Kapcsolódó jogszabályok és közlemények

In document Miniszteri rendeletek (Page 93-96)

április 1-jétõl május 15-ig tart

VI. Kapcsolódó jogszabályok és közlemények

– a Tanács 1999. május 17-i 1257/1999 EK rendelete az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap-ból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezésérõl,

– a Tanács 2003. szeptember 29-i 1783/2003 EK rendelete az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK rendelet módosításáról,

– a Bizottság 2004. április 29-i 817/2004 EK rendelete az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap-ból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról,

– a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdései-rõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény és módosításai (2006. évi CIX. tör-vény),

– az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszer-ben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet és módosításai [231/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet, 31/2005. (II. 15.) Korm. ren-delet],

– az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egyes végrehajtási intézkedéseirõl és tájékoztatási feladatairól szóló 44/2004. (IV. 9.) FVM rendelet,

– a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társ-finanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános sza-bályairól szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet és módosításai [25/2006. (III. 31.) FVM rendelet, 52/2006. (VII. 17.) FVM rendelet],

– a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár- környezetgazdálkodási támogatások igény-bevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet és módosításai [11/2005. (II. 28.) FVM rende-let, 34/2005. (IV. 15.) FVM renderende-let, 71/2005. (VIII. 11.) FVM renderende-let, 107/2005. (XI. 24.) FVM renderende-let, 20/2006.

(III. 17.) FVM rendelet, 25/2006. (III. 31.) FVM rendelet, 40/2006. (V.24.) FVM rendelet],

– az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Me-zõgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I.13.) FVM rendelet és módosításai [156/2004. (X. 27.) FVM rendelet, 16/2005. (III. 8.) FVM rendelet, 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelet, 67/2006. (IX. 15.) FVM rendelet],

– az FVM agrár-környezetgazdálkodási támogatási kérelmek, valamint a célprogram váltási kérelmek benyújtásáról szóló, 2006. május 30-án kiadott közleménye,

– az Agrár- környezetgazdálkodási támogatásban érintett területek és állatállomány kötelezettségvállalójának szemé-lyében bekövetkezõ változás MVH-hoz történõ bejelentésérõl szóló 90/2006. (IX. 18.) MVH Közlemény,

– az Agrár-környezetgazdálkodási kérelmek támogatott terület és állatállományának csökkentésérõl, visszavonásáról valamint a célprogram váltásról szóló 46/2006. (VI. 2.) MVH közlemény.

További információk a www.mvh.gov.hu, www.fvm.hu, www.europa.eu.int weboldalakról tölthetõk le.

Budapest, 2007. február 8.

Margittai Miklóss. k.,

elnök

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2007. (II. 8.) MVH

közleménye

a 2007/2008. gazdasági évre jóváhagyott paradicsomfeldolgozókról

I. Bevezetés

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó zöldség-gyümölcs piaci rendtartás szabályai és az 1535/2003/EK rendelet alapján támogatást az a termelõi-értékesítõ szervezet (TÉSZ) igényelhet, amely az MVH által jó-váhagyott feldolgozóval szerzõdést köt. A paradicsom feldolgozására vonatkozó szerzõdéseket a 2007/2008. gazdasági évre vonatkozóan 2007. március 10-ig kell megkötni. Az MVH által a 2007/2008. gazdasági évre jóváhagyott paradi-csom-feldolgozók jegyzékét – feldolgozott késztermékenkénti bontásban – a II. pontban található táblázat tartalmazza.

II. A 2007/2008. gazdasági évre jóváhagyott paradicsom-feldolgozók jegyzéke

Késztermék (megnevezése, KN kódja) Paradicsom-feldolgozó neve és telephelye(i)

hámozatlan egész konzerv paradicsom ex 2002 10 90

Csépány és Társa Kft.

Telephely: 3200 Gyöngyös, Karácsondi út 1/A EKO Konzervipari Kft.

Telephely: 4400 Nyíregyháza, Vasgyár utca 9–13.

GLOSTER Zöldség-Gyümölcs Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.

Telephely: 4326 Máriapócs, Pócsi sarok GRENEX Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.

Telephely: 4481 Sóstóhegy, Igrice utca 3.

Kelet-Food 2000 Élelmiszeripari Kft.

Telephely: 4432 Nyíregyháza-Nyírszõlõs, Jókai telep Nagykõrösi Konzervgyár Rt.

Telephely: 2750 Nagykõrös, József Attila utca 1.

PARMEN Konzervipari Termelési és Kereskedelmi Rt.

Telephely: 4722 Nyírmeggyes, Fehér tag 1171. hrsz.

PUSZTA Konzerv Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Telephely: 4060 Balmazújváros-Telekföld, Konzervüzem Pf. 49.

ROX-FOOD Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.

Telephely: 4555 Levelek, Rákóczi utca 50.

SÁMSON’S GOLD Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Telephely: 4251 Hajdúsámson, Hadházi út 22.

Szatmári Konzervgyár Kft.

Telephely: 4762 Tyukod, Bem út 85.

VÉPISZ Vegyesipari, Építõ és Szolgáltató Szövetkezet Telephely: 4742 Csegöld, Petõfi út 3.

hámozott egész, konzerv paradicsom ex 2002 10 10

Nagykõrösi Konzervgyár Rt. Telephely:

2750 Nagykõrös, József Attila utca 1.

elõkészített mártások ex 2002 90

ALMEX ‘96 Export-Import Nagykereskedelmi Kft.

Telephely: 5600 Békéscsaba, Békési út 52–54.

VÉPISZ Vegyesipari, Építõ és Szolgáltató Szövetkezet Telephely: 4742 Csegöld, Petõfi út 3.

hámozatlan darabolt konzervparadicsom ex 2002 10 90

PUSZTA KONZERV Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Telephely: 4060 Balmazújváros-Telekföld, Konzervüzem Pf. 49.

Késztermék (megnevezése, KN kódja) Paradicsom-feldolgozó neve és telephelye(i)

hámozott, gyorsfagyasztott darabolt paradicsom

ex 0710 80 70

BÉKÉSCSABAI Hûtõipari Rt.

Telephely: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 12–14.

DEKO-FOOD Konzerv- és Hûtõipari Rt.

Telephely: 4030 Debrecen, Monostorpályi utca 92.

PENTAFROST Élelmiszeripari Kft.

Telephely: 4502 Vasmegyer, Kápolna tanya;

4030 Debrecen, Alma utca 3.

paradicsomlé ex 2002 90 11 ex 2002 90 19 2009 50 10 2009 50 90

ALMEX ‘96 Export-Import Nagykereskedelmi Kft.

Telephely: 5600 Békéscsaba, Békési út 52–54.

EKO Konzervipari Kft.

Telephely: 4400 Nyíregyháza, Vasgyár utca 9–13.

GRENEX Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.

Telephely: 4481 Sóstóhegy, Igrice utca 3.

Maspex Olympos Kft.

Telephely: 6032 Nyárlõrinc, Fõ utca 1.

Nagykõrösi Konzervgyár Rt.

Telephely: 2750 Nagykõrös, József Attila utca 1.

RAUCH Hungária Gyümölcsfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.

Telephely: 1171 Budapest, Kiskároshíd út Zöldségtermesztési Kutató Intézet ZRt.

Telephely: 6000 Kecskemét, Mészöly Gy. út 6.

paradicsompehely ex 0712 90 30

RÓNA Mezõgazdasági Szövetkezet Telephely: Központi Major Szárító Üzem, 6080 Szabadszállás, Hajcsár utca 7/A.

paradicsomsûrítmény ex 2002 90 31 ex 2002 90 39 ex 2002 90 91 ex 2002 90 99

ALMEX ‘96 Export-Import Nagykereskedelmi Kft.

Telephely: 5600 Békéscsaba, Békési út 52–54.

ARANYFÁCÁN PRODUCT Termelõ és Szolgáltató Kft.

Telephely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.

DEKO-APPLE Gyümölcssûrítmény-készítõ és -feldolgozó Kft.

Telephely: 4030 Debrecen, Monostorpályi utca 92.

EKO Konzervipari Kft.

Telephely: 4400 Nyíregyháza, Vasgyár utca 9–13.

Józsa Center 2001 Kft.

Telephely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.

KECSAP Kemecsei Alma- és ParadicsomFeldolgozó Kft.

Telephely: 4501 Kemecse, Szent István utca 0295/11. hrsz.

Meggyes Völgy Kft.

Telephely: 3036 Gyöngyöstarján, Árpád út 18.

Nagykõrösi Konzervgyár Rt.

Telephely: 2750 Nagykõrös, József Attila utca 1.

RAUCH Hungária Gyümölcsfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.

Telephely: 1171 Budapest, Kiskároshíd út Univer-Product Termelõ és Kereskedelmi Rt.

Telephely: 6000 Kecskemét, Szolnoki u. 35.

VÉPISZ Vegyesipari, Építõ és Szolgáltató Szövetkezet Telephely: 4742 Csegöld, Petõfi út 3.

In document Miniszteri rendeletek (Page 93-96)

Related documents