• Nem Talált Eredményt

FÖLDMĥVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

In document A Kor mány ha tá ro za tai (Pldal 26-31)

4 424,0 FöldmĦvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi

igazgatása 1

325,1 MĦködési költségvetés

1

3 107,0 Személyi juttatások

1

937,7 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

689,4 Dologi kiadások

3

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 15,0

5

Szakigazgatási intézmények 2

14 489,2

1 MezĘgazdasági Szakigazgatási Intézmények

10 725,5 MĦködési költségvetés

1

14 097,4 Személyi juttatások

1

4 415,2 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

6 702,1 Dologi kiadások

3

1 988,3

5 Erdészeti szakigazgatási intézmények

242,5 MĦködési költségvetés

1

1 579,0 Személyi juttatások

1

491,6 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

160,2 Dologi kiadások

3

4 834,3

7 Nemzeti FöldalapkezelĘ Szervezet

2 000,0 MĦködési költségvetés

1

914,2 Személyi juttatások

1

292,5 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

1 160,2 Dologi kiadások

3

4 642,4 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

1 300,0 Felhalmozási költségvetés

2

1 110,0 Intézményi beruházási kiadások

1

Kölcsönök 15,0

3

Cím

név Kiemelt elĘirányzat neve

. F E J E Z E T

Bevétel

Kiadás Támogatás

Jog-

név 2006. évi elĘirányzat

XII

1 250,6 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet

3

19 582,0 MĦködési költségvetés

1

10 956,6 Személyi juttatások

1

3 626,0 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

6 245,0 Dologi kiadások

3

Kölcsönök 5,0

3

1 534,0 MezĘgazdasági minĘsítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei

4

3 160,5 MĦködési költségvetés

1

2 080,1 Személyi juttatások

1

726,2 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

1 888,2 Dologi kiadások

3

11 138,1 MezĘgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

5

100,0 MĦködési költségvetés

1

4 593,4 Személyi juttatások

1

1 492,5 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

2 072,0 Dologi kiadások

3

2 500,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

Felhalmozási költségvetés 2

580,2 Intézményi beruházási kiadások

1

4 437,4 MezĘgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás

intézményei 6

1 690,7 MĦködési költségvetés

1

3 587,1 Személyi juttatások

1

1 219,0 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

1 254,1 Dologi kiadások

3

Ellátottak pénzbeli juttatásai 18,9

4

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 49,0

5

479,7 KözmĦvelĘdési intézmények

7

120,2 MĦködési költségvetés

1

331,3 Személyi juttatások

1

111,8 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

156,8 Dologi kiadások

3

2 582,9 Agrárkutató intézetek

8

1 857,2 MĦködési költségvetés

1

2 772,9 Személyi juttatások

1

941,1 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

926,1 Dologi kiadások

3

200,0 Felhalmozási költségvetés

2

Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok 10

1 Beruházás

202,0

13 Intézmények központi beruházásai

Felhalmozási költségvetés 2

202,0 Kormányzati beruházás

4

2 Egyéb fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok

785,0

2 Agrárkutatás, tanüzemek, felsĘoktatás támogatása MĦködési költségvetés

1

301,9 Személyi juttatások

1

Munkaadókat terhelĘ járulékok 90,6

2

Cím szám

Al-cím szám

Kie-melt elĘir.

szám

Al-cím név

Jog- cím-csop.

név Kiemelt elĘirányzat neve

. F E J E Z E T

Bevétel

Kiadás Támogatás

Jog- cím szám

Jog- cím név

ElĘ-ir.

csop.

név

Jog- cím-csop.

szám

ElĘ-ir.

csop.

szám

Cím

név 2006. évi elĘirányzat

XII

167,0 Dologi kiadások

3

225,5 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

396,3

5 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere MĦködési költségvetés

1

396,3 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

450,0

8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása MĦködési költségvetés

1

450,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

300,0

9 Vízügyi feladatok támogatása

Felhalmozási költségvetés 2

300,0 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

10 ParlagfĦ elleni védekezés támogatása

500,0

1 ParlagfĦ elleni közérdekĦ védekezés végrehajtásának támogatása MĦködési költségvetés

1

500,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

584,2

2 A "ParlagfĦ-mentes Magyarországért" tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása

MĦködési költségvetés 1

584,2 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

1 080,0

13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei MĦködési költségvetés

1

415,4 Személyi juttatások

1

124,6 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

540,0 Dologi kiadások

3

4 272,0

15 Központosított bevételekbĘl finanszírozott intézményi feladatok MĦködési költségvetés

1

1 110,8 Személyi juttatások

1

313,2 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

1 548,0 Dologi kiadások

3

Felhalmozási költségvetés 2

1 300,0 Intézményi beruházási kiadások

1

1 478,0

17 Igyál tejet program

MĦködési költségvetés 1

1 478,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

246,2

19 Állati hulladék megsemmisítése

MĦködési költségvetés 1

246,2 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

135,0

20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

MĦködési költségvetés 1

135,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

100,0

21 Kincstári szolgáltatási díjak MĦködési költségvetés 1

100,0 Dologi kiadások

3

22 Bormarketing és minĘség-ellenĘrzés

1 500,0 MĦködési költségvetés

1

1 500,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

4 Fejezeti kezelésĦ szakmai elĘirányzatok

477,4

6 Méhészeti Nemzeti Program

Cím szám

Al-cím szám

Kie-melt elĘir.

szám Al-cím

név Jog- cím-csop.

név Kiemelt elĘirányzat neve

. F E J E Z E T

Bevétel

Kiadás Támogatás

Jog- cím szám

Jog- cím név

ElĘ-ir.

csop.

név

Jog- cím-csop.

szám

ElĘ-ir.

csop.

szám

Cím név

2006. évi elĘirányzat XII

MĦködési költségvetés 1

477,4 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

5 Nemzeti támogatások

1 Központosított bevételbĘl mĦködĘ támogatások

4 290,0

1 Erdészeti feladatok

MĦködési költségvetés 1

4 290,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

990,0

2 TermĘföldvédelem támogatása

MĦködési költségvetés 1

400,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

Felhalmozási költségvetés 2

590,0 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

1 000,0

7 Állattenyésztési feladatok MĦködési költségvetés 1

1 000,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

252,0

8 Halgazdálkodás támogatása

MĦködési költségvetés 1

252,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

657,0

9 Vadgazdálkodás támogatása

MĦködési költségvetés 1

657,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

10 Nemzeti Lovas Program 45,0 MĦködési költségvetés 1

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások 45,0

5

2 KöltségvetésbĘl mĦködĘ támogatások

10 180,0

1 Fejlesztési típusú támogatások Felhalmozási költségvetés 2

10 180,0 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

110 469,9

2 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások MĦködési költségvetés

1

110 469,9 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

3 495,0

4 ErdĘtelepítés, erdĘszerkezet-átalakítás, fásítás Felhalmozási költségvetés

2

3 495,0 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

450,0

5 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása Felhalmozási költségvetés

2

450,0 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

1 400,0

6 Nemzeti agrár kárenyhítés

MĦködési költségvetés 1

1 400,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

500,0

6 Állat- és növénykártalanítás

MĦködési költségvetés 1

500,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

5 000,0

7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások MĦködési költségvetés

1

5 000,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

11 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

12 100,0

1 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések

Cím szám

Al-cím szám

Kie-melt elĘir.

szám

Al-cím név

Jog- cím-csop.

név Kiemelt elĘirányzat neve

. F E J E Z E T

Bevétel

Kiadás Támogatás

Jog- cím szám

Jog- cím név

ElĘ-ir.

csop.

név

Jog- cím-csop.

szám

ElĘ-ir.

csop.

szám

Cím

név 2006. évi elĘirányzat

XII

43 544,6 MĦködési költségvetés

1

54 430,7 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

4 855,4 Felhalmozási költségvetés

2

6 069,3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

12 Sapard támogatásból megvalósuló programok

3 000,0

1 SAPARD intézkedések

9 000,0 Felhalmozási költségvetés

2

12 000,0 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

2 290,0

13 EU tagságból eredĘ feladatok

MĦködési költségvetés 1

884,6 Személyi juttatások

1

265,4 Munkaadókat terhelĘ járulékok

2

1 140,0 Dologi kiadások

3

14 Fejezeti tartalék

300,0 300,0

1 Fejezeti általános tartalék

6 823,1 6 823,1

2 Fejezeti államháztartási tartalék EU integráció fejezeti kezelésĦ elĘirányzat 11

2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

7 825,1

1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezĘgazdaságban

447,5 MĦködési költségvetés

1

639,3 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

17 811,1 Felhalmozási költségvetés

2

25 444,4 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

1 495,2

2 Élelmiszergazdaság modernizálása

3 488,8 Felhalmozási költségvetés

2

4 984,0 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

2 076,6

3 Vidéki térségek fejlesztése

300,0 MĦködési költségvetés

1

400,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

5 930,1 Felhalmozási költségvetés

2

7 906,7 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

290,7

4 AVOP Technikai segítségnyújtás

315,0 MĦködési költségvetés

1

420,0 Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

5

557,1 Felhalmozási költségvetés

2

742,8 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

3

233 094,2 129 053,3

362 147,5 1 - 11. cím összesen:

Központosított bevételek 13

1 Erdészeti bevételek

3 950,0

1 ErdĘfenntartási járulék

300,0

2 ErdĘvédelmi és erdĘgazdálkodási bírság

2 TermĘföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek

4 100,0

1 Földvédelmi járulék

2 Földvédelmi és talajvédelmi bírság 20,0

3 Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek

1 190,0

1 Tenyésztési hozzájárulás

Cím szám

Al-cím szám

Kie-melt elĘir.

szám

Al-cím név

Jog- cím-csop.

név Kiemelt elĘirányzat neve

. F E J E Z E T

Bevétel

Kiadás Támogatás

Jog- cím szám

Jog- cím név

ElĘ-ir.

csop.

név

Jog- cím-csop.

szám

ElĘ-ir.

csop.

szám

Cím

név 2006. évi elĘirányzat

XII

2 Lóverseny totalizatĘr forgalom utáni bevételek 10,0

4 Halgazdálkodási bevételek

280,0

1 Állami halász- és horgászjegyek díja 2 Halászatfejlesztési hozzájárulás 20,0

3 Halvédelmi bírság 20,0

5 Vadgazdálkodási bevételek

500,0

1 Állami vadászjegyek díja

2 Hatósági eljárási díj, trófea bírálat 50,0

250,0

3 Vadvédelmi hozzájárulás

4 Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás 25,0

5 Vadvédelmi bírság 25,0

233 094,2 139 793,3

362 147,5 XII. fejezet összesen:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

In document A Kor mány ha tá ro za tai (Pldal 26-31)