KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

In document A Kor mány ha tá ro za tai (Pldal 53-57)

6 548,9 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása

1

MĦködési költségvetés 46,3

1

2 688,5 Személyi juttatások

1

873,7 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

2 499,9 Dologi kiadások

3

398,7 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

Felhalmozási költségvetés 6,0

2

111,1 Intézményi beruházási kiadások

1

Felújítás 29,3

2

5,0 Kölcsönök 5,0

3

1 087,9 Igazgatási és háttérintézmények

2

MĦködési költségvetés 79,0

1

479,6 Személyi juttatások

1

155,6 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

520,6 Dologi kiadások

3

Felhalmozási költségvetés 2

Intézményi beruházási kiadások 9,9

1

Felújítás 1,2

2

1 172,8 Országos Meteorológiai Szolgálat

3

880,7 MĦködési költségvetés

1

820,8 Személyi juttatások

1

267,8 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

700,6 Dologi kiadások

3

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 0,3

5

Felhalmozási költségvetés 11,0

2

190,0 Intézményi beruházási kiadások

1

Felújítás 85,0

2

3,0 Kölcsönök 3,0

3

Cím szám

Al-cím szám

Kie-melt elĘir.

szám Al-cím

név Jog- cím-csop.

név Kiemelt elĘirányzat neve

. F E J E Z E T

Bevétel

Kiadás Támogatás

Jog- cím szám

Jog- cím név

ElĘ-ir.

csop.

név

Jog- cím-csop.

szám

ElĘ-ir.

csop.

szám

Cím név

2006. évi elĘirányzat XVI

21 380,2 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi szervek

9

5 868,5 MĦködési költségvetés

1

15 453,7 Személyi juttatások

1

4 858,3 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

6 624,7 Dologi kiadások

3

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 3,3

5

Felhalmozási költségvetés 27,0

2

257,8 Intézményi beruházási kiadások

1

Felújítás 77,9

2

5,5 Kölcsönök 5,5

3

Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok 10

1 Beruházás

190,0

1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai Felhalmozási költségvetés

2

190,0 Kormányzati beruházás

4

7 Vízkárelhárítás

5 700,0

5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése Felhalmozási költségvetés 2

5 700,0 Kormányzati beruházás

4

1 000,0

7 Vízkárelhárítási mĦvek fejlesztési és állagmegóvási feladatai Felhalmozási költségvetés

2

1 000,0 Kormányzati beruházás

4

200,0

9 Balatoni regionális víziközmĦ-hálózat fejlesztése Felhalmozási költségvetés

2

200,0 Kormányzati beruházás

4

380,0

20 Ivóvíz-minĘség javító program

Felhalmozási költségvetés 2

380,0 Kormányzati beruházás

4

2 Ágazati célelĘirányzatok

1 950,0

3 Vízkárelhárítási mĦvek fenntartása MĦködési költségvetés 1

377,8 Személyi juttatások

1

120,8 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

1 451,4 Dologi kiadások

3

4 Távlati ivóvízbázisok fenntartása 50,0 MĦködési költségvetés 1

Dologi kiadások 50,0

3

100,0

6 Szigetközi térség kárainak mérséklése MĦködési költségvetés

1

Személyi juttatások 20,0

1

Munkaadókat terhelĘ járulékok 6,4

2

Dologi kiadások 73,6

3

150,0

7 Nemzetközi tagdíjak

MĦködési költségvetés 1

150,0 Dologi kiadások

3

140,0

8 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos mĦködési kiadások MĦködési költségvetés

1

Személyi juttatások 40,0

1

Cím szám

Al-cím szám

Kie-melt elĘir.

szám Al-cím név

Jog- cím-csop.

név Kiemelt elĘirányzat neve

. F E J E Z E T

Bevétel

Kiadás Támogatás

Jog- cím szám

Jog- cím név

ElĘ-ir.

csop.

név

Jog- cím-csop.

szám

ElĘ-ir.

csop.

szám

Cím név

2006. évi elĘirányzat XVI

Munkaadókat terhelĘ járulékok 12,8

2

Dologi kiadások 87,2

3

9 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggĘ 30,0 feladatok

MĦködési költségvetés 1

Dologi kiadások 30,0

3

130,0

12 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program MĦködési költségvetés

1

Személyi juttatások 40,0

1

Munkaadókat terhelĘ járulékok 12,8

2

Dologi kiadások 77,2

3

1 000,0

34 Víz- és környezeti kárelhárítás MĦködési költségvetés 1

400,0 Személyi juttatások

1

128,0 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

472,0 Dologi kiadások

3

150,0

35 Természetvédelmi kártalanítás

MĦködési költségvetés 1

150,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

1 907,0

37 Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok MĦködési költségvetés

1

Személyi juttatások 50,0

1

Munkaadókat terhelĘ járulékok 16,0

2

809,5 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

Felhalmozási költségvetés 2

1 031,5 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

1 800,0

38 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése

MĦködési költségvetés 1

1 800,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

3 700,0

39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása MĦködési költségvetés

1

Személyi juttatások 50,0

1

Munkaadókat terhelĘ járulékok 16,0

2

396,5 Dologi kiadások

3

Felhalmozási költségvetés 2

3 237,5 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

470,0

40 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása MĦködési költségvetés

1

Személyi juttatások 61,2

1

Munkaadókat terhelĘ járulékok 19,6

2

Felhalmozási költségvetés 2

389,2 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

200,0

41 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában

MĦködési költségvetés 1

200,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

200,0

42 Környezetvédelmi operatív programok megalapozása, közremĦködĘ szervezet fejlesztése

MĦködési költségvetés 1

Cím szám

Al-cím szám

Kie-melt elĘir.

szám Al-cím név

Jog- cím-csop.

név Kiemelt elĘirányzat neve

. F E J E Z E T

Bevétel

Kiadás Támogatás

Jog- cím szám

Jog- cím név

ElĘ-ir.

csop.

név

Jog- cím-csop.

szám

ElĘ-ir.

csop.

szám

Cím név

2006. évi elĘirányzat XVI

151,5 Személyi juttatások

1

Munkaadókat terhelĘ járulékok 48,5

2

200,0

3 Társadalmi szervezetek támogatása

MĦködési költségvetés 1

200,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 Phare támogatásból megvalósuló programok

8 Környezetvédelmi Phare program (HU-0204) 28,0 Felhalmozási költségvetés

2

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 28,0

3

9 Környezetvédelmi Phare program (HU-0304) 4,0 MĦködési költségvetés

1

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 4,0

5

2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok

1 Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése 75,0 (2004/016-689.02.01)

MĦködési költségvetés 1

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 75,0

5

150,0

2 Víz keretirányelv végrehajtása II. fázis (2004/016-689.02.03) MĦködési költségvetés

1

150,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

10 Fejezeti tartalék

300,0 300,0

1 Fejezeti általános tartalék

1 543,1 1 543,1

2 Fejezeti államháztartási tartalék

EU integráció fejezeti kezelésĦ elĘirányzata 11

1 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

2 785,5

1 Környezetvédelem

2 334,0 MĦködési költségvetés

1

3 112,1 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

6 022,2 Felhalmozási költségvetés

2

8 029,6 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

14 238,0

2 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek

2 012,2 MĦködési költségvetés

1

3 108,6 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

19 894,9 Felhalmozási költségvetés

2

33 036,5 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

68 960,4 37 195,3

106 155,7 1 - 11. cím összesen:

Központosított bevételek 12

1 100,0

1 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése

2 Bírságok

450,0

1 Légszennyezési bírság

500,0

3 Szennyvíz bírságok

100,0

4 Veszélyes hulladék bírság

5 Zaj- és rezgésvédelmi bírság 15,0

6 Természetvédelmi bírság 25,0

3 Termékdíjak

500,0

1 Gumiabroncs termékdíjak

Cím szám

Al-cím szám

Kie-melt elĘir.

szám

Al-cím név

Jog- cím-csop.

név Kiemelt elĘirányzat neve

. F E J E Z E T

Bevétel

Kiadás Támogatás

Jog- cím szám

Jog- cím név

ElĘ-ir.

csop.

név

Jog- cím-csop.

szám

ElĘ-ir.

csop.

szám

Cím

név 2006. évi elĘirányzat

XVI

9 500,0

2 Csomagolóeszközök termékdíja

1 500,0

3 HĦtĘberendezések termékdíja

200,0

4 Akkumulátorok termékdíja

6 500,0

5 KenĘolajok termékdíja

1 500,0

7 Reklámhordozó papírok termékdíja

6 500,0

9 Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja 4 Vízügyi támogatások visszatérülése 20,0

11 100,0

5 Vízkészletjárulék

68 960,4 76 705,3

106 155,7 XVI. fejezet összesen:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

In document A Kor mány ha tá ro za tai (Pldal 53-57)