A TÖRZS CSONTJAI – MAGYAR-LATIN TERMINUSJEGYZÉK

In document A HUMÁNBIOLÓGIA ALAPJAI (Pldal 107-111)

törzs – truncus

mellkas – thorax

CSIGOLYÁK

csigolya – vertebra (e.sz.) / vertebrae (t.sz.)

valódi csigolya – vertebra vera (e.sz.) / vertebrae verae (t.sz.)

nyaki csigolya – vertebra cervicalis (e.sz.) / vertebrae cervicales (t.sz.)

1. nyakcsigolya – atlas

elülső fejgyámi ív – arcus anterior atlantis

elülső fejgyámi gumó – tuberculum anterius atlantis

fognyúlvány árka – fovea dentis atlantis

fejgyámi oldalsó csontos tömeg – massa lateralis atlantis (e.sz.) / massae laterales atlantis (t.sz.)

csigolyaartéria árka – sulcus arteriae vertebralis atlantis (e.sz.) / sulci arteriae vertebralis atlantis (t.sz.)

hátulsó fejgyámi ív – arcus posterior atlantis

hátulsó fejgyámi gumó – tuberculum posterius atlantis

2. nyakcsigolya – axis

fognyúlvány – dens axis

fognyúlvány csúcsa – apex dentis

elülső ízületi felszín – facies articularis anterior dentis

hátulsó ízületi felszín – facies articularis posterior dentis

7. nyakcsigolya – vertebra prominens

 horogszerű nyúlványok a nyaki csigolyák testén – processus uncinatus vertebrae cervicalis (e.sz.) / processus uncinati vertebrae cervicalis (t.sz.)

nyaki bordacsökevény – processus costalis vertebrae cervicalis (e.sz.) / processus costales vertebrae cervicalis (t.sz.)

harántnyúlványi nyílás – foramen transversarium vertebrae cervicalis (e.sz.) / foramina transversaria vertebrae cervicalis (t.sz.)

• a harántnyúlványi nyílások által képzett függőleges csatorna – canalis transversarius (e.sz.) / canales transversaria (t.sz.)

elülső gumó – tuberculum anterius vertebrae cervicalis (e.sz.) / tubercula anteriora vertebrae cervicalis (t.sz.)

hátulsó gumó – tuberculum posterius vertebrae cervicalis (e.sz.) / tubercula posteriora vertebrae cervicalis (t.sz.)

bordai lemez – lamella costalis vertebrae cervicalis (e.sz.) / lamellae costales vertebrae cervicalis (t.sz.)

harántirányú barázda – sulcus nervi spinalis vertebrae cervicalis (e.sz.) / sulci nervi spinalis vertebrae cervicalis (t.sz.)

háti csigolya – vertebra thoracalis (e.sz.) / vertebrae thoracales (t.sz.)

108

felső bordai ízületi árok – fovea costalis superior vertebrae thoracalis (e.sz.) / foveae costales superiores vertebrae thoracalis (t.sz.)

alsó bordai ízületi árok – fovea costalis inferior vertebrae thoracalis (e.sz.) / foveae costales inferiores vertebrae thoracalis (t.sz.)

harántnyúlványi bordai ízületi árok fovea costalis processus transversi vertebrae thoracalis (e.sz.) / foveae costales processus transversi vertebrae thoracalis (t.sz.)

ágyéki csigolya – vertebra lumbalis (e.sz.) / vertebrae lumbales (t.sz.)

ágyéki bordacsökevény – processus costalis vertebrae lumbalis (e.sz.) / processus costales vertebrae lumbalis (t.sz.)

járulékos nyúlvány – processus accessorius vertebrae lumbalis (e.sz.) / processus accessorii vertebrae lumbalis (t.sz.)

emlőnyúlvány processus mamillaris vertebrae lumbalis (e.sz.) / processus mamillares vertebrae lumbalis (t.sz.)

álcsigolya – vertebra spuria (e.sz.) / vertebrae spuriae (t.sz.)

keresztcsonti csigolya – vertebra sacralis (e.sz.) / vertebrae sacrales (t.sz.)

keresztcsont – os sacrum

keresztcsont alapja – basis ossis sacri

keresztcsonti kiemelkedés – promontorium ossis sacri

keresztcsont csúcsa – apex ossis sacri

keresztcsont oldalrésze – pars lateralis ossis sacri (e.sz.) / partes laterales ossis sacri (t.sz.)

keresztcsonti érdesség – tuberositas ossis sacri (e.sz.) / tuberositates ossis sacri (t.sz.)

keresztcsonti fül alakú ízületi felszín – facies auricularis ossis sacri (e.sz.) / facies auriculares ossis sacri (t.sz.)

keresztcsont medencei felszíne – facies pelvina ossis sacri

elülső keresztcsonti nyílás – foramen sacrale pelvinum (e.sz.) / foramina sacralia pelvina (t.sz.)

harántvonal – linea transversa ossis sacri (e.sz.) / lineae transversae ossis sacri (t.sz.)

keresztcsont háti felszíne – facies dorsalis ossis sacri

belső keresztcsonti taraj – crista sacralis mediana

középső keresztcsonti taraj – crista sacralis medialis (e.sz.) / cristae sacrales mediales (t.sz.)

• az 5. keresztcsonti csigolya alsó ízületi nyúlványainak függőlegesen lefelé húzódó, szarvszerű maradványa – cornu sacrale (e.sz.) / cornua sacralia (t.sz.)

külső keresztcsonti taraj – crista sacralis lateralis (e.sz.) / cristae sacrales laterales (t.sz.)

hátulsó keresztcsonti nyílás – foramen sacrale dorsale (e.sz.) / foramina sacralia dorsalia (t.sz.)

farki csigolya – vertebra coccygea (e.sz.) / vertebrae coccygeae (t.sz.)

109

farokcsont – os coccygis

farokcsont alapja – basis ossis coccygis

farokcsont csúcsa – apex ossis coccygis

farokcsont medencei felszíne – facies pelvina ossis coccygis

farokcsont háti felszíne – facies dorsalis ossis coccygis

 az 1. farki csigolya felső ízületi nyúlványainak függőlegesen felfelé húzódó, szarvszerű maradványa – cornu coccygeum (e.sz.) / cornua coccygea (t.sz.)

csigolyatest – corpus vertebrae

alsó csigolyaközti felszín – facies intervertebralis inferior vertebrae

felső csigolyaközti felszín – facies intervertebralis superior vertebrae

 a zárólemezt körülölelő vékony csontgyűrű – epiphysis anularis corpus vertebrae (e.sz.) / epiphyses anulares corpus vertebrae (t.sz.)

csigolyaív – arcus vertebrae

csigolyaív gyökere – pediculus arcus vertebrae (e.sz.) / pediculi arcus vertebrae (t.sz.)

csigolyaív lemeze – lamina arcus vertebrae (e.sz.) / laminae arcus vertebrae (t.sz.)

alsó csigolyai bevágás – incisura vertebralis inferior (e.sz.) / incisurae vertebrales inferiores (t.sz.)

felső csigolyai bevágás – incisura vertebralis superior (e.sz.) / incisurae vertebrales superiores (t.sz.)

csigolyaközti lyuk – foramen intervertebrale (e.sz.) / foramina intervertebralia (t.sz.)

csigolyalyuk – foramen vertebrale

gerinccsatorna – canalis vertebralis

öreglyuk – foramen magnum

keresztcsonti csatorna – canalis sacralis

keresztcsonti csatorna farki nyílása – hiatus canalis sacralis

csigolyai alsó ízületi nyúlvány – processus articularis inferior vertebrae (e.sz.) / processus articulares inferiores vertebrae (t.sz.)

alsó ízületi felszín – facies articularis inferior vertebrae (e.sz.) / facies articulares inferiores vertebrae (t.sz.)

csigolyai felső ízületi nyúlvány – processus articularis superior vertebrae (e.sz.) / processus articulares superiores vertebrae (t.sz.)

felső ízületi felszín – facies articularis superior vertebrae (e.sz.) / facies articulares superiores vertebrae (t.sz.)

csigolyai harántnyúlvány – processus transversus vertebrae (e.sz.) / processus transversi vertebrae (t.sz.)

csigolyai tövisnyúlvány – processus spinosus vertebrae

gerinc (csigolyaoszlop) – columna vertebralis

nyaki gerincszakasz – pars cervicalis columnae vertebralis

háti gerincszakasz – pars thoracalis columnae vertebralis

ágyéki gerincszakasz – pars lumbalis columnae vertebralis

110

keresztcsonti gerincszakasz – pars sacralis columnae vertebralis

farokcsonti gerincszakasz – pars coccygea columnae vertebralis

nyaki előre domborodó gerincgörbület (nyaki homorulat) – lordosis cervicalis columnae vertebralis

háti hátra domborodó gerincgörbület (háti domborulat) – kyphosis thoracalis columnae vertebralis

ágyéki előre domborodó gerincgörbület (ágyéki homorulat) – lordosis lumbalis columnae vertebralis

keresztcsont-farokcsonti hátra domborodó gerincgörbület (keresztcsont-farokcsonti domborulat) – kyphosis sacrococcygea columnae vertebralis

oldalirányú gerincgörbület – scoliosis columnae vertebralis

BORDÁK

borda – costa (e.sz.) / costae (t.sz.)

valódi borda – costa vera (e.sz.) / costae verae (t.sz.)

1. borda – costa prima (e.sz.) / costae primae (t.sz.)

2. borda – costa secunda (e.sz.) / costae secundae (t.sz.)

álborda – costa spuria (e.sz.) / costae spuriae (t.sz.)

repülőborda (lengőborda) – costa fluctuantis (e.sz.) / costae fluctuantes (t.sz.)

csigolyai vég – extremitas vertebralis costae

bordafej – caput costae

bordafeji ízületi felszín – facies articularis capitis costae

bordafeji taraj – crista capitis costae

bordanyak – collum costae

bordanyaki taraj – crista colli costae

bordagumó – tuberculum costae

bordagumói ízületi felszín – facies articularis tuberculi costae

bordatest – corpus costae

bordaszöglet – angulus costae

bordaárok – sulcus costalis

szegycsonti vég – extremitas sternalis costae

bordaporc – cartilago costalis

SZEGYCSONT

szegycsont – sternum

szegycsont markolata – manubrium sterni

torkolati bevágás – incisura jugularis sterni

kulcscsonti bevágás – incisura clavicularis sterni (e.sz.) / incisurae claviculares sterni (t.sz.)

bordai bevágás – incisura costalis (e.sz.) / incisurae costales (t.sz.)

szegycsonti szöglet – angulus sterni

111

szegycsont teste – corpus sterni

bordai bevágás – incisura costalis (e.sz.) / incisurae costales (t.sz.)

kardnyúlvány processus xiphoideus sterni

In document A HUMÁNBIOLÓGIA ALAPJAI (Pldal 107-111)