• Nem Talált Eredményt

forrás vize számára gyógyvíz megnevezés használatának megerõsítésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága aBudapest Gyógyfür-dõi és Hévizei Rt.(1138 Budapest, Népfürdõ u. 38.) tulajdonában és üzemeltetésében lévõ BudapestGellért I. forrás vizénekkülsõ(fürdési célú) felhasználásánál a „Gellért forrás gyógyvize” megnevezés használatát továbbra is en-gedélyezi(274/Gyf/2005.).

35/2005. (EüK. 21.) Gyf.

Budapest Gellért táró I. B-48 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága aBudapest Gyógyfür-dõi és Hévizei Rt.(1138 Budapest, Népfürdõ u. 38.) tulajdonában és üzemeltetésében lévõ BudapestGellért táró I.

B-48OKK számú kút vizénekkülsõ(fürdési célú) felhasználásánál a„gyógyvíz”megnevezés használatát – ,,Kelen-hegyi gyógyvíz” elnevezéssel – engedélyezte(356/Gyf/2005.), egyidejûleg a 65/Gyf/2001. számú– az ásványvíz elne-vezés használatát engedélyezõ –- határozatátvisszavonta.

36/2005. (EüK. 21.) Gyf.

Budapest Gellért táró III. B-50 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága aBudapest Gyógyfür-dõi és Hévizei Rt.(1138 Budapest, Népfürdõ u. 38.) tulajdonában és üzemeltetésében lévõ BudapestGellért táró III.

B-50OKK számú kút vizénekkülsõ(fürdési célú) felhasználásánál a„gyógyvíz”megnevezés használatát - ,,Szent Gel-lért gyógyvíz” elnevezéssel – engedélyezte(9/Gyf/2005.), egyidejûleg a 67/Gyf/2001. számú– az ásványvíz elnevezés használatát engedélyezõ – határozatát visszavonta.

37/2005. (EüK. 21.) Gyf.

Hévíz B-15 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága aDanubius Szálloda-üzemeltetõ és Szolgáltató Rt.(1055 Budapest, Szent István tér 9-11.) tulajdonában álló és a Thermal Hotel Hévíz (8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 9-11.) üzemeltetésében lévõHévíz B-15OKK számú kút vizénekkülsõ(fürdési célú) felhasz-nálásánál a„gyógyvíz”megnevezés használatát engedélyezte(136/Gyf/2005.).

38/2005. (EüK. 21.) Gyf.

szarvasi városi fürdõ számára

gyógyfürdõ megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága aSzarvas Város Ön-kormányzata(5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.) tulajdonában lévõ és aSzarvasi Gyógy-Termál Kft.(5540 Szar-vas, Kossuth Lajos u. 23.) üzemeltetésében mûködõ városi fürdõ számára –„Szarvasi Gyógy-Termál Gyógyfürdõ” el-nevezéssel – a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát engedélyezte(238-9/Gyf/2005.).A gyógyfürdõt a gyó-gyászati ellátás szempontjából ahelyikategóriába sorolta.

39/2005. (EüK. 21.) Gyf.

a Gyõri Fürdõközpont számára

gyógyfürdõ megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Rába-Quelle Kft.

(9025 Gyõr, Fürdõtér 1.) fenntartásában és üzemeltetésében mûködõ Gyõri Fürdõközpont számára – „Rába-Quelle

Gyógy-, Termál és Élményfürdõ” elnevezéssel – a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát engedélyezte (512/Gyf/2004.).A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából akörzetikategóriába sorolta.

40/2005. (EüK. 21.) Gyf.

Zalaszentgrót K-72 OKK számú kút vize

számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Coca-Cola Beverages Magyarország (8790 Zalaszentgrót, Szív u. 17.) tulajdonában és üzemeltetésében lévõZalaszentgrót K-72 OKK szá-múkút vizénekbelsõ(palackozási) célú felhasználásban -„NaturAqua”elnevezéssel - atermészetes ásványvíz meg-nevezés használatát engedélyezte(413-3/Gyf /2005.).

41/2005. (EüK. 21.) Gyf.

Cegléd K-387 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Germán Kötõelemgyár-tó és Forgalmazó Rt. (2700 Cegléd, Pesti út 200.) tulajdonában és üzemeltetésében lévõCegléd K-387 OKK számúkút vizé-nekbelsõ(palackozási) célú felhasználásban –„DOGERITA”elnevezéssel – atermészetes ásványvízmegnevezés haszná-latát engedélyezte(413-3/Gyf/2005.).

42/2005. (EüK. 21.) Gyf.

Tengelic K-37 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Lavina Kft.

(7039 Tengelic, Széchenyi u. 45.) fenntartásában és üzemeltetésében mûködõTengelic K-37 OKKszámú kút vizének külsõ(fürdési célú) felhasználásban atermészetes ásványvízmegnevezés használatát -,,Orchidea Tengelic”néven -engedélyezte(256/Gyf/2005.).

43/2005. (EüK. 21.) Gyf.

a füzesgyarmati Hotel Gara számára gyógyszálló megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az A.W. IMMO Kft.

(1136 Budapest, Tátra u. 46.) tulajdonában álló füzesgyarmati Hotel Gara számára „Thermal Hotel Gara Gyógy-szálló”elnevezéssela gyógyszállómegnevezés használatát engedélyezte(332/Gyf/2005.).

44/2004. (EüK. 21.) Gyf.

a debreceni Hunguest Hotel Nagyerdõ szállodát gyógyszállóvá minõsítõ határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága azERDÕ-TERM Nagy-erdõ Gyógyszálló Kft.(4032 Debrecen, Pallagi út 5.) tulajdonában lévõ és általa üzemeltetett Hunguest Hotel Nagyerdõ szállodát gyógyszállóvá minõsítõ262/Gyf/2004. számú határozatot módosítjaúgy, hogy a gyógyszálló besorolását kör-zeti jellegûgyógyfürdõ intézménybesorolásra változtatjaa korábbi helyi jellegû helyett.

45/2005. (EüK. 21.) Gyf.

a Csokonyavisontai Fürdõ számára gyógyfürdõ megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága aThermalfürdõ Kft.

(7555 Csokonyavisonta, Fürdõtelep) fenntartásában és üzemeltetésében mûködõ Csokonyavisontai Fürdõ számára –

„Csokonyavisontai Gyógyfürdõ” elnevezéssel – a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát engedélyezte (272-7/Gyf/2005.).A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából ahelyikategóriába sorolta.

46/2005. (EüK. 21.) Gyf.

Biharugra K-18 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Rónaszéki János egyéni vállalkozó (5538 Biharugra, Rákóczi út 4.) tulajdonában és üzemeltetésében lévõBiharugra K-18 OKK számúkút

vi-zénekbelsõ(palackozási) célú felhasználásban –„Bihari Gyémánt”elnevezéssel – atermészetes ásványvíz megneve-zés használatát engedélyezte(519-2/ Gyf/2005.).

47/2005. (EüK. 21.) Gyf.

Földes K-29 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága aFöldes Nagyközség Önkormányzata(4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.) tulajdonában állóFöldes K-29OKK számú kút vizénekkülsõ (fürdési célú) felhasználásánál a„gyógyvíz”megnevezés használatát engedélyezte(555-2/Gyf/2005.).

KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendel-ten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát: