Módosítások

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 91-98)

MINTAVÉTELEZÉSI ÉS MINÕSÉGVIZSGÁLATI ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE”

I. Módosítások

1. A Közlemény„I. Intervenciós készletértékesítés”címû pontja helyébe a következõ szöveg lép:

„A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) a 2004/2005. és 2005/2006. gazdasági évben felvásárolt intervenciós cukor készletbõl 141 942,9 tonnát a Tanács 318/2006/EK rendelete, valamint a Bizottság 952/2006/EK, 1039/2006/EK, valamint annak módosításáról szóló 1555/2006/EK rendeletei alapján belsõ piacon történõ értékesítésre kínál fel.”

2. A Közlemény„V. Kitárolás, vételár kifizetése”címû pontja3. A vételár megfizetésecímû alpontjában azMVH IBANszáma helyesen a következõ:

„HU75 1003 2000 0028 7560 0000 0055”

3. A Közlemény„VII. Kapcsolódó jogszabályok”címû pontja kiegészül az alábbi jogszabállyal:

– a Bizottság 2006. október 18-i 1555/2006/EK rendelete a Belgium, a Cseh Köztársaság, Németország, Spanyolor-szág, ÍrorSpanyolor-szág, OlaszorSpanyolor-szág, MagyarorSpanyolor-szág, LengyelorSpanyolor-szág, Szlovénia, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévõ cukor közösségi piacon történõ viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 1039/2006/EK rendelet módosításáról;

4. A Közlemény1. számú mellékletehelyébe jelen közlemény1. számú mellékletelép.

5. A Közlemény kiegészül a „Cukor intervenció - kérelem tárolási szerzõdés megkötéséhez” szóló4. számú melléklet-tel, amely melléklet jelen közlemény2. számú mellékletétképezi.

II. A közlemény hatálya

Jelen közlemény az MVH honlapján történõ megjelenés (kihirdetés) napján lép hatályba.

További információ az ertekesites@mvh.gov.hu e-mail címen kérhetõ.

Budapest, 2006. november 23.

Margittai Miklóss. k.,

elnök

1. sz. melléklet

Tétel állapota / Status of lot

Felvásárlás éve/

Year of buying up (tonna) / Quan-tity of lot (tons)

Tétel Bulk or packed

Csomago-lás típusa / Type of package

Tárolás helye / Place of storage Szállítási lehetõségek /

Transport facilities Kitároló kapacitás

Name of store

Irányító-szám / Post code

Helység / Town Cím / Address Megye / County

Raktár azonosító jele / Reference code of

storage

vasúti / railway

közúti / truck vízi / boat

pályázható / available

2004/2005 C 1/1 1 159,20 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

6000 Kecskemét István király kr. 24.

2004/2005 C 1/2 3 684,45 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

6000 Kecskemét István király kr. 24.

2004/2005 C 1/3 1 557,05 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

6000 Kecskemét István király kr. 24.

2004/2005 C 1/4 250,00 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

6000 Kecskemét István király kr. 24.

2004/2005 C 1/5 250,00 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

6000 Kecskemét István király kr. 24.

2004/2005 C 1/6 250,00 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

6000 Kecskemét István király kr. 24.

2004/2005 C 1/7 1 500,00 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

6000 Kecskemét István király kr. 24.

2004/2005 C 1/8 29 349,30 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

6000 Kecskemét István király kr. 24.

2004/2005 C 2/1 3 500,00 1. ömlesztett / bulk

- Eastern Sugar Zrt.

4183 Kaba Meteorit út 5. Hajdú-Bihar

1. siló x x 400

értékesített / sold

2004/2005 C 2/2 4 000,00 1. ömlesztett / bulk

- Eastern Sugar Zrt.

4183 Kaba Meteorit út 5. Hajdú-Bihar

1. siló x x 400

értékesített / sold

2004/2005 C 2/3 7 500,00 1. ömlesztett / bulk

- Eastern Sugar Zrt.

4183 Kaba Meteorit út 5. Hajdú-Bihar

1. siló x x 400

pályázható / available

2004/2005 C 3 10 696,85 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

5081 Szajol Külterület

Jász- Nagykun-Szolnok

B x x 400

értékesített / sold

2004/2005 C 4/1 300,00 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

3907 Tállya Hegyaljai rakodó

2004/2005 C 4/2 8 700,00 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

3907 Tállya Hegyaljai rakodó

2004/2005 C 5/1 250,00 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

1151 Budapest Visonta u. 1. Pest A x x 200

értékesített / sold

2004/2005 C 5/2 250,00 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

1151 Budapest Visonta u. 1. Pest A x x 200

FÖLDMÛVELÉSÜGYIÉSVIDÉKFEJLESZTÉSIÉRTESÍTÕ24.szám

Tétel állapota / Status of lot

Felvásárlás éve/

Year of buying up (tonna) / Quan-tity of lot (tons)

nõsége Bulk or packed

Csomago-lás típusa / Type of package

Tárolás helye / Place of storage Transport facilities Kitároló

kapacitás

Name of store

Irányító-szám / Post code

Helység / Town Cím / Address Megye / County

Raktár azonosító jele / Reference code of

storage

vasúti / railway

közúti / truck vízi / boat

értékesített / sold

2004/2005 C 5/3 1 000,00 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

1151 Budapest Visonta u. 1. Pest A x x 200

értékesített / sold

2004/2005 C 5/4/1

1 000,00 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

1151 Budapest Visonta u. 1. Pest A x x 200

értékesített / sold

2004/2005 C 5/4/2

500,00 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

1151 Budapest Visonta u. 1. Pest A x x 200

értékesített / sold

2004/2005 C 5/4/3

250,00 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

1151 Budapest Visonta u. 1. Pest A x x 200

értékesített / sold

2004/2005 C 5/5/1

500,00 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

1151 Budapest Visonta u. 1. Pest A x x 200

értékesített / sold

2004/2005 C 5/5/2

1 000,00 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

1151 Budapest Visonta u. 1. Pest A x x 200

értékesített / sold

2004/2005 C 5/6 500,00 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

1151 Budapest Visonta u. 1. Pest A x x 200

pályázható / available

2004/2005 C 5/7 3 706,70 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

1151 Budapest Visonta u. 1. Pest A x x 200

értékesített / sold

2004/2005 C 6/1 500,00 1. csomagolt / packed

50 kg Eastern Sugar Zrt.

5081 Szajol Külterület

Jász- Nagykun-Szolnok

A x x 80

értékesített / sold

2004/2005 C 6/2 2 000,00 1. csomagolt / packed

50 kg Eastern Sugar Zrt.

5081 Szajol Külterület

Jász- Nagykun-Szolnok

A x x 80

pályázható / available

2004/2005 C 6/3 1 500,00 2. csomagolt / packed

50 kg Eastern Sugar Zrt.

5081 Szajol Külterület

Jász- Nagykun-Szolnok

A x x 80

értékesített / sold

2004/2005 C 7/1 250,00 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

9027 Gyõr Kandó Kálmán

út 17.

2004/2005 C 7/2 392,70 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

9027 Gyõr Kandó Kálmán

út 17.

2004/2005 C 7/3 2 815,95 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

9027 Gyõr Kandó Kálmán

út 17.

2004/2005 C 8/1 250,00 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

8151 Szabadbattyán Vasút út 1. Fejér “E” 2 x x 200

pályázható / available

2004/2005 C 8/2 3 011,30 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

8151 Szabadbattyán Vasút út 1. Fejér “E” 2 x x 200

számFÖLDMÛVELÉSÜGYIÉSVIDÉKFEJLESZTÉSIÉRTESÍTÕ3557

Tétel állapota / Status of lot

Felvásárlás éve/

Year of buying up (tonna) / Quan-tity of lot (tons)

nõsége Bulk or packed

Csomago-lás típusa / Type of package

Tárolás helye / Place of storage Transport facilities Kitároló

kapacitás

Name of store

Irányító-szám / Post code

Helység / Town Cím / Address Megye / County

Raktár azonosító jele / Reference code of

storage

vasúti / railway

közúti / truck vízi / boat

pályázható / available

2004/2005 C 9 2 928,35 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

9027 Gyõr Kandó Kálmán

út 17.

2004/2005 C 10 0,00 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

1151 Budapest Visonta u. 1. Pest B x x 200

pályázható / available

2004/2005 C 11 2 457,00 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

5081 Szajol Külterület

Jász- Nagykun-Szolnok

A x x 400

értékesített / sold

2004/2005 C 12/1 1 500,00 1. csomagolt / packed

50 kg Eastern Sugar Zrt.

4030 Debrecen Vámraktár út 3. Hajdú-Bihar

03 x x 44

értékesített / sold

2004/2005 C 12/2 500,00 1. csomagolt / packed

50 kg Eastern Sugar Zrt.

4030 Debrecen Vámraktár út 3. Hajdú-Bihar

03 x x 44

pályázható / available

2004/2005 C 13 2 000,00 2. csomagolt / packed

50 kg Eastern Sugar Zrt.

4030 Debrecen Vámraktár út 3. Hajdú-Bihar

04 x x 44

pályázható / available

2004/2005 C 14 2 000,00 2. csomagolt / packed

50 kg Eastern Sugar Zrt.

4030 Debrecen Vámraktár út 3. Hajdú-Bihar

05 x x 68

pályázható / available

2004/2005 C15 1 936,20 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

8151 Szabadbattyán Vasút út 1. Fejér “B” 3 x x 200

pályázható / available

2004/2005 C 16 1 804,95 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

8151 Szabadbattyán Vasút út 1. Fejér “A” 3 x x 200

értékesített / sold

2005/2006 C 17/1 250,00 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

1151 Budapest Visontai u. 1. Pest A pince x x 200

pályázható / available

2005/2006 C 17/2 550,00 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

1151 Budapest Visontai u. 1. Pest A pince x x 200

pályázható / available

2005/2006 C 18 1 365,40 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

9027 Gyõr Kandó Kálmán

út 17.

2005/2006 C 19 684,60 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

9027 Gyõr Kandó Kálmán

út 17.

2005/2006 C 20/1 10 000,00 2. ömlesztett / bulk

- Magyar Cukor Zrt.

9443 Petõháza Kinizsi Pál u. 6.

2005/2006 C 20/2 3 000,00 2. ömlesztett / bulk

- Magyar Cukor Zrt.

9443 Petõháza Kinizsi Pál u. 6.

2005/2006 C 20/3 5 000,00 2. ömlesztett / bulk

- Magyar Cukor Zrt.

9443 Petõháza Kinizsi Pál u. 6.

Gyõr- Moson-Sopron

ARB siló x x 720

FÖLDMÛVELÉSÜGYIÉSVIDÉKFEJLESZTÉSIÉRTESÍTÕ24.szám

Tétel állapota / Status of lot

Felvásárlás éve/

Year of buying up (tonna) / Quan-tity of lot (tons)

nõsége Bulk or packed

Csomago-lás típusa / Type of package

Tárolás helye / Place of storage Transport facilities Kitároló

kapacitás

Name of store

Irányító-szám / Post code

Helység / Town Cím / Address Megye / County

Raktár azonosító jele / Reference code of

storage

vasúti / railway

közúti / truck vízi / boat

értékesített / sold

2005/2006 C 20/4 5 000,00 2. ömlesztett / bulk

- Magyar Cukor Zrt.

9443 Petõháza Kinizsi Pál u. 6.

2005/2006 C 20/5 5 000,00 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

9400 Sopron Ipar krt. 21. Gyõr- Moson-Sopron

LKR x x 300

pályázható / available

2005/2006 C 20/6 1 400,00 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

9027 Gyõr Kandó Kálmán

út 17.

2005/2006 C 20/7 600,00 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

9027 Gyõr Kandó Kálmán

út 17.

12 000,00 2. ömlesztett / bulk

- Magyar Cukor Zrt.

7400 Kaposvár Pécsi út 10–14. Somogy GR2 x x 600

értékesített / sold

2005/2006 C

21/2

250,00 2. ömlesztett / bulk

- Magyar Cukor Zrt.

7400 Kaposvár Pécsi út 10–14. Somogy GR2 x x 600

értékesített / sold

2005/2006 C

21/3

2 000,00 2. ömlesztett / bulk

- Magyar Cukor Zrt.

7400 Kaposvár Pécsi út 10–14. Somogy GR2 x x 600

pályázható / available

2005/2006 C

21/4

2 750,00 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

7634 Pécs Szentlõrinci

út 2.

Baranya A1, L1 x x 600

értékesített / sold

2005/2006 C 22/1 3 000,60 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

3000 Hatvan Radnóti tér 2. Heves H-3 x x 600

értékesített / sold

2005/2006 C 22/2 1 877,40 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

3000 Hatvan Radnóti tér 2. Heves H-3 x x 600

pályázható / available

2005/2006 C 22/3 1 729,80 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

3000 Hatvan Radnóti tér 2. Heves H-3 x x 600

értékesített / sold

2005/2006 C 23 2 010,60 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

3901 Szerencs Gyár út 1. Borsod- Abaúj-Zemplén

SZE-2 x x 600

értékesített / sold

2005/2006 C 24 2 566,80 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

3901 Szerencs Gyár út 1. Borsod- Abaúj-Zemplén

SZE-4 x x 600

értékesített / sold

2005/2006 C 25 2 495,70 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

3901 Szerencs Gyár út 1. Borsod- Abaúj-Zemplén

SZE-6 x x 600

értékesített / sold

2005/2006 C 26 1 341,00 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

3901 Szerencs Gyár út 1. Borsod- Abaúj-Zemplén

SZE-7 x x 600

számFÖLDMÛVELÉSÜGYIÉSVIDÉKFEJLESZTÉSIÉRTESÍTÕ3559

Tétel állapota / Status of lot

Felvásárlás éve/

Year of buying up (tonna) / Quan-tity of lot (tons)

nõsége Bulk or packed

Csomago-lás típusa / Type of package

Tárolás helye / Place of storage Transport facilities Kitároló

kapacitás

Name of store

Irányító-szám / Post code

Helység / Town Cím / Address Megye / County

Raktár azonosító jele / Reference code of

storage

vasúti / railway

közúti / truck vízi / boat

pályázható / available

2005/2006 C 27 2 182,50 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

3907 Tállya Hegyaljai rakodó

2005/2006 C 28 2 565,00 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

3900 Ond-Szerencs Telep út 1. Borsod- Abaúj-Zemplén

1. x 300

értékesített / sold

2005/2006 C 29/1 405,00 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

4400 Nyíregyháza Móricz Zsig-mond út 24.

2005/2006 C 29/2 600,00 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

4400 Nyíregyháza Móricz Zsig-mond út 24.

2005/2006 C 29/3 500,00 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

4400 Nyíregyháza Móricz Zsig-mond út 24.

2005/2006 C 29/4 2 359,60 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

4400 Nyíregyháza Móricz Zsig-mond út 24.

2005/2006 C 30 3 285,00 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

4400 Nyíregyháza Móricz Zsig-mond út 24.

2005/2006 C 31 3 504,60 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

4400 Nyíregyháza Móricz Zsig-mond út 24.

2005/2006 C 32 552,60 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

4400 Nyíregyháza Móricz Zsig-mond út 24.

2005/2006 C 33 1 199,70 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

4400 Nyíregyháza Móricz Zsig-mond út 24.

2005/2006 C 34 900,00 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

4400 Nyíregyháza Móricz Zsig-mond út 24.

2005/2006 C 35 1 282,50 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

4562 Vaja Rohodi

út 29–31.

2005/2006 C 36 1 282,00 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

4562 Vaja Rohodi

út 29–31.

Szabolcs-

Szatmár-Bereg

2 x 300

FÖLDMÛVELÉSÜGYIÉSVIDÉKFEJLESZTÉSIÉRTESÍTÕ24.szám

Tétel állapota / Status of lot

Felvásárlás éve/

Year of buying up (tonna) / Quan-tity of lot (tons)

nõsége Bulk or packed

Csomago-lás típusa / Type of package

Tárolás helye / Place of storage Transport facilities Kitároló

kapacitás

Name of store

Irányító-szám / Post code

Helység / Town Cím / Address Megye / County

Raktár azonosító jele / Reference code of

storage

vasúti / railway

közúti / truck vízi / boat

pályázható / available

2005/2006 C 37 1 287,90 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

4562 Vaja Rohodi

út 29–31.

2005/2006 C 38 1 299,60 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

4562 Vaja Rohodi

út 29–31.

2005/2006 C 39/1 750,00 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

6000 Kecskemét István király kr. 24.

2005/2006 C 39/2 12 350,40 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

6000 Kecskemét István király kr. 24.

2005/2006 C 40 4 204,80 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

2700 Cegléd Törteli út 42. Pest H1 x 300

pályázható / available

2005/2006 C 41 6 613,20 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

2700 Cegléd Törteli út 42. Pest H2 x 300

pályázható / available

2005/2006 C 42 2 541,60 2. csomagolt / packed

50 kg Mátra Cukor Zrt.

2700 Cegléd Törteli út 42. Pest H3 x 300

pályázható / available

2005/2006 C 43 2 000,00 2. csomagolt / packed

50 kg Magyar Cukor Zrt.

9400 Sopron Ipar krt. 21. Gyõr-

számFÖLDMÛVELÉSÜGYIÉSVIDÉKFEJLESZTÉSIÉRTESÍTÕ3561

2. sz. melléklet CUKOR INTERVENCIÓ –

KÉRELEM TÁROLÁSI SZERZÕDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 91-98)