Az adatpontosító parcellarajzok alkalmazása a kifizetési kérelmek benyújtása során

In document A Magyar Hivatalos Közlönykiadó (Pldal 133-139)

KÖRTE TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSI SZERZÕDÉS A ……… GAZDASÁGI ÉVRE

IV. Az adatpontosító parcellarajzok alkalmazása a kifizetési kérelmek benyújtása során

A pontosított parcellarajzokat a kérelmezõk a parcellák valós elhelyezkedésének megállapításához használhatják fel.

A 2007-ben benyújtandó kérelmeken az AKG parcellákat nem kell feltüntetni, ám azok pontos elhelyezkedésének isme-rete a korábbiaknál is lényegesebb. A 2007. évi területhez kapcsolódó támogatási kérelemmel benyújtott parcellák valós elhelyezkedésének összhangban kell lennie a 2004-ben AKG célprogramokra benyújtott, jóváhagyó, avagy részben jó-váhagyó határozattal érintett területekkel – függetlenül attól, hogy utóbbiak SAPS támogatás alapjául szolgáló területen helyezkednek-e el. A pontosítás tehát valamennyi területalapú támogatás összhangját is szolgálja.

V. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 1999. május 17-i, 1257/1999 EK rendelete az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról, valamint egyes rendeletek módosításáról illetve hatályon kívül helyezésérõl;

– a Bizottság 2004. április 29-i, 817/2004 EK rendelete az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó rész-letes szabályok megállapításáról;

– a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdései-rõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló a 2003. évi LXXIII. törvény;

– az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rend-szerben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet;

– az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egyes végrehajtási intézkedéseirõl és tájékoztatási feladatairól szóló 44/2004. (IV. 9.) FVM rendelet;

– 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-kör-nyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól;

– a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társ-finanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános sza-bályairól szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet.

További információk a www.mvh.gov.hu, www.fvm.hu, www.europa.eu.int weboldalakról tölthetõk le.

Budapest, 2007. február 27.

Margittai Miklóss. k.,

elnök

5. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 1045

1046 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjának (MgSzH Központja) közleménye

a füljelzõ teszt során elfogadott, a sertés ENAR-ban igényelhetõ füljelzõk közzétételérõl

A sertések jelölésérõl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 8. § (5) bekezdés értelmében az MgSzH Központja az alábbiakban teszi közzé az elfogadott füljelzõket és azok forgalmazóinak listáját.

A sertés ENAR-ban 2007. évben igényelhetõ, a sertések jelölésére szolgáló füljelzõk és behelyezõ eszközök:

1. Mûanyag füljelzõk a továbbtartásra szállított sertések jelölésére 1.1. Allflex mûanyag füljelzõ, mûanyag heggyel zárt anyával.

Gyártja az Allflex S.A.S., Vitre, Franciaország

Forgalmazza a Hunzag Mezõgazdasági Rendszerfejlesztõ és Értékesítõ Kft.

Gyártónév: HUNZAG Kft, Gyártó kódja: 1

Gyártmány neve Gyártmány

Allflex mûanyag füljelzõ szimpla 1 39 10–15 50 25

Allflex mûanyag füljelzõ dupla 2 78 10–15 50 25

Pótlás szimpla 3 39 10–15 50 25

Pótlás dupla 4 78 10–15 50 25

Allflex TT fogó 1 4400 azonnal 1 1

Allflex póttû 1 296 azonnal 1 1

Az árak nem tartalmazzák az utánvétes postai szállítás költségét és az áfát. Az árak 255 Ft/EUR árfolyamon érvénye-sek, amennyiben az EUR árfolyam változás két hét átlagában +/–10 Ft-ot eléri az árak korrigálásra kerülnek. A fogók azonosak a szarvasmarha és a juh füljelzõ behelyezõ fogóval.

1.2. Hauptner N mûanyag füljelzõ

Forgalmazza az AniVet Állattenyésztõk és Állatorvosok Üzletközpontja Kft.

Gyártónév: Anivet Kft, Gyártó kódja: 3

Gyártmány neve Gyártmány kódja Ár

Ft/db

Hauptner N szimpla 9 28 10 10 igény szerint

Hauptner N dupla 10 56 10 10 igény szerint

Pótlás szimpla 11 56 1 1 igény szerint

Pótlás dupla 12 110 1 1 igény szerint

Hauptner fogó 3 5500 1 1 igény szerint

Hauptner póttû 3 280 1 1 igény szerint

Az árak nem tartalmazzák az utánvétes postai szállítás költségét és az áfát. Az árak 255 Ft/EUR árfolyamon érvénye-sek, amennyiben az EUR árfolyam változás két hét átlagában +/–10 Ft-ot eléri az árak korrigálásra kerülnek.

5. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 1047

1.3. Merko mûanyag füljelzõ

Gyártja: Merko NV, Kapellen-Belgium Forgalmazza a Greenker 2005 Kft.

Gyártó neve: Greenker 2005 Kft, Gyártó kódja: 2

Gyártmány neve Gyártmány

12–20 munkanap 50 50

Merko mûanyag füljelzõ

dupla 6 52 12–20 munkanap 50 50

Pótlás szimpla 7 40 3 hét 1 1

Pótlás dupla 8 45 3 hét 1 1

Merko fogó mûanyag

fül-jelzõhöz 2 3310 azonnal 1 1

Merko póttû 2 602 azonnal 1 1

Az árak nem tartalmazzák az utánvétes postai szállítás költségét és az áfát. Az árak 255 Ft/EUR árfolyamon érvénye-sek, amennyiben az EUR árfolyam változás két hét átlagában +/–10 Ft-ot eléri az árak korrigálásra kerülnek.

Az elsõ megrendelésnél 2050 vagy több füljelzõt vásárlók a fogót ajándékba kapják.

1.4. Snap Tag 1 sárga mûanyag füljelzõ Gyártja: Daploma International A/S, Dánia

Forgalmazza az Integrálsoft Softwarefejlesztõ és Szaktanácsadó Kft.

Gyártónév: Integrálsoft Kft, Gyártó kódja: 4

Gyártmány neve Gyártmány

ST1 sárga mûanyag füljelzõ szimpla 13 43 3 nap 1 1–10 db

10–100 db

ST1 sárga mûanyag füljelzõ dupla 14 86 3 nap 1 1–10 db

10–100 db

Pótlás szimpla 15 43 1 nap 1 1–10 db

Pótlás dupla 16 86 1 nap 1 1–10 db

Snap Tagger fogó 4 4000 1 nap 1 1–5 db

Daploma póttû 4 400 1 nap 1 1–5 db

Az árak nem tartalmazzák az utánvétes postai szállítás költségét és az áfát. Az árak 255 Ft/EUR árfolyamon érvénye-sek, amennyiben az EUR árfolyam változás két hét átlagában +/–10 Ft-ot eléri az árak korrigálásra kerülnek.

1048 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

2. Fém és mûanyag füljelzõk a vágóhídra szállított sertések részére:

2.1. HUT fém füljelzõ

Gyártja a HUT b.v. Emmen, Hollandia

Forgalmazza a Hunzag Mezõgazdasági Rendszerfejlesztõ és Értékesítõ Kft.

Gyártó neve: HUNZAG Kft., Gyártó kódja: 1

Gyártmány neve Gyártmány

HUT fém füljelzõ 17

500

12–20 munkanap 500 500

HUT fogó fém füljelzõhöz 5 19000 azonnal 1 1

Az árak nem tartalmazzák az utánvétes postai szállítás költségét és az áfát. Az árak 255 Ft/EUR árfolyamon érvénye-sek, amennyiben az EUR árfolyam változás két hét átlagában +/–10 Ft-ot eléri az árak korrigálásra kerülnek.

2.2. Merko fém füljelzõ

Gyártja: Merko NV, Kapellen-Belgium Forgalmazza a Greenker 2005 Kft.

Gyártó neve: Greenker 2005 Kft., Gyártó kódja: 2

Gyártmány neve Gyártmány

Merko fém füljelzõ 18

500:

12–20 munkanap 500 500

Merko fogó fém füljelzõhöz 6 19000 Elsõ rendelésnél 3 hét,

késõbbiekben azonnal 1 1

Az árak nem tartalmazzák az utánvétes postai szállítás költségét és az áfát. Az árak 255 Ft/EUR árfolyamon érvénye-sek, amennyiben az EUR árfolyam változás két hét átlagában +/–10 Ft-ot eléri az árak korrigálásra kerülnek.

5. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 1049

2.3. Snap Tag 1 fehér mûanyag vágóhídi füljelzõ Gyártja: Daploma International A/S, Dánia

Forgalmazza az Integrálsoft Softwarefejlesztõ és Szaktanácsadó Kft.

Gyártónév: Integrálsoft Kft, Gyártó kódja: 4

Gyártmány neve Gyártmány kódja Ár

Ft/db Szállítási határidõ

Minimális megrendelhetõ

mennyiség

Legkisebb csomagolási

egység

ST1 fehér vágóhídi füljelzõ 20 43 5 nap 1 db 1–10 db

10–100 db

Snap Tagger fogó 4 4000 1 nap 1 db 1–5 db

Daploma póttû 4 400 1 nap 1 db 1–5 db

Az árak nem tartalmazzák az utánvétes postai szállítás költségét és az áfát. Az árak 255 Ft/EUR árfolyamon érvénye-sek, amennyiben az EUR árfolyam változás két hét átlagában +/–10 Ft-ot eléri az árak korrigálásra kerülnek.

A Vágóállat és Hús Terméktanács a tagjai részére megtérítheti az ST 1 típusú vágóhídi füljelzõ költségeit.

A füljelzõket és behelyezõ eszközöket az MgSzH Központja által kiadott Útmutatónak megfelelõen a sertés ENAR fe-lelõsök igényelhetik a 2601-es számú füljelzõ és segédeszköz megrendelõ bizonylaton. A két fülben történõ jelölésre al-kalmas füljelzõket csak törzskönyvezett tenyészetek igényelhetik a tenyésztési programban foglaltak szerint.

A beérkezett bizonylatokat az MgSzH Központja ellenõrzi, és az azonosítók adatbázisból történõ kiosztását követõen továbbítja a gyártónak. A gyártók által jelzett szállítási határidõk az MgSzH Központjának megrendelési állomány át-adásától értendõk. Az átadásokra két hetente kerül sor.

A szállítás postán, utánvéttel történik.

További tájékoztatás az MgSzH Központjának sertés ENAR ügyfélszolgálatán 1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 4., tele-fon: 06 (1) 336-9433, valamint a területileg illetékes MgSzH sertés ENAR koordinátoránál kapható.

Budapest, 2007. február 8.

Dr. Zsilinszky Lászlós. k.,

állattenyésztési igazgató

1050 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

In document A Magyar Hivatalos Közlönykiadó (Pldal 133-139)