Egyéb közlemények

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 100-104)

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 15/2007. (EüK. 16.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Kajdacs K-9 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Kajdacs Farm Kft. (6075 Páhi, Rákóczi u. 2.) tulajdonában álló és üze-meltetésében mûködõKajdacs K-9 OKKszámú kút

vizé-nek belsõ,palackozásicélú felhasználásban a természe-tes ásványvízmegnevezés használatát – „Beathus Aqua”

elnevezéssel – engedélyezte(73-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 16/2007. (EüK. 16.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Vasszilvágy B-5 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Uniquelle Kft.

(9747 Vasszilvágy, Rákóczi u. 43.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Vasszilvágy B-5 OKK számú kút vizének belsõ,palackozásicélú felhasználásban a ter-mészetes ásványvízmegnevezés használatát – „Uniquelle”

elnevezéssel – engedélyezte(161-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 17/2007. (EüK. 16.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Komoró K-12 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a VBMP 26 Kft. (4622 Komoró, Táncsics M. u. 15.) tulajdonában álló és üzemelte-tésében mûködõ Komoró K-12 OKK számú kút vizének belsõ,kizárólag palackozásicélú felhasználásban – „Kár-pátok Gyöngye”elnevezéssel – atermészetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte(72-5/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 18/2007. (EüK. 16.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Szentkirály K-33 OKK számú kút elismert ásványvize törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Szentkirályi

Ásványvíz Kft. (1093 Budapest, Boráros tér 7/1.) tulajdo-nában álló és üzemeltetésében mûködõSzentkirály K-33 OKK számú kút vizének belsõ, kizárólag palackozási célú felhasználásban – „Szentkirályi Ásványvíz” elneve-zéssel– a természetes ásványvízmegnevezés használatát továbbra is engedélyezte(68/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 19/2007. (EüK. 16.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Miskolc B-108 OKK számú kút elismert ásványvize törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Miskolci Likõrgyár Zrt. (3502 Miskolc, Vitéz u. 13.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõMiskolc B-108 OKK szá-mú kút vizének belsõ, kizárólag palackozási célú felhasz-nálásban – „Lillafüredi természetes ásványvíz” elneve-zéssel– a természetes ásványvízmegnevezés használatát továbbra is engedélyezte(173/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 20/2007. (EüK. 16.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Bánhorváti-Lázbérc Heredicse forrás elismert ásványvize törzskönyvének megújításáról Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Evital-Aqua Kft. (3642 Bánhorváti-Lázbérc 0208/5 hrsz.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõHeredicse forrás vizé-nek belsõ, kizárólag palackozási célú felhasználásban – „Aura természetes ásványvíz”elnevezéssel– a termé-szetes ásványvízmegnevezés használatát továbbra is en-gedélyezte(145/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 21/2007. (EüK. 16.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Kisvárda B-158 OKK számú kút elismert ásványvize törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Várda-Drink Zrt.

(4600 Kisvárda, Temesvári u. 4.) tulajdonában álló és üze-meltetésében mûködõ Kisvárda B-158 OKKszámú kút vizének belsõ, kizárólag palackozási célú felhaszná-lásban – „Kiskúti”elnevezéssel– a természetes ásvány-víz megnevezés használatát továbbra is engedélyezte (111-1/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 22/2007. (EüK. 16.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Albertirsa K-124 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Aquarius-Aqua Kft. (2700 Cegléd, Kút u. 14.) tulajdonában álló és üzemel-tetésében mûködõAlbertirsa K-124 OKK számúkút vizé-nek belsõ,kizárólag palackozásicélú felhasználásban a ter-mészetes ásványvíz megnevezés használatát – „Veritas Gold” elnevezéssel – engedélyezte(328/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 23/2007. (EüK. 16.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Bük K-16 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Büki Gyógy-fürdõ Zrt. (9740 BükGyógy-fürdõ, Termál krt. 2.) fenntartásában álló és üzemeltetésében mûködõ Bük K-16 OKK számú kút vizénekkülsõ(fürdési célú) felhasználásánál – „Bük-aqua”elnevezéssel – agyógyvízmegnevezés használatát engedélyezte (353/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 24/2007. (EüK. 16.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Fehérgyarmat B-102 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Szatmár-Beregi Kórház

és Gyógyfürdõ (4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.) tulaj-donában álló és üzemeltetésében mûködõ Fehérgyarmat B-102 OKKszámú kút vizénekkülsõ(fürdési célú) felhasz-nálásánál agyógyvízmegnevezés használatát engedélyezte (108-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 25/2006. (Eü K. 16.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Hajdúszoboszló B-69 OKK számú kút vizét gyógyvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ és Egészségturisztikai Zrt.

(4200 Hajdúszoboszló, Szent István park 1–3.) tulajdoná-ban lévõ Hajdúszoboszló B-69 OKK számú kút vizét gyógyvízzé minõsítõ229.031/1938BM számú határozatot viszszavonja (243-1/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 26/2007. (EüK. 16.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Barcs B-37 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Barcs Város Ön-kormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága (7570 Barcs, Széchenyi u. 48.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Barcs B-37 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásánál a gyógyvíz megnevezés használatát –„Barcsi gyógyvíz” elnevezéssel – engedé-lyezte (107/Gyf/2007.), egyidejûleg a kút vizét ásvány-vízzé minõsítõ499-4/Gyf/2006. számú határozatot vissza-vonta.

Munkavállalók és munkáltatók, munkavédelmi képviselõk, munkavédelmi szakemberek, figyelem!

Az ingyenes telefonos munkavédelmi információs szolgálat tájékoztatást nyújt a munkavédelemmel kapcsolatos jogosultságokról és kötelezettségekrõl a munkavállalók és munkáltatók, az érdek-képviseleti szervek és minden, a munkavédelem kérdései iránt érdeklõdõ számára.

A tájékoztató, tanácsadó tevékenységet a következõ szervezetek látják el:

Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség (OMMF)

Témakör:Munkahelyi biztonság Zöldszám:06 (80) 204-292

Hívható: hétfõtõl csütörtökig 8.00–16.00, pénteken 8.00–12.00 óráig Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)

Témakör:Munkahelyi egészség Zöldszám:06 (80) 204-264

Hívható: hétfõtõl csütörtökig 7.45–16.00, pénteken 7.45–11.45 óráig Magyar Bányászati Hivatal (MBH)

Témakör:Bányászati munkavédelem Zöldszám:06 (80) 204-258

Hívható: hétfõtõl csütörtökig 8.00–15.00, pénteken 8.00–15.00 óráig

Munkavédelmi szakmai kérdésekben tájékozódhat, pl. üzembe helyezés, kockázatértékelés, egyéni védõeszközök, egészségi alkalmassági vizsgálat, munkabalesetekkel kapcsolatos eljárás.

Csak egy telefon, és az információs szolgálatok jól képzett szakemberei gyors, szakszerû, a gyakorlatban hasznosítható tanáccsal szolgálnak!

Az igénybe vevõk névtelenségüket megõrizve érdeklõdhetnek. A tájékoztató szolgálat sem személyileg, sem informatikailag nem kapcsolódik a munkavédelem állami hatósági felügyeleti ellenõrzéséhez.

INGYENES MUNKAVÉDELMI

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

Szerkesztésért felelõs: dr. Marsi Miklós.

Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu).

A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,

1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357.

Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.

Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).

A 2007. évi éves elõfizetési díj: 23 436 Ft áfával. Egy példány ára: 1260 Ft.

A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1588-7383

07.2705 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette

dr. Oros Paulina fordításában Marta Sgubin

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 100-104)