Minisztériumi közlemény

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 74-83)

GKM közlemény

a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/1999. (II. 24.)

GM rendelet szerint kijelölt szervezet közzétételérõl

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörébe utalt szakágazatok vonatkozásában a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/1999. (II. 24.) GM rendelet 14. § alapján a2007. elsõ félévben kijelölt szervezeteka következõk:

A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet TÜV Rheinland InterCert Kft.vizsgálat és tanúsítás

(2083 Solymár, Terstyánszky u. 89.) Tel.: (1) 461-1100

Fax: (1) 461-1199

A kijelölési okirat száma:095/2005.

(A kijelölés mûszaki területe az 1. számú melléklet szerint.)

Egyes folyékony tüzelõ- és fûtõanyagok kéntartalmának csökkentésérõl szóló 17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet

MERTCONTROL Minõségellenõrzõ Zrt.vizsgálat (1095 Budapest, Kvassay Jenõ u. 1.)

Tel.: (1) 455-8091 Fax: (1) 455-8092

A kijelölési okirat száma:106/2007.

(A kijelölés mûszaki területe a 2. számú melléklet szerint.)

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

„TÛZMEGELÕZÉS” Tûzvédelmi, Munkavédelmi, Környezetvédelmi Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.ellenõrzés

(4400 Nyíregyháza, Kiss Ernõ út 17.) Tel.: (20) 9586-778;

Fax: (42) 504-644

A kijelölési okirat száma:107/2007.

(A kijelölés mûszaki területe a 3. számú melléklet szerint.)

A gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeirõl, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet

TÜV SÜD KERMI Minõségellenõrzõ és Szolgáltató Kft.vizsgálat és tanúsítás (1088 Budapest, József krt. 6.)

Tel: (1) 210-9445, Fax: (1) 314-3820

A kijelölési okirat száma:108/2007.

(A kijelölés mûszaki területe a 4. számú melléklet szerint.)

A gépek biztonsági követelményeirõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet TÜV SÜD KERMI Minõségellenõrzõ és Szolgáltató Kft.vizsgálat és tanúsítás

(1088 Budapest, József krt. 6.) Tel.: (1) 210-9445,

Fax: (1) 314-3820

A kijelölési okirat száma:109/2007.

(A kijelölés mûszaki területe az 5. számú melléklet szerint.)

Az építési termékek mûszaki követelményeinek, megfelelõség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

TÜV SÜD KERMI Minõségellenõrzõ és Szolgáltató Kft.tanúsítás (1088 Budapest, József krt. 6.)

Tel.: (1) 210-9445, Fax: (1) 314-3820

A kijelölési okirat száma:110/2007.

(A kijelölés mûszaki területe a 6. számú melléklet szerint.)

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

TÜV SÜD KERMI Minõségellenõrzõ és Szolgáltató Kft.vizsgálat, ellenõrzés és tanúsítás (1088 Budapest, József krt. 6.)

Tel.: (1) 210-9445, Fax: (1) 314-3820

A kijelölési okirat száma:111/2007.

(A kijelölés mûszaki területe a 7. számú melléklet szerint.) HEXON-GOLD Tanácsadó, Szolgáltató Kft.ellenõrzés (2030 Érd, Ürmös utca 46-48. II/19.)

Tel.: (1) 210-9445, Fax: (1) 314-3820

A kijelölési okirat száma:113/2007.

(A kijelölés mûszaki területe a 8. számú melléklet szerint.)

Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirõl és megfelelõségük tanúsításáról szóló 140/2001.

(VIII. 8.) Korm. rendelet

TÜV SÜD KERMI Minõségellenõrzõ és Szolgáltató Kft.tanúsítás (1088 Budapest, József krt. 6.)

Tel.: (1) 210-9445, Fax: (1) 314-3820

A kijelölési okirat száma:112/2007.

(A kijelölés mûszaki területe a 9. számú melléklet szerint.)

1. számú melléklet

Melléklet a 095/2005. Kijelölési Okirathoz Kijelölés

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet szerint

Kijelölt szervezet:

TÜV Rheinland InterCert Kft.

2083 Solymár, Terstyánszky u. 89.

Tevékenység jellege:vizsgálatéstanúsítása mindenkor érvényes felkészültséget igazoló dokumentumokban megadott vonatkozó elõírások szerint a következõ mûszaki területen

Termékek

[(a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet szerint] Eljárások/modulok A 191/2002. (IX. 4.) Korm.

rendelet vonatkozó melléklete

Polgári felhasználású robbanóanyagok, kivéve a gáz-, gõz- és porrobbanás, vala-mint a súlytólég robbanás veszélyes kör-nyezetben alkalmazható robbanóanyagokat

EK típusvizsgálat (B-modul) Típusnak való megfelelés (C-modul) Gyártás minõségbiztosítása (D-modul) Termék minõségbiztosítása (E-modul) Termék vizsgálata (F-modul)

Egyedi termék vizsgálata (G-modul)

2. számú melléklet 1.

2. számú melléklet 2.

2. számú melléklet 3.

2. számú melléklet 4.

2. számú melléklet 5.

2. számú melléklet 6.

A 095/2005. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának, valamint

az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak való bejelentés kelte: 2007. június 1.

2. számú melléklet

Melléklet a 106/2007. Kijelölési Okirathoz Kijelölés

egyes folyékony tüzelõ- és fûtõanyagok kéntartalmának csökkentésérõl szóló 17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet szerint

Kijelölt szervezet:

MERTCONTROL Minõségellenõrzõ Zrt.

1095 Budapest, Kvassay Jenõ u. 1.

Tevékenység jellege:vizsgálata felkészültséget igazoló, mindenkor érvényes dokumentumokban megadott vonatkozó szabványok szerint a következõ mûszaki területen

Termék

(a 17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 2. §a)pontja szerinti)

Eljárások/

modulok

A 17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet vonatkozó bekezdései

Fûtõolaj vizsgálat 8. § (2), (4) bekezdés

A 106/2007. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának kelte: 2007. április 24.

3. számú melléklet

Melléklet a 107/2007. Kijelölési Okirathoz Kijelölés

a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint Kijelölt szervezet:

„TÛZMEGELÕZÉS” Tûzvédelmi, Munkavédelmi, Környezetvédelmi Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernõ út 17.

Tevékenység jellege:ellenõrzésa felkészültséget igazoló, mindenkor érvényes dokumentumokban megadott vonatkozó szabványok szerint a következõ mûszaki területen

Termékek Eljárások A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet vonatkozó bekezdései

Játszótéri eszközök Ütéscsillapító játszó-téri talajok

Ellenõrzés 2. § d)

3. § (2) 7. § (4), (5) 9. § (1)-(3)

A 107/2007. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának kelte: 2007. április 6.

4. számú melléklet

Melléklet a 108/2007. Kijelölési Okirathoz Kijelölés

a gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeirõl, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet szerint Kijelölt szervezet:

TÜV SÜD KERMI Minõségellenõrzõ és Szolgáltató Kft.

1088 Budapest, József krt. 6.

Tevékenység jellege:vizsgálat és tanúsítás a felkészültséget igazoló, mindenkor érvényes dokumentumokban meg-adott vonatkozó szabványok szerint a következõ mûszaki területen

Termékek

a 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM rendelet szerint Eljárások/modulok A 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM rendelet vonatkozó fejezetei/bekezdései

Gyermekjátékszerek Típusvizsgálat 4. § (1) bekezdés

Ez a kijelölési okirat és melléklete a KERMI Minõségellenõrzõ és Szolgáltató Kft. részére a 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendeletre 2000. július 21-én kiadott 032/2000. számú kijelölési okirat és mellékletének 2003. ok-tóber 9-i 02. számú módosítása szerint a cég nevének megváltozása miatt került kiadásra. Ezért a 26/2000. (IKK 15.) GM közleményben közzétett 032/2000. számú kijelölési okirat, és a Gazdasági Közlöny 2004. január 16-án megjelent 1. számának 57. oldalán közzétett okiratmelléklet ezen okirat és melléklete kiadásával egyidejûleg bevonásra került.

A 108/2007. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának valamint

az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak való bejelentés kelte: 2007. április 6.

5. számú melléklet

Melléklet a 109/2007. Kijelölési Okirathoz Kijelölés

a gépek biztonsági követelményeirõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet szerint Kijelölt szervezet:

TÜV SÜD KERMI Minõségellenõrzõ és Szolgáltató Kft.

1088 Budapest, József krt. 6.

Tevékenység jellege:vizsgálat és tanúsítás a felkészültséget igazoló, mindenkor érvényes dokumentumokban meg-adott vonatkozó szabványok szerint a következõ mûszaki területen

Termékek

a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet módosított 2. sz. mellékletében használt számozás szerint

Eljárások/modulok

A 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet vonatkozó

fejeze-tei/bekezdései

A)

1. Körfûrészek egy vagy több fûrészlappal, fa vagy ha-sonló anyagokhoz

1.1. Rögzített szerszámmal dolgozó fûrészgépek, ame-lyeknek fix a gépágyuk és a munkadarabot kézi vagy leszerelhetõ elõtolással juttatják a szerszámhoz.

1.2. Rögzített szerszámmal dolgozó fûrészgépek, ame-lyeknél az alternáló mozgású fûrészállványt kézzel vezérlik, vagy azt hajtómûvel szerelték fel.

1.3. Rögzített szerszámmal dolgozó fûrészgépek, ame-lyek a munkadarabot gépi elõtolással mozgatják, és a munkadarab behelyezése (adagolása) és/vagy kivéte-le kézzel történik.

1.4. Mozgószerszámú fûrészgépek gépi elõtolással és a munkadarab kézzel végzett behelyezésével és/vagy kivételével.

4. Szalagfûrészek egy vagy több fûrészlappal, fa vagy hasonló anyagokhoz, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik.

5. Az 1, a 4. és a 7. pont alatti munkaeszközfajták kom-binált kivitelben.

7. Kézi láncfûrészgépek fa megmunkálására.

A mûszaki dokumentáció átvétele, megõrzése és en-nek igazolása

Megfelelõségi tanúsítvány kiállítása a mûszaki doku-mentáció alapján

Típusvizsgálat

7. § (1) a)

7. § (1) b)

6. § (4) és a 7. § (1) c)

Tevékenység jellege:tanúsítása felkészültséget igazoló, mindenkor érvényes dokumentumokban megadott vonatkozó szabványok szerint a következõ mûszaki területen

Termékek

a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet módosított 2. sz. mellékletében használt számozás szerint

Eljárások/modulok

A 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet vonatkozó

fejeze-tei/bekezdései

A)

2. Faipari gyalugépek kézi elõtolással.

3. Faipari vastagsági gyalugépek egyoldali megmunká-lásra, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele ézzel történik.

5. Az 1., a 2., a 3., a 4. és a 7. pont alatti munkaeszköz-fajták kombinált kivitelben.

6. Faipari csapmarógépek több szerszámtartóval, kézi elõtolással.

8. Függõleges marógépek kézi elõtolással, fa és ha-sonló anyagok megmunkálására.

A mûszaki dokumentáció átvétele, megõrzése és en-nek igazolása

Megfelelõségi tanúsítvány kiállítása a mûszaki doku-mentáció alapján

Típusvizsgálat

7. § (1) a)

7. § (1) b)

6. § (4) és a 7. § (1) c)

Ez a kijelölési okirat és melléklete a KERMI Minõségellenõrzõ és Szolgáltató Kft. részére a 21/1998. (IV. 17.) IKIM ren-deletre 2000. május 31-én kiadott 033/2000. számú kijelölési okirat és mellékletének 2003. október 9-i 01. számú módo-sítása szerint a cég nevének megváltozása miatt került kiadásra. Ezért a 26/2000. (IKK 15.) GM közleményben közzétett 033/2000. számú kijelölési okirat, és a Gazdasági Közlöny 2004. január 16-án megjelent 1. számának 57. oldalán közzé-tett okiratmelléklet ezen okirat és melléklete kiadásával egyidejûleg bevonásra került.

A 109/2007. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának valamint

az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak való bejelentés kelte: 2007. április 6.

6. számú melléklet

Melléklet a 110/2007. Kijelölési Okirathoz Kijelölés

az építési termékek mûszaki követelményeinek, megfelelõség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint Kijelölt szervezet:

TÜV SÜD KERMI Minõségellenõrzõ és Szolgáltató Kft.

1088 Budapest, József krt. 6.

Tevékenység jellege:tanúsításaz alábbi termékcsoportokban a mindenkor érvényes akkreditálási okirat mellékletében foglalt vonatkozó szabványok szerint

EK Bizottsági

határozat Termék Módozat Harmonizált mûszaki specifikáció Szervezeti funkciók

97/555/EK Cementek, építõipari mész és más hidraulikus kötõanyagok Közönséges cementek, beleértve:

– Portlandcement

– Összetett portlandcementek:

Portland-salakcement Portland-szilikapor-cement

1+ EN 197-1:2000

EN 197-1:2000/A1:2004

Terméktanúsító szervezet

EK Bizottsági

határozat Termék Módozat Harmonizált mûszaki specifikáció Szervezeti funkciók

Portland-puccoláncement Portland-pernyecement Portland-agyagpalacement Portland-mészkõcement Összetett portlandcement – Nagyolvasztó-cementek – Puccoláncementek – Összetett cementek

(Beton, vakolat, habarcs és más építési keverék készítéséhez és épí-tési termékek gyártására)

99/93/EK Ajtók, ablakok, ablaktáblák, zsa-luzatok, kapuk és a hozzájuk tar-tozó vasalatok (1/1)

Épületvasalatok ajtókhoz és kapuk-hoz (tûz/füst szakaszhatárokon és menekülési útvonalakon)

1 EN 1125:1997/A1:2001 Terméktanúsító szervezet

Ez a kijelölési okirat és melléklete a KERMI Minõségellenõrzõ és Szolgáltató Kft. részére a 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendeletre 2004. június 25-én kiadott 078/2004. számú kijelölési okirat és mellékletének 2006. november 15-i 01. számú módosítása szerint a cég nevének megváltozása miatt került kiadásra. Ezért a 8/2004.

(GK 16.) GKM közleményben közzétett 078/2004. számú kijelölési okirat, és a Gazdasági Közlöny 2007. április 2-án megjelent 3. számának 388. oldalán közzétett okiratmelléklet ezen okirat és melléklete kiadásával egyidejûleg bevonás-ra került.

A 110/2007. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának valamint

az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak való bejelentés kelte: 2007. április 6.

7. számú melléklet

Melléklet a 111/2007. Kijelölési Okirathoz Kijelölés

a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint Kijelölt szervezet:

TÜV SÜD KERMI Minõségellenõrzõ és Szolgáltató Kft.

1088 Budapest, József krt. 6.

Tevékenység jellege:vizsgálat,ellenõrzés és tanúsítása mindenkor érvényes felkészültséget igazoló dokumentumok-ban megadott vonatkozó szabványok szerint a következõ mûszaki területen

Termékek Eljárások A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet vonatkozó bekezdései

Játszótéri eszközök Ütéscsillapító játszótéri talajok

Típusvizsgálat, egyedi vizsgálat

Megfelelõségi tanúsítvány kiadása

Ellenõrzés

4. § 5. § (2)-(5)

2. § d); 3. § (2); 7. § (4), (5) 9. § (1)-(3)

Ez a kijelölési okirat és melléklete a KERMI Minõségellenõrzõ és Szolgáltató Kft. részére a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletre 2004. április 6-án kiadott 071/2004. számú kijelölési okirat és mellékletének 2004. május 10-i 01. számú mó-dosítása szerint a cég nevének megváltozása miatt került kiadásra. Ezért a 7/2004. (GK 9.) GKM közleményben közzé-tett 071/2004. számú kijelölési okirat és a 9/2004. (GK. 16.) GKM közleményben közzéközzé-tett okiratmelléklet ezen okirat és melléklete kiadásával egyidejûleg bevonásra került.

A 111/2007. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának kelte: 2007. április 6.

8. számú melléklet

Melléklet a 113/2007. Kijelölési Okirathoz Kijelölés

a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint Kijelölt szervezet:

HEXON-GOLD Tanácsadó, Szolgáltató Kft.

2030 Érd, Ürmös utca 46-48. II/19.

Tevékenység jellege:ellenõrzésa mindenkor érvényes felkészültséget igazoló dokumentumokban megadott vonatkozó szabványok szerint a következõ mûszaki területen

Termékek Eljárások A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet vonatkozó bekezdései

Játszótéri eszközök Ütéscsillapító játszótéri talajok

Ellenõrzés 2. § d)

3. § (2) 7. § (4), (5) 9. § (1)-(3)

Ez a kijelölési okirat és melléklete a HEXON-GOLD Tanácsadó, Szolgáltató Betéti Társaság részére a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletre 2005. július 28-án kiadott 089/2005. számú kijelölési okirat és melléklete szerint a cégforma megválto-zása miatt került kiadásra. Ezért a 4/2005. (GK 12.) GKM közleményben közzétett 089/2005. számú kijelölési okirat és okiratmelléklet ezen okirat és melléklete kiadásával egyidejûleg bevonásra került.

A 113/2007. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának kelte: 2007. június 13.

9. számú melléklet

Melléklet a 112/2007. Kijelölési Okirathoz Kijelölés

az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirõl és megfelelõségük tanúsításáról szóló

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet szerint Kijelölt szervezet:

TÜV SÜD KERMI Minõségellenõrzõ és Szolgáltató Kft.

1088 Budapest, József krt. 6.

Tevékenység jellege:vizsgálat és tanúsítás a mindenkor érvényes, felkészültséget igazoló dokumentumokban meg-adott vonatkozó szabványok szerint a következõ mûszaki területen

Termékek

[a 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint]

Eljárások/modulok 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletei

Zajkibocsátási határértékkel ren-delkezõ berendezések:

– fûnyírók(13. pont)

– gyepvágók, gyepszegélyvágók (14. pont)

– motoros kapák(18. pont)

belsõ gyártásközi ellenõrzés a mûszaki dokumentáció értékelésével és idõszakos ellenõrzéssel

egyedi termék vizsgálata teljes körû minõségbiztosítás

5. számú melléklet 6. számú melléklet 7. számú melléklet

Tevékenység jellege:tanúsítása mindenkor érvényes felkészültséget igazoló dokumentumokban megadott vonatkozó szabványok szerint a következõ mûszaki területen

Termékek

[a 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint]

Eljárások/modulok

140/2001. (VIII. 8.) Korm.

rendelet vonatkozó mellékletei

Zajkibocsátási határértékkel rendelkezõ berendezések:

építõipari teheremelõk (robbanómotoros hajtással) (1. pont)

döngölõgép(2. pont)

kompresszorok (<350 kW)(3. pont) – kézi betontörõ és fejtõkalapácsok(4. pont)

építõipari csörlõk (robbanómotoros hajtású)(5. pont) – földtolók (<500 kW)(6. pont)

dömperek (<500 kW)(7. pont)

hidraulikus vagy köteles kotrók (<500 kW)(8. pont) – kotró-rakodók (<500 kW)(9. pont)

földgyaluk (<500 kW)(10. pont) – hidraulikus nyomásfokozók(11. pont)

talaj- és szeméttömörítõ homlokrakodók (<500 kW) (12. pont)

villás emelõtargoncák belsõ égésû motorhajtással, el-lensúllyal(15. pont)

rakodógépek(<500 kW) (16. pont) – mobil daruk(17. pont)

útburkolatrakó gépek (kivéve a nagy tömörítõerejû lehúzólappal ellátott aszfaltrakó gépeket)(19. pont) – áramfejlesztõ generátorok (<400 kW)(20. pont) – toronydaru(21. pont)

hegesztõgenerátor(22. pont)

belsõ gyártásközi ellenõrzés a mûszaki dokumentáció értékelésével és idõszakos ellenõrzéssel

egyedi termék vizsgálata

5. számú melléklet

6. számú melléklet

Ez a kijelölési okirat és melléklete a KERMI Minõségellenõrzõ és Szolgáltató Kft. részére a 140/2001. (VIII. 8.) Korm.

rendeletre 2002. június 26-án kiadott 054/2002. számú kijelölési okirat és mellékletének 2003. május 26-i 01. számú mó-dosítása szerint a cég nevének megváltozása miatt került kiadásra. Ezért a 2/2002. (GK 4.) GKM közleményben közzé-tett 054/2002. számú kijelölési okirat, és a 16/2003. (GK 18.) GKM közleményben közzéközzé-tett okiratmelléklet ezen okirat és melléklete kiadásával egyidejûleg bevonásra került.

A 112/2007. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának valamint

az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak való bejelentés kelte: 2007. április 6.

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 74-83)