fitr ben 9eif)eT)errn bcit 3ortbci1, bnk e r fid) bejiiglidj bcr 2nT)firng bcr 3 i n r e n niir alt einer. ,?nlp-~Eer fciner @rititbftiide iit menben brnitihte, ltnb bnT; baP niQt ;er\plitterte (rint fifherlifi nitCY) bebeutetib i11cI)r E i d ~ c r - beit fiir bie riditige ~ n b l i t i i q gcbäl)rte, gnn; nbfiefebeit roit bes llttitti~!~- lid)feit, oqne 11nge~eChti~feiteit ttnb Etreitigfciten ?l'b$aEen, wie 3 c f t b a i t p t , ttnb bie 2ieit~ttei~tunnetttnget ju rert6eiIen. 'Irolj bicfcr %rirtl)eile ift nEer biefe4 3ed1t feilt a U p n c i n geEriiitif,licr)e@ uitb Fnbet jicl) in fpiiteren U r f u n b e n itiFfit ine$r ermii$nt.

1294 3). Noverint, rliiod c'go Godefridiis de Gruningeli possideo

dimidium mnnsiim, sitiim in tcrminis qiiondam v i l l ~ Berlteym, ---2___

') B. I, B. 742, %C. 11113 (6tfifrnfinirfcn). B. I, G. 797, %T. 1196 (Gtaitffi~brrq).

(24)

noniinc monasterii de Arnisbiirg

,

hereditario jure, tali condicionc, quod sing~ilis nnnis de ipso dicto inonasterio, ante fcstiim beati IZychnclis, qiiattiior octnlia siliginis persolua~n et eodem j i ~ r e omncs mci hcrerles siicccssiiii in perpetriurn possidebilnt, itn, quod s~9nper Pnnnent z'ndiuisus, et n6 vlio tnntltm +sorum perpetuo exsolatz~r.

1315 I ) . ?ci$ebrief itEcr 65iiter bei Ee'Ltcrii : ct nomine omnz'um

heredvnz Unus dicta bonn, que Zndz'cisa perpetue manere voliiiniis,

pro dicta pensionc recipiet;

.

.

BEenfr\ mie bats yriitcip bcr 1tntT)ei'Lbarfeit tritt i n ber friiberen Gtttit~idlirngaftnfe ber 6rEleilw ba@ 9 2 e l t bc@ Tcir)c$errit nitf 8?itmirfitng bci i?7er;iuficritngcit rerlier)encr 65rititbftiide fcitcttEc her Be1icr)encn ftart i n ben i?7r\rbeigritttb: ets wirb aber bnlb ;u ciitctn nilr formnleit %ed)te itnb rcr\fitilinbct 9Ieicliyitig mit her 3kee bcA SibercigcntT)iinlr;. E i e %efitgtti@ ber %eräitT;eritngPt~efd)r2nfitng finbet fit-$ entmcbcr ituebriidlid)

aita~c[prr\cl,cn, cber jeigt fcine 2Birfirng in bcr ?lrt bcr %er;iitt.eritn$. 1311 2). Nos Otto dci gratia terrae Hassiae lantgravius ac Alhryd ipsius conthoralis profitemiii; qiiod Geilaco nato Liidowici scnbiiii in Gyzcn mnnsiim, qiiem a nobis iii Selthersin jure haere-

ditario tennit, ipsi silisqiie jure yroprz'efarz'o conferimiis, eiinilcm

mansuin vendendi, nlz'enandi et locancli pro @sorum placito voluntnrz;i.

6 h t b e bic f r e

i

C ~er;~itr;.eririi!~aI~cfit~itie mirb llier aI@ entffieibenbee ,C:ritcriitrit kca &gctttljltm@red)t8 gcgcniiber bcnt 9lcd1tc her Erbleil~t auf, gefitflrt. ?Inbern)artic ift bnfi ^Cltiti~irfitiin@r~d)t bcts ?cil)efierrtt babitr/ ait8gefprod1cit, bap bn8 111 reriiirkeritbe, rcrtichcne Virt njiebcr kitrd) feilte Baitb ging, inbcnt bcr Belicl]cne C@ bciit !!eif]cr)crrn nitflieb, itnb bierer

aitf bic q i t t c PCP iirfpriingti& %eTie$cncit bcm ncit sit 23eleificnken ner: 1eif)t. Gitte itjcitcre I;er;ii1i;erirng@Eefd)r;iitttttt!3 fiir ben 23elicl~ciicit ergab I);iitfiq bic ~ e f t i i n t i t i t n ~ , bnT; BcrXitfieritrtflcn niir irn %alle ber %otT) ftatt ljabcn biiricn. ?Iirci, %er;iir~eritngfibefcbr;iitfitngen i m efferttlid)en 3nterefie finken ficr) i n ben llrhtnben erin2f)nt.

3 n %erl~inbunfl ntit ber rnrcriu6r)nten 8efitgnits bets Pci$cr)e~rn fte$t bne Zjorfnüfercfit beaf~tbe~t, bitrd) wclrl,ea ber Bclier)eite gc;it)itngcn mau, bne e n t , bna er $11 rerfaufelt beabfid)tinte, siterit bem S?eif]el)erreit alt5

~itbieten.

') Giiil. cod. Dip]. T. V, p. 145, 9 1 ~ . 107.

(25)

Die 3bee be(i ObereigentT)tttitP, bie anjnitga bernrt iiberh~iegeitb ift, bafi 23eräiti;erititgcn rcrlicr)citer G5rititbftiide iciteni? bcr ?ei$ef)crrit 06nc jcgtidje 912itmirtitit!~ b c ~ %elicT)eneit rcrfcmittcit, fQniiidjt iid) balb berart ab, bafi 'ljertegiing bei? ,$itfcß ron bellt irripritnglirl~ rcrIic1)encn (S\riinb: jfiidc aiif ankere itatt I~aben fanit, itnb in @lgc bicfer ?Il\fii)\a;id~ititg fann e8 aitc'l) balb bcrtcntrnen, bai; 93er;itti:erititgen feiten6 ber %eliel]citeit rorgenrmmcn tverben fCniten nijne jeglidje %?itmirfitng ber ?eiijel)errn.

1285 I). Liideaicus, comcs de Cygenhain - recognoscimiis -

quod Conradus de Bleychenhach miles jns adiiocacic siie siue bona in Rifershagen, qiiod vcl que a nostris progrnitori\~us et a nobis iisquc ncl hrc teinpora dure possedatiir feodali, coinmunicata inanii Jiitlie, iisoris siie

,

i n manus nostras r e ~ < ~ n n ? c i t , szrl~p?icnns nohis hiimiliter et instantcr

,

quateniis eaclem hona honorabilibiis viris fratribiis s. domns hospitalis apiid Nithe conferre

.

.

.

1287 2). h i c (Ticineinbe jtt Glitffe ittertritgt cinen T)alfien Dnnfite in (sjttlle an Rlcjtcr ?Irn(ibitr$. (- Tiefe ?3crliuficntng gefd)ie1?t ;mar ,jure proprictatis

,

111irb aber iint beeh\itlcn Ilier crh\iil)ttt, tueil bic titit keilt 65rititbitirde rertniipfteit ?3eryflid)tititgen Scrnnl~~fiiii~fi ;it eine111 %eriiiif;critngercrbct in1 3irtercife her (sicnteiitbc bieten. -) :

Adicitiir cciam

,

quod antedicti villnni seperlictiim rliinidiiim mansum venderc vcl distrahwe non possunt ~ ~ l l a racionc, scd reinnncbit rniiicrsitati ad prclibata scruicia

,

siciit expressiim est perpetuo adimpleta.

1287 3 ) . T1)ilipp itnb (siottfrieb rcn qinbeit rcrlei$en her Sittme

ltltb beitt GcT)itc S c i d i i d e r p i r ecltera if)reit @cf $11 Eeltcrli : Si autem praefntos (SSittlijc itnb GrTjn) proventa pnlrpertate vel alia q7laciincl11e cle Causa prcdictum inansum vendere contcqorit, noh18 cundem mansnm scilicct dnminis siiis a d enzendum ~xhihere d~hens, si tarnen eum emere roliimus, sin aiitein abteri de nnostro cons~nsu sive ~ ~ L S S U vendnnt pro X11 inarcis vel qiicmcunqiie ipsis manii nos-

tra praesentabiin~is

,

ciii eandcm justiciain faciant, proiit siiperius est taxatum.

12G0 *). 9Ila4rniuU irnb (Sbttfrieb nrn iJinben iiterlaffen iT)rein

I) B. I, G. 181, %r. 248.

') A. Rr. 212 (TQitir;ei~Errg).

3, G . U. Xr. 47. 8 . 9k. 210 (nicfjcn).

(26)

S r i t b e r 3ol~aiiiiets 6Viter iit $abidjeitt)el)rn, qiiae hona jurc colonario possiilet Conracliis etc., ot)ne je9Iid)c illlitmirbtng be6 Seticfieiten.

1315 I ) . Seierfaitf citie8 fiitttfets jit ZBeblav, qune solvit I-fenrico i

dc TTolzhiisin S S X I I dca. col. etc., ol~itc ill?itivirlitng bets ilei$cl)errn. 1365 2). Kunt sy, alse ich Craft Doriilg ritter vnd Jletzc sin elichc werte linttin eivkoyft Conzin Biilin vnd sinen crhin viise Iius hy dem kircliohe zii ßidincnp ledig vwd los, da Cyliing von Tlurlc inne sitzit, p,nd dns nicht bedachtin, clnz dar vz gez~ilziz alle jar zii zinse ZTT hellere vnd

SS

peninge, liir vmme han W& den ains zif vizse hus v n d hohestad gel!/d, da mir selbe inne wonin,

(1nr oych also vil ziilsis r z grvcllit, dnz mid eyn nndir alle jar cwecliche cynen pernere zu Bidincap XLITI peninge geiiallin sollin, vnd 2inn es getan mit snmeildir 11ant vnc1 nlid mime vnd virheng- nisse hern Joliannis von Breidiribach rittirs vncl Grctin siiier elichin wirtin.

C. portbriir hrc @rbiril~cittltitittrs fiir btn Grliri~tnrn.

?litd? fiir ben 8 c l i e l ~ e n c n fdlafft bic Erbteit)e eitteit erträ0tidjett f)ied)l,rts;uftunb iritb fdliibt if)n bitrcf) G~cWii$rung rerfcbicbcner 3 e d ) t e gcgctt bie 23iltfiir be6 i)cificI)errn. 8 e f c n b c r 6 m i h t i g iit fiir iS]n ber llntftanb, b a t bic PciQc, bic ja rneiftene nl(i ,,cmigu Ee;cirhnet tvirb, gar ; iticl)t, obcu bcd) n u r itntev gcn~iffcit evfd)merei~beit llrnftiinbeit ititb ~ o r t i t e l n

1

li;tsbar ift. ,F-i;iitfig ift bic @inmilligitrtg bei? %etict)tncn ;itr ?litfl@iitttg bcg c?eit)erert)5ttni~fe nct1)mcnbig u n b nttbcriniirt6 ljat biefcfie Aur %cr- ait6fcf!uitg, kizt bic Pcillctlcrrn bn(i (S3iit fclbft 5enitt:tn mollen, mobei aitfierbcnt itod) fcftficfe1:t mirb, baj: eilte rcr1)csige IIitffiinbigitit0 ftatt ' l)abcit iltul:, itnb bat? Eetrcffenbc (Fii~t it i h t njeiter rcviieljcit Irerbeit bnrf. 31t %evbinbilng ttiit bicfcttt Od)itt:c beP $ctit$eiren r c r miIlfiirIicher ?Iirf- ri\fttitq bc6 Yeil~ercrficiltttiffets ftcfjt ber Gfiitij r c r t?Allfitrti&cr 3 i n P - i

ftcigeritng. (56 IpEcn bieic bcibcn 3cd)te bcii Erfcln, baT; ber 8elieheite bie ?(rbeit, kie er nitf ba6 qelict~ctte G\ritnbftiid rernlatibte, galt; ittib r@11 gcitai;; jie mad)teit ets fitr 'reit 3ctieQeiten nitbbriitgenb, rnSglid)[t riet ?Irbcit aitf bie getic$cnen 65ritnbftirbe ;it rcrtvcitbcit

,

ba CS i t i d ~ t ;U fiivffiten Erczitd)tc, bafi if)tit bats gcticl]cne (Uitt, bog er nteticrirt f)atte, flencrttnten i u e d e ; fie gen~itl]rteit bellt %eliel)enett, menit er n u r feinen

Abbildung

Updating...

Referenzen

Updating...