• Nem Talált Eredményt

Mann-Whitney próbák eredménye

Vezetői orientáció

11.1 Mann-Whitney próbák eredménye

A Kalandorok és Kormányzók vezetői orientációjának vizsgálatára Mann-Whitney tesztet végeztem el SPSS segítségével, melynek eredményeit az alábbi két táblázatban (43. táblázat) foglaltam össze:

Érettségi szint

Elem-szám

Rang-pontszám

Rang-pontszám

összege

Vezetők humán orientáltsága Kalandorok 80 62,58 5006,5

Kormányzók 51 71,36 3639,5

Összesen 131

Vezetők feladat orientáltsága Kalandorok 80 67,56 5404,5

Kormányzók 51 63,56 3241,5

Összesen 131

43. táblázat: Kalandorok és Kormányzók M-W próba eredménye (saját szerkesztés)

A 43. táblázatból kiolvashatjuk, hogy a humán orientáció terén a Kormányzók magasabb értéket kaptak a Kalandorokhoz képest, viszont a feladat orientációnál ez megfordult és a Kalandorok esetében lett magasabb az érték, mint a Kormányzóknál. Az, hogy ez a különbség szignifikáns-e, azt a következő táblázatból (44. táblázat) olvashatjuk ki:

Teszt Statisztikáka

Vezetők humán orientáltsága Vezetők feladat orientáltsága

Mann-Whitney U 1766,5 1915,5

Wilcoxon W 5006,5 3241,5

Z -1,293 -0,589

Szignifikancia 0,196 0,556

Csoportosító változó: Klaszter szám

44. táblázat: Kalandorok és Kormányzók M-W próba szignifikanciájának ellenőrzése (saját szerkesztés)

A 44. táblázatból láthatjuk, hogy az eredmény nem szignifikáns, így a H0 hipotézist nem utasíthatjuk vissza, tehát a két csoporthoz tartozó vezetői orientációk terén nincs szignifikáns különbség.

A Kalandorok és Hódítók vezetői orientációjának vizsgálata során futtatott M-W próba az alábbi eredményeket hozta:

Érettségi szint Elemszám Rangpontszám Rangpontszám összege Vezetők humán

orientáltsága

Kalandorok 80 55,17 4413,5

Hódítók 49 81,05 3971,5

Összesen 129

Vezetők feladat

orientáltsága Kalandorok 80 58,03 4642,5

Hódítók 49 76,38 3742,5

Összesen 129

45. táblázat: Kalandorok és Hódítók M-W próba eredménye (saját szerkesztés)

A 45. táblázatból kiolvashatjuk, hogy a magasabb karbantartás érettségi szintet képviselő Hódítók esetében magasabb rangszám tartozik a feladat és a humán orientációhoz egyaránt. Ez a hipotézis alapján a várt értéket hozza, vagyis, hogy a fejlettebb érettségi szinthez fejlettebb menedzsment tartozik. A két klaszter közti különbség szignifikanciájára a 46. táblázat ad választ:

Teszt Statisztikáka

Vezetők humán orientáltsága Vezetők feladat orientáltsága

Mann-Whitney U 1173,5 1402,5

Wilcoxon W 4413,5 4642,5

Z -3,822 -2,713

Szignifikancia 0 0,007

Csoportosító változó: Klaszter szám

46. táblázat: Kalandorok és Hódítók M-W próba szignifikanciájának ellenőrzése (saját szerkesztés) A 46. táblázatban láthatjuk, hogy a szignifikancia értéke 0, illetve 0,007, vagyis a különbség mind a két esetben szignifikáns, tehát a vezetői stílus befolyásolja a karbantartás érettségét.

A Kalandorok és a Katonák karbantartás érettségi szinthez tartozó M-W próba eredményeit a 47. táblázat és a 48. táblázat tartalmazza:

Érettségi szint Elemszám Rangpontszám Rangpontszám összege

Vezetők humán orientáltsága Kalandorok 80 49,69 3975

Katonák 23 60,04 1381

Összesen 103

Vezetők feladat orientáltsága Kalandorok 80 48,38 3870

Katonák 23 64,61 1486

Összesen 103

47. táblázat: Kalandorok és Katonák M-W próba eredménye (saját szerkesztés)

A 47. táblázatból láthatjuk, hogy mind a két vezetői orientáció esetében a magasabb karbantartás érettségi szinten álló Katonák magasabb rangszámot kaptak, vagyis közelebb állnak az ideális 9.9-es vezetői stílushoz. Az alábbi táblából kiolvashatjuk, hogy a vezetők humán orientáltságának területén nincs szignifikáns különbség, csak a feladat orientáció területén.

Vajna Zoltán A karbantartás-érettség és a vezetői stílus kapcsolata

Teszt Statisztikáka

Vezetők humán orientáltsága Vezetők feladat orientáltsága

Mann-Whitney U 735 630

Wilcoxon W 3975 3870

Z -1,467 -2,303

Sziginifikancia 0,142 0,021

Csoportosító változó: Klaszter szám

48. táblázat: Kalandorok és Katonák M-W próba szignifikanciájának ellenőrzése (saját szerkesztés) A Kormányzók és Hódítók vezetői orientációjának vizsgálata során a következő eredményeket (49. táblázat) kaptam:

Érettségi szint

Elemszám Rangpontszám Rangpontszám összege

Vezetők humán orientáltsága Kormányzók 51 43,42 2214,5

Hódítók 49 57,87 2835,5

Összesen 100

Vezetők feladat orientáltsága Kormányzók 51 41,37 2110

Hódítók 49 60 2940

Összesen 100

49. táblázat: Kormányzók és Hódítók M-W próba eredménye (saját szerkesztés)

A 49. táblázatból láthatjuk, hogy mind a humán mind a feladat orientáció esetében a Hódítók magasabb értéket értek el a Kormányzóknál, ami tovább erősíti, hogy az ideálisnak mondható vezetői stílus magasabb érettségi szintet feltételez.

Teszt Statisztikáka

Vezetők humán orientáltsága Vezetők feladat orientáltsága

Mann-Whitney U 888,5 784

Wilcoxon W 2214,5 2110

Z -2,496 -3,219

Szignifikancia 0,013 0,001

Csoportosító változó: Klaszter szám

50. táblázat: Kormányzók és Hódítók M-W próba szignifikanciájának ellenőrzése (saját szerkesztés) A 50. táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy a két érettségi szinthez tartozó vezetői orientációk közti rangok közötti különbség szignifikáns, így azt is kijelenthetjük, hogy a két érettségi szint esetében a vezetői orientáció befolyásolja a vállalat által elért karbantartás érettségi szintet.

A vizsgálatot elvégeztem a Kormányzók és a Katonák közti kapcsolatra is. Az érettségi szintekhez tartozó rangpontszámokat az 51. táblázat tartalmazza:

Érettségi szint Elemszám Rangpontszám Rangpontszám összege

Vezetők humán orientáltsága Kormányzók 51 36,86 1880

Katonák 23 38,91 895

Összesen 74

Vezetők feladat orientáltsága

Kormányzók 51 33,08 1687

Katonák 23 47,3 1088

Összesen 74

51. táblázat: Kormányzók és Katonák M-W próba eredménye (saját szerkesztés)

A korábbi táblázatból azt láthatjuk, hogy a humán orientáció terén a két érettségi szint közt minimális különbség van a katonák előnyére, ami minimálisan, de ellentmond a várt eredménynek. A feladat orientáció esetében a Katonák vezetői magasabb értéket érnek el, mint a Kormányzók és a szignifikancia teszt alapján ez a különbség szignifikáns. Ez tovább erősíti azt, hogy a Katonák első soron a feladatokkal foglalkoznak, azaz magas a Műszaki faktor értéke.

Teszt Statisztikáka

Vezetők humán orientáltsága Vezetők feladat orientáltsága

Mann-Whitney U 554 361

Wilcoxon W 1880 1687

Z -0,38 -2,642

Szignifikancia 0,704 0,008

Csoportosító változó: Klaszter szám

52. táblázat: Kormányzók és Katonák M-W próba szignifikanciájának ellenőrzése

A legutolsó érettségi szintek közti összehasonlítás a Katonák és a Hódítók közt van. Az összehasonlítás eredményét az 53. táblázat tartalmazza:

Érettségi szint Elemszám Rangpontszám Rangpontszám összege

Vezetők humán orientáltsága Hódítók 49 39,08 1915

Katonák 23 31 713

Összesen 72

Vezetők feladat

orientáltsága Hódítók 49 36,37 1782

Katonák 23 36,78 846

Összesen 72

53. táblázat: Hódítók és Katonák M-W próba eredménye (saját szerkesztés)

A táblázatban láthatjuk, hogy a Hódítók esetében a vezetők humán orientációja magasabb, ami megegyezik az elvárt eredménnyel, viszont a feladat orientáció esetében nem beszélhetünk különbségről, hiszen az értékek tizeden belül mozognak. A próba szignifikanciájára az 54.

táblázat ad választ, melyből megállapíthatjuk, hogy a két klaszter között nincs szignifikáns különbség.

Vajna Zoltán A karbantartás-érettség és a vezetői stílus kapcsolata

Teszt Statisztikáka

Vezetők humán orientáltsága Vezetők feladat orientáltsága

Mann-Whitney U 437 557

Wilcoxon W 713 1782

Z -1,531 -0,079

Szignifikancia 0,126 0,937

Csoportosító változó: Klaszter szám

54. táblázat: Hódítók és Katonák M-W próba szignifikanciájának ellenőrzése (saját szerkesztés) Mivel a két érettségi szinthez tartozó vezetők közt nincs szignifikáns különbség, így kimondhatjuk, hogy ebben az esetben a vezetői stílus nincs hatással a karbantartás-érettségre.