• Nem Talált Eredményt

Üzemnapló kötelezõ tartalmi elemei

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 75-78)

KIFIZETÉSI KÉRELEM BETÉTLAP (R2074)

I. Üzemnapló kötelezõ tartalmi elemei

A szárított takarmány feldolgozóknak a szárító-, illetve a daráló üzem mûködésérõl – a szárított takarmány kvótával szabályozott támogatása 2004/2005. gazdasági évtõl történõ igénylésének általános feltételeirõl szóló 61/2004. (IV. 27.) FVM rendelet 8. § (7) bekezdésének megfelelõen – üzemnaplót kell vezetnie, mellyel az üzemi jellemzõk üzemközben és utólagosan is nyomonkövethetõek, ellenõrizhetõek. Az üzemnaplót vezetni kell a szárító/daráló üzem mûködésérõl akkor is, amikor a támogatási körön kívül esõ terméket állítanak elõ. Amennyiben az adott telephelyen a szárító-, illetve daráló üzemen kívül egyéb komplett üzemi technológia rendszer, vagy ennek kiegészítõ berendezése (például: szemes-terményváró, takarmánykeverõ, gõzfejlesztõ kazán) is mûködik, amelynek közös a villany- és/vagy gázórája a szárító/daráló üzemével, akkor a kapcsolódó berendezés (üzem) mûködésérõl is kell üzemnaplót vezetni.

Az üzemnaplónak számozott oldalakból kell állnia, melyeket össze kell fûzni oly módon, hogy azok eltávolítása, ki-cserélése észrevétlen módon ne legyen lehetséges. A napló borítóján fel kell tüntetni az összefûzött napló oldalainak szá-mát, az üzem nevét és helyét, valamint a kitöltési idõszakot. Javítani csak oly módon lehet, hogy a javítás nyomonkövet-hetõ legyen. A mûszaknaplót vezetheti a feldolgozó az általa elkészített egyedi formában, illetve nyomtatványon, vagy a jelen közlemény mellékleteként megjelentetett minta szerint. A gazdasági év induló-, illetve zárónapján aktuális óraállá-sokat tartalmazó üzemnapló oldalakat az arra jogosult személynek cégszerû aláírásával el kell látnia.

A) Mesterségesen szárított takarmány földgáz üzemû elõállítása eseténa feldolgozó használhatja az1. számú mel-lékletként megjelentetett mûszaknapló-mintát, illetve más forma használata esetén a vezetendõ mûszaknaplónak leg-alább az leg-alábbi adatokat kell tartalmaznia:

• üzemi naponként:

– a mûszaknapló oldalainak számát / az aktuális oldalszámot, – a dátumot,

– a teljesített üzemórát (h), – a munkaóra kiesést (h),

– a tüzelõberendezés(ek) teljesített üzemóráját az adott mûszaknap alatt (h),

– amennyiben van daráló, a darálóberendezés(ek) teljesített üzemóráját az adott mûszaknap alatt (h),

– pellet elõállítása esetén, amennyiben elkülönült mérõberendezés beépítésre került a prés(ek) teljesített üzemóráját az adott mûszaknap alatt (h),

– a szárítóvonal(ak) villamos energia fogyasztását az adott mûszaknap alatt (kWh),

– amennyiben van daráló és elkülönült mérõberendezés beépítésre került, a daráló(k) villamos energia fogyasztását az adott mûszaknap alatt (kWh),

– pellet elõállítása esetén, amennyiben elkülönült mérõberendezés beépítésre került a prés(ek) villamos energia fo-gyasztását az adott mûszaknap alatt (kWh),

– a gázfogyasztást az adott mûszaknap alatt (Nm3),

– az átlagos belépõ szárítási hõmérsékletet az adott mûszaknap alatt (°C), – az átlagos kilépõ szárítási hõmérsékletet az adott mûszaknap alatt (°C), – a feldolgozandó (szárítandó) termény típusát,

– a feldolgozandó (szárítandó) termény összesített mennyiségét, – a feldolgozandó (szárítandó) termény számított nedvességtartalmát, – az elõállított végtermék típusát,

– az elõállított végtermék összesített mennyiségét,

– az elõállított végtermék nedvességtartalmát (a nedvesség meghatározását a MSZ 6367 szerint kell végezni);

• mûszakonkénti bontásban:

– a mûszakvezetõ nevét és aláírását, – az üzemben dolgozók nevét, – a mûszak kezdetét és végét (h),

– a munkaóra kiesés kezdetét és végét (h),

– a munkaóra kiesés okát,

– a tüzelõberendezés(ek) üzemóra számláló állását a mûszak kezdetén és végén (h),

– amennyiben van daráló, a darálóberendezés(ek) üzemóra számláló állását a mûszak kezdetén és végén (h), – pellet elõállítása esetén, amennyiben elkülönült mérõberendezés beépítésre került a prés(ek) üzemóra számláló ál-lását a mûszak kezdetén és végén (h),

– a szárítóvonal(ak) villamos energia fogyasztásmérõ állását a mûszak kezdetén és végén (kWh),

– amennyiben van daráló és elkülönült mérõberendezés beépítésre került, a daráló(k) villamos energia fogyasztásmé-rõ állását a mûszak kezdetén és végén (kWh),

– pellet elõállítása esetén, amennyiben elkülönült mérõberendezés beépítésre került a prés(ek) villamos energia fo-gyasztásmérõ állását a mûszak kezdetén és végén (kWh),

– a gázmérõ óra állását a mûszak kezdetén és végén (Nm3),

– a belépõ szárítási hõmérsékletet (°C) – mûszakonként három alkalommal történõ leolvasás, – a kilépõ szárítási hõmérsékletet (°C) – mûszakonként három alkalommal történõ leolvasás.

Az üzemóra számlálók állását 1 h pontossággal kell az üzemnaplóban feltüntetni a kerekítés szabályai szerint. A pár-huzamosan mûködõ gépek esetén (például 2 db égõ és/vagy daráló) a számított üzemi értékek feltüntetésénél a nagyobb értéket kell alapul venni. Az üzemi elszámolás során az égõ üzemideje a mérvadó.

B) Mesterségesen szárított takarmány tartályos gáz üzemû elõállítása eseténa feldolgozó használhatja a2. számú mellékletként megjelentetett mûszaknapló-mintát, illetve más forma használata esetén a vezetendõ mûszaknaplónak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

• üzemi naponként:

– a mûszaknapló oldalainak számát / az aktuális oldalszámot, – a dátumot,

– a teljesített üzemórát (h), – a munkaóra kiesést (h),

– a tüzelõberendezés(ek) teljesített üzemóráját az adott mûszaknap alatt (h),

– amennyiben van daráló, a darálóberendezés(ek) teljesített üzemóráját az adott mûszaknap alatt (h),

– pellet elõállítása esetén, amennyiben elkülönült mérõberendezés beépítésre került a prés(ek) teljesített üzemóráját az adott mûszaknap alatt (h),

– a szárítóvonal(ak) villamos energia fogyasztását az adott mûszaknap alatt (kWh),

– amennyiben van daráló és elkülönült mérõberendezés beépítésre került, a daráló(k) villamos energia fogyasztását az adott mûszaknap alatt (kWh),

– pellet elõállítása esetén, amennyiben elkülönült mérõberendezés beépítésre került, a, prés(ek) villamos energia fo-gyasztását az adott mûszaknap alatt (kWh),

– a gázfogyasztást az adott mûszaknap alatt (kg),

– az átlagos belépõ szárítási hõmérséklet az adott mûszaknap alatt (°C), – az átlagos kilépõ szárítási hõmérséklet az adott mûszaknap alatt (°C), – a feldolgozandó (szárítandó) termény típusát,

– a feldolgozandó (szárítandó) termény összesített mennyiségét, – a feldolgozandó (szárítandó) termény számított nedvességtartalmát, – az elõállított végtermék típusát,

– az elõállított végtermék összesített mennyiségét,

– az elõállított végtermék nedvességtartalmát (a nedvesség meghatározásának módja: MSZ 6367 szerint);

• mûszakonkénti bontásban:

– a mûszakvezetõ nevét és aláírását, – az üzemben dolgozók nevét, – a mûszak kezdetét és végét (h),

– a munkaóra kiesés kezdetét és végét (h), – a munkaóra kiesés okát,

– a tüzelõberendezés(ek) üzemóra számláló állását a mûszak kezdetén és végén (h),

– amennyiben van daráló, a darálóberendezés(ek) üzemóra számláló állását a mûszak kezdetén és végén (h), – pellet elõállítása esetén, amennyiben elkülönült mérõberendezés beépítésre került, a prés(ek) üzemóra számláló ál-lását a mûszak kezdetén és végén (h),

– a szárítóvonal(ak) villamos energia fogyasztásmérõ állását a mûszak kezdetén és végén (kWh),

– amennyiben van daráló és elkülönült mérõberendezés beépítésre került, a daráló(k) villamos energia fogyasztás-mérõ állását a mûszak kezdetén és végén (kWh),

– pellet elõállítása esetén, amennyiben elkülönült mérõberendezés beépítésre került, a, prés(ek) villamos energia fo-gyasztásmérõ állását a mûszak kezdetén és végén (kWh),

– a tartály %-os felhasználásából számított felhasznált gáz mennyiségét (kg),

– a belépõ szárítási hõmérsékletet (°C) – mûszakonként három alkalommal történõ leolvasás, – a kilépõ szárítási hõmérsékletet (°C) – mûszakonként három alkalommal történõ leolvasás.

Az üzemóra számlálók állását 1 h pontossággal kell az üzemnaplóban feltüntetni a kerekítés szabályai szerint. A pár-huzamosan mûködõ gépek esetén (például 2 db égõ és/vagy daráló) a számított üzemi értékek feltüntetésénél a nagyobb értéket kell alapul venni. Az üzemi elszámolás során az égõ üzemideje a mérvadó.

C)Napon szárított takarmány elõállítás eseténa mûszaknaplónak az alábbi adatokat kell minimálisan tartalmaznia:

• üzemi naponként:

– a mûszaknapló oldalainak számát / az aktuális oldalszámot, – a dátumot,

– a teljesített üzemórát (h), – a munkaóra kiesést (h),

– a darálóberendezés(ek) teljesített üzemóráját az adott mûszaknap alatt (h),

– pellet elõállítása esetén, amennyiben elkülönült mérõberendezés beépítésre került, a prés(ek) teljesített üzemóráját az adott mûszaknap alatt (h),

– a darálóvonal(ak) villamos energia fogyasztását az adott mûszaknap alatt (kWh),

– pellet elõállítása esetén, amennyiben elkülönült mérõberendezés beépítésre került, a prés(ek) villamos energia fo-gyasztását az adott mûszaknap alatt (kWh),

– az õrlendõ termény típusát,

– az õrlendõ termény összesített mennyiségét, – az õrölt termény típusát,

– az õrölt termény összesített mennyiségét,

– az õrölt termény nedvességtartalmát (a nedvesség meghatározásának módja: MSZ 6367 szerint);

• mûszakonkénti bontásban:

– a mûszakvezetõ nevét és aláírását, – az üzemben dolgozók nevét, – a mûszak kezdetét és végét (h),

– a munkaóra kiesés kezdetét és végét (h), – a munkaóra kiesés okát,

– a darálóberendezés(ek) üzemóra számláló állását a mûszak kezdetén és végén (h),

– pellet elõállítása esetén, amennyiben elkülönült mérõberendezés beépítésre került, a prés(ek) üzemóra számláló ál-lását a mûszak kezdetén és végén (h),

– a darálóvonal(ak) villamos energia fogyasztásmérõ állását a mûszak kezdetén és végén (kWh),

– pellet elõállítása esetén, amennyiben elkülönült mérõberendezés beépítésre került, a prés(ek) villamos energia fo-gyasztásmérõ állását a mûszak kezdetén és végén (kWh).

Az üzemóra számlálók állását 1 h pontossággal kell az üzemnaplóban feltüntetni a kerekítés szabályai szerint.

D) A szárító-, illetve daráló üzemen kívülegyébkomplett üzemi technológia rendszer, vagy ennek kiegészítõ beren-dezése (például: szemesterményváró, takarmánykeverõ, gõzfejlesztõ kazán)mûködése esetén– amennyiben közös a villany- és/vagy gázórája a szárító/daráló üzemével – a mûszaknaplónak az alábbi adatokat kell minimálisan tartalmaz-nia, a felhasznált energiahordozó típusának függvényében:

• üzemi naponként:

– a mûszaknapló oldalainak számát / az aktuális oldalszámot, – a dátumot,

– a teljesített üzemórát (h), – a munkaóra kiesést (h),

– a berendezés villamos energia fogyasztását az adott mûszaknap alatt (kWh), – a gázfogyasztást az adott mûszaknap alatt (Nm3vagy kg);

• mûszakonkénti bontásban:

– a mûszakvezetõ nevét és aláírását, – az üzemben dolgozók nevét, – a mûszak kezdetét és végét (h),

– a munkaóra kiesés kezdetét és végét (h), – a munkaóra kiesés okát,

– a berendezés üzemóra számláló állását a mûszak kezdetén és végén (h),

– a berendezés villamos energia fogyasztásmérõ állását a mûszak kezdetén és végén (kWh),

– a gázmérõ óra állását a mûszak kezdetén és végén (Nm3), illetve tartályos gáz üzemû berendezés esetén a tartály

%-os felhasználásából számított felhasznált gáz mennyiségét (kg).

Az üzemóra számlálók állását 1 h pontossággal kell az üzemnaplóban feltüntetni a kerekítés szabályai szerint.

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 75-78)