A PÉCSI BORVIDÉK

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 138-141)

SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ÉS -ÁTÁLLÁSI TERVE A 2006–2007. BORPIACI ÉVRE

A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. tv. és a 100/2004. (VI. 3.) FVM rendelet alapján.

Támogatjuk a szõlõ szerkezetátalakítási támogatás következõ borpiaci évben javasolt differenciálását. A tényleges szerkezetátalakítás és modernizáció a fajtaváltásban és az áttelepítésben rejlik, nem csupán a fajtaváltás nélküli támrend-szer kortámrend-szerûsítésében, ami inkább kiegészítõ támrend-szerepet tölt be a támrend-szerkezetátalakításban. A differenciálás a szõlõ-bor ága-zat valós érdekeit jelenti.

A borvidék hosszú távú céljainak megvalósítása érdekében, valamint az itt elõállított borászati termékek szõlõalap-anyagának kiegyensúlyozott minõsége és egységes jellege garantálása miatt, a következõ szakmai szempontok betartá-sát javasoljuk a Pécsi borvidék területén.

A szerkezetváltási irányelveket a telepítést vagy kivágást kezdeményezõ kérelme alapján, az illetékes hegybíró az MVH területi szerve felé tett véleményezése során figyelembe veszi és betartatja.

1. Szakmai felkészültség

A borvidék árutermõ szõlõültetvényeinek szakszerû mûvelése és karbantartása érdekében, valamint a gazdaságos te-vékenység megvalósíthatósága céljából a szõlõterület használójának szakmai képesítéssel és gyakorlattal rendelkeznie kell vagy ennek megfelelõ szintû munkavállalót kell alkalmaznia. Továbbá az alábbi táblázat szerinti összefüggések vizsgálata javasolható a szõlõterület használója vonatkozásában.

Terület

Feltételek szükséges szakmai

felkészültség mûszaki ellátottság környezetvédelem piaci viszonyok

3000 m2– ha gyakorlati jártasság / 3 év õstermelõ

legalább éves mûv.

szerz. szolgáltató feladata saját feldolgozás vagy ért. éves szerzõdés

3 ha – 10 ha szakirányú végzettség legalább 5 éves mûv.

szerz.

alapfokú növényvédelmi képzés,

permetezési napló

saját feldolgozás vagy 5 éves ért. szerzõdés

Terület

Feltételek szükséges szakmai

felkészültség mûszaki ellátottság környezetvédelem piaci viszonyok

10 ha-tól

szakirányú végzettség +5 éves szakmai

gyakorlat

saját érd. munka és erõgép-ellátottság

felsõfokú növényvédelmi képzés

vagy szaktanácsadói szerzõdés

saját vagy bérfeldolgozás vagy

hosszú távú termékértékesítési

szerzõdés 2. Ökológiai adottságok

Általános szabály, hogy szõlõtelepítési engedély csak a szõlõtermesztési nyilvántartásban szereplõ I. és II/a besorolá-sú területekre adható ki.

A szõlõtermesztéssel korábban is hasznosított területek elõnyt éveznek, amennyiben a termesztési tapasztalatok fel-lelhetõk és kedvezõen értékelhetõk.

Az elmúlt 15 év valamelyikében, 30%-nál nagyobb mértékû tõkepusztulást okozó, téli fagykárt szenvedett területekre telepítési kérelem nem támogatható.

3. Ültetvényszerkezet a)Ültetvényméret:

Az árutermelõ szõlõültetvények telepítése során, a terület kitûzését az alkalmazott térállásnak megfelelõen, oly mó-don kell megoldani, hogy a terület gépi mûvelése a szomszédos területek igénybevétele nélkül megoldható legyen. Kivé-tel a közös használatú utak, melyek a terület megközelítését teszik lehetõvé.

b)Térállás:

A sor- és tõtávolságot a lejtésviszonyok-, a gépesítési lehetõségek figyelembevételével a szõlõtermelõ gazda határoz-za meg. Törekedjen a hektáronkénti tõkeszám növelésére, ez szerkezetátalakításnál és újtelepítéseknél 4000 tõke/ hektár felett legyen.

– a szõlõsorok távolsága maximum: 3 m – a szõlõtõkék távolsága minimum: 0,8 m

– a tõkehelyek száma nem lehet kevesebb, mint 4000 db/ha c)Mûvelésmód:

A borvidék területén javasolt mûvelésmódok:

– középmagas kordonmûvelés,

– magaskordon vagy MOSER (javított MOSER), – ernyõmûvelés,

– Guyot mûvelés, – egyes függöny,

– valamint az összes alacsony és hagyományos mûvelésmód, ha a technológiai feltételek és a szakmai hozzáértés biz-tosítottak.

d)Tõketerhelés:

A tõkénkénti meghagyott világos rügyek számát a termelõ piaci szándékai és a mûvelésmódnak megfelelõen évente kell meghatározni. Ez bármely mûvelésmód esetén sem haladhatja meg a 8 világos rügy/m2értéket.

A termelési célok eléréséhez szükséges termésmennyiség beállítását a vegetációs szakaszban évente legalább 2 idõ-pontban elvégzett fürtszabályozással kell megvalósítani.

A hektáronként megtermelhetõ szõlõ- és bormennyiség a Bortörvényben leírtaknak megfelelõen maximalizálandó.

e)Szaporítóanyag:

A termelési célok megváltozása és a borvidék talaj és domborzati viszonyainak, valamint mikroklímatikus tényezõi-nek változatossága alapján szükséges alanyfajták megválasztása adott termelési potenciálhoz való igazítása. Termõültet-vények pótlására lehetõleg „magas törzsû” szõlõoltványokat használjanak.

A fajtaválasztás során elõnyben kell részesíteni a hagyományos és tájfajtákat Cirfandli, Olasz rizling, Juhfark stb. és a minõségi borok termelése érdekében szelektált fajtákat és klónokat, igen jó fekvésekben a vörösbort adó fajtákat.

Csak vírusmentes kategóriájú szaporítóanyag használható.

f)Fajtalista:

A borvidéken elõállított termékek egységesítésének és piaci lehetõségeinek fokozása érdekében a termesztésben tar-tott fajtaszám szûkítése válik szükségessé. Új fajta, ajánlott kategóriába kerülését minden esetben meg kell elõznie a

ter-mõhelyi fajtakísérletnek, 10 éves dokumentált termelési tapasztalatnak, valamint a Hegyközségi Tanács illetékes bizott-ságai véleményezésének.

Interspecifikus fajták területének növelése nem kívánatos, azokból minõségi bor nem állítható elõ.

Ajánlott fajták Pécsi körzet Versendi körzet Szigetvári körzet

Chardonnay + + +

Cirfandli + + +

Hárslevelû + + +

Juhfark +

Királyleányka +

Olasz rizling + + +

Pinot blanc +

Rajnai rizling + + +

Sauvignon blanc + + +

Szürkebarát +

Tramini +

Zöld veltelini +

Cabernet sauvignon + + +

Cabernet franc + + +

Kékfrankos + +

Kékoportó + +

Merlot + + +

Pinot noir + + +

Engedélyezett fajták Pécsi körzet Versendi körzet Szigetvári körzet

Cserszegi fûszeres + +

Csomorika +

Furmint +

Irsai Olivér + + +

Királyleányka + +

Ottonel muskotály + + +

Pinot blanc +

Rizling szilváni + +

Szürkebarát + +

Tramini + +

Zengõ +

Zenit + +

Zöld veltelini + +

Blauburger + +

Kadarka + + +

Kékfrankos +

Kékoportó +

Rubintos +

Zweigelt + + +

III. Alanyfajták:

Fercal

Riparia portalis Rupestris du Lot Teleki 5C

Telki 5C Gm. 10-K.74 Teleki 5C Gm. 6-K.64 Teleki 5C K.20 Teleki 5C Wed.-K.103 Teleki-Fuhr S.O.4 Teleki –Fuhr S.O.4 K.133 Teleki-Kober 125 AA Teleki-Kober 125 AA K.147 Teleki-Kober 5BB

Teleki-Kober 5BB Cr.2-K.18

A 2006/2007-es borpiaci évre a felmérések szerint tervezett szerkezetátalakítási támogatásban részesítendõ terület:

130 ha, ennek intézkedésenkénti megoszlása a következõ:

1. Fajtaváltás, ültetvény áttelepítés gyökeres oltvánnyal 4000 tõke/hektár felett 3,5 millió Ft/hektár 60 hektár 2. Fajtaváltás, ültetvény áttelepítés, gyökeres oltvánnyal, 4000 tõke/hektár alatt 3,0 millió Ft/hektár 0 hektár 3. Fajtaváltás, ültetvény áttelepítés, gyökeres dugvánnyal, 3,0 millió Ft/hektár 0 hektár 4. Ültetvény támrendszer létesítése, teljes cseréje 1 millió Ft/hektár 10 hektár 5. Ültetvény támrendszer módosítása, javítása 0,5 millió Ft/hektár 60 hektár

A szerkezetátalakítással érintett tervezett területnagyság 130 hektár.

1 hektárra jutó tervezett támogatás mértéke: 1 920 000 Ft/hektár Pécs, 2006. május 17.

Dr. Lisicza Istváns. k.,

borvidéki titkár

Balatonboglári Hegyközségi Tanácsa 8630 Balatonboglár, Szabadság u. 28.

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 138-141)