hatállyal törli

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 119-124)

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleményei

március 29. hatállyal törli

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR3453számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

7623 Pécs, Megyeri út 64.

INDOKOLÁS

A Hivatal a(z) Pécs Polgármesteri Hivatal, Hatósági Fõosztály, Igazgatási Osztálya bejelentése alapján megállapítja, hogy vállalkozó 2002. május 6-án bejelentette, hogy fenti címen lévõ üzletét megszüntette , ezért a KeMr. 2. §-ban fog-laltaknak megfelelõen2006. március 29.napjával törli a nyilvántartásból.

A Hivatal a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapította, hogy a nyilvántartásból való törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36-38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. március 29.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71-73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)LST KFT-t (székhelye: 6725 Szeged, Rigó u. 10., Cégbírósági Bejegyzés száma: 06-09-004025, adószá-ma: 11391320-2-06 telephelye: 6725 Szeged, Rigó u. 10.) kérelmére a nemesfémtárgyak készítésével, gyártásával, for-galmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásból2006.

március 29.hatállyaltörli.

8. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 855

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR2737számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

6725 Szeged, Rigó u. 10.

Az üzletek mellékletként csatolva.

INDOKOLÁS

A Hivatal a(z) Baja Város Polgármesteri Hivatal bejelentése alapján megállapítja, hogy a cég Baján mûködõ két üzleté-nek mûködési engedélyét visszaadta, illetve a Csongrád megyei Bíróság mint Cégbíróság a céget - felszámolási eljárás kezdeményezése, illetve végelszámolás elrendelése nélkül - hivatalból törölte.

A hivatalbóli törlést elrendelõ végzés 2002.07.20. napján jogerõre emelkedett., ezért a KeMr. 2. §-ban foglaltaknak megfelelõen2006. március 29.napjával törli a nyilvántartásból.

A Hivatal a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapította, hogy a nyilvántartásból való törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36-38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. március 29.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

LST KFT. részére 2006. március 29-én 2737/8/2006. számon kiadott határozat melléklete.

6725 Szeged, Rigó u. 10. (gy., j , nagyk.) 7622 Pécs, Bajcsy Zsilinszky út 4. (kisk., felv.) 6500 Baja, Eötvös u. 8. (kisk., felv.)

6500 Baja, Kossuth Lajos u. 2-4. a. épület (kisk.,felv.) 6100 Kiskunfélegyháza, Béke u. 2-4. (kk., fv.)

8360 Keszthely, Fejér Gy. u. 2. (kk.,fv)

6724 Szeged, Zápor út 4. (Cora Áruház) (kk., fv.)

* * *

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71-73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)BÁNYÁSZ ISTVÁNegyéni vállalkozót (székhelye: 7634 Pécs, Fábián B. u. 26/a. telephelye: 7634 Pécs, Fábián B. u. 26/a.) kérelmére a nemesfémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásból 2006. március 29.hatállyaltörli.

856 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR2017számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

7634 Pécs, Fábián B. u. 26/a.

INDOKOLÁS

A Hivatal a(z) Pécs Polgármesteri Hivatal Hatósági Fõosztály, Igazgatási Osztálya bejelentése alapján megállapítja, hogy vállalkozó 2000.11.22-én ötvös tevékenységét megszüntette és Iparigazolványát az Okmányirodánál visszaadta, ezért a KeMr. 2. §-ban foglaltaknak megfelelõen2006. március 29.napjával törli a nyilvántartásból.

A Hivatal a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapította, hogy a nyilvántartásból való törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36-38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. március 29.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71-73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)BEYROUTH KFT-t (székhelye: 7621 Pécs, Király u. 22., Cégbírósági Bejegyzés száma: 02-09-066439, adószáma: 11839288-2-02 telephelye: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I/4.) kérelmére a nemesfémtárgyak készítésé-vel, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásból2006. március 29.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR3439számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I/4.

INDOKOLÁS

A Hivatal a(z) Pécs megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 93-40/2005-E számú bejelentése alapján megállapítja, hogy a Baranya megyei Bíróság mint Cégbíróság a céget - felszámolási eljárás kezdeményezése, illetve végelszámolás elrendelése nélkül - hivatalból törölte, ezért a KeMr. 2. §-ban foglaltaknak megfelelõen2006. március 29.napjával törli a nyilvántartásból.

A Hivatal a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapította, hogy a nyilvántartásból való törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

8. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 857

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36-38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. március 29.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71-73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)SZABÓ LÁSZLÓNÉ.egyéni vállalkozót (székhelye: 3011 Heréd, Kökényesi u. 46., vállalkozói igazol-vány száma: EV-928456, adószáma: 62664208-2-30 telephelye: 3000 Hatvan, Madách u. 11.) kérelmére a nemesfémtár-gyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szerveze-tekrõl vezetett nyilvántartásból2006. március 27.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR4051számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

3000 Hatvan, Madách u. 11.

INDOKOLÁS

A kérelmezõ a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részle-tes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr. 2.

§-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. február 16.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a nyilvántar-tásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a törlésre az alábbi okból került sor: nemesfém tárgyakkal kapcsolatos tevékeny-ségét megszüntette. Ennek alátámasztására szolgáló szükséges okiratokat rendelkezésre bocsátotta. A kérelmezõ mellé-kelte az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A Hivatal a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb okiratok alapján megállapította, hogy a nyilvántar-tásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36-38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. március 27.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

858 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71-73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)INTERFAKTORING RT-t (székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113., Cégbírósági Bejegyzés száma: 01-10-044085, adószáma: 11848750-1-43 telephelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.) kérelmére a nemes-fémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szer-vezetekrõl vezetett nyilvántartásból2006. március 27.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR3732számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Az üzletek mellékletként csatolva.

INDOKOLÁS

A Hivatal a(z) Hitelintézeti Felszámoló Közhasznú Társaság bejelentése alapján megállapítja, hogy az Interfaktoring Rt felszámolás alatt áll, a 74/2004. (IV.29.) GKM rendelet 36 §.(1) bekezdése értelmében tevékenységét megszüntette, ezért a KeMr. 2. §-ban foglaltaknak megfelelõen2006. március 27.napjával törli a nyilvántartásból.

A Hivatal a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapította, hogy a nyilvántartásból való törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36-38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. március 27.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

INTERFAKTORING RT részére 2006. március 27-én 3732/4/2004. számon kiadott határozat melléklete.

1039 Budapest, Juhász Gyula u. 2. (z) 1185 Budapest, Üllõi út 425. (z) 1087 Budapest, Baross tér 6. (z)

1157 Budapest, Zsókavár u. Legénybíró u. sarok (z) 1036 Budapest, Lajos u. 36. (z)

1204 Budapest, Tátra tér 1. (z)

1144 Budapest, Örs vezér tér (Sugár ük.) (z)

8. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 859

FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2005 december közepén jelentette meg

Szále László:Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban címû interjúkötetét.

A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika – eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.

Egy könyv, amely üzen hívõknek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gon-dolkodó embernek.

A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség címlistája található.

A könyv megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Buda-pest, Somogyi Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 119-124)