GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása

In document A Kor mány ha tá ro za tai (Pldal 42-53)

1

7 041,7

1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

1 064,2 MĦködési költségvetés

1

Cím

név Kiemelt elĘirányzat neve

. F E J E Z E T

Bevétel

Kiadás Támogatás

Jog-

2006. évi elĘirányzat XV

4 618,5 Személyi juttatások

1

1 436,9 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

2 445,8 Dologi kiadások

3

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 30,1

5

3 463,8 Felhalmozási költségvetés

2

Felújítás 90,0

2

2 948,4 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

20,0 Kölcsönök 20,0

3

1 564,7

2 GKM Gazdasági igazgatóság

605,3 MĦködési költségvetés

1

381,4 Személyi juttatások

1

129,4 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

1 368,1 Dologi kiadások

3

Felhalmozási költségvetés 4,4

2

227,9 Intézményi beruházási kiadások

1

Felújítás 67,6

2

Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ 2

MĦködési költségvetés 57,0

1

Személyi juttatások 26,7

1

Munkaadókat terhelĘ járulékok 8,1

2

Dologi kiadások 16,2

3

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 6,0

5

Felhalmozási költségvetés 5,0

2

Intézményi beruházási kiadások 5,0

1

990,2 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

3

2 840,3 MĦködési költségvetés

1

1 263,5 Személyi juttatások

1

394,3 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

1 818,9 Dologi kiadások

3

199,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

Felhalmozási költségvetés 2

153,3 Intézményi beruházási kiadások

1

Felújítás 1,5

2

Bányászati UtókezelĘ és Éjjeli Szanatórium 5

140,0 MĦködési költségvetés

1

Személyi juttatások 61,4

1

Munkaadókat terhelĘ járulékok 20,7

2

Dologi kiadások 57,9

3

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 96,2

6

MĦködési költségvetés 5,2

1

Személyi juttatások 38,1

1

Munkaadókat terhelĘ járulékok 13,1

2

Dologi kiadások 45,7

3

Felhalmozási költségvetés 2

Intézményi beruházási kiadások 4,5

1

Hírközlési Intézmények 7

17 463,2 MĦködési költségvetés

1

2 905,1 Személyi juttatások

1

Cím

név Kiemelt elĘirányzat neve

. F E J E Z E T

Bevétel

Kiadás Támogatás

Jog-

2006. évi elĘirányzat XV

929,7 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

10 618,0 Dologi kiadások

3

160,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

Felhalmozási költségvetés 21,8

2

2 718,3 Intézményi beruházási kiadások

1

153,9 Felújítás

2

15,0 Kölcsönök 15,0

3

1 446,6 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

8

513,4 MĦködési költségvetés

1

364,2 Személyi juttatások

1

105,8 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

1 490,0 Dologi kiadások

3

1 062,4 Magyar Geológiai Szolgálat

9

1 012,6 MĦködési költségvetés

1

984,7 Személyi juttatások

1

315,3 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

781,7 Dologi kiadások

3

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 7,0

5

Felhalmozási költségvetés 38,4

2

Intézményi beruházási kiadások 24,7

1

2,6 Kölcsönök 2,6

3

Magyar Bányászati Hivatal 10

1 300,0 MĦködési költségvetés

1

630,1 Személyi juttatások

1

171,9 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

284,5 Dologi kiadások

3

195,8 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

Felhalmozási költségvetés 2

Intézményi beruházási kiadások 12,7

1

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,5

3

1,5 Kölcsönök 2,0

3

Magyar Energia Hivatal 11

1 817,0 MĦködési költségvetés

1

520,7 Személyi juttatások

1

167,8 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

963,4 Dologi kiadások

3

115,4 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

Felhalmozási költségvetés 2

Intézményi beruházási kiadások 46,3

1

Felújítás 2,0

2

1,0 Kölcsönök 2,4

3

Magyar Szabadalmi Hivatal 12

3 687,0 MĦködési költségvetés

1

1 263,1 Személyi juttatások

1

380,0 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

1 768,1 Dologi kiadások

3

215,8 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

Felhalmozási költségvetés 2

Cím

név Kiemelt elĘirányzat neve

. F E J E Z E T

Bevétel

Kiadás Támogatás

Jog-

2006. évi elĘirányzat XV

Intézményi beruházási kiadások 50,0

1

Felújítás 10,0

2

Országos Mérésügyi Hivatal 13

2 927,7 MĦködési költségvetés

1

998,0 Személyi juttatások

1

324,2 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

1 209,0 Dologi kiadások

3

268,9 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

Felhalmozási költségvetés 2

Intézményi beruházási kiadások 82,0

1

Felújítás 45,6

2

Közlekedési Felügyeletek 15

26 988,9 MĦködési költségvetés

1

8 508,1 Személyi juttatások

1

2 571,2 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

8 555,4 Dologi kiadások

3

6 432,2 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

Felhalmozási költségvetés 28,1

2

822,4 Intézményi beruházási kiadások

1

Felújítás 75,2

2

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0

3

16,0 Kölcsönök 65,5

3

329,5 Közlekedési Múzeum

16

MĦködési költségvetés 60,5

1

244,6 Személyi juttatások

1

Munkaadókat terhelĘ járulékok 85,2

2

Dologi kiadások 60,2

3

Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 17

1 837,9 MĦködési költségvetés

1

794,9 Személyi juttatások

1

251,4 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

724,6 Dologi kiadások

3

Felhalmozási költségvetés 2

Intézményi beruházási kiadások 53,0

1

Felújítás 10,0

2

Kölcsönök 4,0

3

Polgári Légiközlekedési Hatóság 18

548,0 MĦködési költségvetés

1

344,9 Személyi juttatások

1

104,0 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

Dologi kiadások 97,7

3

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 1,4

5

MÁV Közegészségügyi Intézet 52,8

19

MĦködési költségvetés 3,4

1

Személyi juttatások 39,7

1

Munkaadókat terhelĘ járulékok 11,9

2

Dologi kiadások 4,6

3

MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 20

Cím szám

Al-cím szám

Kie-melt elĘir.

szám Al-cím

név Jog- cím-csop.

név Kiemelt elĘirányzat neve

. F E J E Z E T

Bevétel

Kiadás Támogatás

Jog- cím szám

Jog- cím név

ElĘ-ir.

csop.

név

Jog- cím-csop.

szám

ElĘ-ir.

csop.

szám

Cím név

2006. évi elĘirányzat XV

9 481,0 MĦködési költségvetés

1

4 606,5 Személyi juttatások

1

1 461,4 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

3 206,9 Dologi kiadások

3

Felhalmozási költségvetés 50,0

2

171,2 Intézményi beruházási kiadások

1

Felújítás 85,0

2

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat 21

17 837,7 MĦködési költségvetés

1

6 021,0 Személyi juttatások

1

1 880,0 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

7 212,7 Dologi kiadások

3

629,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

Felhalmozási költségvetés 12,0

2

2 035,0 Intézményi beruházási kiadások

1

Felújítás 48,0

2

Kölcsönök 24,0

3

500,9 Közlekedésbiztonsági Szervezet

22

MĦködési költségvetés 1

249,2 Személyi juttatások

1

Munkaadókat terhelĘ járulékok 61,8

2

140,7 Dologi kiadások

3

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 1,7

5

Felhalmozási költségvetés 2

Intézményi beruházási kiadások 47,5

1

100,0 Magyar Vasúti Hivatal

23

450,0 MĦködési költségvetés

1

106,3 Személyi juttatások

1

Munkaadókat terhelĘ járulékok 30,6

2

276,0 Dologi kiadások

3

Felhalmozási költségvetés 2

Intézményi beruházási kiadások 87,1

1

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0

3

Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok 25

1 Beruházás

400,0

1 A magyarországi uránércbánya bezárása Felhalmozási költségvetés

2

400,0 Kormányzati beruházás

4

100,0

2 Államigazgatási hatékonyság növelését szolgáló beruházások Felhalmozási költségvetés

2

100,0 Kormányzati beruházás

4

101,8

3 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai Felhalmozási költségvetés

2

101,8 Kormányzati beruházás

4

4 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötĘk fejlesztése

778,0

1 KikötĘk fejlesztése

Felhalmozási költségvetés 2

778,0 Kormányzati beruházás

4

Cím szám

Al-cím szám

Kie-melt elĘir.

szám Al-cím

név Jog- cím-csop.

név Kiemelt elĘirányzat neve

. F E J E Z E T

Bevétel

Kiadás Támogatás

Jog- cím szám

Jog- cím név

ElĘ-ir.

csop.

név

Jog- cím-csop.

szám

ElĘ-ir.

csop.

szám

Cím név

2006. évi elĘirányzat XV

540,0

6 GySEV pályaberuházás

Felhalmozási költségvetés 2

540,0 Kormányzati beruházás

4

120,0

7 Vasút-egészségügyi fejlesztések

Felhalmozási költségvetés 2

120,0 Kormányzati beruházás

4

150,0

9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése Felhalmozási költségvetés 2

150,0 Kormányzati beruházás

4

2 Ágazati célelĘirányzatok

1 200,0

2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása MĦködési költségvetés

1

Dologi kiadások 17,0

3

200,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

Felhalmozási költségvetés 2

983,0 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

3 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 72,0 MĦködési költségvetés

1

Dologi kiadások 0,1

3

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 71,9

5

9 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

1 000,0 MĦködési költségvetés

1

1 000,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

11 Védelemszervezési feladatok 15,0 MĦködési költségvetés 1

Dologi kiadások 15,0

3

180,0

12 Kutatási feladatok

MĦködési költségvetés 1

180,0 Dologi kiadások

3

13 Informatikai és hírközlési szakképesítés feladatai 59,2 MĦködési költségvetés

1

Személyi juttatások 20,0

1

Munkaadókat terhelĘ járulékok 6,4

2

Dologi kiadások 32,8

3

1 480,0

14 JövĘ háza és millennáris programokkal összefüggĘ feladatok MĦködési költségvetés

1

1 480,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

15 Légiriasztási rendszer fenntartási feladatai 20,0 MĦködési költségvetés

1

Dologi kiadások 20,0

3

650,0

20 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás MĦködési költségvetés

1

650,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

2 870,0

21 Tájrendezési célelĘirányzat

MĦködési költségvetés 1

2 870,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

43 Vállalkozói vagyon kezelése

MĦködési költségvetés 1

Cím szám

Al-cím szám

Kie-melt elĘir.

szám

Al-cím név

Jog- cím-csop.

név Kiemelt elĘirányzat neve

. F E J E Z E T

Bevétel

Kiadás Támogatás

Jog- cím szám

Jog- cím név

ElĘ-ir.

csop.

név

Jog- cím-csop.

szám

ElĘ-ir.

csop.

szám

Cím

név 2006. évi elĘirányzat

XV

Dologi kiadások 0,1

3

Felhalmozási költségvetés 0,1

2

45 Belvízi hajózási alapprogram 0,9 MĦködési költségvetés 1

Dologi kiadások 0,9

3

3 Vállalkozási célelĘirányzatok

4 658,8

1 Beruházás ösztönzési célelĘirányzat Felhalmozási költségvetés 2

4 658,8 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

2 Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelĘirányzat

3 130,0

1 Nemzeti beruházás ösztönzési célelĘirányzat MĦködési költségvetés

1

2 387,0 Dologi kiadások

3

135,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

Felhalmozási költségvetés 2

608,0 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

3 706,0

3 Kis- és középvállalkozói célelĘirányzat MĦködési költségvetés 10,0

1

550,0 Dologi kiadások

3

300,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

Felhalmozási költségvetés 15,0

2

2 881,0 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

100,0

4 TĘzsdei bevezetésre készülĘ vállalkozások támogatása Felhalmozási költségvetés

2

100,0 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

4 EU tagságból eredĘ feladatok 47,0 MĦködési költségvetés 1

Személyi juttatások 16,0

1

Munkaadókat terhelĘ járulékok 5,1

2

Dologi kiadások 25,9

3

6 Energiagazdálkodási célelĘirányzat

50 000,0

1 Energiagazdálkodás

MĦködési költségvetés 1

Dologi kiadások 87,0

3

49 913,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

360,0

10 KGA hálózat mĦködési feltételeinek megteremtése MĦködési költségvetés

1

240,3 Dologi kiadások

3

Felhalmozási költségvetés 2

119,7 Intézményi beruházási kiadások

1

2 382,4

11 ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás MĦködési költségvetés

1

Dologi kiadások 3,0

3

2 379,4 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok

2 Alapítványok támogatása

1 Puskás Tivadar Közalapítvány 50,0

Cím szám

Al-cím szám

Kie-melt elĘir.

szám Al-cím név

Jog- cím-csop.

név Kiemelt elĘirányzat neve

. F E J E Z E T

Bevétel

Kiadás Támogatás

Jog- cím szám

Jog- cím név

ElĘ-ir.

csop.

név

Jog- cím-csop.

szám

ElĘ-ir.

csop.

szám

Cím név

2006. évi elĘirányzat XV

MĦködési költségvetés 1

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 50,0

5

108,0

4 Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltarték-képzési program

MĦködési költségvetés 1

108,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

1 901,4

5 Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefon támogatás

100,0 MĦködési költségvetés

1

Személyi juttatások 39,0

1

Munkaadókat terhelĘ járulékok 12,5

2

844,0 Dologi kiadások

3

1 105,9 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

4 017,0

7 Közháló program

MĦködési költségvetés 1

3 692,0 Dologi kiadások

3

Felhalmozási költségvetés 2

325,0 Intézményi beruházási kiadások

1

550,0

8 e-Magyarország program

MĦködési költségvetés 1

550,0 Dologi kiadások

3

235,0

11 IT piacösztönzés és hazai kis és középvállalkozások külpiaci versenyképességi programja

MĦködési költségvetés 1

235,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

361,0

12 NAVA-NDA program

MĦködési költségvetés 1

361,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

1 600,0

13 FelsĘ és közoktatási szoftver és licensz dij MĦködési költségvetés

1

1 600,0 Dologi kiadások

3

91 789,8

29 Útpénztár

30 700,0 MĦködési költségvetés

1

33 800,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

Felhalmozási költségvetés 2

88 689,8 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok

49 694,1

1 Autópálya rendelkezésre állási díj Felhalmozási költségvetés 2

49 694,1 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

360,0

3 Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik mĦködtetéséhez MĦködési költségvetés

1

360,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

300,0

5 GySEV Rt. tĘkeemelése

Felhalmozási költségvetés 2

300,0 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

512,5

7 Schengen Alap

MĦködési költségvetés 40,8

1

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 50,0

5

Cím szám

Al-cím szám

Kie-melt elĘir.

szám Al-cím név

Jog- cím-csop.

név Kiemelt elĘirányzat neve

. F E J E Z E T

Bevétel

Kiadás Támogatás

Jog- cím szám

Jog- cím név

ElĘ-ir.

csop.

név

Jog- cím-csop.

szám

ElĘ-ir.

csop.

szám

Cím név

2006. évi elĘirányzat XV

2 197,7 Felhalmozási költségvetés

2

2 701,0 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

562,2

8 Kockázati céltartalék

MĦködési költségvetés 1

421,6 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

Felhalmozási költségvetés 2

140,6 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

1 958,0

9 EU támogatású projektek elĘkészítése és technikai támogatása MĦködési költségvetés

1

1 958,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

6 480,0

11 TEN-T pályázatok

3 744,3 MĦködési költségvetés

1

9 643,5 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

Felhalmozási költségvetés 50,5

2

631,3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

1 600,0

15 BKSz mĦködtetésének támogatása

MĦködési költségvetés 1

1 600,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

16 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi 75,0 törvény alapján

MĦködési költségvetés 1

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 75,0

5

207,5

17 Kihelyezett szakértĘi támogatás

MĦködési költségvetés 1

207,5 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

693,3

26 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggĘ feladatok

MĦködési költségvetés 1

Személyi juttatások 25,0

1

Munkaadókat terhelĘ járulékok 5,0

2

567,3 Dologi kiadások

3

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 96,0

5

33 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási 42,0 ágazati feladatok

MĦködési költségvetés 1

Dologi kiadások 42,0

3

34 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 33,0 MĦködési költségvetés

1

Személyi juttatások 4,0

1

Munkaadókat terhelĘ járulékok 0,6

2

Dologi kiadások 28,4

3

100,0

36 Közlekedési zajvédelem

MĦködési költségvetés 1

100,0 Dologi kiadások

3

31 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok

112,5

1 Hajózási információs Rendszer megvalósítása MĦködési költségvetés 25,3

1

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 53,4

5

Cím szám

Al-cím szám

Kie-melt elĘir.

szám Al-cím név

Jog- cím-csop.

név Kiemelt elĘirányzat neve

. F E J E Z E T

Bevétel

Kiadás Támogatás

Jog- cím szám

Jog- cím név

ElĘ-ir.

csop.

név

Jog- cím-csop.

szám

ElĘ-ir.

csop.

szám

Cím név

2006. évi elĘirányzat XV

Felhalmozási költségvetés 75,8

2

160,2 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

180,0

2 Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére MĦködési költségvetés 63,1

1

132,3 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

101,0 Felhalmozási költségvetés

2

211,8 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

4 IT fejlesztés gépjármĦ-közlekedés légszennyezĘ hatásának 16,7 számítására

MĦködési költségvetés 25,3

1

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 42,0

5

5 Integrált vontatási erĘforrás tervezĘ- és nyilvántartó információs 1,4 rendszer

MĦködési költségvetés 63,1

1

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 64,5

5

6 GördülĘállomány karbantartás hatékonyságának növelése 1,4 MĦködési költségvetés 63,1

1

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 64,5

5

7 Egyes fontos mérések visszavezethetĘségi láncának létrehozása 18,4 2004/016-689.05.02.

MĦködési költségvetés 27,8

1

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 46,2

5

8 Vasúti információs adatbázis fejlesztése 2004/016-689.05.02. 26,6 MĦködési költségvetés 40,4

1

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 67,0

5

9 Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése 2004/016-689.05.02.

MĦködési költségvetés 32,5

1

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 32,5

5

10 Zajtérképet készítĘ központ létrehozása 2004/016-689.02.02. 98,1 MĦködési költségvetés 31,6

1

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 52,5

5

126,3 Felhalmozási költségvetés

2

203,5 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

35 Hadiipari technológia-korszerĦsítĘ beruházások támogatása 18,0 MĦködési költségvetés

1

Dologi kiadások 1,0

3

Felhalmozási költségvetés 2

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,0

3

36 Közhasznú szervezetek támogatása

1 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai 52,5 MĦködési költségvetés

1

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 52,5

5

100,0

2 Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht közhasznú feladatai

MĦködési költségvetés 1

100,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

40 Fejezeti tartalék

2 633,5 2 633,5

1 Fejezeti általános tartalék

7 483,3 7 483,3

2 Fejezeti államháztartási tartalék

Cím

név Kiemelt elĘirányzat neve

. F E J E Z E T

Bevétel

Kiadás Támogatás

Jog-

2006. évi elĘirányzat

XV

585,0

47 Kötött segélyhitelezés

MĦködési költségvetés 1

Dologi kiadások 1,0 3

584,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

EU integráció fejezeti kezelésĦ elĘirányzat 26

22 553,0 1 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek

MĦködési költségvetés 89,2 1

130,8 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

28 870,4 Felhalmozási költségvetés

2

51 381,8 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

2 090,1

1 Beruházás-ösztönzés

358,9 MĦködési költségvetés

1

509,9 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

4 610,5 Felhalmozási költségvetés

2

6 549,6 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

4 840,0 2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése

5 532,9 MĦködési költségvetés

1

7 863,5 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

5 957,4 Felhalmozási költségvetés

2

8 466,8 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

411,2

5 GVOP Technikai segítségnyújtás

1 085,1 MĦködési költségvetés

1

1 446,8 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

148,5 Felhalmozási költségvetés

2

198,0 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

2 255,1 7 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés

1 520,9 MĦködési költségvetés

1

2 091,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

4 495,4 Felhalmozási költségvetés

2

6 180,4 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

5 241,2 2 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

1 900,4 MĦködési költségvetés

1

2 533,8 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

13 823,1 Felhalmozási költségvetés

2

18 430,9 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

891,5

3 Környezetvédelem-Energetika

321,8 MĦködési költségvetés

1

429,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

2 352,9 Felhalmozási költségvetés

2

3 137,2 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

307,5

4 KIOP Technikai segítségnyújtás

811,3 MĦködési költségvetés

1

1 081,8 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

111,0 Felhalmozási költségvetés

2

148,0 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

Cím szám

Al-cím szám

Kie-melt elĘir.

szám

Al-cím név

Jog- cím-csop.

név Kiemelt elĘirányzat neve

. F E J E Z E T

Bevétel

Kiadás Támogatás

Jog- cím szám

Jog- cím név

ElĘ-ir.

csop.

név

Jog- cím-csop.

szám

ElĘ-ir.

csop.

szám

Cím név

2006. évi elĘirányzat XV

299 452,9 204 843,3

504 296,2 1 - 26. cím összesen:

Vállalkozások folyó támogatása 27

1 Egyedi támogatások

1 Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz

50 070,0

1 Költségtérítés a MÁV Rt. személyszállítási közszolgáltatásaihoz

2 900,0

2 Költségtérítés a GySEV Rt. személyszállítási közszolgáltatásaihoz

1 000,0

2 Bányabezárás

Központosított bevételek 28

300,0

1 Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése

800,0

2 GépjármĦ túlsúlydíj

50 000,0

3 Energiagazdálkodási célelĘirányzat befizetése

4 Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások 10,0 visszatérülése

400,0 K-600 hírrendszer mĦködtetésére

29

299 452,9 255 953,3

558 666,2 XV. fejezet összesen:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

In document A Kor mány ha tá ro za tai (Pldal 42-53)