• Nem Talált Eredményt

Karabinerek összehasonlító vizsgálata

2. KÖTÉLTECHNIKAI MENTÉSI ALAPFELSZERELÉSEK RENDELTETÉSÉNEK

2.1 Karabinerek összehasonlító vizsgálata

A karabinerek zárt állapotban (7. ábra) végzett kétirányú (hossz és kereszt irány), valamint nyitott nyelvvel végzett statikus húzásra való terhelését minden gyártó elvégzi.

A különböző gyártók által készített karabinerek elemzését a különböző zárszerkezettel (key-lock, scroll-lock, tria-act-lock) rendelkező felszerelések összehasonlításával indokolt kezdeni.

A karabiner a kötéltechnikai rendszerek ovális kiképzésű fém alapeleme, elsősorban rögzítéshez, kötéltechnikai felszerelések összekapcsolásához használják, egy biztonságos reteszelésű zárral az un. nyelvvel rendelkezik, amelyet a kezelője a nyelv zártípusának megfelelően a retesz kioldásával nyit ki. Anyag kovácsolt acél vagy hidegsajtolt nagyszilárdságú alumínium ötvözet, amelynek szakító szilárdsága hosszanti irányban zárt állapotban akár 50 kN is lehet.

7. ábra Karabiner, Triact-zár, tömeg: 75 g, terhelhetőség: 25 kN, CE EN 362 szabvány. Forrás: Petzl

38

2.1.1 Karabiner tömeg, terhelés, felszerelés anyaga és ezek kapcsolata

A karabinerek tömegének és terhelhetőségének összefüggéseit vizsgálva megállapítható (8. ábra), hogy négy, világmárkát gyártó cég terméke esetében mind az acél, mind az alumínium karabinerek közel azonos értékű terhelhetőséget mutatnak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy azonos tömegű karabiner-mennyiséget feltételezve a mentést végző személy dupla annyi alumínium karabinert tud magával vinni, amely kétszeresére növeli a felhasználható biztosító eszközök számát, csökkentve a leesés kockázatát.

8. ábra Karabiner tömegének és terhelhetőségének összehasonlítása (saját szerkesztés) A mérések alapján a kétszer nagyobb tömegű acélötvözetből készült karabiner azonos terhelési értékkel rendelkezik az alumínium-ötvözetből készült karabinerrel. Az alumínium karabinerek tömegével növelt anyagvastagság nem feltétlenül jelenti a terhelhetőség mérőszámának az emelkedését is.

A tömeg és az anyagvastagság annál inkább nincs arányban, mert az új típusú karabinerek már nem kör, hanem valamilyen ”H” keresztmetszettel rendelkeznek, így a gyártók elérik a tömeg csökkentését, a szakítószilárdság csökkenése nélkül. Az összegzett adatok alapján megállapítható, hogy a 75-90 gramm tömegű karabiner terhelhetősége ár-érték arányában a legjobb.

2.1.2 Karabiner terhelhetőség, felszerelés anyaga és a zárszerkezet kapcsolata A vizsgálatok kimutatták, hogy a háromféle karabiner nyelv-típus esetén a terhelhetőség nem változik, vélhetően azért, mert a hosszirányú terhelési vizsgálatok, amelyek a karabinerek alkalmazása során is a fő terhelési irányt jelentik, már kis terhelésnél, 80-100kg-s tömegű személy esetén, a karabiner terhelésből adódó torzulása miatt szorulnak,

250 240

205 195

104 100 93 85 82

75 63 56

35

50 40 27 22 25

30 24 22

27 23 21

Tömeg [g]/Terhelheg [KN]

Anyagösszetétel (Fe, Al)

Tömeg, kg

Hosszírányú terhelhetőség, KN Acél

Alumínium

39

azaz a nyelv a karabiner sínjéhez reteszelődik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a terhelés alatt lévő karabiner nyelve nem nyitható, így a gyári kivitellel kialakított nyelv-zár (key-lock, scroll-lock, tria-act-lock) mellett egyfajta második biztonsági reteszelést végez. Az alumínium karabinerek esetén azonos a terhelhetőség mértéke, azt a zárt típusa nem befolyásolja jelentős mérhető mértékben.

A gyártók által rendszeresített zártípussal készített karabinerek egyforma mértékben terhelhetőek, a használat szempontjából azonos megbízhatósági tulajdonsággal rendelkeznek.

9. ábra Alumínium anyagú karabinerek terhelhetőségének változása a zárszerkezet és a tömeg függvényében, zárszerkezet szerinti csoportosításban

Az alumínium ötvözetből készült karabinerek terhelhetősége (9. ábra) közel azonos.

Gyártói adatok alapján a hosszirányú terhelhetőség zárt helyzetben lévő zártípus esetén 22 és 32 kN között változik. Karabinerek esetén, ha figyelembe vesszük, hogy az egyes karabinerek tömege 82 és 102 gramm között változik, amely 10 és 20 közötti darabszám esetén a hevederen történő szállítás jelentős terhet jelent a személy számára, akkor a screw-lock rendszerű karabinerek azok, amelyek a kis tömeg, de nagy teherbírás feltételeinek jól megfelelnek.

2.1.3 Karabiner gyártók termékeinek ár-érték szerinti összehasonlítása, mérése A karabiner fejlesztésével és gyártásával foglalkozó gyártók közel azonos ajánlott kiskereskedelmi áron hozzák forgalomba termékeiket. Saját karabiner gyártással kevés cég foglalkozik. A gyártók árban nem tesznek különbséget a különböző zártípusú karabinerek között. A forgalmazott termékek között nagy árkülönbözet nincs. Az árak között apró eltérések ugyan vannak, amelyek akkor mutatkoznak meg nagyobb

Key-lock Key-lock Key-lock Screw-lock Screw-lock Triact-lock Triact-lock Triact-lock

Tömeg [g]/Terhelheg [KN]

Karabiner zár tipus (Key, Screw és Triact rendszerű) Tömeg, g Terhelhetőség hosszában, KN

Key-lock Screw-lock Triact-lock

40

mértékben, amikor komplett felszerelés kerül beszerzésre, azaz több tucat karabiner.

Több karabiner beszerzése esetén ez több tízezer forintot jelent, így az ár-érték is számíthat a beszerzésnél.

A vizsgálat eredménye ugyanekkor jól mutatja azt, hogy ezen árkategóriák között sem feltétlenül a drágább felszerelés a jobb. Az árkategóriák utolsó kétharmadában lévő gyártók termékeinek terhelhetősége jobb, ár-érték arányban kedvezőbb (10. ábra): Petzl key-lock, Singing Rock screw-lock és a Black Diamond szintén screw-lock terméke.

10. ábra Alumínium karabinerek ár-érték arányának alakulása. Ár-érték szerint optimális felszerelés (piros keretben jelölve, 2018. évi árak szerint)

Az alpin-technikával foglalkozó szakemberek inkább törekednek a már jól megszokott termékek beszerzésére. A gyártók ezért a választékot nem a zártípus alapján bővítik, újításokat egy-két gyártó vezetett be (pl.: mágneses nyelv), és a karabinerek jellemzően a már említett három zártípus köré csoportosulnak.

2.1.4 Karabiner gyártók használati útmutatóinak értékelése

Összességében megállapítható, hogy a gyártók törekednek a teljes körű tájékoztatásra. A gyárilag készített használati útmutatók igen részletesek, különösen az eszközök biztonsági rendszabályaira vonatkozóan. Kiemelt figyelmet fordítanak a felhasználó kötéltechnikai ismereteinek átismétlésére, az eszközök felhasználásának biztonsági rendszabályaira, a balesetek okainak az összegzésére, a személyes önellenőrzésre való figyelemfelhívásra. A tájékoztatók alaposnak mondhatók, egyfajta alpin- vagy kötéltechnikai eljárásrendnek is felfoghatók azok számára, akik kedvtelés céljából használják a kötéltechnikai eszközöket. Azoknak, akik magasszintű képzésen, ipari-vagy

6900 5900 5520 4968 4490 4390 3680 3312

Tömeg [g]/ Terhelhetőség [KN]

Ár [Ft]

Tömeg, g Terhelhetőség hosszában, KN

41

barlangi mentési képzésen estek már át, és több éves gyakorlattal rendelkeznek, szintén hasznos áttekinteni a gyártók a termékekre vonatkozó, olykor különleges javaslatait.

A jellemzően alapos használati útmutatók részletes, könnyen érthető ábrákkal teszik egyértelművé a karabinerek használatának műszaki-biztonsági-fizikai korlátait, a biztonságos alkalmazás és a balesetmentes használat alapelveit [28].

A kötéltechnikai szakemberek körében idegen, de fontos feladatra több gyártó felhívja a figyelmet, amely szerint fontos az eszközhasználatról vezetni egyfajta műveleti naplót, dokumentálni az alkalmazás körülményeit. A használati útmutató mellett a gyártók felhívják a figyelmet továbbá arra, hogy internetes oldalon található fórumokon és on-line ügyfélszolgálaton keresztül is nyújtanak technikai segítséget [34].